Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Doxycycline (ด็อกซีไซคลิน)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,684,146 คน

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Amermycin, Docline Atlantic, Docyl, Doxycline, Doxycom, Doxycycline Osoth, Doxylcap, Medomycin, Policycline, Siadocin, Veemycin,Cin-Doxy, Doxin, Doxine, Doxinin, Doxinpac, Doxy, Doxyclate, Doxyhof, Doxylin, Doxyman-100, Doxymed, Doxy-P, Madoxy, Poli-Cycline, Pondoxcycline, Torymycin, Vibramycin, Viprocin       

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

รูปแบบและส่วนประกอบของยา

ดอกซีไซคลิน (doxycycline) เป็นยากลุ่ม ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) ยาสำหรับรับประทานยาแคปซูลและยาเม็ด ประกอบด้วยดอกซีไซคลิน ขนาด 100มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ดอกซีไซคลินยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน โดยจับกับไรโบโซมซับยูนิตขนาด 30S ยามีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวกและกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบที่กว้าง

ข้อบ่งใช้

ยาดอกซีไซคลิน ชนิดยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาการติดเชื้อขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 200 มิลลิกรัมในวันแรก ตามด้วยขนาด 100-200 มิลลิกรัม วันละครั้งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

ยาดอกซีไซคลิน ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาการติดเชื้อขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่200 มิลลิกรัมในวันแรก ตามด้วยขนาด 100 มิลลิกรัม วันละครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาไข้ที่กลับมาเป็นซ้ำ หรือไข้รากสาดใหญ่จากพาหะแมลง louse ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 100-200 มิลลิกรัม 1 ครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันไข้รากสาดไรอ่อนขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 200 มิลลิกรัม 1 ครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อโกนอร์เรีย ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อนขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 100 มิลลิกรัมวันละสองครั้ง เป็นเวลา 7 วัน หรือรับประทานครั้งเดียว ขนาด 300 มิลลิกรัม ตามด้วยยาขนาดเดิมในอีก 1 ชั่วโมงถัดไป

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาซิฟิลิสขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 100-200 มิลลิกรัมวันละสองครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาสิวขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 50 มิลลิกรัมวันละครั้ง เป็นเวลา 6-12 สัปดาห์

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อมาราเรีย falciparumแบบเฉียบพลัน ที่ดื้อต่อยาคลอโรควินขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 200 มิลลิกรัมวันละครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 7วัน อาจให้หลังการรักษา หรือร่วมกับยากลุ่มควินิน (quinine)

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาและป้องกันหลังจากการได้รับเชื้อแอนแทรกซ์ผ่านการสูดขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 100 มิลลิกรัมวันละสองครั้ง จนครบ 60 วัน หลังจากการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะอื่น 1 ถึง 2 ชนิด

ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยาคลอโรควิน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 100 มิลลิกรัมวันละครั้ง

แนะนำให้รับประทานน้ำ 1 แก้วและนั่งตัวตรงหลังจากรับประทานยาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือรับประทานร่วมกับอาหารหากมีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ หรือมีการแพ้ยาในกลุ่มเตตราไซคลิน (tetracycline)
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาเธอกซีฟลูเรน (methoxyflurane)
  • ไม่ใช้ยานี้ในสตรีที่ให้นมบุตร
  • ระวังการใช้ยาผู้ที่มีอาการ SLE, myasthenia gravis ก่อนหน้านี้
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต
  • ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

อาจก่อให้เกิดความดันโลหิตต่ำ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หายใจลำบาก อาการบวมบริวเณอวัยวะส่วนปลาย หัวใจเต้นเร็ว ผื่นแดง ภาวะโลหิตจางจางเม็ดเลือดแดงแตก ภาวะ thrombocytopenia ปริมาณเม็ดเลือดขาวในเลือดสูง ปวดศีรษะ มองเห็นภาพไม่ชัด หูอื้อ ปวดท้อง กระเพาะอาหารอักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ดีซ่าน ตับอ่อนอักเสบ ไวต่อแสง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ผลข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ การแพ้ยาแบบ anaphylactoid พิษเนื้อตายที่ผิวหนัง อาการท้องเสียที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ Clostridium difficile (CDAD) พิษต่อตับ

ข้อมูลการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category D คือไม่แนะในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เว้นแต่ในกรณีช่วยชีวิตหรือรักษาอาการรุนแรงที่ยาที่ปลอดภัยกว่ารักษาไม่ได้ผล

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษา

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียสสำหรับยาผงผสมสำหรับฉีด ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเก็บยาให้พ้นจากแสงแดด


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป