Zovirax (ตัวยา Acyclovir)

เผยแพร่ครั้งแรก 23 ม.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 19 พ.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 5 นาที

สรรพคุณของยา acyclovir

ยา acyclovir ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสบางชนิด โดยยาจะรักษาแผลพุพองรอบๆ ปาก จากโรคเริม (สาเหตุจากเชื้อไวรัส herpes simplex) โรคงูสวัด (สาเหตุจากเชื้อไวรัส herpes zoster) และโรคอีสุกอีใส (chickenpox)

นอกจากนี้ยา acyclovir ยังใช้ในการรักษาโรคเริมที่อวัยวะเพศ (genital herpes) ได้อีกด้วย ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคเริมที่อวัยวะเพศบ่อยครั้ง การใช้ยา acyclovir จะช่วยลดจำนวนครั้งของการเป็นโรคนี้ในอนาคต

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนงูสวัดวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 5200 บาท ลดสูงสุด 800 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

200

ยา acyclovir เป็นยาต้านไวรัส (antiviral drug) อย่างไรก็ตาม ยานี้ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อให้หายขาดได้ ซึ่งไวรัสจะยังคงมีชีวิตอยู่ในร่างกายของผู้ติดเชื้อแม้ในช่วงที่ไม่มีอาการของโรค โดยยา acyclovir จะช่วยลดความรุนแรงของอาการและช่วยลดระยะเวลาที่มีอาการ ช่วยให้แผลหายได้เร็วขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดแผลใหม่ และช่วยลดอาการปวด อาการคันให้กับผู้ป่วย ยา acyclovir ยังอาจช่วยบรรเทาอาการปวดที่ยังหลงเหลืออยู่แม้ว่าแผลจะหายแล้ว นอกจากนี้ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ) ยา acyclovir ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกายและการติดเชื้อที่ร้ายแรงได้

วิธีใช้ยา acyclovir

รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง โดยรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยทั่วไปยานี้จะรับประทานวันละ 2 – 5 ครั้ง ดื่มน้ำมากๆ ระหว่างการใช้ยานี้ ยกเว้นแพทย์ให้คำแนะนำคุณเป็นอย่างอื่น

หากคุณรับประทานยานี้ในรูปแบบยาน้ำ คุณต้องเขย่าขวดยาก่อนรับประทานยาทุกครั้ง โดยตวงยาด้วยช้อนตวงยา หรืออุปกรณ์ตวงยา เพื่อให้ได้ขนาดยาที่ถูกต้อง ไม่ใช้ช้อนรับประทานอาหารในการตวงยาเพราะอาจได้รับขนาดยาไม่ถูกต้องได้

ยา acyclovir จะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดเมื่อเริ่มรับประทานตั้งแต่เริ่มมีอาการแรกๆ ซึ่งต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ และยาอาจออกฤทธิ์ไม่ดีหากเริ่มการรักษาช้าเกินไป

ขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรคและการตอบสนองต่อยาของคุณ ในเด็กขนาดยาที่ได้รับจะปรับตามน้ำหนักตัวเด็ก

ยา acyclovir จะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดเมื่อมีปริมาณยาในร่างกายที่คงที่ตลอดระยะเวลาที่รับประทานยา ดังนั้นในแต่ละวันคุณต้องรับประทานยานี้ด้วยช่วงห่างเท่าๆ กัน แนะนำให้รับประทานยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน เพื่อไม่ให้คุณลืมรับประทานยา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนงูสวัดวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 5200 บาท ลดสูงสุด 800 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

200

รับประทานยานี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามที่แพทย์สั่ง ไม่ปรับเปลี่ยนขนาดยา ไม่ข้ามมื้อยา หรือหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

แจ้งให้แพทย์ทราบ หากสภาวะโรคของคุณยังคงเป็นอยู่ หรือมีอาการแย่ลง

ผลข้างเคียงของยา acyclovir

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยา acyclovir คือ คลื่นไส้, ท้องเสีย, ปวดศีรษะ หรืออาเจียน หากมีอาการเหล่านี้แล้วไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

โปรดจำไว้ว่า แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณเพราะได้พิจารณาแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยามากกว่าความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากยา

แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อย แต่ร้ายแรง ได้แก่ เวียนศีรษะ, ง่วงนอน, อาการของโรคไต (เช่น ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลง, ปวดหลัง ปวดสีข้างอย่างผิดปกติ), มีการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ อารมณ์ (เช่น กระสับกระส่าย, สับสน, ประสาทหลอน) ตัวสั่น การทรงตัวผิดปกติ, พูดลำบาก

ยานี้อาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการร้ายแรงที่พบได้น้อยแต่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งส่งผลต่อเซลล์เม็ดเลือด, ไต และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โดยจะมีโอกาสเกิดกลุ่มอาการเหล่านี้มากขึ้นถ้าคุณมีสภาวะร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เช่น โรคติดเชื้อเอชไอวี, ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก, ได้รับการปลูกถ่ายไต) 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนงูสวัดวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 5200 บาท ลดสูงสุด 800 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

200

ให้ไปพบแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ดังนี้ อ่อนเพลียอย่างมาก, หัวใจเต้นช้า, หัวใจเต้นเร็ว, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, มีรอยฟกช้ำได้ง่าย, มีเลือดออกง่าย, มีไข้ที่เกิดขึ้นใหม่, มีเลือดในปัสสาวะ, ปัสสาวะมีสีเข้ม, ปวดท้องอย่างรุนแรง, ตัวเหลือง ตาเหลือง, การมองเห็นผิดปกติไปอย่างกะทันหัน, หมดสติ, อาการชัก 

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้พบได้น้อย อย่างไรก็ตาม หากพบอาการของการแพ้ยา ให้ไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ อาการผื่น, คัน บวม (โดยเฉพาะที่ใบหน้า ลิ้น คอ), เวียนศีรษะรุนแรง, หายใจลำบาก

ผลข้างเคียงดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ผลข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีอาการข้างเคียงใดๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา acyclovir

ถ้าคุณแพ้ยานี้ หรือแพ้ยา valacyclovir หรือแพ้สิ่งยาอื่น หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยา acyclovir ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารที่ไม่ออกฤทธิ์อื่น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นๆ ได้ ปรึกษาเภสัชกรหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยานี้ ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของตัวคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็น โรคไต, โรคที่มีสภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เช่น โรคติดเชื้อเอชไอวี, ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก, ได้รับการปลูกถ่ายไต)

มีโอกาสน้อยที่ยานี้จะทำให้มีอาการวิงเวียนหรือง่วงนอน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทำให้มีอาการง่วงนอนหรือเวียนศีรษะมากขึ้นได้ ห้ามขับรถ, ทำงานกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะสามารถทำกิจกรรมนั้นได้อย่างปลอดภัย แนะนำให้จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการใช้ยานี้

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่

ระหว่างการใช้ยานี้ ห้ามฉีดวัคซีนบางชนิด เช่น วัคซีนอีสุกอีใส (varicella virus) หากยังไม่ได้รับคำยินยอมจากแพทย์

ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยานี้มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่ไต (การเปลี่ยนแปลงของปริมาณปัสสาวะ, ปวดหลัง ปวดสีข้าง), เวียนศีรษะ, ง่วงนอน และการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ อารมณ์ (เช่น สับสน, ประสาทหลอน, หมดสติ)

ยา acyclovir ไม่ป้องกันการแพร่กระจายของโรคเริมที่อวัยวะเพศ (genital herpes) เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อเริมไปยังคู่ของคุณ คุณต้องงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่มีอาการของโรคเริม คุณสามารถแพร่เชื้อเริมที่อวัยวะเพศไปยังคู่ของคุณได้แม้ว่าคุณจะไม่มีอาการก็ตาม เพราะฉะนั้นต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เมื่อพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ โปรดปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยานี้ระหว่างการตั้งครรภ์

ยานี้ผ่านเข้าสู่น้ำนมได้ อย่างไรก็ตามยานี้มีโอกาสน้อยที่จะเป็นอันตรายต่อทารก ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

ปฏิกิริยาระหว่างยา acyclovir กับยาอื่น

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาบางชนิดที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา acyclovir ได้แก่ ยาที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับไต เช่น ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (nonsteroidal anti-inflammatory drugs-NSAIDs) เช่น ยา ibuprofen, naproxen

ยา acyclovir คล้ายกับยา valacyclovir อย่างมาก ดังนั้นห้ามใช้ยาที่มีส่วนประกอบของ valacyclovir ขณะกำลังใช้ยา acyclovir

นอกจากนี้ยังมีรายการยาที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับยา acyclovir ได้ หากท่านใช้ยาต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร ทราบ

  • Foscarnet
  • Tizanidine
  • Immune Globulin IV (IGIV)

การได้รับยา acyclovir เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา acyclovir เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669

อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจมีดังนี้: การเปลี่ยนแปลงของปริมาณปัสสาวะ, อ่อนเพลียอย่างมาก, กระสับกระส่าย, หมดสติ, อาการชัก

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้กับผู้อื่นใช้

ยานี้ถูกสั่งจ่ายสำหรับสภาวะโรคปัจจุบันของคุณเท่านั้น ห้ามใช้ยานี้สำหรับการติดเชื้อในครั้งอื่นๆ ยกเว้นแพทย์สั่ง

หากลืมรับประทานยา acyclovir

ถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้านึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไปแล้ว ให้ข้ามมื้อที่ลืม และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา acyclovir

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง (15 – 25 องศาเซลเซียส) ห่างจากแสงแดงและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องอาบน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
medlineplus, Acyclovir (https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a681045.html), 15 November 2019.
University of Illinois-Chicago, Drug Information Group, Acyclovir, Oral Tablet (https://www.healthline.com/health/acyclovir-oral-tablet), 15 March 2018.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

มีคำถามเพิ่มเกี่ยวกับยานี้? ถามคุณหมอของเราทางออนไลน์ได้เลย

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป