Tramadol

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 21, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Amanda, Analab, Matradol, Paindol, Sefmal, Tradolgesic, Tramada, Tramadol Stada, Tramal/Tramal Retard, Tramoda, Trosic, Vesnon-V 100, Anadol, Mabron, Madol, Madola,Modsenal, Pacmadol, Pharmadol, Ramadol, Tamolan, Tracine    

รูปแบบและส่วนประกอบของยา

ทรามาดอล (tramadol) เป็นยากลุ่ม ยาบรรเทาอาการปวด กลุ่มโอพิออยด์ (analgesics / opioid) ยาสำหรับรับประทานยาเม็ด ประกอบด้วยทรามาดอลขนาด 50 และขนาด 100 มิลลิกรัม ยาแคปซูล ประกอบด้วยทรามาดอล ขนาด50มิลลิกรัม และยาแบบฉีด ประกอบด้วยทรามาดอล ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

กลไกการออกฤทธิ์

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ทรามาดอล ยับยั้งการดูดกลับของนอร์อีพิเนปฟริน (norepinephrine) ซีโรโทนิน (serotonin) และเพิ่มการปลดปล่อยของซีโรโทนิน ยาลดการตอบสนองต่อการรับรู้การปวดโดยจับกับตัวรับโอพิออยด์ ชนิดมิว (mu-opioid receptor) ในระบบประสาทส่วนกลาง

ข้อบ่งใช้

ยาทรามาดอล ชนิดยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ มีข้อบ่งใช้ คือ บรรเทาอาการปวดในระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำขนาดยา 50-100 มิลลิกรัมทุก 4-6 ชั่วโมง ฉีดประมาณ 2-3 นาที

ข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ เริ่มต้นใช้ยาที่ 100 มิลลิกรัม ตามด้วยขนาด 50 มิลลิกรัมทุก 10 ถึง 20 นาทีหากจำเป็น โดยขนาดยารวมใน 1 ชั่วโมงแรกคือ 250 มิลลิกรัมรวมขนาดยาตั้งต้น หลังจากนั้นให้ยาขนาด 50-100 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยขนาดยารวมต่อวันอยู่ที่ 600 มิลลิกรัม

ยาทรามาดอล ชนิดยาเม็ดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ บรรเทาอาการปวดในระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 50-100 มิลลิกรัมทุก 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 400 มิลลิกรัม

ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักรหลังรับประทานยา ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการใช้ยาเนื่องจากจะทำให้ฤทธิ์การกดระบบประสาทส่วนกลางรุนแรงยิ่งขึ้น

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยานอนหลับ หรือยาบรรเทาอาการปวดที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยารักษาอาการทางจิต หรือแอลกอฮอล์
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ หรือโรคไตที่มีความรุนแรง
  • ไม่ใช่ยาร่วมกับยากลุ่ม MAOIs หรือหลังจากถอนยา MAOI ภายใน 2 สัปดาห์
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะทางอารมณ์ไม่คงที่ หรือมีภาวะซึมเศร้า
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก มีอาการชัก มีบาดแผลที่ศีรษะ ผู้ป่วยที่มีความดันในกระโหลกศีรษะสูง
  • ระวังการใช้ยาในผุ้ป่วยโรคตับ และโรคไต
  • ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

อาจก่อให้เกิดการกดระบบหายใจ อาการชัก มึนงง ปวดศีรษะ ง่วงซึมในช่วงกลางวัน อ่อนเพลีย อาการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ วิตกกังวล เคลิ้มสุข เห็นภาพหลอน อาการเหงื่ออกมาก สับสน ซึมเศร้า ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน ผื่นแดง

ข้อมูลการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรี

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษา

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้นจากแสงแดด

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์