Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

ไดอะซีแพม Diazepam คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 13 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,090,225 คน

รีวิวโดยทีมแพทย์และเภสัชกร HonestDocs วันที่ 10/05/2562

Diazepam เป็นชื่อสามัญของยายี่ห้อ Valium ซึ่งเป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อรักษาอาการของภาวะวิตกกังวลผิดปกติ (Anxiety disorders ) รวมถึงโรควิตกกังวลชนิดทั่วไป generalized anxiety disorder (GAD)  โรคตื่นตระหนก(panic disorder) โรคย้ำคิดย้ำทำ Obsessive Compulsive Disorder (OCD) โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) และภาวะชัก (adjunct in seizures) นอกจากนั้น ยังเป็นยาช่วยทำให้หลับสำหรับการผ่าตัดเล็ก (Anaesth premed)

Diazepam อาจใช้เพื่อรักษาอาการถอนเหล้าที่เรียกว่า delirium tremens (delirium tremens คือ การหยุดดื่มสุราในผู้ที่ดื่มสุรามากและติดต่อกันเป็นเวลานาน มีอาการ มือสั่น, นอนไม่หลับ, คลื่นไส้อาเจียน, ประสาทหลอนและซึมลง)

นอกจากนี้ ยังสามารถรักษาอาการกล้ามเนื้อเกร็งกระตุก (muscle spasms) จากการบาดเจ็บ การอักเสบหรือความผิดปกติของเส้นประสาท และแพทย์อาจใช้ยานี้พร้อมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษาอาการชักด้วย

รู้จักยา Diazepam

Diazepam เป็นกลุ่มยาที่เรียกว่า benzodiazepines ซึ่งทำงานโดยเพิ่มประสิทธิภาพของ GABA ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยลดการเคลื่อนไหวของสัญญาณประสาทในสมอง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติชื่อการค้าValium สำหรับDiazepam ในปี 1963 ภายใต้ บริษัท โรช (Roche) จำกัด ซึ่งในปี 1985 องค์การอาหารและยาได้อนุมัติให้บริษัท ยาหลายแห่งจำหน่าย diazepam ในชื่อการค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น 

กลุ่มยา Benzodiazepines เป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น และถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง จากข้อมูลตามรายงานใน The New York Times และวารสารอื่นๆ พบว่า แพทย์ในสหรัฐอเมริกาได้ออกใบสั่งยานี้มากกว่า 50 ล้านใบต่อปี

สำหรับ Valium ในช่วงปี 1970 และเป็นยาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกา ซึ่งก็มีการใช้ยานี้ผิดๆ โดยใช้ benzodiazepine ร่วมกับยาแก้ปวดที่สกัดจากฝิ่น และได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  มีจำนวนคนที่เข้ารับการรักษาเนื่องจากการใช้ยาผิดๆ นี้เพิ่มขึ้นเกือบ 57% ในช่วงปี 2000 - 2010 ตามข้อมูลของ The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

การใช้ยาValium และยาอื่นๆ ในกลุ่มBenzodiazepines มีแนวโน้มการใช้ยาในทางที่ผิดค่อนข้างมาก เนื่องจากยาเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยาแก้ปวดที่สกัดจากฝิ่น  เพิ่มความรู้สึกร่าเริงและผ่อนคลายอย่าง "สูง" 

ผู้ติดยาเสพติดโคเคนสามารถใช้ยากลุ่ม benzodiazepine เพื่อบรรเทาผลข้างเคียงที่ไม่สบายตัว เช่น หงุดหงิดและกระวนกระวายใจ เป็นต้น ซึ่งการใช้ยากลุ่มBenzodiazepines ในทางที่ผิดอีกแบบ คือ ใช้ยาเหล่านี้เพื่อกระตุ้นผลของแอลกอฮอล์ในร่างกายและบรรเทาอาการเมาเมื่อหยุดดื่มแอลกอฮอล์

คนกลุ่มที่ใช้ยากลุ่ม benzodiazepine ในทางที่ผิด  มักเรียกชื่อยาในชื่อต่างๆ กัน เช่น "benzos",  "downers",  "nerve pills",  "tranks"  เป็นต้น 

Diazepam สามารถสร้างภาวะดื้อยาได้หากใช้เป็นเวลานาน ซึ่งถ้าหยุดรับประทานยากะทันหันหลังจากรับประทานเป็นเวลานาน คุณอาจมีอาการถอนยาได้ เช่น อาการวิตกกังวล หงุดหงิด และนอนหลับยาก 

ยานี้เหมาะสำหรับการใช้งานระยะสั้น เนื่องจากอาจสร้างนิสัยติดยา ไม่แนะนำให้ใช้นานกว่าสี่เดือน หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการติดยาเสพติดหรือติดเหล้าในอดีตคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะติด Diazepam มากขึ้น และการดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้ผลข้างเคียงบางรุนแรงขึ้นด้วย

การใช้ Diazepam ในสุนัขและแมว

มีการใช้ Diazepam ในสุนัขแมวและสัตว์อื่นๆ เพื่อรักษา ภาวะวิตกกังวล  ภาวะชักหรือ ภาวะเบื่ออาหาร นอกจากนี้ยังใช้เป็นยากดประสาทก่อนทำการผ่าตัดหรือวิธีการอื่นๆ ซึ่งจะใช้ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์เท่านั้น

การใช้ Diazepam ในหญิงตั้งครรภ์

Diazepam ไม่ปลอดภัยที่จะใช้ในภาวะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะในช่วงตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดปัญหาในการคลอดได้ (อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์) และเกิดอาการถอนยาในทารกแรกเกิด (อาการวิตกกังวล หงุดหงิด และนอนหลับยา) 

เนื่องจากDiazepam สามารถกระจายตัวผ่านน้ำนม จึงไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่ต้องรับประทานยานี้ ที่สำคัญควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนที่จะรับประทานยานี้ โดยเฉพาะ หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หรืออาจจะมีการตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร และสำหรับการใช้Diazepam ในเด็ก ให้ใช้ยานี้ตามข้อบ่งชี้ โดยคำนวณตามช่วงอายุ น้ำหนัก และโรคที่รักษา

คำเตือนสำหรับการใช้ Diazepam

Valium มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะ แจ้งแพทย์ทุกครั้งหากคุณมีอาการแพ้ยาใด ๆ รวมทั้ง Benzodiazepines อื่น ๆ ชื่อสามัญสำหรับยาอื่น ๆ เช่น Xanax, Librium, Klonopin, Dalmane และ Ativan Valium สามารถเกิดปฏิกิริยากับยาหลายชนิด จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ และปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ หากมีภาวะโรคดังนี้:

 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia gravis)
 • โรคต้อหินแบบเฉียบพลัน (acute angle closure glaucoma )
 • โรคปอดรุนแรง (severe or acute respiratory insufficiency)
 • โรคตับ (severe hepatic impairment)
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnoea syndrome)
 • อายุ 65 ปีขึ้นไป
 • เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน (ยาแบบรับประทาน)

ผลข้างเคียงของยา Diazepam

ผลข้างเคียงที่พบมากของDiazepam คือ ง่วงซึม อ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรง  เดินเซ (ataxia)

ควรแจ้งแพทย์หากมีผลข้างเคียงที่ผิดปกติ ดังนี้

 • ภาวะสับสน
 • ภาวะซึมเศร้า
 • ปวดหัว
 • พูดจาเลอะเลือน
 • ท้องผูก
 • คลื่นไส้
 • มองภาพไม่ชัดหรือเห็นภาพซ้อน
 • วิงเวียนศีรษะ
 • วิตกกังวล
 • กระสับกระส่าย
 • นอนไม่หลับ
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • ฝันร้าย
 • ปากแห้ง
 • ความสนใจในเรื่องเพศลดลง
 • ปัสสาวะขัด หรือ ปัสสาวะเล็ด
 • ท้องเสีย
 • การเปลี่ยนแปลงของภาวะอยากอาหาร

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของDiazepam อาจเกิดขึ้นได้เสมอและควรปรึกษาแพทย์ทันทีหากมีอาการเหล่านี้ ได้แก่

 • อ่อนเพลียหรือง่วงนอนมาก
 • หายใจหรือกลืนกินลำบาก
 • เป็นลม
 • อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปากหรือลิ้น
 • ภาวะซึมเศร้ารุนแรง
 • โกรธ หรือ ตื่นเต้นง่าย
 • อาการประสาทหลอน (เห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง)
 • มีความเชื่อผิดๆ (เชื่อสิ่งที่ไม่เป็นความจริง)
 • ปัสสาวะขัดรุนแรง

ปฏิกิริยาของ Diazepam (Valium) กับยาอื่น

Diazepam สามารถเกิดปฏิกิริยากับยา อาหารเสริม หรือยาเสพติดที่คุณรับประทานประจำ จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบอย่างละเอียดทุกครั้ง ปฏิกิริยาของ Diazepam (Valium) กับยาอื่นที่อาจทำให้เกิดปัญหา ได้แก่

 • ยาต้านไวรัสเช่น amprenavir, ritonavir
 • ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
 • Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (ยาที่ใช้ในภาวะซึมเศร้า)
 • Phenothiazines (ยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง)
 • ยาที่ใช้รักษาภาวะวิตกกังวล ได้แก่ fluoxetine (Prozac)
 • ยาช่วยให้หลับชนิดอื่น(sedatives)
 • ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น tizanidine, baclofen
 • ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น isoniazid, erythromycin, rifampicin, disulfiram
 • ยาแก้ไอและแก้หวัดที่มี antihistamine
 • ยาแก้ปวดชนิดเสพติด (Narcotic pain medications and barbiturates)
 • ยารักษาภาวะกรดไหลย้อน ได้แก่ cimetidine และ omeprazole
 • ยาที่ใช้ในการรักษาเชื้อรา ได้แก่ ketoconazole (Nizoral)
 • ยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์คินสัน ได้แก่ levodopa (Larodopa, Sinemet)
 • ยาต้านการชัก ได้แก่ valproic acid (Depakene) และ phenytoin (Dilantin)
 • ยารักษาโรคหัวใจเช่น digoxin (Lanoxin) และ metoprolol (Lopressor, Toprol XL)
 • ยาขยายหลอดลม เช่น theophylline

นอกจากนั้น Diazepam จะทำให้คุณรู้สึกง่วงและส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณจึงไม่ควรขับรถหรือใช้เครื่องจักร  

ขนาดยาที่ใช้รักษาของ Diazepam (Valium)

Valium มีจำหน่ายในลักษณะเม็ด, แคปซูลชนิดค่อยๆ ปล่อยตัวยา (sustain release) และ ชนิดน้ำ โดยแคปซูลชนิดค่อยๆ ปล่อยตัวยา (sustain release) ต้องรับประทานทั้งแคปซูล ไม่ควรบดหรือทำให้แตกก่อนรับประทาน คุณสามารถรับประทาน Valium ได้ทั้งท้องว่างหรือพร้อมอาหาร 

ขนาดยารักษา

 • บรรเทาอาการหยุดแอลกอฮอล์แบบเฉียบพลันขนาดยาปกติ คือ 10 มก. 3 - 4 ครั้ง/วันใน 24 ชั่วโมงแรก และลดเหลือ 5 มิลลิกรัม 3 - 4 ครั้ง/วัน หรือตามเหมาะสม
 • บรรเทาอาการวิตกกังวลผิดปกติ >>ขนาดผู้ใหญ่ คือ 2 มก. - 10 มก. 1 - 3 ครั้ง/วัน (มากสุดไม่เกิน 30 มก./วัน)
 • บรรเทาอาการกล้ามเนื้อเกร็ง คือ 2 มก.-15 มก. 3 - 4 ครั้ง/วัน เมื่อใช้ยา diazepam
 • ใช้เป็นยาเสริม รักษาภาวะชัก คือ 2 มก. - 6 มก. 2 - 4 ครั้ง/วัน

แนะนำให้ใช้ยาปริมาณต่ำในผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจ เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะทางเดินหายใจไม่ทำงาน 

นอกจากนี้ ในผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้พิการ แนะนำให้เริ่มรักษาในปริมาณยาต่ำที่สุดที่ได้ผลรักษา เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียงต่างๆ เช่น อาการเดินเซ  ภาวะกดประสาทมากเกินไป(ง่วงนอนมากไป) หรืออาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่เกิดจากการกดระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งผู้ที่ไวต่อภาวะระบบประสาทส่วนกลางถูกกดจะมีแนวโน้มที่จะพบอาการข้างเคียงมากกว่าบุคคลอื่นๆ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการออกกำลังกาย หรือเมื่อต้องทำงานที่ต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านจิตใจและและการประสานงานทางร่างกาย

การใช้ Valium เกินขนาด

การใช้ยาเกินขนาดของ Valium อาจไปกดระบบประสาทส่วนกลางมากไป  อาการแสดงมีดังนี้

 • ง่วงนอนมาก
 • สับสน
 • เดินเซ
 • อ่อนเพลียมาก
 • วิงเวียนศีรษะ
 • หายใจลำบาก
 • ไม่รู้สึกตัว
 • ความดันโลหิตต่ำลง
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง

และอาจมีผลถึงชีวิตได้ หากกินร่วมกับยาอื่นๆ ที่กดระบบประสาทส่วนกลาง หากมีการได้รับยาเกินขนาด ควรปรึกษาแพทย์ และที่สำคัญการรับประทานยาValium ควรทำตามแพทย์สั่งเท่านั้น  ไม่ควรหยุดรับประทานยาด้วยตัวคุณเอง

การหยุดอย่างกะทันหันอาจทำให้อาการถอนยา ดังนี้

 • อาการสั่น
 • ตะคริว
 • อาเจียน
 • เหงื่อออก
 • ปวดหัว
 • วิตกกังวล
 • สับสน
 • ปัญหาการนอนหลับ
 • ประสาทหลอน
 • ชัก

กรณีลืมรับประทานยา Valium ให้รับประทานยา เม็ดที่ลืมรับประทานทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาสำหรับการรับประทานยาครั้งถัดไป  ให้ข้ามเม็ดที่ลืมไปเลย ไม่ต้องรับประทานเพิ่มเป็น 2 เม็ด

ลักษณะยา Diazepam (Valium)

Diazepam 2 mg-ESI, ขาว, กลม

Valium 2 มก., ขาว, กลม

Valium 5 มก., เหลือง, กลม

Valium 10 มก., สีฟ้า, กลม

ขนาดยาอื่นๆ

 • Diazepam 2 mg-IVA, ขาว, กลม,
 • Diazepam 5 mg-IVA, เหลือง, กลม,
 • Diazepam 10 mg-IVA, ฟ้า, รอบ,
 • Diazepam 5 mg-SCH, สีเหลือง, กลม,
 • Diazepam 2 mg-MYL, ขาว, กลม,
 • Diazepam 5 mg-MYL, ส้ม, กลม,
 • Diazepam 10 mg-MYL, เขียว, กลม,
 • Diazepam 2 mg-BAR, ขาว, กลม,
 • Diazepam 10 mg-BAR, ฟ้า, กลม,

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Diazepam (Valium)

คำถาม: อาการของการกินยา diazepamเกินขนาด มีอะไรบ้าง?

ตอบ: Diazepam (Valium) เป็นยาระงับประสาทและคลายกังวล (anxiolytic sedative )ที่จัดเป็นกลุ่มBenzodiazepines   Diazepam ใช้เพื่อระงับความวิตกกังวล  บรรเทาอาการถอนเหล้าแบบเฉียบพลัน  และใช้ช่วยในการรักษาอาการกล้ามปวดเกร็งและภาวะชักผิดปกติ  

อาการของยา diazepamเกินขนาด คือ ง่วงนอน, เฉื่อยชา, เดินเซ  ซึ่งการกินยา diazepam เกินขนาด ไม่ค่อยทำให้เกิดอาการโคม่าและเสียชีวิต   เว้นแต่ผู้ป่วยกินร่วมกับยากดประสาทส่วนกลางอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์ และหากลดระดับ diazepam ทันที ผู้ป่วยอาจมีอาการกระวนกระวายใจ อยู่นิ่งไม่ได้ 

ในกรณีผู้ป่วยมีอาการทรมานจากการใช้ยา diazepam เกินขนาดอย่างรุนแรง  จะมีผลกระทบต่อการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจรและความดันโลหิต  หากประสบกับอาการดังกล่าวต้องได้รับการรักษาทันที และหาข้อมูลว่าผู้ป่วยได้รับยาอื่นก่อนที่จะเริ่มใช้ยา Diazepam หรือไม่ 

ในการรักษาภาวะกินยา diazepam เกินขนาด  หากผู้ป่วยรู้สึกตัวควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียนภายในหนึ่งชั่วโมง  การล้างท้อง (Gastric lavage)เป็นวิธีรักษาที่ใช้ได้ แต่ต้องไม่นานนักหลังกินยาเกินขนาด การใช้ถ่านชนิดกิน(activated charcoal) อาจใช้เพื่อลดการดูดซึมสู่ร่างกายกรณีไม่มีประโยชน์ที่จะทำการล้างท้อง หรือการรักษาวิธีอื่น 

จะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องได้รับขนาดยา diazepam อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์กินยาเกินขนาด  และไม่ควรใช้ยา diazepam ในปริมาณมากหรือเป็นระยะเวลานานเกินกว่าที่แพทย์กำหนดไว้

คำถาม: อาการถอนยา (withdrawal symptoms)ของ diazepam คืออะไร?

ตอบ: Diazepam (Valium) เป็นยาจัดอยู่ในกลุ่ม benzodiazepine Diazepam ได้รับการอนุมัติให้เป็นยารักษาอาการวิตกกังวลแบบผิดปกติ  รักษาอาการถอนเหล้าแบบเฉียบพลันและอาการกล้ามเนื้อกระตุก  

นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองว่าสามารถใช้เป็นยาเสริมสำหรับรักษาอาการชัก (seizures)  Diazepam ถูกจัดโดยกรมควบคุมยาเสพติด (The Drug Enforcement Administration (DEA)) ให้เป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการติดยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ  และเกิดอาการถอนยาเมื่อหยุดยาทันที 

อาการถอนยาของ Diazepam ที่พบ ได้แก่ อาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ วิตกกังวล  ตึงเครียด กระวนกระวาย สับสน อึดอัด สั่น กล้ามเนื้อหน้าท้องและส่วนอื่นๆมีภาวะปวดเกร็ง อาเจียนและออกเหงื่อ เป็นต้น ในกรณีที่รุนแรงมากขึ้น อาการถอนยาอาจประกอบด้วยอาการ ต่อไปนี้

 • ขาดสติสัมปชัญญะ(derealization)
 • ขาดความเป็นตัวเอง(depersonalization)
 • ไวต่อ แสง เสียง การสัมผัสเพิ่มขึ้น
 • เฉยชา รู้สึกเสียวแปล๊บๆ ตามปลายแขนขา
 • เห็นภาพหลอน
 • มีอาการชัก(epileptic seizures)

อาการถอนยา diazepam ที่รุนแรงมากขึ้นอาจเกิดจากกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาในปริมาณที่สูงและมีการใช้ยาเป็นเวลานาน ผู้ป่วยควรหยุดการรักษาด้วยยานี้ ซึ่งควรลดยาในปริมาณทีละน้อยและควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการถอนยาไม่พึงประสงค์  

อาการถอนยาอาจเกิดขึ้นได้อีก หากผู้ป่วยเปลี่ยนการใช้ยาจาก benzodiazepine ที่มีฤทธิ์ยาว เช่น diazepam กับ benzodiazepine ที่ออกฤทธ์สั้นกว่า  การรักษาด้วยยา diazepam ควรใช้เวลาไม่เกิน 2 - 3 เดือน และควรลดปริมาณลงทีละน้อย 

มีโอกาสเกิดซ้ำของภาวะกังวลใจ ซึ่งเป็นกลุ่มอาการชั่วคราวที่เกิดขึ้นก่อนการรักษาและอาจรุนแรงเพิ่มขึ้น มักเกิดในกรณีที่หยุดยา diazepamทันที  ตามข้อมูลในฉลากยาของ Valium(diazepam) มีการแนะนำให้ลดปริมาณการใช้ ยาลงอย่างช้าๆ

คำถาม: Diazepam สามารถใช้รักษาอาการอะไรบ้าง?

คำตอบ: Diazepam (Valium) จัดเป็นยากดประสาทช่วยให้หลับ และรักษาภาวะกังวล( anxiolytic-sedative) กลุ่ม benzodiazepine Diazepam เป็นยาที่ใช้เวลานาน มีคุณสมบัติกดระบบประสาทส่วนกลางและคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งกลไกการทำงานของBenzodiazepines รวมทั้ง diazepam ยังไม่มีการอธิบายอย่างชัดเจน 

ข้อบ่งชี้การใช้ diazepam ที่ได้รับการอนุมัติโดยองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) คือ Diazepam ใช้สำหรับรักษาความวิตกที่ผิดปกติ หรืออาการวิตกกังวลระยะสั้นๆ จากข้อมูลยาตามฉลากกำกับของValium(diazepam) ระบุว่าไม่ควรใช้ benzodiazepine เดี่ยวๆ ในการรักษาภาวะซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังวลที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย เนื่องจากมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายในประชากรผู้ป่วยกลุ่มนี้

การใช้ยา diazepam อีกอย่าง คือ ใช้บรรเทาอาการในผู้ป่วยที่มีอาการถอนแอลกอฮอล์แบบเฉียบพลัน  รวมถึงใช้บรรเทาอาการ หอบหืดเฉียบพลัน  ตัวสั่น และ delirium tremens แบบเฉียบพลัน (delirium tremens คือ การหยุดดื่มสุราในผู้ที่ดื่มสุรามากและติดต่อกันเป็นเวลานาน มีอาการ มือสั่น, นอนไม่หลับ, คลื่นไส้/อาเจียน, ประสาทหลอนและซึมลง)

นอกจากนั้น ยังระบุว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งเนื่องจากภาวะของเส้นประสาท (skeletal muscle spasm associated with certain neurospastic conditions) เช่น การหดเกร็งของกล้ามเนื้อเนื่องจากพยาธิสภาพบางอย่าง เช่น กล้ามเนื้อหรือกระดูกอักเสบหรือบาดเจ็บ 

Diazepam ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งอาการชักที่ผิดปกติ ไม่แนะนำให้ใช้ diazepam ในผู้ป่วยที่ต้องเสพติดสารอื่นรวมทั้งแอลกอฮอล์ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการรักษาอาการข้างเคียงของการถอนเหล้าแบบเฉียบพลัน 

ยากลุ่มBenzodiazepines รวมถึงยา diazepam ควรใช้ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีประวัติเสพยาเสพติดหรือติดสุราและไม่ควรใช้เป็นยาหลักในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางจิต 

การใช้ยา diazepam ต้องใช้ยาในขนาดที่ต่ำสุดที่ให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ต้องการ และใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด  ในข้อบ่งชี้การรักษาที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาและไม่ควรใช้เกิน 2 - 3เดือน รวมถึงระยะเวลาที่มีการลดยาลงเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เมื่อหยุดยา

คำถาม: คุณใช้ยา Benzodiazepines เพื่อรักษาภาวะวิตกกังวลหรือไม่?

ตอบ: มีการใช้ยา Benzodiazepines เพื่อบรรเทาอาการวิตกกังวลที่ผิดปกติ หรืออาการในระยะสั้น  แต่อาจไม่สามารถรักษาภาวะวิตกกังวลและความตึงเครียดที่เกิดจากความเครียดในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้แล้วBenzodiazepines ยังมีคุณสมบัติกล่อมประสาท ระงับอาการชัก คลายกล้ามเนื้อ ยังมีการใช้รักษาภาวะตื่นตระหนกง่าย ช่วยให้นอนหลับ และเป็นยาเสริมในการระงับความรู้สึกก่อนการผ่าตัด

ตามอ้างอิงของกรมควบคมยา (Drug Enforcement Administration's (DEA) Office of Diversion Control)  ยากลุ่มbenzodiazepine มียาอยู่หลายประเภท เช่น

 • alprazolam (Xanax)
 • lorazepam (Ativan)
 • clonazepam (Klonopin)
 • diazepam (Valium)
 • temazepam (Restoril)  เป็นยา5 ตัวที่ใช้กันมากที่สุดในยากลุ่มBenzodiazepines

อ้างอิงตามการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ข้อบ่งชี้ในการใช้รักษา ดังนี้

Alprazolam  ใช้บรรเทาอาการวิตกกังวลที่ผิดปกติ ความวิตกกังวลในระยะสั้น  และความกังวลที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า Alprazolam ยังได้รับการอนุมัติสำหรับรักษาภาวะตื่นตระหนกที่ไม่มีอาการหวาดกลัว 

Lorazepam ใช้บรรเทาอาการวิตกกังวลที่ผิดปกติ ความวิตกกังวลในระยะสั้น  และความกังวลที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า  ยังไม่มีการประเมินผลทางคลินิกในการใช้ lorazepam รักษานานกว่า 4 เดือน แนะนำให้ประเมินความจำเป็นในการรักษาเป็นระยะๆ 

Clonazepam ใช้ในการรักษาความผิดปกติของภาวะชักเพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น Clonazepam ยังใช้ในการรักษาโรคตื่นตระหนกที่ไม่มีอาการหวาดกลัว เช่นเดียวกับ lorazepam ยังไม่มีการประเมินผลทางคลินิกในการใช้ Clonazepam รักษานานกว่า 9 เดือน แนะนำให้ประเมินความจำเป็นในการรักษาเป็นระยะๆ

Diazepam ใช้บรรเทาอาการวิตกกังวลที่ผิดปกติ ความวิตกกังวลในระยะสั้น และความกังวลที่เกี่ยวกับภาวะถอนเหล้า Diazepam ยังใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง หรืออาการชักผิดปกติ 

Temazepam ได้รับอนุมัติให้ใช้รักษาเฉพาะอาการนอนไม่หลับในระยะสั้นและควรใช้ระยะเวลารักษาเพียง 7 ถึง 10 วัน

คำถาม: ข้อแนะนำในการใช้ diazepamอะไรคือ?

ตอบ: Diazepam (Valium) เป็นยาจัดอยู่ในกลุ่ม benzodiazepine Diazepam ได้รับการอนุมัติให้เป็นยารักษาอาการวิตกกังวลแบบผิดปกติ  รักษาอาการถอนเหล้าแบบเฉียบพลันและอาการกล้ามเนื้อกระตุก และอาการชัก นอกจากนี้ Diazepam ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้รักษาอาการข้างเคียงที่เกิดการการหยุดดื่มแอลกอฮอล์แบบเฉียบพลัน

การใช้ยา diazepam ต้องใช้ยาในขนาดที่ต่ำสุดที่ให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ต้องการ และใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

คำถาม: diazepam เคยใช้รักษาอาการอะไรบ้าง?

ตอบ: Diazepam (Valium) เป็นยาสามัญที่ใช้กันทั่วไปในการรักษาความวิตกกังวลและความตื่นตระหนก Diazepam ไม่ได้ระบุให้ใช้รักษาภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นยาควบคุมและอาจเสพติดได้ ควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้ยา diazepam เพียงอย่างเดียว หรือควรกิน Diazepam พร้อมน้ำเต็มแก้ว 1 แก้ว เป็นต้น

Diazepam มักมีการใช้สำหรับภาวะตื่นเต้น วิตกกังวลหรือนอนไม่หลับ อาการเหนื่อยหรือง่วงนอนหลังยา diazepam เป็นเรื่องปกติมาก ผลข้างเคียงที่พบบ่อยในการใช้ยา diazepam คืออาการง่วงนอน มีการเปลี่ยนแปลงด้านอยากอาหารและความต้องการทางเพศ ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงซึ่งควรรายงานไปยังแพทย์หรือเภสัชกรทันที ได้แก่  ภาวะสับสน ภาวะซึมเศร้า หัวเบาเหมือนจะเป็นลม อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ นอนหลับยาก และรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ

อาการถอนยาอาจเกิดขึ้นได้แม้จะใช้ diazepamในระยะเวลาสั้นๆ  และอาจมีอาการไม่มากจนถึงรุนแรง อาการถอนยาdiazepam ที่สำคัญได้แก่ อาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ สับสน ปวดเกร็งกล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนื้อตัว อาเจียน เหงื่อออก ตัวสั่น และชัก อาการที่เกิดขึ้นอีกครั้งของภาวะตื่นตระหนกง่ายอาจเกิดขึ้นรุนแรงกว่าก่อนที่จะเริ่มใช้ diazepam และการหยุดยา diazepam ควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์

ที่มาของข้อมูล

 1. Diazepam (https://www.mims.com/thailand/drug/info/diazepam/?type=brief&mtype=generic)
 2. Tracger SM, Haug MT. Reduction of diazepam serum half life and reversal of coma by activated charcoal in a patient with several liver disease. Clin Toxicol 1986
 3. Nicholas E. Calcaterra and James C. Barrow, Classics in Chemical Neuroscience: Diazepam (Valium) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p... February 2014

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์