Omeprazole

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 21, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Desec, Duogas, Gaster, Gomec, Lomac, Losec MUPS, Mepracid, Miracid, Nocid, Ocid, Omeprazole GPO, Omeprazole March Pharma, Omezole, Omicap, Omlek, O-Sid, Prazole, Stomec, Ulpracid, Vescomecid, Zefxon

รูปแบบและส่วนประกอบของยา

โอมีพราโซล (omeprazole)เป็นยากลุ่ม ยายับยั้งการหลั่งกรด (gastric acid secretion inhibitor)ยาสำหรับรับประทานยาประกอบด้วยโอมีพราโซล 20 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ เป็นโครงสร้างในกลุ่มเบนซิมิดาโซล (benzimidazole) ยับยั้งการหลั่งกรดที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มยับยั้งโปรตอนปั๊ม (proton pump inhibitor) ยาขัดขวางการหลั่งกรดในขั้นตอนสุดท้าย โดยเข้ายับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงกับเอนไซม์โปรตอน / โพแทสเซียม เอทีพีเอส (H+/K+ ATPase) ที่เป็นเอนไซม์อยู่บน parietal cell ในกระเพาะอาหาร

ข้อบ่งใช้

ยาโอมีพราโซล ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาโรคกรดไหลย้อน (GERD) ในผู้ใหญ่ ขนาดรับประทาน 20 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และอาจรับประทานต่อเนื่องไปอีก 4 ถึง 8 สัปดาห์หากอาการยังไม่ดีขึ้น รักษาอาการหลอดอาหารอักเสบชนิดกลับมาเป็นซ้ำ ขนาดรับประทาน 40 มิลลิกรัมต่อวัน และตามด้วยขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวันหลังจากรักษาอาการจนหายดีแล้ว รักษากรดไหลย้อน (acid reflux)  ขนาดรับประทาน 10 มิลลิกรัมต่อวัน ทุกขนาดยาต้องรับประทานวันละ 1 ครั้งก่อนอาหารเช้าเป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ Helicobacter pyroliรับประทานยาแบบ triple therapy ในขนาดยา 20 มิลลิกรัมวันละสองครั้ง หรือ 40 มิลลิกรัมวันละครั้ง ร่วมกับอะมอกซีซิลิน(amoxicillin) 500 มิลลิกรัม และเมโทรนิดาโซล (metronidazole) 400 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง หรือรับประทานโอมีพราโซลร่วมกับ คลาริโธรไมซิน (clarithromycin) 250 มิลลิกรัม และเมโทรนิดาโซล (metronidazole) 400 มิลลิกรัม(หรือทินิดาโซล (tinidazole) 500 มิลลิกรัม) วันละสองครั้ง หรือรับประทานโอมีพราโซลร่วมกับ อะมอกซีซิลิน (amoxicillin) 1000 มิลลิกรัม และคลาริโธรไมซิน (clarithromycin) 500 มิลลิกรัมวันละสองครั้ง รับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ถึง 10 วัน

ข้อบ่งใช้สำหรับอาการกลืนลำบากเนื่องจากกรด ขนาดรับประทาน 10 ถึง 20 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากการใช้ยากลุ่ม NSAID ขนาดรับประทาน 20 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนอาหารเช้า

ต้องรับประทานยาทันทีก่อนอาหาร ยาในรูปแบบแคปซูล ที่มีการปลดปล่อยยาแบบ delayed-release ควรรับประทานก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง โดยห้ามเคี้ยวหรือบดยา  ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนให้ยาโอมีพราโซลโดยผสมกับน้ำที่เป็นกรด เช่น น้ำส้ม

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา

  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
  • ระวังการใช้สตรีมีตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร
  • ระวังการใช้ยาในด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
  • ไม่ใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ใช้ยา rilpivarine nelfinavir และ atazanavir

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

อาจก่อให้เกิดการท้องเสียจากการติดเชื้อ clostridium difficile (CDAD) กระดูกหักที่มีสาเหตุจากกระดูกพรุนปวดศีรษะ ผื่นแดง มึนงง อ่อนเพลีย อาการไอ ปวดหลังหรือปวดท้อง ไม่ควรใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ การใช้ยาเกินขนาดอาจทำให้รู้สึกสับสน ซึมเศร้า อาเจียน คลื่นไส้ ปวดศีรษะ

ข้อมูลการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category Cคือควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษา

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์