Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Zolpidem (Ambien)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 6 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 810,171 คน

สรรพคุณของยา zolpidem

ยา zolpidem เป็นยาสำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับ (insomnia) ในผู้ใหญ่ ถ้าคุณมีปัญหานอนไม่หลับ ยานี้จะช่วยให้คุณนอนหลับได้เร็วขึ้น เพื่อให้คุณพักผ่อนได้ดีมากขึ้น ยา zolpidem เป็นยาในกลุ่มยาระงับประสาท-ยานอนหลับ (sedative-hypnotics) โดยยาจะออกฤทธิ์ที่สมองมีผลให้เกิดการสงบระงับ

ยานี้เป็นยาที่มักจำกัดการใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 1 – 2 สัปดาห์ หรือน้อยกว่านั้น

วิธีใช้ยา zolpidem

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาและข้อมูลยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกร

รับประทานยานี้ตอนท้องว่างตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปรับประทาน 1 เม็ดก่อนนอน เนื่องจากยา zolpidem เป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็ว จึงให้รับประทานก่อนเข้านอนทันที อย่ารับประทานยานี้พร้อมหรือหลังอาหารเพราะจะทำให้ยาจะออกฤทธิ์ไม่ดี

อย่ารับประทานยานี้ถ้าคุณมีเวลาสำหรับพักผ่อนนอนหลับน้อยกว่า 7-8 ชั่วโมง เพราะถ้าคุณจำเป็นต้องตื่นนอนก่อนเวลาดังกล่าว คุณอาจสูญเสียความทรงจำบางส่วน และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว เช่น การขับรถ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

ขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับเพศ, อายุ, สภาวะโรคที่กำลังเป็น, ยาอื่นที่อาจใช้อยู่ในขณะนี้ และการตอบสนองต่อการรักษา ห้ามเพิ่มขนาดยา, รับประทานยาบ่อยกว่าที่แพทย์สั่ง หรือใช้ยาเป็นเวลานานกว่าที่แพทย์สั่ง ห้ามรับประทานยาเกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน ผู้หญิงมักได้รับยาในขนาดที่ต่ำกว่า เพราะยาจะกำจัดออกจากร่างกายได้ช้ากว่าผู้ชาย ผู้สูงอายุมักได้รับยาในขนาดต่ำเพื่อลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยา

ยา zolpidem อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาถอนยา (withdrawal reactions) โดยเฉพาะถ้าใช้ยานี้เป็นประจำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหรือใช้ยาในขนาดสูง ในกรณีนี้อาการถอนยา (withdrawal symptoms) อาจเกิดขึ้นถ้าคุณหยุดใช้ยาอย่างกะทันหัน โดยอาการถอนยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง ปวดเกร็งท้อง ความตื่นกลัว ตัวสั่น เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาถอนยา แพทย์อาจค่อยๆ ลดขนาดยาลงก่อนหยุดยา ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และถ้าหากมีอาการของการถอนยาให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

แม้ว่ายานี้จะช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมาก แต่ยานี้อาจทำให้เกิดการติดยาได้ โดยความเสี่ยงของการติดยาอาจเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณใช้สารเสพติด/ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป หรือมีการเสพติดสิ่งเหล่านี้ แนะนำให้รับประทานยาตามขนาดที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดยา สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อมีการใช้ยานี้เป็นเวลานาน ยาอาจออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อน ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์หากยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดีดังเดิม

หากอาการนอนไม่นอนของคุณยังคงมีอยู่หลังใช้ยาไปแล้ว 7-10 วัน หรืออาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์ทราบ

เมื่อคุณหยุดใช้ยา คุณอาจมีอาการนอนไม่หลับในช่วงไม่กี่คืนแรก หรือเรียกว่า rebound insomnia ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ และอาการมักจะดีขึ้นหลังผ่านไป 1-2 คืน ถ้ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ให้ไปพบแพทย์

ผลข้างเคียงของยา zolpidem

อาจเกิดอาการเวียนศีรษะจากยา zolpidem ได้ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

ยานี้อาจทำให้คุณมีอาการง่วงนอนระหว่างวัน แจ้งแพทย์ทราบหากคุณมีอาการง่วงนอนระหว่างวัน ซึ่งแพทย์อาจจำเป็นต้องปรับขนาดยาที่คุณได้รับ

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่ สูญเสียความทรงจำ, สภาพจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป (เช่น มีอาการซึมเศร้า หรืออาการซึมเศร้าที่เป็นอยู่มีอาการแย่ลง, มีความคิดที่ผิดปกติ, มีความคิดฆ่าตัวตาย, ประสาทหลอน, สับสน, กระสับกระส่าย, มีพฤติกรรมก้าวร้าว, วิตกกังวล)

นอกจากนี้ภายหลังรับประทานยา ผู้ที่ใช้ยาเมื่อตื่นนอนขึ้นมาอาจออกไปขับรถทั้งที่ยังตื่นนอนไม่เต็มที่  (พบได้น้อย) และยังพบการลุกละเมอขึ้นมาเตรียมอาหาร, รับประทานอาหาร หรือมีเพศสัมพันธ์ได้ (ยังไม่ตื่นเต็มที่) ซึ่งผู้ป่วยมักจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นเรื่องที่อันตรายทั้งต่อตัวผู้ที่ใช้ยาและผู้อื่น หากคุณพบว่าคุณได้ทำกิจกรรมดังกล่าวภายหลังการรับประทานยานี้ ให้รีบแจ้งแพทย์ทันที โดยความเสี่ยงของคุณจะยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกำลังใช้ยาอื่นที่ทำให้คุณง่วงนอนร่วมด้วยขณะที่ใช้ยา zolpidem

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น, คัน บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ), เวียนศีรษะรุนแรง, หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา zolpidem

ถ้าคุณแพ้ยา zolpidem หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามจากเภสัชกร

ก่อนการใช้ยา zolpidem ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็น โรคไต, โรคตับ, มีอารมณ์/สภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลง (เช่น ซึมเศร้า, มีความคิดฆ่าตัวตาย), มีประวัติส่วนตัวหรือประวัติครอบครัวใช้สารเสพติด หรือติดแอลกอฮอล์, มีประวัติส่วนตัวหรือประวัติครอบครัวละเมอทำกิจกรรมต่างๆ, มีปัญหาการหายใจ ปัญหาที่ปอด (เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease-COPD), มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ), เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis)

ผลของยาอาจยังคงอยู่แม้ว่าคุณจะตื่นนอนในวันถัดไปแล้วก็ตาม ถ้าคุณมีเวลานอนไม่ถึง 7-8 ชั่วโมง หรือกำลังใช้ยาอื่นที่ทำให้ง่วงนอน คุณจะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยานี้มากกว่าปกติ คุณอาจรู้สึกตื่นตัว แต่ไม่สามารถคิดตัดสินใจได้ดีเพียงพอขณะขับรถ คุณอาจมีอาการเวียนศีรษะ หรือตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อนได้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้คุณมีอาการวิงเวียนมากขึ้น ให้รออย่างน้อย 8 ชั่วโมงภายหลังการรับประทานยาก่อนการขับรถอีกครั้ง และห้ามขับรถ, ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ยานี้ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้ป่วยเด็กอาจมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยานี้มากขึ้น โดยเฉพาะอาการวิงเวียนศีรษะ และอาการประสาทหลอน

ผู้สูงอายุอาจมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยานี้มากขึ้น โดยเฉพาะอาการวิงเวียนศีรษะ สับสน การทรงตัวผิดปกติ และง่วงนอนมากผิดปกติ ซึ่งผลข้างเคียงเหล่านี้จะทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการหกล้มมากขึ้น

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ ทารกแรกเกิดที่เกิดจากมารดาที่ใช้ยาระงับประสาท-ยานอนหลับในช่วงใกล้คลอดอาจมีอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น เช่น ปัญหาในการหายใจ หรืออาการถอนยาในทารก โดยให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากยานี้ขณะตั้งครรภ์

มีปริมาณยาเล็กน้อยสามารถผ่านไปยังน้ำนมได้ ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

การใช้ยา  zolpidem กับยาอื่น

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา zolpidem คือ sodium oxybate

ยาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการกำจัดยา zolpidem ออกจากร่างกาย อาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา zolpidem ได้ ตัวอย่างเช่น ยาฆ่าเชื้อรากลุ่ม azole antifungals (เช่น ketoconazole), rifampicin, สมุนไพร St. John's Wort เป็นต้น

ความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง (เช่น หายใจช้า/หายใจตื้น, เวียนศีรษะรุนแรง, ง่วงนอนอย่างมาก) อาจเพิ่มขึ้นถ้าใช้ยานี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำให้มีอาการง่วงนอนหรือมีปัญหาในการหายใจ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกำลังใช้ยา เช่น ยาแก้ปวด opioid หรือยาแก้ไอ opioid (เช่น codeine, hydrocodone), เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาอื่นเพื่อช่วยให้นอนหลับหรือสำหรับรักษาอาการวิตกกังวล (เช่น alprazolam, lorazepam, zopiclone), ยาคลายกล้ามเนื้อ, หรือยาต้านฮีสตามีน (เช่น cetirizine, diphenhydramine)

อย่าลืมอ่านฉลากยาทุกชนิดก่อนใช้ (เช่น ยาแก้แพ้ หรือยาแก้หวัด แก้ไข) เพราะอาจประกอบด้วยตัวยาที่ทำให้ง่วงนอน ดังนั้นให้สอบถามเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

การได้รับยา zolpidem เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา zolpidem เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669

อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจได้แก่ หายใจช้า หรือหลับลึกจนไม่สามารถปลุกให้ตื่นได้

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้ 

เมื่อคุณอายุมากขึ้น รูปแบบการนอนหลับ (sleep pattern) อาจเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และการนอนหลับของคุณอาจถูกขัดจังหวะหลายครั้งตลอดการนอนหลับ สามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีในการเพิ่มคุณภาพการนอนหลับโดยไม่ใช้ยา เช่น การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ในช่วงใกล้เวลาเข้านอน หลีกเลี่ยงการนอนหลับกลางวัน และเข้านอนในเวลาเดียวกันของทุกวัน

หากลืมรับประทานยา zolpidem

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ อย่ารับประทานยานี้จนกว่าจะมีเวลาในการนอนนาน 7-8 ชั่วโมงอีกครั้ง

การเก็บรักษายา zolpidem

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดงและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องอาบน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์