Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล) - ยาในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 998,508 คน

บทนำ

โคลพิโดเกรล หรือที่รู้จักในชื่อการค้า พลาวิกซ์ (Plavix) เป็นยาในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด ใช้ในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง มักมีการใช้ยาร่วมกับยาแอสไพริน (aspirin) ในผู้ป่วยโรคหัวใจและในผู้ป่วยที่มีการใส่สเตนท์ (stent) ที่หลอดเลือดโคโรนารี อาร์เทอรี (โดยใช้เป็น dual antiplatelet therapy) ยาโคลพิโดเกรลบริหารโดยวิธีการรับประทาน ยาออกฤทธิ์ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงและออกฤทธิ์ยาวนาน 5 วัน มีการกล่าวถึงยาโคพิโดเกรลครั้งแรกในปีค.ศ. 1982 และมีการรับรองการใช้เป็นยารักษาโรคในปีค.ศ. 1998 ยาโคพิโดเกรลยังเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลกอีกด้วย

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Clopidogrel ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

  • ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการอุดตันของเลือด
  • ข้อบ่งใช้สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Clopidogrel

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ โคลพิโดเกรล เป็นยาในกลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือด โคลพิโดเกรลยับยั้งอะดีโนซีน ไดฟอสเฟต (adenosine diphosphate) ในการจับกับตัวรับเกร็ดเลือด P2Y12 อย่างจำเพาะรวมไปถึงตัวกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดอื่นอันเป็นผลมาจากไกลโคโปรตีนคอมเพลกซ์ (glycoproteincomplex) ชนิด GPIIb/IIIa ส่งผลให้เกิดการลดการเกาะกลุ่มกันของเกร็ดเลือด

ข้อบ่งใช้ของยา Clopidogrel

ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการอุดตันของเลือด ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 75 มิลลิกรัมต่อวัน ข้อบ่งใช้สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ชนิด ST-elevation โดยใช้ร่วมกับยาแอสไพริน ใช้ยานี้ขนาด 75 มิลลิกรัมต่อวัน ให้ loading dose ขนาด 300 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 75 ปี รักษาต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อยสี่สัปดาห์ สำหรับผู้ป่วย unstable angina หรือ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดที่ไม่มี ST-elevation โดยใช้ร่วมกับยาแอสไพริน ใช้ยานี้เริ่มต้นขนาด 300 มิลลิกรัมเป็น loading dose ตามด้วยยานี้ขนาด 75 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Clopidogrel

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Clopidogrel

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออก (เช่น แผลในกระเพาะอาหาร ภาวะเลือดออกในสมอง) - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกจากอุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือพยาธิวิทยา - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต โรคตับ - ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Clopidogrel

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ เกิดภาวะเลือดออกในเนื้อเยื่อ เลือดกำเดาไหล ท้องเสีย กลืนลำบาก ปวดท้อง เลือดออกบริเวณที่เจาะเลือด อาการอันไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อย ได้แก่ การแพ้ยาแบบ Steven Johnson syndrome Serum sickness

ข้อมูลการใช้ยาClopidogrelในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Clopidogrel

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์