โรคลมชัก (Epilepsy) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 15, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที

ชาวอเมริกันประมาณ 5 ล้านคนมีประวัติการเป็นโรคลมชัก

โรคลมชักเป็นสภาวะทางระบบประสาทเมื่อระบบไฟฟ้าของสมองไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ จึงทำให้เกิดอาการชัก อาการชักอาจถูกมองเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติซึ่งรวมถึงการเพ่ง การกระตุก การสับสน และสูญเสียความรู้สึกตัวในบางครั้ง อาการอื่น ๆ เช่นไข้สูงสามารถทำให้เกิดอาการชักได้

โดยมีการสงสัยว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคลมชักถ้าเขามีอาการชักสองครั้งภายใน 24 ชั่วโมงซึ่งไม่ได้เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ

ความชุกของโรคลมชัก

โรคลมชักเป็นหนึ่งในความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางที่พบได้ทั่วไป ในสหรัฐอเมริกา ผู้คนประมาณ 5 ล้านคนมีประวัติของการเป็นโรคลมชักจากรายงานที่ตีพิมพ์ Morbidity and Mortality Weekly Report ในเดือนพฤศจิกายนปี 2012 ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

ชาวอเมริกันเกือบ 3 ล้านคนเป็นโรคลมชักชนิด Active epilepsy ซึ่งหมายความว่าพวกเค้ารับประทานยาเพื่อควบคุมอาการหรือเคยมีอาการชักในปีก่อนหน้านี้

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมชัก?

ในกรณีส่วนใหญ่ สาเหตุของโรคลมชักนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด สาเหตุของโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้จาก

 • โรคเส้นเลือดในสมองแตก
 • เนื้องอกในสมอง
 • การติดเชื้อในสมอง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • สมองบาดเจ็บซึ่งเกิดจากภาวะบาดเจ็บ
 • ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง
 • โรคดาวน์ซินโดรมและโรคทางพันธุกรรมอื่น ๆ
 • โรคอัลไซเมอร์และโรคทางระบบประสาทและสมองอื่น ๆ

บางคนมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคลมชักมากกว่าผู้อื่น ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้มีดังนี้

 • อายุ — เด็กเล็กและผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป
 • ประวัติครอบครัว
 • ประวัติของอาการบาดเจ็บทางศีรษะ
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • มีอาการไข้สูงในวัยเด็ก (แม้ว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เป็นไข้ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการชักจะไม่เป็นโรคลมชักก็ตาม)

อาการแสดงและการวินิจฉัย Epilepsy (โรคลมชัก)

 • อาการชักเป็นอาการแสดงหลักของโรคลมชักซึ่งมักเริ่มจากระดับอ่อนและมักจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยผู้อื่น
 • อาการชักที่มีผลต่อทุกส่วนของสมอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมองทั้งสองฝั่งและเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความรู้สึกตัว
 • Generalized seizures ซึ่งส่งผลกระทบต่อบางส่วนของสมอง

มีอาการชักที่มีผลต่อทุกส่วนของสมองดังนี้

Absence seizures: ลมชักชนิดนี้เมื่อก่อนมีชื่อเรียกว่า petit mal seizures ซึ่งพบได้ทั่วไปในเด็ก อาการที่พบคือการเพ่ง กระพริบตา และการตบปาก

อาการชักประเภท Tonic seizures: อาการชักประเภทนี้จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งตัวโดยเฉพาะที่บริเวณหลัง แขน และขา และอาจจะทำให้ผู้ป่วยหกล้มได้

ชักตัวอ่อน: มีอีกชื่อเรียกว่า drop seizures ซึ่งสามารถทำให้ผู้ป่วยล้มฟุบลงได้ทันที

ชักกระตุก: มีอาการกระตุกซึ่งมักพบได้ที่คอ หน้า และแขน

ชักสะดุ้ง: ส่งผลกระทบต่อแขนและขาซึ่งจะมีอาการกระตุกเป็นพักๆ

การชักชนิด Tonic-clonic seizures: มีอีกชื่อเรียกว่า grand mal seizures ซึ่งสามารถมีอาการรุนแรงและทำให้เกิดการหมดสติ การแข็งตัวของกล้ามเนื้อ อาการสั้น และไม่สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้

อาการชักเฉพาะที่ถูกเรียกว่า simple partial seizures ถ้าบุคคลนั้นไม่สูญเสียความรู้สึกตัว พวกเขามีภาวะชักเฉพาะที่และมีการรู้สึกตัวที่ไม่ดีถ้าหากพวกเขาไม่รู้สึกตัวหรือประสบกับความเปลี่ยนแปลงของการรู้สึกตัว อาการชักทุกประเภทไม่ได้เกิดจากโรคลมชักเสมอไป สภาวะอื่น ๆ มีสามารถก่อให้เกิดอาการชักได้แก่

 • ไข้สูง
 • Hypoglycemia (ภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำ)
 • การขาดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

คุณควรไปพบแพทย์ถ้าคุณมีอาการชักในครั้งแรก โทรศัพท์มาที่เบอร์ 1669 ถ้าคุณมีหนึ่งในอาการเหล่านี้หรือคนที่คุณรู้จักมีอาการเหล่านี้

 • อาการชักที่มีระยะเวลานานเกิน 5 นาที
 • อาการชักใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นหลังจากการชักครั้งแรกเสร็จสิ้นลง
 • ลมหายใจและความรู้สึกไม่คืนกลับมา
 • ผู้ที่มีอาการชักมีไข้สูงด้วยเช่นกัน
 • ผู้ที่มีอาการชักมีอาการเพลียแดด
 • ผู้ที่มีอาการชักมีกำลังตั้งครรภ์
 • ผู้ที่มีอาการชักเป็นโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีอาการชักได้รับบานเจ็บระหว่างการชัก

การที่มีอาการชักที่ไม่ได้เกิดจากสภาวะทางการแพทย์อาจเพียงพอต่อการวินิจฉัยสำหรับโรคลมชัก

การตรวจร่างกายทางระบบประสาทเช่น EEG (การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง) การตรวจเลือด และการสร้างภาพสมองเช่น CT สแกนอาจใช้เพื่อวินิจฉัยสภาวะทางการแพทย์ของคุณ

ยารักษาโรคลมชัก

ยากันชักคือการควบคุมโรคลมชักที่มักมีประสิทธิภาพซึ่งแพทย์ประจำตัวของคุณอาจจ่ายยาชนิดนี้มากกว่าหนึ่งตัวต่อครั้ง ยาหลากหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคชักมีดังนี้

 • Ativan (lorazepam)
 • Depakote (divalproex sodium)
 • Dilantin (phenytoin)
 • Klonopin (clonazepam)
 • Lamictal (lamotrigine)
 • Lyrica (pregabalin)
 • Neurontin (gabapentin)
 • Tegretol (carbamazepine)
 • Valium (diazepam)

การผ่าตัด Corpus Callosum

บางครั้งการผ่าตัดใช้เป็นวิธีการรักษาโรคลมชัก ซึ่งบางชนิดของการผ่าตัด ส่วนของสมองที่ทำให้เกิดโรคลมชักจะถูกตัดออกเพื่อหยุดอาการชัก

ในกรณีอื่นๆ การผ่าตัดในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเรียกว่า Corpus Callosotomy การผ่าตัดแยกสมอง อาจช่วยควบคุมอาการชัก ส่วนของร่างกายที่เรียกว่า Corpus Callosum เป็นเยื่อประสาทที่เชื่อมสมองส่วนหน้าทั้งซ้ายและขวา แม้ว่า corpus callosum จะช่วยให้สมองทำงานในทั้งสองส่วน แต่มันสามารถส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่ไม่ปกติซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการชักซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกส่วนของสมอง

ระหว่างการทำการผ่าตัดแยกสมอง ไม่มีส่วนของเนื้อเยื่อของสมองใดๆถูกตัดออก แต่การเชื่อมระหว่างสมองทั้งสองส่วน สมองอาจถูกรบกวน ในการผ่าตัดแยกสมองบางส่วนหรือในกรณีรุนแรงของการผ่าตัดแยกสมองทั้งหมด 

ทางเลือกอื่น ๆ ในการรักษาโรคลมชัก

การกระตุ้นเส้นประสาทมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสอดไว้ใต้ผิวหน้าอกเพื่อส่งสัญญาณไปที่ประสาทคอ วิธีนี้มักใช้ควบคุมกับการรักษาโรคลมชักอื่น ๆ 

การบริโภคอาหารสูตร ketogenic diet คือการบริโภคอาหารที่มีไขมีสูงแต่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ และเน้นการดูแลปริมาณอาหารและของเหลวที่คุณบริโภคซึ่งคุณควรบริโภคภายใต้การดูแลของแพทย์

การควบคุมตนเองเมื่อเป็นโรคลมชักเกี่ยวข้องกับการรับประทานยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ นอนหลับให้เพียงพอ ลดความเครียด และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการชัก เช่น แสงจ้า

ภาวะแทรกซ้อนของโรคลมชัก

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่เป็นโรคลมชักมักใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแต่การเป็นโรคนี้อาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้เช่นกัน ความเสี่ยงที่รุนแรงมีดังนี้

 • อันตรายต่อทารกในครรภ์หากมารดาเป็นโรคลมชัก
 • ภาวะชักต่อเนื่อง สภาวะนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการชักนานกว่า 5 นาที
 • ภาวะเสียชีวิตกะทันหันจากโรคลมชัก (Sudden unexpected death in epilepsy) เป็นกรณีที่ร้ายแรงและพบได้น้อยซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของจังหวะการเต้นของหัวใจระหว่างการชัก

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่