Fluticasone

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 832,266 คน

Fluticasone เป็นยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) ชนิดพ่นใช้สำหรับรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ส่วนชนิดทาใช้สำหรับรักษาโรคผิวหนัง ชื่อทางการค้าที่เป็นที่รู้จักคือ Avamys ผลิตโดยบริษัท GlaxoSmithKline กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ โดย Fluticasone จะเข้าจับกับตัวรับกลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoid) เกิดการกระตุ้นการทำงานของไลโพคอร์ติน (Lipocortin) ซึ่งมีหน้าที่ยับยั้งฟอสโฟไลเพส ชนิด เอ 2 (Phospholipase A2) โดยฟอสโฟไลเพส ชนิด เอ 2 นี้มีหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นกลไกเหนี่ยวนำการสร้างสารสื่อกลางการอักเสบ เช่น พรอสตาแกลนดินส์ (Prostaglandins) และลิวโคไตรอีนส์ (Leukotrienes) การยับยั้งการทำงานของฟอสโฟไลเพส ชนิด เอ 2 จึงเป็นการยับยั้งการเกิดการอักเสบของเซลล์ได้

Fluticasone ชนิดสำหรับใช้ทางจมูก จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย ตามการจำแนกโดยคณะกรรมการอาหารและยา มีจำหน่ายเฉพาะร้านยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งควบคุมการขายยา ต้องมีการจัดทำบัญชียาอันตราย และสำหรับบุคคลทั่วไปเภสัชกรสามารถจำหน่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพฯ รูปแบบยาที่ใช้ทางจมูกที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29
 • ตัวยาที่วางจำหน่ายมีทั้งในรูปของ Fluticasone Propionate และ Fluticasone Furoate ซึ่ง Propionate และ Furoate เป็นรูปเกลือที่ต่างกันของ Fluticasone แต่ตัวยาสำคัญออกฤทธิ์ยังเป็นตัวเดียวกันคือ Fluticasone
 • รูปแบบสเปรย์พ่นจมูก ขนาด 27.5 ไมโครกรัม (Fluticasone furoate) และ 50 ไมโครกรัม (Fluticasone propionate) ต่อการพ่น 1 ครั้ง
 • รูปแบบยาพ่นอีโวเฮเลอร์ (Evohaler - อุปกรณ์สำหรับสูดพ่นยาเข้าทางปากรูปแบบหนึ่ง) ขนาด 125 ไมโครกรัม (Fluticasone propionate) ต่อการพ่น 1 ครั้ง
 • รูปแบบยาน้ำ สำหรับใช้กับเครื่องพ่นเนบูไลเซอร์ (Nebulizer - เครื่องพ่นละอองยาไฟฟ้า โดยเครื่องจะทำการพ่นยาจากของเหลวให้เป็นละอองฝอย โดยผู้ใช้ต้องหายใจผ่านหน้ากากเพื่อรับละอองยา) ความแรง 0.5 (Fluticasone propionate) และ 2 (Fluticasone propionate) มิลลิกรัมต่อ 2 มิลลิลิตร

ส่วน Fluticasone ในรูปแบบยาทาสำหรับรักษาอาการทางผิวหนังนั้น ในปัจจุบันยังไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย

ข้อบ่งใช้ของยา Fluticasone

โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ของยานี้ ได้แก่

 • ป้องกันหืดกำเริบจากโรคหืด
 • โรคริดสีดวงจมูก (Nasal polyp)
 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis)
 • รักษาอาการทางผิวหนังที่ตอบสนองต่อการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ (ไม่มียาในรูปแบบยาทาสำหรับข้อบ่งใช้นี้วางจำหน่ายในประเทศไทย)

ขนาดและวิธีการใช้ยา Fluticasone

Fluticasone มีขนาดและวิธีการใช้ตามข้อบ่งใช้ ดังนี้

 • ป้องกันหืดกำเริบจากโรคหืด
  • ยาพ่นรูปแบบสูดพ่น (Fluticasone propionate)
   • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 100 ไมโครกรัม วันละสองครั้ง ในผู้ป่วยโรคหืดระดับปานกลาง สามารถให้ขนาดยาได้ถึง 500-1,000 ไมโครกรัม วันละสองครั้งในรายที่มีอาการหืดรุนแรง
   • ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 4-16 ปี ขนาด 50-100 ไมโครกรัม วันละสองครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้เป็น 200 ไมโครกรัม วันละสองครั้งหากการตอบสนองยังไม่ดีขึ้น
  • ยาชนิดใช้กับเครื่องพ่นเนบูไลเซอร์ (Fluticasone propionate)
   • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ รายที่มีอาการหืดรุนแรง ขนาด 500-2,000 ไมโครกรัม วันละ สองครั้ง
   • ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 4-16 ปี ขนาด 1,000 ไมโครกรัม วันละสองครั้ง
 • โรคริดสีดวงจมูก การใช้ยาในรูปแบบสเปรย์พ่นจมูก (Fluticasone propionate)
  • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดยารวม 200 ไมโครกรัม พ่นลงในจมูกแต่ละข้าง วันละ1-2 ครั้ง เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์
  • ขนาดการใช้ยาในเด็ก อายุมากกว่า 16 ปี ให้ใช้ขนาดยาเดียวกันกับผู้ใหญ่
 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ การใช้ยาในรูปแบบสเปรย์พ่นจมูก (Fluticasone propionate)
  • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดยารวม 100 ไมโครกรัม ลงในจมูกแต่ละข้าง วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาเป็น 100 ไมโครกรัม วันละสองครั้งได้หากอาการยังไม่ดีขึ้น
  • ขนาดการใช้ยาในเด็ก อายุ 4-11 ปี ขนาดยารวม 50 ไมโครกรัม ลงในจมูกแต่ละข้าง วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาเป็น 50 ไมโครกรัม วันละสองครั้งได้หากอาการยังไม่ดีขึ้น
 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ การใช้ยาในรูปแบบสเปรย์พ่นจมูก (Fluticasone furoate)
  • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดยารวม 55 ไมโครกรัม ลงในจมูกแต่ละข้าง วันละครั้ง และหากอาการดีขึ้นแล้วลดขนาดยาเหลือ 27.5 ไมโครกรัม วันละครั้ง
  • ขนาดการใช้ยาในเด็ก อายุ 2-11 ปี ขนาดยารวม 27.5 ไมโครกรัม ลงในจมูกแต่ละข้าง วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาเป็น 55 ไมโครกรัม วันละครั้งได้หากอาการยังไม่ดีขึ้น

ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของการใช้ Fluticasone

ข้อควรระวังในการใช้ Fluticasone ได้แก่

 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ Fluticasone
 • ไม่ควรใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการหืดกำเริบเฉียบพลัน
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรค ติดเชื้อรา หรือติดเชื้อไวรัส ในระบบทางเดินหายใจ
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยต้อกระจก ต้อหิน
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโพรงจมูกที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับระดับรุนแรง
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของการใช้ Fluticasone ได้แก่

 • การใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดผลข้างเคียง คือ กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing’s syndrome) อาการแสดง ได้แก่ มีใบหน้ากลม แก้มแดง มีหนอกบริเวณคอ พุงยื่นแต่แขนขาลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลุ่มอาการคุชชิงเกิดจากการที่ต่อมใต้สมองมีการสร้างฮอร์ไมน ACTH มากกว่าปกติ
 • ส่งผลต่อระดับเม็ดเลือดขาว ชนิดอีโอสิโนฟิล (Eosinophil)
 • กดการทำงานของต่อมหมวกไต
 • บกพร่องทางการเจริญเติบโต
 • ลดความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • ทำให้เกิดต้อกระจก ต้อหิน
 • ผลข้างเคียงที่พบได้น้อย ได้แก่ ส่งผลต่อจิตประสาท และพฤติกรรม
 • ผลข้างเคียงที่รุนแรงถึงชีวิต ได้แก่ อาการจับหืดเกิดขึ้นภายหลังการสูดยาทันที สาเหตุเกิดจากการแพ้สารตัวอื่นในยา ควรงดใช้ยาทันที

ข้อควรทราบอื่นๆของยา Fluticasone

 • ยาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Category C ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ควรใช้ยานี้เฉพาะเมื่อแพทย์มีความเห็นว่า ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากยามากกว่าความเสี่ยงรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์
 • ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดพ่นที่ใช้รักษาโรคหืด เป็นยาที่ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น ยาไม่ได้มีฤทธิ์รักษาอาการ การใช้ยาจึงจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องร่วมกับยาพ่นสำหรับรักษาอาการ
 • หากผู้ป่วยมีอาการหืดที่รุนแรง แนะนำให้รีบพบแพทย์ เนื่องจากการรักษาด้วยยาชนิดพ่นอาจรักษาหรือบรรเทาอาการไม่ได้ผล
 • หากเกิดอาการจับหืดเกิดขึ้นภายหลังการสูดยาทันที ให้งดใช้ยานั้นแล้วรีบพบแพทย์ เนื่องจากเป็นผลข้างเคียงที่อันตรายถึงชีวิต
 • หลังพ่นยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แล้ว ผู้ป่วยควรบ้วนปากเพื่อล้างคราบยาที่หลงเหลือออกจากช่องปากและลำคอ เพื่อป้องกันการเจริญของเชื้อราในช่องปาก
 • ยานี้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด

ที่มาของข้อมูล

 1. MIMS Thailand, Fluticasone (https://www.mims.com/thailand/drug/info/budesonide?mtype=generic), April 2019.
 2. Mayo Clinic, Fluticasone (Nasal Route) (https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/fluticasone-nasal-route/description/drg-20070965), April 2019.
 3. Drugbank.com, Fluticasone propionate (https://www.drugbank.ca/drugs/DB00588), April 2019.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์