Cromolyn Sodium

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 848,617 คน

Cromolyn Sodium เป็นรูปเกลือโซเดียมของยา Cromoglicic acid จัดเป็นยาในกลุ่มยารักษาอาการแพ้ในกลุ่ม mast cell stabilizer (กลุ่มที่มีกลไกยับยั้งการหลั่งสารเคมีของระบบภูมิคุ้มกัน) ตามกลไกของยา โดยกลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ มีฤทธิ์ยับยั้งไม่ให้เกิดการปลดปล่อยสารเคมีในแกรนูล (ถุงสำหรับเก็บสาร) มาสต์เซลล์ (mast cell) (mast cell เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง) สารเคมีในแกรนูล ได้แก่ ฮีสตามีน (histamine) ซึ่งเป็นสารเหนี่ยวนำให้เกิดอาการแพ้ นอกจากนี้ยายังมีฤทธิ์กดการปลดปล่อยของลิวโคไตรอีนส์ (Leukotrienes) ซึ่งเป็นเป็นสารสื่อกลางการอักเสบชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างจากเม็ดเลือดขาว เช่น mast cell อีกด้วย

Cromolyn sodium จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย ตามการจำแนกโดยคณะกรรมการอาหารและยา มีจำหน่ายเฉพาะร้านยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งควบคุมการขายยา ต้องมีการจัดทำบัญชียาอันตราย และสำหรับบุคคลทั่วไป เภสัชกรสามารถจำหน่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพฯ รูปแบบยาที่มีวางจำหน่าย ได้แก่

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29
 • รูปแบบสูดพ่น (inhaler) ขนาด 5 มิลลิกรัม ต่อการพ่น 1 ครั้ง
 • รูปแบบสเปรย์พ่นจมูก ความเข้มข้น 2 และ 4 %
 • รูปแบบยาหยอดตา ความเข้มข้น 2 และ 4 % w/v
 • รูปแบบยารับประทานชนิดเข้มข้น ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

ข้อบ่งใช้ของยา Cromolyn sodium

โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ของยานี้ ได้แก่

 • ป้องกันหืดกำเริบ
 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
 • โรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้
 • ภาวะ Mastocytosis (เป็นภาวะที่มี mast cell อยู่ในร่างกายมากเกินไป อาการแสดงเบื้อนต้น คือเกิดจุดสีแดงบริเวณผิวหนัง อาจลุกลามเป็นลมพิษร่วมกับมีอาการคันได้ อาการอื่นๆ ได้แก่ หายใจลำบาก บวม คัน ความดันโลหิตต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน)

ขนาดและวิธีการใช้ยา Cromolyn sodium

Cromolyn sodium มีขนาดและวิธีการใช้ตามข้อบ่งใช้ ดังนี้

 • ป้องกันหืดกำเริบ
  • ยาพ่นรูปแบบ inhaler ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อการพ่น 1 ครั้ง
   • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น พ่นยา 2 ครั้งต่อการพ่น 1 เวลา วันละสี่เวลา หากสามารถควบคุมอาการได้อาจลดขนาดการใช้ยาเหลือ พ่นยา 1 ครั้งต่อการพ่น 1 เวลา วันละสี่เวลา อย่างไรก็ตามสามารถเพิ่มขนาดยาเป็น พ่นยา 2 ครั้งต่อการพ่น 1 เวลา วันละ 6-8 เวลา ในรายที่มีอาการรุนแรง
   • หากมีทำกิจกรรมการออกกำลังกาย อาจมีการใช้ยาเพิ่มจากขนาดยาปกติที่ใช้อยู่ โดยให้พ่นยาเพิ่มเติมก่อนออกกำลังกาย
 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
  • ยารูปแบบสเปรย์พ่นจมูก ความเข้มข้น 2 % และ 4 %
   • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ พ่น 1 ครั้งลงในจมูกแต่ละข้าง วันละสี่ครั้ง
 • โรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้
  • ยารูปแบบยาหยอดตา ความเข้มข้น 2 % และ 4 %
   • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ หยด 1-2 หยดลงในตาแต่ละข้าง วันละสี่ครั้ง
 • ภาวะ Mastocytosis
  • ยารูปแบบรับประทาน
   • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 200 มิลลิกรัม วันละสี่ครั้ง อาจเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าหากการตอบสนองยังไม่เป็นที่น่าพอใจภายใน 2-3 สัปดาห์ ขนาดยาสูงสุดคือ 40 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมต่อวัน
   • ขนาดการใช้ยาในเด็ก ขนาด 100 มิลลิกรัม วันละสี่ครั้ง อาจเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าหากการตอบสนองยังไม่เป็นที่น่าพอใจภายใน 2-3 สัปดาห์

ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของการใช้ Cromolyn sodium

ข้อควรระวังในการใช้ Cromolyn Sodium ได้แก่

 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยา Cromolyn Sodium หรือ Cromoglicic acid
 • ยานี้ไม่ได้มีข้อบ่งใช้สำหรับภาวะหลอดลมหดเกร็งเฉียบพลัน
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยตับ ไตบกพร่อง
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของการใช้ Cromolyn sodium ได้แก่

 • ผลข้างเคียงของยาในรูปแบบยาพ่น ได้แก่ ระคายเคืองลำคอ อาการไอ หลอดลมหดเกร็งชั่วคราว ปวดศีรษะ โพรงจมูกอักเสบ ผลข้างเคียงที่พบได้น้อยมาก ได้แก่ อาการแพ้ยา ผลข้างเคียงที่รุนแรงคือ อาการหลอดลมหดเกร็งทันทีหลังใช้ยา ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการแพ้สารอื่นในยา ให้หยุดใช้ยาทันที
 • ผลข้างเคียงของยาในรูปแบบสเปรย์พ่นจมูก ได้แก่ ระคายเคืองโพรงจมูก อาการจาม
 • ผลข้างเคียงของยาในรูปแบบยาหยอดตา ได้แก่ รู้สึกแสบ คัน ระคายเคืองตา
 • ผลข้างเคียงของยาในรูปแบบยารับประทาน ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ถ่ายท้อง ผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น อาการแพ้ พบได้น้อยหลังการใช้ยา

ข้อควรทราบอื่นๆ ของยา Cromolyn sodium

 • ยาในรูปแบบยาพ่น สเปรย์พ่นจมูก ยาหยอดตา และยารับประทาน ทั้งหมดถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category B ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ยาค่อนข้างมีควรปลอดภัยกับทารกในครรภ์
 • ไม่ควรใช้ยาในรูปแบบยาพ่นเพื่อรักษาภาวะหลอดลมหดเกร็งเฉียบพลัน เนื่องจากไม่ใช่ของบ่งใช้ของยา
 • ยานี้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ที่มาของข้อมูล

 1. MIMS Thailand, Cromoglicic acid (http://www.mims.com/thailand/drug/info/cromoglicic%20acid?mtype=generic), April 2019.
 2. Sanofi, emc+, Intal Summary of Product Characteristics (https://www.medicines.org.uk/emc/product/6320/smpc), January 2014.
 3. WebMD, Cromolyn SODIUM Aerosol, Spray with Pump (https://www.webmd.com/drugs/2/drug-16794/cromolyn-nasal/details), April 2019.
 4. WebMD, Gastrocrom (https://www.webmd.com/drugs/2/drug-14269/gastrocrom-oral/details), April 2019.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์