Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Losartan (Cozaar)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 836,399 คน

สรรพคุณของยา Losartan

ยา Losartan ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) และใช้ช่วยปกป้องไตไม่ให้ถูกทำลายจากโรคเบาหวาน และยังใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Strokes) ในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยที่มีหัวใจโต 

เมื่อความดันโลหิตลดลงจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Strokes) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด (Heart attacks) และโรคไต 

โฆษณาจาก HonestDocs
เชื้อ HPV สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เริ่มต้นเพียง 3,185 เท่านั้น

Hpv35 internal ad

ยา Losartan เป็นยาในกลุ่ม Angiotensin receptor blockers (ARBs) ที่ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น

วิธีใช้ยา Losartan

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกร

รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรคและการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ

ถ้าคุณใช้ยา Losartan รูปแบบยาน้ำ ให้เขย่าขวดก่อนใช้ยาทุกครั้ง และให้ตวงยาโดยใช้ช้อนตวงยา/อุปกรณ์ตวงยาโดยเฉพาะ อย่าใช้ช้อนรับประทานอาหารตวงยาเพราะอาจทำให้ได้รับขนาดยาไม่ถูกต้องได้ 

ให้รับประทานยานี้เป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาเต็มที่ แนะนำให้รับประทานยาในเวลาเดียวกันของทุกวันเพื่อป้องกันการลืมรับประทานยา คุณจะต้องใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆ

ให้แจ้งแพทย์หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง เช่น เมื่อวัดความดันโลหิตพบว่าความดันโลหิตยังคงสูงอยู่

โฆษณาจาก HonestDocs
เชื้อ HPV สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เริ่มต้นเพียง 3,185 เท่านั้น

Hpv35 internal ad

ผลข้างเคียงของยา Losartan

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา Losartan คือ เวียนศีรษะ หรือหน้ามืด ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายกำลังปรับตัวกับการใช้ยาอยู่ หากอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ และอาการหน้ามืด ให้ค่อยๆ ลุกขึ้นช้าๆ เมื่อเปลี่ยนจากท่านั่ง หรือจากท่านอน

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

แจ้งแพทย์ทันทีถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อย แต่ร้ายแรง ได้แก่ 

แม้ว่ายา Losartan อาจช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับไต หรือใช้รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาที่ไตอยู่ก่อนแล้ว แต่มีความเป็นไปได้ที่ยาจะทำให้เกิดโรคไตอย่างร้ายแรง หรือทำให้อาการของโรคไตแย่ลงได้เช่นกัน ดังนั้นแพทย์จะให้คุณตรวจการทำงานของไตระหว่างใช้ยา Losartan และให้แจ้งแพทย์ทันทีถ้าคุณมีอาการที่บ่งบอกว่ามีปัญหาที่ไตเกิดขึ้น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณปัสสาวะ 

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น คัน/บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ) เวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา Losartan

ถ้าคุณแพ้ยา Losartan หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยา Losartan ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณ

 • เป็นโรคตับ
 • มีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากร่างกายในปริมาณมาก (ร่างกายขาดน้ำ หรือ Dehydration)

ยา Losartan อาจทำให้วิงเวียนศีรษะ โดยแอลกอฮอล์จะทำให้อาการวิงเวียนศีรษะเป็นมากขึ้น ห้ามขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และแนะนำให้จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์

ยา Losartan อาจเพิ่มระดับโพแทสเซียมในเลือดได้ ดังนั้นก่อนใช้ยา/อาหารเสริมโพแทสเซียม ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่

ไม่แนะนำให้ใช้ยา Losartan ระหว่างตั้งครรภ์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้ผ่านไปยังน้ำนมหรือไม่ ดังนั้นให้ปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

คำเตือนในการใช้ยา Losartan

การใช้ยา Losartan ระหว่างตั้งครรภ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ (อาจถึงแก่ชีวิต) ดังนั้นต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ โดยให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีในการคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้ระหว่างใช้ยานี้ หากคุณวางแผนจะตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ หรือคิดว่าตนเองอาจจะตั้งครรภ์ ให้รีบแจ้งแพทย์ทันที

ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ยา Losartan

สภาวะต่อไปนี้ถือเป็นข้อห้ามในการใช้ยา Losartan ดังนั้นต้องแจ้งแพทย์ทราบหากคุณมีสภาวะดังต่อไปนี้

 • มีโพแทสเซียมในเลือดสูง
 • หลอดเลือดแดงที่ไตตีบแคบ (Renal artery stenosis)
 • ความดันโลหิตต่ำผิดปกติ
 • เป็นโรคตับ
 • ไตบกพร่องเล็กน้อยถึงปานกลาง
 • กำลังตั้งครรภ์
 • มีปริมาณเลือดในร่างกายลดลง
 • แพ้ยา Losartan
 • แพ้ยาในกลุ่ม Angiotensin receptor antagonist (ARB) ตัวอื่นๆ

การใช้ยา Losartan ร่วมกับยาอื่น 

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

รายการยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา Losartan:

 • Aliskiren
 • Lithium
 • Trimethoprim
 • Paritaprevir-Ritonavir
 • Dapagliflozin, Ertugliflozin, Canagliflozin
 • Tizanidine
 • ยาในกลุ่ม MAOIs บางรายการ
 • ยาขับปัสสาวะกลุ่ม POTASSIUM SPARING DIURETICS
 • ยาขับปัสสาวะกลุ่ม LOOP DIURETICS
 • ยาที่อาจเพิ่มระดับโพแทสเซียมในเลือด เช่น
 • ยาในกลุ่ม ACE inhibitors เช่น Benazepril, Lisinopril
 • ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดที่มีส่วนประกอบของยา Drospirenone
 • ยา/อาหารเสริมโพแทสเซียม

ยาบางชนิดอาจมีส่วนประกอบของยาที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือทำให้โรคหัวใจล้มเหลวแย่ลงกว่าเดิมจึงต้องแจ้งเภสัชกรเกี่ยวกับรายการยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ รวมถึงปรึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะยาแก้ไข แก้หวัด ยาช่วยลดน้ำหนัก หรือยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น Ibuprofen, Naproxen 

หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้เกรฟฟรุ๊ต (grapefruit) หรือ ดื่มน้ำผลไม้เกรฟฟรุ๊ต ระหว่างใช้ยา Losartan เพราะผลไม้เกรฟฟรุ๊ตจะลดความสามารถของร่างกายในการทำให้ยา Losartan ออกฤทธิ์ได้ เมื่อมีปริมาณยา Losartan ที่ออกฤทธิ์ได้ต่ำลง อาจทำให้ควบคุมความดันโลหิตไมได้ ดังนั้นถ้าคุณต้องการรับประทานผลไม้ตระกูลส้ม คุณอาจเปลี่ยนไปรับประทานส้มแทน 

ปฏิกิริยาระหว่างยา Losartan กับผลไม้เกรฟฟรุ๊ตอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเมื่อรับประทานในเวลาเดียวกันเท่านั้น 

การได้รับยา Losartan เกินขนาด 

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา Losartan เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669 

การได้รับยาเกินขนาดอาจทำให้เกิดอาการ ได้แก่ เวียนศีรษะอย่างรุนแรง เป็นลม

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การเข้าโปรแกรมเพื่อฝึกผ่อนคลายความเครียด การออกกำลังกาย การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ยานี้ ดังนั้นให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณ

ควรมีการตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือการตรวจทางการแพทย์อื่นๆ ระหว่างใช้ยานี้ เช่น ตรวจการทำงานของไต, ตรวจระดับโพแทสเซียมในเลือด ดังนั้นให้ไปพบแพทย์ตามนัดเป็นประจำ และปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องวัดความดันโลหิตเป็นประจำระหว่างใช้ยานี้ โดยให้เรียนรู้วิธีการวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง และนำผลการวัดนั้นมาให้แพทย์ดูด้วย

หากลืมรับประทานยา Losartan

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา Losartan

เก็บรักษายาเม็ดที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บรักษายาน้ำแขวนตะกอนตู้เย็น (2-8 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่ช่องฟรีซ และให้ทิ้งยาที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 เดือน 

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์