ธาตุเหล็ก (Iron)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มี.ค. 19, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 9 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 839,099 คน

รีวิวโดยทีมแพทย์และเภสัชกร HonestDocs วันที่ 06/03/2562

ข้อมูลภาพรวมของธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็ก (Iron) คือแร่ธาตุที่พบได้มากที่สุดในฮีโมโกลบิน (hemoglobin) บนเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ กับในไมโอโกลบิน (myoglobin) ของเซลล์กล้ามเนื้อ ธาตุเหล็กเป็นสิ่งจำเป็นในการขนส่งออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังมีหน้าที่สำคัญอีกหลายประการต่อร่างกาย ธาตุเหล็กถูกพบในอาหารต่าง อย่างเนื้อสัตว์, เลือด, เครื่องในสัตว์, ปลา, เต้าหู้, ถั่ว, ผักโขม, ซีเรียล, และอื่น

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

ธาตุเหล็กมักถูกใช้เพื่อป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางที่เกิดจากระดับธาตุเหล็กต่ำ อีกทั้งยังใช้สำหรับภาวะโลหิตจางที่เกิดจากประจำเดือน, การตั้งครรภ์, ปัญหาไต, หรือภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น

ธาตุเหล็กออกฤทธิ์อย่างไร?

ธาตุเหล็กจะช่วยเซลล์เม็ดเลือดแดงขนส่งออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย และยังมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

การใช้และประสิทธิภาพของธาตุเหล็ก

ภาวะที่ใช้ธาตุเหล็กรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ภาวะโลหิตจางจากภาวะเรื้อรัง (Anemia of chronic disease) โรคภัยหลาย โรคอย่างมะเร็ง, ปัญหาที่ไต, หรือปัญหาหัวใจสามารถทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ การทานธาตุเหล็กร่วมกับยาตัวอื่นอย่าง epoetin alfa (EPO) สามารถช่วยเสริมสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและป้องกันหรือรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ที่กำลังรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัดได้ โดยการฉีดธาตุเหล็กเข้าร่างกายนั้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการรับประทาน
 • โลหิตจางจากระดับธาตุเหล็กต่ำ (Iron deficiency anemia) การทานธาตุเหล็กสามารถรักษาและป้องกันภาวะโลหิตจางจากเหตุขาดธาตุเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระดับธาตุเหล็กต่ำระหว่างตั้งครรภ์ การทานธาตุเหล็กหรือการฉีดนั้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับธาตุเหล็กต่ำจากการตั้งครรภ์ได้

ภาวะที่อาจใช้ธาตุเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • อาการไอจากการใช้ ACE inhibitors ยาสำหรับความดันโลหิตสูงที่เรียกว่า ACE inhibitors อาจทำให้เกิดอาการไอเป็นผลข้างเคียง งานวิจัยบางชิ้นพบว่าการรับประทานธาตุเหล็กอาจช่วยลดหรือป้องกันผลข้างเคียงนี้ได้ โดยยากลุ่ม ACE inhibitors มีดังนี้ captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), lisinopril (Prinivil, Zestril), และอื่น ๆ มากมาย
 • พัฒนาการคิด การทานธาตุเหล็กอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการคิด, เรียนรู้, และความทรงจำของเด็กอายุ 6-18 ปีที่มีระดับธาตุเหล็กต่ำได้ โดยมีงานวิจัยกล่าวว่าการทานธาตุเหล็กอาจช่วยเพิ่มสมาธิของเด็กผู้หญิงอายุ 13-18 ปีที่ไม่ทราบสถานะธาตุเหล็กในร่างกายได้
 • หัวใจล้มเหลว ผู้ที่ประสบกับภาวะหัวใจล้มเหลว 20% จะมีระดับธาตุเหล็กต่ำ โดยงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าการฉีดธาตุเหล็กเข้าร่างกายจะช่วยลดอาการจากภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างความสามารถในการออกกำลังกายและอาการอื่น ๆ ของภาวะนี้ได้
 • กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless legs syndrome (RLS)) งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทานธาตุเหล็กจะลดอาการของ RLS อย่างขาหยุกหยิกและปัญหาการนอนหลับได้ ในความเป็นจริงแล้วการรับประทานธาตุเหล็กเพื่อบรรเทาอาการนั้นก็เป็นหลักการรักษาที่ผู้ป่วย RLS ทุกคนควรจะปฏิบัติอยู่แล้ว โดยหลังการฉีดธาตุเหล็กก็มีรายงานว่าผู้ป่วยบางรายจะมีอาการดีขึ้น แต่ก็ยังด่วนสรุปเกินไปว่าการฉีดธาตุเหล็กทุกชนิดจะช่วยลดอาการจากโรคนี้ได้จริง

ภาวะที่ธาตุเหล็กอาจไม่สามารถรักษาได้

 • การเจ็บคลอดก่อนกำหนด (Preterm labor) การทานธาตุเหล็กระหว่างตั้งครรภ์เริ่มจากไตรมาสที่สองไม่ได้เพิ่มระยะเวลาของการตั้งครรภ์ขึ้น และไม่ได้เพิ่มน้ำหนักแรกเกิดของทารกแต่อย่างใด

ภาวะที่ยังคงขาดหลักฐานว่าใช้ธาตุเหล็กรักษาได้หรือไม่

 • ADHD งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทานธาตุเหล็กตลอด 1-3 เดือนจะช่วยให้อาการของโรคสมาธิสั้น (attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD)) ในเด็กที่มีปัญหาเป็นโรคนี้และมีระดับธาตุเหล็กต่ำดีขึ้น
 • ภาวะกลั้นหายใจ (Breath-holding attacks) งานวิจัยบางชิ้นกล่าวว่าการทานหรือฉีดธาตุเหล็กจะช่วยลดจำนวนการเกิดอาการจากภาวะนี้ในเด็กได้
 • พัฒนาการของเด็ก งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าธาตุเหล็กไม่ได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดหรือการเรียนรู้ของทารกและเด็กที่มีภาวะโลหิตจาง อย่างไรก็ตามก็อาจมีการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการการเคลื่อนไหว อีกทั้งมีหลักฐานว่าการทานธาตุเหล็กก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของเด็กแต่อย่างใด
 • มะเร็งหลอดอาหาร (esophageal cancer) งานวิจัยพบว่าผู้ที่ทานอาหารเสริมธาตุเหล็กจะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลอดอาหารน้อยลง 32%
 • เหนื่อยล้า มีหลักฐานว่าการทานธาตุเหล็ก ferrous sulfate อาจช่วยลดอาการเหนื่อยล้าชนิดหาสาเหตุไม่ได้ในผู้หญิง
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร งานวิจัยพบว่าผู้ที่ทานอาหารเสริมจะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6 เท่า
 • โลหิตจางในผู้ป่วย HIV งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กที่เป็น HIV และโลหิตจางที่ทานธาตุเหล็กพร้อมวิตามินรวมนาน 3 เดือนจะมีโอกาสต่อการประสบกับภาวะโลหิตจางต่อเนื่องน้อยลง 3 เดือนเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กที่ได้รับเพียงวิตามินรวม
 • ศักยภาพร่างกาย งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับประทานธาตุเหล็กสามารถเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายของเด็กและผู้หญิงอายุน้อยได้
 • แผลร้อนใน (Canker sores)
 • โรคระบบย่อยอาหารที่เรียกว่าโรคโครห์น (Crohn's disease)
 • ภาวะซึมเศร้า (Depression)
 • ภาวะมีบุตรยากของผู้หญิง
 • ประจำเดือนมามาก
 • ภาวะสุขภาพอื่น

จำเป็นต้องรวบรวมหลักฐานให้มากขึ้นเพื่อให้ข้อมูลด้านประสิทธิผลของธาตุเหล็กเพิ่มเติม

ผลข้างเคียงและความปลอดภัยของธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็กจัดว่าค่อนข้างปลอดภัยสำหรับผู้คนส่วนมากเมื่อรับประทานหรือฉีดเข้าเส้นเลือดในปริมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามธาตุเหล็กก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้อย่างปวดท้อง, ท้องผูกหรือท้องร่วง. คลื่นไส้, และอาเจียน การทานอาหารเสริมธาตุเหล็กร่วมกับอาหารอาจทำให้ผลข้างเคียงข้างต้นลดน้อยลงได้ อย่างไรก็ตามอาหารเองก็อาจลดความสามารถในการดูดซึมธาตุเหล็กลงดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรทานธาตุเหล็กตอนที่ท้องว่างจะดีที่สุด แต่หากคุณประสบกับผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงก็ควรปรับไปรับประทานพร้อมอาหารแทน พยายามเลี่ยงการรับประทานธาตุเหล็กร่วมกับอาหารที่ยับยั้งและขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก ประกอบด้วยนมอย่างกาแฟ, ชา, หรือธัญญาหาร

ผลิตภัณฑ์ธาตุเหล็กมีอยู่หลายรูปแบบเช่น ferrous sulfate, ferrous gluconate, ferrous fumarate, และอื่น ๆ บ้าง (polysaccharide-iron complex (Niferex-150, etc)) ก็กล่าวอ้างว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่าตัวอื่น แต่ ณ ขณะนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือพออยู่ดี

ตัวเคลือบเอนทาริก (enteric coated) หรือสินค้าที่ควบคุมการปล่อยธาตุเหล็กเมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจช่วยลดผลข้างเคียงอย่างคลื่นไส้ได้ในบางคน อย่างไรก็ตามสารเหล่านั้นก็อาจทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งอาหารเสริมธาตุเหล็กที่เป็นของเหลวก็อาจทำให้ฟันดำได้ด้วย

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

การบริโภคธาตุเหล็กในปริมาณสูงจัดว่าค่อนข้างไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก โดยธาตุเหล็กเป็นหนึ่งตัวการที่ทำให้เด็กได้รับพิษจนเสียชีวิตมากที่สุด ซึ่งการได้รับแค่ 40 mg/kg ก็นับว่าเป็นอันตรายแล้ว ภาวะธาตุเหล็กเป็นพิษนั้นสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้หลายอย่าง เช่นกระเพาะและลำไส้ทะลุ, ตับล้มเหลว, ความดันโลหิตต่ำจนเป็นอันตราย, และเสียชีวิต หากคุณคาดว่าผู้ใหญ่หรือเด็กได้รับธาตุเหล็กมากเกินไป ให้รีบพาพวกเขาไปพบแพทย์ในทันที

อีกทั้งยังมีข้อกังวลว่าการบริโภคธาตุเหล็กมากเกินอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขึ้น โดยการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ที่บริโภคธาตุเหล็กมากโดยเฉพาะจากแหล่งอาหารอย่างเนื้อแดงจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้น ซึ่งคำกล่าวว่ามักจะเป็นจริงกับผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 แม้ว่าจะมีการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พบว่าธาตุเหล็กจะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคหัวใจก็ตาม ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปคำกล่าวทั้งสองได้

คำเตือนและข้อควรระวังเป็นพิเศษ:

สตรีมีครรภ์และแม่ที่ต้องให้นมบุตร: ธาตุเหล็กจัดว่าค่อนข้างปลอดภัยสำหรับผู้หญิงมีครรภ์และแม่ให้นมบุตรที่ร่างกายไม่มีธาตุเหล็กเพียงพอเมื่อใช้ในปริมาณที่ต่ำกว่าระดับสารอาหารสูงสุดที่ควรได้รับ (tolerable upper intake level (UL)) ที่ 45 mg ต่อวัน โดย UL คือระดับสูงสุดที่จะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงอันตรายของสารอาหารนั้น ๆ อย่างไรก็ตามธาตุเหล็กจะจัดว่าค่อนข้างไม่ปลอดภัยเมื่อบริโภคเข้าไปในปริมาณมาก โดยหากคุณไม่ได้ขาดธาตุเหล็ก ไม่ควรได้รับธาตุเหล็กมากกว่า 45 mg ต่อวัน ซึ่งการได้รับธาตุเหล็กที่สูงนั้นอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงกับกระเพาะอาหารและลำไส้ได้เช่นคลื่นไส้และอาเจียน

เบาหวาน: มีข้อกังวลว่าอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในผู้หญิงที่ป่วยเป็นเบาหวานประเภท 2 ขึ้น แต่คำกล่าวนี้ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ หากคุณเป็นเบาหวานควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้ดูแลในเรื่องการบริโภคธาตุเหล็กก่อนจะดีที่สุด

แผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้: ธาตุเหล็กอาจสร้างความระคายเคืองและทำให้ภาวะที่อวัยวะทั้งสองแย่ลงได้ ดังนั้นควรบริโภคธาตุเหล็กอย่างระมัดระวัง

โรคฮีโมโกลบิน (Hemoglobin diseases): การได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปทำให้มีธาตุเหล็กในร่างกายเกิน ซึ่งหากคุณเป็นโรคฮีโมโกลบิน เช่น ธาลัสซีเมีย ห้ามบริโภคธาตุเหล็กยกเว้นจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ทารกที่คลอดก่อนกำหนด: การให้ธาตุเหล็กแก่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีระดับวิตามิน E ในเลือดต่ำอาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นได้ โดยควรได้รับการรักษาด้วยวิตามิน E จนได้ระดับที่เหมาะสมก่อนเริ่มให้ยาธาตุเหล็ก

การใช้ธาตุเหล็กร่วมกับยาชนิดอื่น

ใช้ธาตุเหล็กร่วมกับยาเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง

ธาตุเหล็กอาจลดกระบวนการดูดซับยาปฏิชีวนะของร่างกายลง แปลว่าการทานธาตุเหล็กร่วมกับยาปฏิชีวนะจะเป็นการลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะบางชนิดลง เพื่อเลี่ยงการตีกันของยาเช่นนี้ควรทานธาตุเหล็กก่อนหรือหลังทานยาปฏิชีวนะสองชั่วโมง โดยตัวอย่างยาปฏิชีวนะกลุ่มนี้คือ quercetin ที่รวมทั้ง ciprofloxacin (Cipro), enoxacin (Penetrex), norfloxacin (Chibroxin, Noroxin), sparfloxacin (Zagam), trovafloxacin (Trovan), และ grepafloxacin (Raxar)

 • ยาปฏิชีวนะ (Tetracycline antibiotics) กับธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็กสามารถเข้ายึดเกาะกับยาปฏิชีวนะ tetracycline ในกระเพาะอาหารและกระบวนการดูดซับยาปฏิชีวนะของร่างกายลง การทานธาตุเหล็กร่วมกับยาปฏิชีวนะ tetracycline จึงเป็นการลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ tetracycline ลง เพื่อเลี่ยงการตีกันของยาเช่นนี้ควรทานธาตุเหล็กก่อนหรือหลังทานยาปฏิชีวนะสองชั่วโมง โดยตัวอย่างยาปฏิชีวนะกลุ่มนี้ demeclocycline (Declomycin), minocycline (Minocin), และ tetracycline (Achromycin)

 • Bisphosphonates กับธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็กอาจลดกระบวนการดูดซับยา bisphosphate ของร่างกายลง แปลว่าการทานธาตุเหล็กร่วมกับ bisphosphate จะเป็นการลดประสิทธิภาพของยาลง เพื่อเลี่ยงการตีกันของยาเช่นนี้ควรทานธาตุเหล็กก่อน bisphosphate สองชั่วโมงหรือหลังทานหลังจากนั้นหนึ่งวัน โดยตัวอย่างยาปฏิชีวนะกลุ่มนี้คือ alendronate (Fosamax), etidronate (Didronel), risedronate (Actonel), tiludronate (Skelid), และอื่น ๆ

 • Levodopa กับธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็กอาจลดกระบวนการดูดซับยา levodopa ของร่างกายลง แปลว่าการทานธาตุเหล็กร่วมกับ bisphosphate จะเป็นการลดประสิทธิภาพของยาลง เพื่อเลี่ยงการตีกันของยาเช่นนี้จึงควรทานธาตุเหล็กหลังหรือก่อนทาน methyldopa (Aldomet) อย่างน้อยสองชั่วโมง

Levothyroxine ถูกใช้กับภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย โดยธาตุเหล็กอาจลดกระบวนการดูดซับยา levothyroxine ของร่างกายลง แปลว่าการทานธาตุเหล็กร่วมกับ levothyroxine จะเป็นการลดประสิทธิภาพของยา ตัวอย่างยี่ห้อยาที่ประกอบด้วย levothyroxine มีทั้ง Armour Thyroid, Eltroxin, Estre, Euthyrox, Levo-T, Levothroid, Levoxyl, Synthroid, Unithroid, และอื่น ๆ

 • Methyldopa (Aldomet) กับธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็กอาจลดกระบวนการดูดซับยา methyldopa (Aldomet) ของร่างกายลง แปลว่าการทานธาตุเหล็กร่วมกับ methyldopa (Aldomet) จะเป็นการลดประสิทธิภาพของยาลง เพื่อเลี่ยงการตีกันของยาเช่นนี้ควรทานธาตุเหล็กก่อน methyldopa (Aldomet) สองชั่วโมง

 • Mycophenolate Mofetil (CellCept) กับธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็กอาจลดกระบวนการดูดซับยา mycophenolate mofetil (CellCept) ของร่างกายลง แปลว่าการทานธาตุเหล็กร่วมกับ mycophenolate mofetil (CellCept) จะเป็นการลดประสิทธิภาพของยาลง เพื่อเลี่ยงการตีกันของยาเช่นนี้ควรทานธาตุเหล็กหลังจากใช้ยา mycophenolate mofetil (CellCept)สองชั่วโมง

 • Penicillamine (Cuprimine, Depen) กับธาตุเหล็ก

Penicillamine เป็นยาที่ใช้รักษาโรควิลสัน (Wilson's disease) และโรคข้อต่ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ซึ่งธาตุเหล็กอาจลดกระบวนการดูดซับยา penicillamine ของร่างกายลง แปลว่าการทานธาตุเหล็ก penicillamine จะเป็นการลดประสิทธิภาพของยาลง เพื่อเลี่ยงการตีกันของยาเช่นนี้ควรทานธาตุเหล็กก่อนหรือหลังจากใช้ยา penicillamine สองชั่วโมง

คอยสังเกตอาการเมื่อต้องใช้ธาตุเหล็กร่วมกับยาเหล่านี้

 • Chloramphenicol กับธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็กเป็นธาตุสำคัญที่ร่างกายใช้ในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดใหม่ โดย Chloramphenicol อาจลดกระบวนการผลิตเซลล์เลือดใหม่นี้ลง ดังนั้นการทานยา Chloramphenicol เป็นเวลานานอาจลดผลกระทบที่ธาตุเหล็กมีต่อเซลล์เม็ดเลือดใหม่ แต่กระนั้นผู้คนส่วนมากก็มักมีการใช้ยา Chloramphenicol ในระยะเวลาสั้น ๆ อยู่แล้วทำให้การตีกันของยาชนิดนี้จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่

ปริมาณยาที่ใช้

ปริมาณหรือขนาดยาที่ใช้ดังต่อไปนี้ได้ถูกศึกษาจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ผู้ใหญ่

รับประทาน:

 • สำหรับภาวะโลหิตจางจากระดับธาตุเหล็กต่ำ: ธาตุเหล็ก 50-100 mg สามครั้งต่อวันนาน 3-6 เดือน ปริมาณยาสำหรับผู้ใหญ่เพศหญิงอยู่ที่ 30-120 mg ต่อสัปดาห์
 • สำหรับป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กขณะตั้งครรภ์: ธาตุเหล็ก 20-225 mg ต่อวัน โดยปริมาณที่แนะนำในหนึ่งวันคือ 45 mg
 • สำหรับกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข: ธาตุเหล็ก ferrous sulfate 325 mg สองครั้งต่อวัน
 • สำหรับอาการไอจากการใช้ยา ACE inhibitor: ธาตุเหล็ก ferrous sulfate 256 mg ต่อวัน

ฉีดเข้าเส้นเลือด:

 • สำหรับภาวะโลหิตจางจากภาวะเรื้อรัง: ปริมาณธาตุเหล็กทั้งหมดในช่วง 6 เดือน 2232 mg ถึง 1020 mg ในช่วงหนึ่งสัปดาห์
 • สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลว: ธาตุเหล็ก ferric carboxymaltose ฉีดเข้าเส้นเลือดที่ 200 mg ต่อสัปดาห์จนกว่าระดับธาตุเหล็กของร่างกายจะเป็นปกติ ตามด้วยการฉีดอีก 200 mg ทุก ๆ เดือนนาน 6 เดือน

เด็ก

รับประทาน:

 • สำหรับภาวะโลหิตจางจากระดับธาตุเหล็กต่ำ: ธาตุเหล็ก 4-6 mg/kg/วัน โดยแบ่งปริมาณยาเป็นสามเวลาให้นาน 3-6 เดือน
 • สำหรับป้องกันภาวะธาตุเหล็กต่ำ: มีข้อมูลแนะนำการใช้อาหารเสริมธาตุเหล็กกับเด็กที่มีความเสี่ยงต่อภาวะธาตุเหล็กต่ำดังนี้:
  • สำหรับทารกที่ดื่มนมมารดา: 1 mg/kg/วัน เริ่มจากอายุ 4 เดือน
  • สำหรับทารกอายุ 6เดือน ถึง 2 ปี: 2 mg/kg/วัน
  • สำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว: 2 mg/kg/วัน ตั้งแต่อายุ 1 เดือน จนกว่าทารกจะได้รับธาตุเหล็กจากแหล่งอาหารได้เพียงพอแล้ว
  • สำหรับเด็กอายุมากกว่า 2 ปี: 2 mg/kg/วัน (ไม่เกิน 30 mg/วัน) ร่วมกับเสริมโฟเลต 250-400 mcg/วัน เป็นเวลา 3 เดือน หากอยู่ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมากกว่าร้อยละ 40
 • สำหรับเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และทักษะการคิดในเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะโลหิตจางจากระดับธาตุเหล็กต่ำ:
ความต้องการธาตุเหล็กและปริมาณธาตุเหล็กอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย

อ้างอิง:

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย Guideline in Child Health Supervision

คู่มือแนวทางการควบคุม และป้องกันโลหิตจากการขาดธาตุเหล็ก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์