Lexapro คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ย. 2, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 14 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,100,969 คน

Lexapro เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญ Escitalopram ซึ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) กลไกการออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท serotoninในสมองทำให้สภาวะอารมณ์เป็นปกติ

Lexapro ช่วยรักษาอาการซึมเศร้า เช่น อาการเบื่อหน่าย อ่อนเพลีย รู้สึกผิด รู้สึกไร้ค่า ขาดสมาธิ และใช้ในการรักษาภาวะวิตกกังวล เช่นอาการอยู่ไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิจดจ่อ อารมณ์หงุดหงิด

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

Lexapro ถูกผลิตโดยบริษัทยา forest Laboratories  และได้รับการอนุญาตจำหน่ายโดยองค์การอาหารและยาในปี ค.ศ. 2002 ต่อมาในปีค.ศ. 2012 ยาต้นแบบ Lexaproถูกผลิตออกมาจำหน่ายหลายความแรง และบริษัทยา Teva pharmaceutical Industries และ IVAX Pharmaceuticals ได้รับอนุญาตให้ผลิตยาเลียนแบบตัวยา Lexapro ซึ่งใช้เป็นยาต้นแบบการผลิต

คำเตือนในการใช้ยา Lexapro

ยารักษาโรคซึมเศร้าหลายชนิดรวมทั้ง Lexapro มีคำเตือนที่สำคัญคือ เพิ่มความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 24 ปี ที่ใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์อื่นๆ ควรติดตามความคิดอยากฆ่าตัวตายและพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด แม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีอายุเกิน 24 ปี อาจเกิดสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่รับประทานยา Lexapro โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นใช้ยาหรือปรับขนาดยา หากผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดสังเกตพบความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติไป ควรรีบพบแพทย์ทันที

ในปี ค.ศ. 2014 มีผลการวิจัยตีพิมพ์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเด็กแรกคลอด ที่มารดาได้รับยากลุ่ม SSRIs ในระหว่างตั้งครรภ์ พบว่าเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นเด็กออติสติก หรือมีพัฒนาการล่าช้า อย่างไรก็ตามผลการศึกษาอื่นๆของยากลุ่ม SSRIs ยังไม่มีผลสรุปที่แน่ชัดในประเด็นนี้ จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลดังกล่าว

ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงภาวะโรคร่วม ก่อนการรักษาด้วยยา Lexapro อันได้แก่

 • ภาวะโรคหัวใจกำเริบ หรือประวัติโรคหัวใจ
 • โรคลมชัก
 • ภาวะตับหรือไตทำงานบกพร่อง
 • ภาวะไทรอยด์ผิดปกติ

รวมทั้งกรณีที่มีแผนการผ่าตัดหรือทำทันตกรรมใดๆ

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

น้ำหนักตัวเพิ่มจากยา

Lexapro เป็นยาตัวหนึ่งในยารักษาโรคซึมเศร้าที่มีผลทำให้น้ำหนักเพิ่ม ซึ่งอาจเนื่องจาก ภาวะน้ำคั่งในร่างกาย ไม่ออกกำลังกาย หิวบ่อยกินจุขึ้น หรือปัจจัยอื่นๆ ของผู้ป่วย ดังนั้นในระหว่างที่รับประทานยา Lexapro หรือยารักษาโรคซึมเศร้าตัวอื่นๆ ควรออกกำลังกายและควบคุมปริมาณอาหารพลังงานสูงร่วมด้วยเพื่อจัดการปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่ม

การใช้ยาเมื่อตั้งครรภ์

Lexapro มีผลทำให้การเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ผิดปกติ ดังนั้นหากผู้ป่วยกำลังตั้งครรภ์  วางแผนตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตรหลังคลอด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เนื่องจาก Lexapro สามารถขับออกผ่านทางน้ำนมมาสู่บุตร เกิดเป็นผลเสียต่อทารกได้ และอาจพบความผิดปกติของทารกที่เพิ่งคลอดได้ โดยเฉพาะเมื่อมารดารับประทานยา Lexapro ในช่วง 2-3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด ดังนั้นการเลือกพิจารณาเลือกใช้ยา Lexapro ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรให้เฉพาะรายที่เป็นประโยชน์ในการรักษาอย่างชัดเจน มากกว่าเกิดความเสี่ยงต่อทารก

ในผู้ป่วยวัยรุ่นช่วงอายุ12-17 ปีและผู้ใหญ่ สามารถใช้ยา Lexapro ได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่แนะนำการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

อาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์โดยทั่วไปที่สามารถพบได้ มีอาการดังต่อไปนี้

 • คลื่นไส้
 • ท้องเสีย
 • ท้องผูก
 • ความต้องการทางเพศหือสมรรถภาพทางเพศลดลง
 • ง่วงซึม
 • เหงื่อออกมากผิดปกติ
 • วิงเวียนศีรษะ
 • จุกเสียดแน่น
 • ปวดท้อง
 • ปากแห้ง
 • หิวบ่อยกินจุ
 • อาการคล้ายไข้หวัด เช่น จาม น้ำมูกไหล

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นและควรรีบพบแพทย์ ได้แก่

 • รู้สึกตื่นกลัวง่าย
 • อาการหูแว่ว ประสาทหลอน
 • ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
 • ความคิดสับสน
 • หัวใจเต้นเร็ว หรือหัวใจมีจังหวะเต้นผิดปกติ
 • มีความคิดฆ่าตัวตายหรือรู้สึกอยากตาย
 • มีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเกิดขึ้น หรืออาการดังกล่าวแย่ลงกว่าเดิม
 • วุ่นวายมาก อยู่นิ่งไม่ได้
 • เกิดอาการหวาดกลัวที่ผิดปกติ (panic )
 • นอนหลับไม่เพียงพอ/นอนไม่หลับ
 • หงุดหงิดง่ายผิดปกติ
 • ขี้โมโหหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว
 • เกิดอารมณ์แปรปรวนแบบบ้าคลั่ง หรือพูดมาก ทำโน่นทำนี่ตลอดเวลา
 • รวมทั้งอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ

การเกิดอันตรกิริยาของยา Lexapro

อันตรกิริยาระหว่างยา Lexapro กับยาอื่นๆ

ยาหลายชนิดมีผลต่อการออกฤทธิ์ของ Lexapro และตัวยา Lexapro ก็มีผลต่อยาตัวอื่นๆเช่นกัน ดังนั้นหากคุณกำลังใช้ยาอื่นๆ รวมทั้งยาเสพติด ยาจำหน่ายหน้าเคาเตอร์ สมุนไพร หรืออาหารเสริม

ตัวอย่างยาที่มีอันตรกิริยากับ Lexapro ได้แก่

 • สมุนไพร St.John’s wort
 • ยากลุ่ม MAOIs เช่น isocarboxazid , phenelzine ,selegiline
 • กลุ่มยาบรรเทาปวด เช่น tramadol
 • ยาในกลุ่ม SSRIsตัวอื่นๆ เช่น citalopram
 • ยาละลายลิ่มเลือด เช่น warfarin
 • ยาแอสไพริน และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ibuprofen, naproxen
 • กลุ่มยาลดกรด เช่น cimetidine
 • ยารักษาโรคอารมณ์แปรปรวน เช่น lithium
 • กลุ่มยากันชัก เช่น carbamazepine
 • ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด เช่น digoxin
 • ยารักษาอาการไมเกรน เช่น almotriptan, eletriptan, frovatriptan
 • ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มอื่นๆ เช่น desipramine
 • ยานอนหลับและยาคลายกังวล เช่น triazolam
 • ยาต้านเชื้อเอชไอวี ritonavir
 • ยาต้านเชื้อรา เช่น ketoconazole
 • ยาปฏิชีวนะ linezolid

การใช้ยาร่วมกับแอลกอฮอล์

ควงงดดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่คุณรับประทานยา Lexapro เนื่องจากแอลกอฮอล์ลดประสิทธิภาพการรักษาด้านอารมณ์และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำให้อาการแย่ลง คุณไม่ควรขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลในระหว่างที่รับประทายา Lexapro เนื่องจากตัวยาอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยเพลีย และลดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ความคิด และการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ขนาดยาในการรักษา

Lexapro มีวางจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ดชนิดเคลือบ ความแรง 5, 10 และ 20มิลลิกรัม และรูปแบบยาน้ำที่กำลังจะมีวางจำหน่าย โดยทั่วไปขนาดยาในการรักษาโรคซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล อยู่ในช่วง 10-20 มิลลิกรัมต่อวัน โดยขนาดยาเริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อวัน หากการรักษาไม่ได้ผล แพทย์สามารถปรับเพิ่มขนาดยาเป็น 20 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างน้อยภายใน 1สัปดาห์

ตัวยา Lexapro สามารถรับประทานเพียงวันละครั้ง อาจเป็นเวลาเช้าหรือก่อนนอน รับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพยา เมื่อรับประทานยาติดต่อกันตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป จะเริ่มเห็นผลการรักษาของยาอย่างเต็มที่ คุณควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องถึงแม้อาการจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ตาม ไม่ควรหยุดรับประทานยาเองโดยไม่ได้รับคำสั่งแพทย์

การรับประทานยา Lexapro เกินขนาด

หากคุณรับประทานยา Lexapro เกินขนาดการรักษา อาจกลายเป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรง ซึ่งได้แก่อาการดังนี้

 • ภาวะความดันโลหิตต่ำ
 • ภาวะนอนไม่หลับ
 • วิงเวียนศีรษะ
 • เหงื่อออกมากผิดปกติ
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • อาการสั่น
 • ง่วงซึม
 • หัวใจเต้นเร็วหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ชักเกร็ง
 • ความคิดสับสน
 • ขี้ลืม
 • หายใจเร็ว
 • หมดสติ

การหยุดยาหรือลืมรับประทานยา Lexapro

หากคุณหยุดรับประทานยา Lexapro โดยทันที อาจเกิดอาการถอนยา ดังต่อไปนี้

 • อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
 • หงุดหงิดง่าย
 • กระวนกระวาย
 • ง่วงซึม
 • ชาหรือปวดเสียวปลายมือปลายเท้า
 • อาการวิตกกังวล
 • ความคิดสับสน
 • ปวดศีรษะ
 • เหนื่อยง่าย
 • นอนไม่หลับ

หากคุณลืมรับประทานยา Lexapro บางมื้อ ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยามื้อถัดไป ให้รับประทานยาตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยามื้อถัดไปเป็น 2 เท่า

Lexapro (Escitalopram) Pictures : ลักษณะเม็ดยา Lexapro

Lexapro ขนาด 10 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยาเคลือบฟิล์ม รูปร่างกลม สีขาว

Lexapro ขนาด 10 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยาเคลือบฟิล์ม รูปร่างกลม สีขาว

Lexapro ขนาด 20 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยาเคลือบฟิล์ม รูปร่างกลม สีขาว

Lexapro ขนาด 20 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยาเคลือบฟิล์ม รูปร่างกลม สีขาว

Lexapro ขนาด 5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยาเคลือบฟิล์ม รูปร่างกลม สีขาว

Lexapro ขนาด 5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยาเคลือบฟิล์ม รูปร่างกลม สีขาว

คำถามที่พบบ่อยของยา Lexapro (Escitalopram)

คำถาม   lexapro มีผลทำให้น้ำหนักตัวของฉันเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ  ตามข้อมูลที่อธิบายไว้ในบทความ Lexapro มีผลทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง

คำถาม   ฉันกำลังรับประทานยา Lexapro มาตลอดระยะเวลา 6 เดือน พบว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 13 ปอนด์ซึ่งไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อน

คำตอบ  ยากลุ่มSSRIs ซึ่งรวมถึง Lexapro มีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เมื่อเกิดความผิดปกติในระหว่างการรักษา รวมทั้งภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น คำถาม   ทำอย่างไรเมื่อเกิดอาการถอนยา Lexapro

คำตอบ  การรักษาอาการถอนยาไม่มีแนวทางชัดเจนแต่ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ควรปรับการรักษาอย่างช้าๆใช้เวลานานหลายเดือน เพื่อไม่ให้คุณเกิดอาการผิดปกติเมื่อหยุดยากลุ่ม SSRI อาการถอนยาจากกลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้ามีทั้งอาการทางกาย ได้แก่ เดินเซเสียการทรงตัว ระบบทางเดินอาหาร อาการคล้ายไข้หวัด ระบบปลายประสาท และนอนไม่หลับ  และอาการทางจิต ได้แก่ วิตกกังวล ซึ่งอาจจะมีอาการกระวนกระวายร่วมด้วย อาการนั่งเศร้าร้องไห้ หงุดหงิด และพฤติกรรมก้าวร้าว หากคุณต้องการหยุดรับประทานยา Lexapro แจ้งให้แพทย์ทราบเหตุผลที่ต้องการหยุดยา แล้วร่วมกันวางแผนการลดขนาดยากับแพทย์ผู้รักษา การปรับลดขนาดยาอาจทำโดยหักแบ่งเม็ดยา หรือปรับวิธีการใช้ยาทีละขั้นตอน การปรับลดขนาดยาใช้เวลานานหลายเดือนค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

คำถาม   ฉันสามารถรับประทานยา Lexapro ก่อนนอนได้หรือไม่ และสามารถรับประทานร่วมกับตัวยา Sominex ยากลุ่ม beata blockerและตัวยา Advairได้หรือไม่

คำตอบ  คุณสามารถรับประทานยา Lexapro ในเวลาก่อนนอนได้โดยรับประทานในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน หากจำเป็นต้องใช้ยา diphenhydramine (ชื่อการค้า Sominex) ร่วมกับยา Lexapro ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา และหากจำเป็นต้องใช้ยาพ่นสูตรผสมระหว่าง fluticasone และ salmeterol (ชื่อการค้า Advair) ร่วมกับยา Lexapro แนะนำให้พ่นยา Advair ในตอนเย็น และรับประทาน Lexapro ก่อนนอน ไม่ควรซื้อยาหรือสมุนไพรมาใช้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 

คำถาม   อาการไม่พึงประสงค์จากยา Lexapro มีอะไรบ้าง

คำตอบ  Lexapro เป็นยาในกลุ่ม SSRIs ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล อาการข้างเคียงในผู้ใหญ่ที่พบได้บ่อย เช่นคลื่นไส้ นอนหลับยาก อาการหลั่งช้าในเพศชาย อาการอ่อนเพลียและง่วงซึม เหงื่อออกมากกว่าปกติ ความต้องการทางเพศลดลง อาการไม่ถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงอื่นๆที่อาจพบได้ หากเกิดอาการข้างเคียงจากยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำถาม   ดิฉัน เริ่มรับประทานยา Lexapro ขนาด 5มิลลิกรัม เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ แล้วยิ่งมีอาการซึมเศร้าแย่ลงกว่าตอนแรก ยานี้เหมาะสมกับดิฉันหรือไม่

คำตอบ  Lexapro เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล ในผู้ป่วยบางรายที่เริ่มต้นใช้ยาในสัปดาห์แรกอาจพบว่ามีอาการแย่ลงหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย หากคุณเกิดอาการดังกล่าวขึ้นให้รีบพบแพทย์ผู้รักษาเป็นอันดับแรก การพิจารณาเลือกใช้ยาที่เหมาะสมในการรักษาโรคซึมเศร้า อาจต้องใช้ระยะเวลา เพื่อหายาที่มีประสิทธิภาพ และผู้ป่วยสามารถทนอาการข้างเคียงได้

คำถาม   หากฉันรับประทานยา Lexapro ทุกวัน เป็นระยะเวลานานมากกว่า 1 ปีแต่ยังมีอาการซึมเศร้าหลงเหลืออยู่ และตัวยา Lexapro ทำให้ฉันรู้สึกหิวตลอดเวลา ฉันควรทำอย่างไร

คำตอบ  ยารักษาโรคซึมเศร้าหลายชนิดในกลุ่มเดียวกับ Lexapro มีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มได้ทุกตัว แต่จากการศึกษาพบว่าตัวยา Paxil ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด โดยตัวยารักษาโรคซึมเศร้าทำให้ รู้สึกหิวมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อไม่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ โดยทั่วไปหลังรับประทานยารักษาโรคซึมเศร้าประมาณ 4 ถึง 6 สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นประสิทธิผลของยา แต่หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นแพทย์มักจะพิจารณาเปลี่ยนตัวยา  หากคุณมีข้อสงสัยกรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจประเมินและปรับเปลี่ยนการรักษาต่อไป  ...โดย Beena Thoma, PharmD

 คำถาม  หากคุณหยุดรับประทานยา Lexapro ทันทีจะเกิดอาการ ถอนยาขึ้นหรือไม่

 คำตอบ ในการหยุดยารักษาโรคซึมเศร้า Lexapro ควรค่อยๆลดขนาดยาลง หากหยุดยา Lexapro โดยทันทีคุณอาจมีอาการ เช่น อาการคล้ายไข้หวัด นอนไม่หลับ ปวดท้อง ชาปลายมือปลายเท้า ง่วงซึม รู้สึกสับสน ซึ่งอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วง 1-10 วันแรกหลังจากหยุดยา Lexapro การลดขนาดยาลงทีละน้อยๆจะทำให้ระดับ serotonin ปรับตัวเข้าสู่การผลิตสารสื่อประสาท serotonin  ของร่างกายจนสามารถหยุดยาได้ โดยใช้ระยะเวลาเป็นปีหรือนานกว่านั้น การลดขนาดยาควรอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการติดตามอาการของโรค อาการข้างเคียงจากยา และป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังจากหยุดยาได้ อย่างเช่นอาการชัก

คำถาม   Lexapro ทำให้รอบประจำเดือนผิดปกติหรือไม่

คำตอบ  Lexapro (escitalopram) เป็นยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล อาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ ง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ นอนหลับยาก ท้องไส้ปั่นป่วนหรือคลื่นไส้ เหงื่ออกมากกว่าปกติ ปากแห้ง และความต้องการทางเพศลดลง เคยมีรายงานผู้ป่วยหญิงที่รับประทานยา Lexapro มีรอบประจำเดือนผิดปกติ

คำถาม   หลังจากฉันรับประทานยา Lexaproผ่านมา 5 วัน ฉันมีอาการปวดศีรษะอย่างมาก อยากทราบว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไร และฉันควรรับประทานยาอะไรเพื่อลดอาการปวดศีรษะ

คำตอบ ขอขอบคุณที่ส่งคำถามมาที่เว็บไซต์ Everyday Health ตัวยา Lexapro (escitalopram)  เป็นยาในกลุ่ม SRRIs ซึ่งยากลุ่ม SSRIs มีผลปรับเปลี่ยนสมดุลของสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังวล ตัวยา Lexapro ถูกนำมาใช้ในการรักษาภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า อาการข้างเคียงที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่ อาการง่วงซึม ภาวะนอนไม่หลับ คลื่นไส้ ท้องอืดหรือจุกเสียดแน่นท้องท้องผูก น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง ความต้องการทางเพศลดลง ปากแห้ง ง่วงนอน และเกิดเสียงในหู มีรายงานข้อมูลพบอาการปวดศีรษะ 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่ได้รับยา โดยอาการจะดีขึ้นเมื่อรับประทานยาผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์ หากอาการปวดศีรษะยังไม่ดีขึ้น รุนแรงมากขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม ไม่ควรหยุดใช้ยาด้วยตัวเอง ซึ่งการหยุดยา Lexapro โดยทันทีจะทำให้เกิดอาการถอนยา และ ในบางรายอาจทำให้อาการของโรคแย่ลง

คำถาม   Lexapro ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือไม่?  ฉันน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก 103 เป็น123 ปอนด์ หลังจากเริ่มรับประทานยา Lexapro

คำตอบ  Lexapro เป็นยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)  เมื่อสารสื่อประสาทในสมองเสียสมดุล จะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลได้ ตัวยา Lexapro ออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทชื่อว่า serotonin ซึ่งเมื่อ serotonin ในสมองเสียสมดุลจะทำให้เกิดอาการซึมเศร้า ผู้ป่วยต้องรับประทานยา Lexapro ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด อาจใช้เวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์จึงเห็นประสิทธิผลของยาอย่างเต็มที่และอาการเริ่มดีขึ้น ไม่ควรหยุดยาทันทีเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา อาการข้างเคียงจากยา Lexapro ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ท้องผูก หิวบ่อยหรืออาจเบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปากแห้ง และวิงเวียนศีรษะ หากมีอาการข้างเคียงอื่นๆนอกเหนือจากนี้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร  เพื่อเป็นแนวทางการรักษาให้สอดคล้องตามสภาวะสุขภาพและการรักษาในปัจจุบัน ก่อนจะปรับเปลี่ยนการรักษาใดๆ

ตัวยาหลายชนิดทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยวิธีแตกต่างกันออกไป ยาบางชนิดกระตุ้นความอยากอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารพลังงานสูงพวกคาร์โบไฮเดรตหรือไขมัน ตัวยาอื่นๆอาจทำให้กระบวนการเผาผลาญอาหารเกิดขึ้นช้าลงหรือทำให้เกิดภาวะน้ำคั่งในร่างกาย อย่างไรก็ตามผลของยาต่อน้ำหนักตัวเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อน ยาบางชนิดไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว ในบางคนมีผลเพิ่มหรือลดน้ำหนัก ดังนั้นในการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละคนอาจทำให้บางคนน้ำหนักตัวเพิ่ม แต่บางคนน้ำหนักตัวลดลง และมียางบางชนิดมีผลทำให้น้ำหนักตัวลดลงเมื่อเริ่มต้นใช้ยา แต่ทำให้น้ำหนักเพิ่มเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน โดยส่วนใหญ่ผลของยาที่ทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงออกฤทธิ์ผ่านระบบประสาทส่วนกลาง รวมทั้งกลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น กลุ่มยา monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) กลุ่มยา tricyclic antidepressants และกลุ่มยา Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มยารักษาโรคอารมณ์แปรปรวน (lithium, valproic acid) กลุ่มยารักษาโรคจิตเภท และกลุ่มยากันชัก ที่มีผลทำให้หนักเพิ่มเช่นกัน สำหรับยาอื่นๆ ที่มีรายงานว่าสามารถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม ได้แก่ ยารักษาโรคเบาหวาน (insulin, ยาในกลุ่มsulfonylureas และ thiazolidinediones) ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยาฮอร์โมนคุมกำเนิด ยาสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้กลุ่ม antihistamines ยาเคมีบำบัดบางตัว ยาต้านเชื้อเอชไอวีกลุ่ม protease inhibitors หากคุณสงสัยว่ายาที่กำลังใช้อยู่มีผลทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น ควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางการรักษาให้สอดคล้องตามสภาวะสุขภาพและการรักษาในปัจจุบัน ก่อนจะปรับเปลี่ยนการรักษาใดๆ

คำถาม   Lexapro ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่?  

คำตอบ  ตัวยาหลายชนิดทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยวิธีแตกต่างกันออกไป ยาบางชนิดกระตุ้นความอยากอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารพลังงานสูงพวกคาร์โบไฮเดรตหรือไขมัน ตัวยาอื่นๆอาจทำให้กระบวนการเผาผลาญอาหารเกิดขึ้นช้าลงหรือทำให้เกิดภาวะน้ำคั่งในร่างกาย อย่างไรก็ตามผลของยาต่อน้ำหนักตัวเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อน ยาบางชนิดไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว ในบางคนมีผลเพิ่มหรือลดน้ำหนัก ดังนั้นในการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละคนอาจทำให้บางคนน้ำหนักตัวเพิ่ม แต่บางคนน้ำหนักตัวลดลง และมียางบางชนิดมีผลทำให้น้ำหนักตัวลดลงเมื่อเริ่มต้นใช้ยา แต่ทำให้น้ำหนักเพิ่มเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน โดยส่วนใหญ่ผลของยาที่ทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงออกฤทธิ์ผ่านระบบประสาทส่วนกลาง รวมทั้งกลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น กลุ่มยา monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) กลุ่มยา tricyclic antidepressants และกลุ่มยา Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มยารักษาโรคอารมณ์แปรปรวน (lithium, valproic acid) กลุ่มยารักษาโรคจิตเภท และกลุ่มยากันชัก ที่มีผลทำให้หนักเพิ่มเช่นกัน สำหรับยาอื่นๆ ที่มีรายงานว่าสามรถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม ได้แก่ ยารักษาโรคเบาหวาน (insulin, ยาในกลุ่มsulfonylureas และ thiazolidinediones) ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยาฮอร์โมนคุมกำเนิด ยาสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้กลุ่ม antihistamines ยาเคมีบำบัดบางตัว ยาต้านเชื้อเอชไอวีกลุ่ม protease inhibitors

Lexapro (escitalopram) เป็นยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)  ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล ตัวยาออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท serotonin ในสมอง ซึ่งเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อปรับความสมดุลด้านอารมณ์ ผลของยาต่อน้ำหนักตัวมีรายงานทั้งทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำให้น้ำหนักตัวลดลงในบางราย

คำถาม   เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมาฉันหยุดรับประทานยา lexapro เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงินและประกันชีวิต แต่ฉันยังคงมีอาการหวาดกลัวอยู่บ้าง มียาบริษัทอื่นในราคาที่ถูกกว่า สำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือไม่

คำตอบ  ราคาค่ายารวมทั้งLexapro แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ค้าส่งและร้านขายยา ราคาขายปลีกที่มาจากตัวแทนจำหน่ายยาถึงผู้บริโภค เป็นราคาที่ถูกบวกเพิ่มจากราคาขายส่ง หากเป็นผู้ซื้อรายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันชีวิต หรือโครงการประกันสุขภาพ จะเป็นผู้กำหนดราคาสุทธิของยาเอง ซึ่งราคายาจะมีความแตกต่างในแต่ละแผนการจัดซื้อ  ทางโครงการอาจจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือชำระเงินคืนบางส่วนของค่าใช้จ่ายการรักษาให้ลูกค้า โรงงานผู้ผลิตยาหลายแห่งจะเสนอโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือชดเชยค่าใช้จ่ายค่ายาให้ผู้ป่วย คุณอาจปรึกษา แพทย์ประจำคลินิกหรือเภสัชกรร้านขายยาใกล้บ้าน เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายการรักษา แพทย์อาจจะจัดหาตัวอย่างยาที่สามารถหาได้ หรือเลือกตัวยาจากบริษัทที่ราคาถูกกว่า  Lexapro หรือเลือกตัวยาอื่นๆที่อยู่กลุ่มเดียวกับ Lexapro ที่ไม่ใช่ยาต้นแบบ นอกจากนี้แพทย์จะสามารถประเมินหากมีการรักษาอื่นที่เหมาะสมสำหรับคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรใกล้บ้าน เพื่อเป็นแนวทางการรักษาให้สอดคล้องตามสภาวะสุขภาพและการรักษาในปัจจุบัน

คำถาม   ฉันรับประทานยา Lexapro มาประมาณ 1 สัปดาห์ และในบางครั้งฉันยังรู้สึกคลื่นไส้ ควรทำอย่างไรเพื่อให้อาการดีขึ้น

คำตอบ   Lexapro (escitalopram)เป็นยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)  เมื่อสารสื่อประสาทในสมองเสียสมดุล จะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลได้ ตัวยา Lexapro ออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทชื่อว่า serotonin ซึ่งเมื่อ serotonin ในสมองเสียสมดุลจะทำให้เกิดอาการซึมเศร้า อาการข้างเคียงจากยา Lexapro ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ท้องผูก หิวบ่อยหรืออาจเบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปากแห้ง และวิงเวียนศีรษะ  หากมีอาการข้างเคียงอื่นๆนอกเหนือจากนี้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร  เพื่อเป็นแนวทางการรักษาให้สอดคล้องตามสภาวะสุขภาพและการรักษาในปัจจุบัน ก่อนจะปรับเปลี่ยนการรักษาใดๆ หากอาการคลื่นไส้ยังไม่ดีขึ้น รุนแรงมากขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่างๆให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา อาการข้างเคียงของยาได้ หากมีอาการข้างเคียงใดๆจากยาแจ้งบุคคลากรทางการแพทย์ 

คำถาม   ในช่วงตกต่ำของชีวิตฉันต้องเข้ารับการรักษาในศูนย์บำบัดอาการติดเหล้า  และรับประทานยา Lexapro ต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี จนอาการดีขึ้นมาก ฉันเข้าใจว่าต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง แต่ฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้ยาระยะยาว

คำตอบ  Lexapro (escitalopram) เป็นยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ตัวยาออกฤทธิ์ปรับสมดุลของสารสื่อประสาท serotonin ในสมองที่เสียสมดุล ซึ่งทำให้เกิดอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวล ในบางรายที่ต้องใช้ยาอื่นๆร่วมกับยา Lexapro อาจมีข้อควรระวังและอาการข้างเคียงในการใช้ยามากมาย แต่ในข้อมูลทางการแพทย์ ไม่พบรายงานปัญหาการใช้ยา Lexapro ในระยะยาว ผู้ป่วยจำนวนมากที่รับประทานยากลุ่ม SSRIs เป็นระยะเวลายาวนานหลายปี ไม่พบข้อมูลความสัมพันธ์ของการใช้ยาเหล่านี้ในระยะยาวและอันตรายต่อร่างกาย อาการข้างเคียงที่พบโดยส่วนใหญ่ ของยา Lexapro ได้แก่ อาการอยู่ไม่นิ่ง ปวดศีรษะ ขาดสมาธิ ง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ คลื่นไส้ ท้องเสีย น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง ความต้องการทางเพศลดลง หรือไม่ถึงจุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ อาการมีเสียงในหูและปากแห้ง ไม่ควรหยุดรับประทานยา Lexapro โดยทันที เพราะอาจเกิดอาการถอนยาอย่างรุนแรงได้ หากเกิดอาการข้างเคียงที่นอกเหนือจากนี้ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่างๆให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร หากเป็นไปได้นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์