Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Clonazepam (โคลนาซีแพม)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 6 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 940,668 คน

สรรพคุณของยา clonazepam

ยา clonazepam เป็นยากันชักชนิดหนึ่ง (anticonvulsant หรือ antiepileptic drug) ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมอาการชัก และยังใช้รักษาอาการตื่นตระหนก (panic attacks) ด้วย ยา clonazepam ออกฤทธิ์โดยไปทำให้สมองและระบบประสาทสงบมากขึ้น  จัดเป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines

วิธีใช้ยา clonazepam

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกร

โฆษณาจาก HonestDocs
เชื้อ HPV สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เริ่มต้นเพียง 3,185 เท่านั้น

Hpv35 internal ad

รับประทานยานี้ตามที่แพทย์สั่ง โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 หรือ 3 ครั้ง

ขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรคและการตอบสนองต่อการรักษา ในเด็กขนาดยาจะคำนวณตามน้ำหนักตัว สำหรับผู้สูงอายุมักเริ่มด้วยขนาดยาต่ำๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง ห้ามปรับเพิ่มขนาดยา, ใช้ยามากกว่าที่แพทย์สั่ง หรือใช้ยานานกว่าที่แพทย์สั่ง

คุณต้องรับประทานยานี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้ได้ผลจากการรักษาเต็มที่ เพื่อไม่ให้ลืม แนะนำให้รับประทานในเวลาเดียวกันของทุกวัน

ห้ามหยุดใช้ยานี้เองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาการบางอย่างอาจแย่ลงได้หากหยุดยาอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจจำเป็นต้องค่อยๆ ปรับลดขนาดยาลงก่อนหยุดยา

ยา clonazepam อาจทำให้เกิดอาการถอนยาได้ โดยเฉพาะถ้าคุณใช้ยานี้เป็นประจำในระยะเวลานาน หรือใช้ยาในขนาดสูง ในบางกรณีถ้าคุณหยุดยาอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอาการถอนยา เช่น อาการชัก การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ สภาพจิตใจ สั่น ปวดเกร็งท้อง กล้ามเนื้อเกร็ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา แพทย์อาจค่อยๆ ปรับลดขนาดยาลงก่อนหยุดยา ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันทีถ้ามีอาการถอนยาเกิดขึ้น

เมื่อมีการใช้ยานี้เป็นเวลานาน ยาอาจออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อน ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์หากยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดีดังเดิม

โฆษณาจาก HonestDocs
เชื้อ HPV สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เริ่มต้นเพียง 3,185 เท่านั้น

Hpv35 internal ad

แม้ว่ายา clonazepam จะช่วยรักษาโรคให้กับผู้ป่วยหลายราย แต่ยานี้อาจทำให้เกิดการติดยาได้ โดยความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นถ้าคุณใช้ยาเสพติด หรือติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณจะต้องรับประทานยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสที่จะติดยานี้ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณเป็นผู้ป่วยที่มีอาการชักหลายประเภท คุณอาจพบว่าอาการชักแย่ลงเมื่อเริ่มใช้ยา clonazepam ได้ จึงให้ปรึกษาแพทย์ทันทีหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งแพทย์อาจจำเป็นต้องเพิ่มยาหรือปรับขนาดยาอื่นเพื่อควบคุมอาการชัก

แจ้งแพทย์หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง

ผลข้างเคียงของยา clonazepam

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ง่วงนอน, เวียนศีรษะ, อ่อนเพลีย, สูญเสียการทำงานประสานงานกันของร่างกาย หรือมีปริมาณน้ำลายเพิ่มมากขึ้น ถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

มีผู้ป่วยจำนวนไม่มากนักที่ใช้ยากันชักสำหรับรักษาโรคใดๆ ก็ตาม (เช่น อาการชัก, โรคไบโพล่าร์, อาการปวด) อาจพบว่ามีอาการซึมเศร้า, มีความคิดฆ่าตัวตาย/พยายามฆ่าตัวตาย, หรือมีปัญหาทางจิตใจ/อารมณ์ระหว่างใช้ยาได้ ดังนั้นต้องแจ้งแพทย์ทันทีถ้าคุณ หรือคนในครอบครัว หรือผู้ดูแล สังเกตเห็นว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ/มีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม มีอาการสับสน มีปัญหาด้านความจำ มีอาการซึมเศร้า มีความคิดฆ่าตัวตาย/พยายามฆ่าตัวตาย หรือคิดทำร้ายตนเอง

แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่ เลือดออกง่าย ฟกช้ำง่าย มีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอเรื้อรัง

ไปพบแพทย์ทันทีถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก ได้แก่ หายใจช้า หายใจตื้น

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น, คัน บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ), เวียนศีรษะรุนแรง, หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา clonazepam

ถ้าคุณแพ้ยา clonazepam หรือแพ้ยาในกลุ่ม benzodiazepines (เช่น diazepam, lorazepam) หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยา clonazepam ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็น

 • โรคตา (ต้อหินมุมปิด)
 • โรคเลือด (porphyria)
 • โรคตับ
 • โรคไต
 • มีปัญหาที่ปอด หรือปัญหาในการหายใจ
 • มีปัญหาทางสภาพจิตใจ/อารมณ์ เช่น ซึมเศร้า, มีความคิดฆ่าตัวตาย
 • ตนเองหรือคนในครอบครัวมีประวัติติดสารเสพติด แอลกอฮอล์

ยา clonazepam อาจทำให้วิงเวียนศีรษะ หรือง่วงนอน โดยแอลกอฮอล์จะทำให้อาการวิงเวียนศีรษะและอาการง่วงนอนเป็นมากขึ้น ห้ามขับรถ, ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย แนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่

สำหรับเด็ก ผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ/พฤติกรรมยังไม่แน่ชัด และอาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้จนกว่าจะผ่านไปหลายปี ดังนั้นจึงให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาด้วยยา clonazepam กับแพทย์

ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยามากกว่า โดยเฉพาะอาการง่วงนอนและสับสน ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการหกล้มได้

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ เนื่องจากยาอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาการชักที่ไม่ได้รับการรักษาถือเป็นภาวะร้ายแรงที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวมารดาเองและต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นอย่าหยุดยาเองยกเว้นแพทย์สั่ง ถ้าคุณกำลังวางแผนจะตั้งครรภ์, กำลังตั้งครรภ์ หรือคิดว่าตนเองอาจจะตั้งครรภ์ ให้รีบแจ้งแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์

ยา clonazepam ผ่านไปยังน้ำนมได้ และอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ในทารกในดูดนม จึงให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

คำเตือนในการใช้ยา clonazepam

การรับประทานยา clonazepam ร่วมกับยาในกลุ่ม opioid (เช่น codeine, hydrocodone) อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก รวมถึงการเสียชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แพทย์จะให้คุณรับประทานยา clonazepam ด้วยยาขนาดยาต่ำที่สุดที่ยังให้ผลการรักษากับคุณ และให้รับประทานเป็นเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่ หายใจช้า, หายใจตื้น, เวียนศีรษะผิดปกติ, ง่วงนอนอย่างรุนแรง, เวียนศีรษะอย่างรุนแรง, ตื่นนอนยาก

ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ยา clonazepam

ผู้ป่วยที่มีสภาวะดังต่อไปนี้ ถือเป็นข้อห้ามในการใช้ยา clonazepam หากคุณมีสภาวะดังรายละเอียดด้านล่าง ให้แจ้งแพทย์ทราบก่อนได้รับยา

 • เป็นโรค porphyria
 • มีความคิดฆ่าตัวตาย 
 • ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ (alcohol intoxication)
 • มีการใช้ยาในทางที่ผิด (drug abuse)
 • มีอาการซึมเศร้า
 • เป็นต้อหินชนิดมุมเปิด หรือต้อหินชนิดมุมปิด
 • มีการทำงานของปอดที่ลดลง
 • เป็นโรคปอดเรื้อรัง
 • เป็นโรคตับ, เป็นโรคตับรุนแรง, ตรวจการทำงานของตับผิดปกติ
 • มีภาวะหยุดหายใจชั่วคราวขณะนอนหลับ
 • เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
 • ตั้งครรภ์
 • เป็นโรคไตที่มีแนวโน้มการทำงานของไตลดลง
 • แพ้ยา clonazepam
 • แพ้ยาในกลุ่ม benzodiazepines

การใช้ยา clonazepam ร่วมกับยาอื่น

ยา clonazepam อาจเกิดปฏิกิริยากับยาดังต่อไปนี้ ดังนั้นหากคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ โดยให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

 • แอลกอฮอล์
 • ยาในกลุ่ม opioids
 • ยาที่มีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 บางชนิด (selected CYP3A4 inducers)
 • ยาที่ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 อย่างแรง (strong CYP3A4 inhibitors)
 • Clozapine
 • Phenobarbital
 • Primidone
 • Buprenorphine
 • Cimetidine

การได้รับยา clonazepam เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา clonazepam เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669

อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจได้แก่ ง่วงนอนอย่างรุนแรง, สับสน, หมดสติ, ปฏิกิริยาการตอบสนองช้าลงหรือลดลง

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้

ควรมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือ การตรวจทางการแพทย์ เช่น ตรวจการทำงานของตับ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นระยะ เพื่อติดตามอาการและผลข้างเคียง ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากลืมรับประทานยา clonazepam

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา clonazepam

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องอาบน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์