Prednisolone

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 21, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Inf Oph, Pred-Forte, Prednersone, Prednisolone Atlantic, Prednisolone Charoen Bhaesaj, Prednisolone Osoth, Clinipred, Fortisone, Opredsone, Polypred, Predcap, Predisole, Predman, Prednisolone GPO, Prednisolone Patar, Prednisolone BJ Benjaosoth, Prednisolone A.N.H., Prednisolone Greater Pharma, Prednisolone Inpac, Prednisolone Suphong Bhaesaj, Prednisolone T.P., Predsomed

รูปแบบและส่วนประกอบของยา

เพรดนิโซโลน (prednisolone) เป็นยากลุ่ม ยาคอติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) ยาสำหรับรับประทานยาเม็ดประกอบด้วยเพรดนิโซโลน ขนาด 5มิลลิกรัม ยารูปแบบครีม(cream) ประกอบด้วยเพรดนิโซโลน ความเข้มข้น 0.5% และยาสำหรับหยอดหู และหยอดตา ประกอบด้วยเพรดนิโซโลน ความเข้มข้น 0.5% และมีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะอื่นเป็นส่วนประกอบ

กลไกการออกฤทธิ์

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ เพรดนิโซโลนลดการอักเสบโดยยับยั้งการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเม็ดเลือดขาว และเพิ่มคุณสมบัติการเลือกผ่านของหลอดเลือดฝอยให้สูงขึ้น เพรดนิโซโลนกดผูมิคุ้มกันของร่างกายโดยลดบทบาทการทำงานอละกระบวนการสร้างลิมโฟไซต์ (lymphocyte) และอีโอซิโนฟิล (eosinophil)

ข้อบ่งใช้

ยาเพรดนิโซโลน ชนิดยาหยอดตา มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาอาการเยื่อบุตาอักเสบ โดยใช้ตัวยาในรูปเพรดนิโซโลน อะซิเตท 1% หรือ 0.12% ขนาดการใช้หยดข้างที่เป็น 1 ถึง 2 หยด 2 ถึง 4 ครั้งต่อวัน อาจใช้ยาถี่ขึ้นในช่วงแรกของการรักษาในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมงแรก

ยาเพรดนิโซโลน ชนิดยาหยอดหู มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาอาการแพ้และอาการอักเสบของหู โดยใช้ยาในรูป เพรดนิโซโลน อะซิเตท หรือเพรดนิโซโลน ฟอสเฟต 0.5% หรือ 1%

ยาเพรดนิโซโลน ชนิดยารับประทานมีข้อบ่งใช้ คือ รักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) ขนาดรับประทาน 200มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นตามด้วยขนาด 80 มิลลิกรัมอีกเป็นเวลา 1 เดือน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการแพ้และการอักเสบ ขนาดรับประทาน5 ถึง 60 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานวันละ 2 ถึง 4 ครั้ง จากนั้นปรับขนาดระดับ maintenance ให้อยู่ในขนาด 2.5-15 มิลลิกรัมต่อวัน การถอนยาควรค่อยๆลดขนาดยาหลังจากการรักษาที่ใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ ขนาดยาเริ่มต้น 5 ถึง 7.5 มิลลิกรัมต่อวัน ปรับขนาดยาตามความเหมาะสมโดยแพทย์ ในผู้สูงอายุ ขนาดรับประทาน 5 มิลลิกรัมต่อวัน

ควรรับประทานยานี้ร่วมกับหรือหลังอาหาร

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา

  • ไม่ใช้ยาผู้ป่วยที่มีการฉีดวัคซีนเชื้อเป็น
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ herpessimplex
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด
  • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยฮอร์โมนไธรอยด์ต่ำ ตับแข็ง โรคหัวใจวาย โรคแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีภาวะทางจิต กระดูกพรุน
  • ควรระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

อาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการคุชชิง (Cushing’s syndrome) และการเจริญเติบโตล่าช้าในเด็ก กระดูกพรุน กระดูกหัก แผลในกระเพาะอาหาร ต้อหิน ต้อกระจก ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ตับอ่อนอักเสบ เพิ่มความอยากอาหาร โรคอ้วน ในยาทาอาจทำให้ผิวหนังบริเวณที่ทาบางและฝ่อลง เกิดผื่น หรืออาการแพ้ ในยาหยอดตาอาจเพิ่มความดันในลุกตาและลดประสิทธิภาพการมองเห็น

ข้อมูลการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาหยอดตา ยาฉีด และยารับประทานจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา (ยาฉีดและยารับประทานจัดอยู่ใน category D หากใช้ยาในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์)

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยา โดยมีการจัดทำบัญชียาควบคุมพิเศษแต่ละอย่างทุกครั้ง

ข้อมูลการเก็บรักษา

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ20 ถึง25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์