Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

ยาคุมเมอซิลอน (Mercilon) แบบ 21 และ 28 เม็ด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,121,979 คน

รีวิวโดยทีมแพทย์และเภสัชกร HonestDocs วันที่ 28/03/2562

ยาคุมเมอซิลอน Mercilon 21 ผลิตโดยบริษัท MSD (Thailand) Ltd. ผู้แทนจำหน่ายโดยบริษัท Zuellig โดย Mercilon 21 เป็นยาในกลุ่ม ยาคุมกำเนิดในรูปแบบยาเม็ดผสม (combination oral contraceptive; COC) 

ยาคุมเมอซิลอน เป็นยาสำหรับรับประทาน อยู่ในรูปแบบแผง 21 เม็ด ตัวยาประกอบด้วยเดโซเจสเทรล (desogestrel) 0.15 มิลลิกรัม และเอธินิล เอสตราไดออล (ethinyl estradiol) 0.02 มิลลิกรัม เท่ากันทุกเม็ด แต่สำหรับMercilon 28 จะมีเม็ดยาที่มีตัวฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอกอีก 7 เม็ด คือ เม็ดที่ 22-28 (เม็ดแป้ง หรือเม็ดยาที่ไม่ฮอร์โมน)

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคุมเมอซิลอน

กลไกการออกฤทธิ์ คือกดการตกไข่ นอกจากนี้ยาคุมกำเนิดในรูปแบบยาเม็ดผสมยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมือกบริเวณช่องคลอด ร่วมกับการทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวที่จะช่วยยับยั้งการเจาะของสเปิร์ม และลดโอกาสการฝังตัวของสเปิร์ม

ข้อบ่งใช้ของยาคุมเมอซิลอน

ยาคุมกำเนิดในรูปแบบยาเม็ดชนิดผสม 21 เม็ด มีวิธีรับประทาน คือ รับประทานยาต่อเนื่องตั้งแต่เม็ดที่ 1 วันละ 1 เม็ด ควรรับประทานยาในเวลาเดิมของทุกวัน เช่น รับประทานยาเม็ดแรก เวลา 20.00 น. ก็ควรรับประทานยาเม็ดถัดไปจนหมดแผงในเวลา 20.00 น. หรือคาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมงของเวลาเดิมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการคุมกำเนิด 

โดยแนะนำให้รับประทานยาหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน รับประทานยาต่อเนื่อง 21 วันจนหมดแผง จากนั้นไม่ต้องรับประทานยาอีก 7 วัน จึงค่อยเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ โดยเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ตั้งแต่เม็ดแรกจนครบ 21 เม็ดและหยุดรับประทานยา 7 วันดังเดิม 

ตัวยาคุมเมอซิลอนจะยังไม่ถือว่ามีฤทธิ์ในการคุมกำเนิดอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน ส่วน Mercilon 28 ให้รับประทานต่อเนื่อง 28 เม็ดจนหมดแผง เมื่อหมดแผงแล้วให้เริ่มแผงใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องรออีก 7 วัน

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาคุมเมอซิลอน

 • หากลืมรับประทานยาคุมเมอซิลอน 1 เม็ดใน 21 เม็ด
  ให้รับประทาน 1 เม็ดทันทีที่นึกได้ โดยคุณอาจได้รับประทานยา 2 เม็ดใน 1 วัน และให้รับประทานยาเม็ดที่เหลืออีก 1 เม็ดตามปกติจนกระทั่งหมดแผง และไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วม
 • หากลืมรับประทานยาคุมเมอซิลอน 2 เม็ดต่อเนื่องกันในสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สอง (เม็ดที่ 1 - 14)
  ให้รับประทานยา 2 เม็ดในวันที่นึกได้ และรับประทานยาในวันถัดไปอีก 2 เม็ด จากนั้นรับประทานยาเม็ดที่เหลือ 1 เม็ดตามปกติจนกระทั่งหมดแผง และควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากวันที่นึกได้

 • หากลืมรับประทานยาคุมเมอซิลอน 2 เม็ดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ที่สามหรือสัปดาห์ที่สี่ (เม็ดที่ 15 - 21)
  ให้เลิกใช้ยาแผงเดิมแล้วเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ในวันถัดไป และควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากวันที่นึกได้

 • หากลืมรับประทานยาคุมเมอซิลอน 3 เม็ดต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะในสัปดาห์ใดก็ตาม (เม็ดที่ 1 - 21)
  ให้เลิกใช้ยาแผงเดิมแล้วเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ในวันถัดไป และควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากวันที่นึกได้

 • สำหรับ ยาคุมเมอซิลอน Mercilon 28 ถ้าหากลืมรับประทานยาหลอก (เม็ดที่ 22 - 28) 1 เม็ดหรือมากกว่า 1 เม็ดในสัปดาห์ที่สี่
  ให้ข้ามการรับประทานยาเม็ดที่ลืมนั้นไป แล้วรับประทานยาเม็ดที่เหลือตามปกติจนกระทั้งหมดแผงและไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วม

ข้อควรระวังของการใช้ยาคุมเมอซิลอน

 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะในผู้ที่สูบบุหรี่จัดและมีอายุมากกว่า 35 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหากเกิด โรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดง (Arterial thrombotic) หรือ โรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thrombotic) 
 • ควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหัวใจ ไมเกรน ความดันโลหิตสูง                       
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมเมอซิลอน

อาจก่อให้เกิดอาการซึมเศร้า อารมณ์ผันผวน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง เจ็บหน้าอก เพิ่มน้ำหนักตัว

ข้อมูลการใช้ยาคุมเมอซิลอนในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาคุมเมอซิลอนในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม Category X คือไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมเมอซิลอนในสตรีมีครรภ์เนื่องจากตัวยาสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ สำหรับสตรีให้นมบุตร ไม่แนะนำให้ให้นมบุตรระหว่างการรับประทานยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายาคุมเมอซิลอน

ควรเก็บยาคุมเมอซิลอนไว้ในภาชนะปิดมิดชิด พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง พ้นจากความร้อน แสงแดด และความชื้น

ที่มาของข้อมูล
 1. สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (https://www.thaihealth.or.th/C...), 12 กันยายน 2561  

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์