Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Amoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 908,815 คน

สรรพคุณของยา amoxicillin

ยา amoxicillin ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด โดยจัดเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม penicillin ยานี้จะออกฤทธิ์โดยไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อ (antibiotic) นี้ เป็นยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น โดยจะไม่ออกฤทธิ์ต่อการติดเชื้อไวรัส (เช่น โรคหวัด, โรคไข้หวัดใหญ่) การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เป็นสาเหตุของการดื้อยาในอนาคตได้

โฆษณาจาก HonestDocs
เชื้อ HPV สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เริ่มต้นเพียง 3,185 เท่านั้น

Hpv35 internal ad

ยา amoxicillin ยังใช้ร่วมกับยาอื่นสำหรับรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ได้ และใช้เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของแผลด้วย

วิธีใช้ยา amoxicillin

รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง โดยสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยทั่วไปจะรับประทานยานี้ทุก 8 หรือ 12 ชั่วโมง โดยขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรคที่คุณเป็น และการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ

แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ ระหว่างการใช้ยานี้ ยกเว้นแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น

เพื่อให้ได้ผลจากการรักษาดีที่สุด คุณต้องรับประทานยานี้ด้วยช่วงห่างที่เท่าๆ กัน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ลืมรับประทานยา ขอแนะนำให้รับประทานยานี้ในเวลาเดียวกันของทุกวัน

สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรับประทานยานี้ต่อเนื่องตามแพทย์สั่งจนหมด แม้ว่าอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ตาม การหยุดยาเร็วเกินไปอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง และทำให้เกิดการติดเชื้อกลับมาอีกได้

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบหากอาการยังไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลง

โฆษณาจาก HonestDocs
เชื้อ HPV สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เริ่มต้นเพียง 3,185 เท่านั้น

Hpv35 internal ad

ผลข้างเคียงของยา amoxicillin

อาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย ระหว่างใช้ยานี้ได้ หากอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

การใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือใช้ซ้ำหลายครั้ง อาจทำให้ติดเชื้อราในช่องปาก (oral thrush) หรือเกิดการติดเชื้อราในช่องคลอด (vaginal fungal infection) ให้ไปพบแพทย์หากคุณมีฝ้าสีขาว (คราบสีขาว) ในช่องปาก, มีตกขาวผิดปกติทางช่องคลอด หรือมีอาการอื่นๆ เกิดขึ้น

แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่ ปัสสาวะมีสีเข้ม, คลื่นไส้อาเจียนแล้วไม่ดีขึ้น, ปวดท้อง, ตัวเหลือง ตาเหลือง, เลือดออกง่าย หรือฟกช้ำง่าย, เจ็บคอเรื้อรัง หรือมีไข้

ยานี้อาจเป็นสาเหตุของโรคทางลำไส้ที่ร้ายแรงแต่พบได้น้อย คือมีอาการท้องเสียที่เกิดจากเชื้อ  Clostridium difficile (Clostridium difficile-associated diarrhea) ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่ดื้อยา โดยโรคนี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้ยา amoxicillin หรือภายในสัปดาห์จนถึงเดือนหลังหยุดยาแล้ว ให้แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้: ท้องเสียต่อเนื่อง, ปวดท้อง เกร็งท้อง, อุจจาระมีมูก/มูกเลือดปน อย่าใช้ยาแก้ท้องเสีย หรือยาแก้ปวดกลุ่มที่มีฤทธิ์เสพติด ถ้าคุณมีอาการดังกล่าว เนื่องจากอาจทำให้อาการแย่ลงได้

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น, คัน บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ), เวียนศีรษะรุนแรง, หายใจลำบาก

ยา amoxicillin ทำให้เกิดผื่นเล็กน้อยได้บ่อย ซึ่งมักไม่ร้ายแรง อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่สามารถแยกได้ว่าผื่นที่เกิดขึ้นเป็นผื่นจากปฏิกิริยาแพ้ยาหรือไม่ ดังนั้นหากมีผื่นใดๆ เกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์ทันที

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา amoxicillin

ถ้าคุณแพ้ยา amoxicillin หรือแพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม penicillin หรือยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยา amoxicillin ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นโรคไต, มีการติดเชื้อไวรัสบางชนิด (โรคติดเชื้อโมโนนิวคลีโอซิส; infectious mononucleosis)

ยา amoxicillin อาจทำให้วัคซีนที่ทำจากแบคทีเรียเชื้อเป็น (เช่น ไทฟอยด์วัคซีน) ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ดี ดังนั้นอย่าฉีดวัคซีนระหว่างการใช้ยานี้ ยกเว้นแพทย์สั่ง

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ โดยให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากยานี้ขณะตั้งครรภ์

ยา amoxicillin สามารถผ่านไปยังน้ำนมได้ จึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

ปฏิกิริยาระหว่างยา amoxicillin กับยาอื่น

ผลของยาบางชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคุณรับประทานยาอื่น หรือสมุนไพรอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง หรือทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดีดังเดิม โดยปฏิกิริยาระหว่างยาสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ได้จำเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอไป แพทย์หรือเภสัชกรจะช่วยป้องกันหรือจัดการเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ยา หรือติดตามอาการของคุณอย่างใกล้ชิด

เพื่อช่วยให้แพทย์และเภสัชกรดูแลคุณได้อย่างดีที่สุด คุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ก่อนเริ่มใช้ยา amoxicillin และขณะที่ใช้ยา amoxicillin อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ผลิตภัณฑ์ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา amoxicillin คือ

  • Methotrexate
  • ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Tetracyclines
  • Probenecid
  • ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด (oral contraceptives)
  • Warfarin

แม้ว่ายาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด, แผ่นแปะคุมกำเนิด หรือห่วงคุมกำเนิด แต่มียาปฏิชีวนะบางรายการ (เช่น rifampicin, rifabutin) ที่ส่งผลลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด ทำให้ตั้งครรภ์ได้ ถ้าคุณกำลังใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ยา amoxicillin อาจทำให้เกิดผลบวกลวง (false positive) กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตรวจเบาหวานจากปัสสาวะบางชนิด (ชนิด cupric sulfate) และยายังอาจส่งผลกระทบต่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางชนิดด้วย ดังนั้นคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและแพทย์ทราบเสมอว่าคุณกำลังใช้ยา amoxicillin อยู่

ปฏิกิริยาระหว่างยาที่กล่าวไว้ข้างต้น ไมได้ครอบคลุมปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม สมุนไพร ทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพื่อให้พวกเขาช่วยคุณลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้ยาที่ร้ายแรง

การได้รับยา amoxicillin เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา amoxicillin เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669

อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจได้แก่ อาเจียนรุนแรง, ท้องเสียอย่างต่อเนื่อง, ปัสสาวะออกน้อยอย่างรุนแรง หรือมีอาการชัก

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้ ยานี้ถูกสั่งจ่ายสำหรับสภาวะโรคปัจจุบันของคุณเท่านั้น ห้ามใช้ยานี้สำหรับการติดเชื้อในครั้งอื่นๆ ยกเว้นแพทย์สั่ง

หากจำเป็นต้องใช้ยานี้เป็นเวลานาน อาจต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือ การตรวจโดยแพทย์ เช่น การตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นระยะๆ เพื่อติดตามอาการและผลข้างเคียงจากยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ปรึกษาแพทย์

หากลืมรับประทานยา amoxicillin

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา amoxicillin

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้องตามที่ฉลากยาแนะนำ ห่างจากแสงแดงและความชื้น ยา amoxicillin ต่างยี่ห้อกันอาจเก็บรักษาในสภาวะที่แตกต่างกัน จึงแนะนำให้อ่านคำแนะนำบนฉลากยาก่อนว่าจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างไร หรือให้สอบถามจากเภสัชกร และเก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์