Brompheniramine

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 847,381 คน

Brompheniramine เป็นยาในกลุ่มยาต้านอาการแพ้ที่มีโครงสร้างในกลุ่มแอลคิลามีน (Alkylamine) ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักในท้องตลาดคือ Dimetapp ผลิตโดยบริษัท Pfizer กลไกการออกฤทธิ์ของยา ออกฤทธิ์ต้านการทำงานของฮิสตามีน (Histamine) โดยแย่งจับแบบแข่งขันที่ตัวรับ Histamine-1 ยามีฤทธิ์มีฤทธิ์แอนติโคลิเนอร์จิก (anticholinergic) ในระดับปานกลาง ซึ่งทำให้พบผลข้างเคียง เช่น ง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง ตาพร่า ท้องผูก ปัสสาวะขัด หัวใจเต้นเร็วได้

Brompheniramine จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย ตามการจำแนกโดยคณะกรรมการอาหารและยา มีจำหน่ายเฉพาะร้านยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งควบคุมการขายยา ต้องมีการจัดทำบัญชียาอันตราย และสำหรับบุคคลทั่วไปเภสัชกรสามารถจำหน่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพฯ รูปแบบยาที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29
 • รูปแบบยาเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม
 • รูปแบบยาน้ำเชื่อม (syrup) และอิลิกเซอร์ (elixir) (elixer เป็นยาน้ำใสชนิดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเป็นตัวทำละลาย) ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร
 • รูปแบบยาผสม ร่วมกับ Phenylephrine, Dextromethorphan, Guaifenesin

ข้อบ่งใช้ของยา Brompheniramine

โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ของยานี้ ได้แก่

 • อาการแพ้ จมูกอักเสบจากภูมิแพ้
 • ผื่นลมพิษ

ขนาดและวิธีการใช้ยา Brompheniramine

Bromphineramine ในรูปแบบยาเดี่ยว มีขนาดและวิธีการใช้ตามข้อบ่งใช้ ดังนี้

 • อาการแพ้ จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน (ยาเม็ดและยาน้ำ)
  • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 4 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดคือ 24 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 2-6 ปี ขนาด 1 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดคือ 4 มิลิลกรัมต่อวัน
  • ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 6-12 ปี ขนาด 2 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดคือ 12-16 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ขนาดการใช้ยาเดียวกันกับในผู้ใหญ่
 • ผื่นลมพิษ การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน (ยาเม็ดและยาน้ำ)
  • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 4 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดคือ 24 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 2-6 ปี ขนาด 1 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดคือ 4 มิลิลกรัมต่อวัน
  • ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 6-12 ปี ขนาด 2 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดคือ 12-16 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ขนาดการใช้ยาเดียวกันกับในผู้ใหญ่

ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของการใช้ Brompheniramine

ข้อควรระวังในการใช้ Brompheniramine ได้แก่

 • ไม่ควรใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ตั้งครรภ์อยู่ในระยะในไตรมาสที่สาม
 • ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยต้อหิน ต่อมลูกหมากโต ทางเดินปัสสาวะอุดกั้น เนื่องจากฤทธิ์ anticholinergic ของตัวยาสามารถส่งเสริมให้อาการของโรครุนแรงขึ้น
 • ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เนื่องจากมีรายงานความเสี่ยงการเกิดการอุดอั้นของทางเดินหายใจ
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย และในผู้ป่วยฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกติ เนื่องจากฤทธิ์ anticholinergic ของยาส่งผลต่อการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต มีโอกาสส่งเสริมให้อาการของโรครุนแรงขึ้น
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของการใช้ Brompheniramine ได้แก่

 • ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เนื่องจากยามีฤทธิ์ anticholinergic อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อไปนี้ ได้แก่ ง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง ท้องผูก รบกวนการมองเห็น ปัสสาวะลำบาก ผลข้างเคียงต่อความดันโลหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ
 • ผลข้างเคียงอื่นที่อาจพบได้ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน สับสน หนาวสั่น วิตกกังวล ไม่อยู่นิ่ง อาการแพ้ เกิดผื่น ลมพิษ

ข้อควรทราบอื่นๆ ของยา Brompheniramine

 • ยาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category C ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ควรใช้ยานี้เฉพาะเมื่อแพทย์มีความเห็นว่า ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากยามากกว่าความเสี่ยงรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์
 • ยาอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ลดความสามารถในการตัดสินใจ การคิด และการเคลื่อนไหว ดังนั้นเมื่อใช้ยาจึงควรหลีกเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักร การขับขี่ยานพาหนะ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย
 • ยาสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ กรณีเกิดผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารแนะนำให้รับประทานพร้อมหรือหลังอาหาร
 • ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับแอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์การกดประสาท ทำให้อาการง่วงซึมรุนแรงมากยิ่งขึ้น
 • ยานี้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสง

ที่มาของข้อมูล

 1. MIMS Thailand, Brompheniramine (http://www.mims.com/thailand/drug/info/brompheniramine?mtype=generic), April 2019.
 2. MedlinePlus, Brompheniramine (https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682545.html), July 2018.
 3. Drugs.com, Brompheniramine Dosage (https://www.drugs.com/dosage/brompheniramine.html), April 2019.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์