Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Metronidazole (เมโทรนิดาโซล)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,014,962 คน

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Metrazole, Metrolex, Metronidazole Injection Meiji, Robaz, Asiazole, Flagyl, Kana-P, Medazole Picco, Medizole, Mefiron, Mepagyl, Metrizone, Metrocide, Metrogyl, Metrogyl Gel,Metronidazole A.N.H., Metronidazole Fresenius Kabi, Metronidazole GPO, Metronidazole Medicine Products, Metronidazole Medic Pharma, Metronidazole Pharmasant, Metronidazole Picco, Milanidazole, Nida-Zole, Nidazone, Temonas, Tricomed, Vagil, Vagilan   

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

รูปแบบและส่วนประกอบของยา

เมโทรนิดาโซล (metronidazole) เป็นยากลุ่ม ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) ยาสำหรับรับประทานยาเม็ดมี 2 ขนาด ประกอบด้วยเมโทรนิดาโซล ขนาด 200 มิลลิกรัม และขนาด 400 มิลลิกรัมยาน้ำแขวนตะกอน ประกอบด้วยเมโทรนิดาโซล ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร ยาสำหรับฉีด ประกอบด้วยเมโทรนิดาโซล ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และยาสำหรับทา ประกอบด้วยเมโทรนิดาโซล ความเข้มข้น 1%

กลไกการออกฤทธิ์

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ เมโทรนิดาโซล เปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปถูกรีดักชัน แล้วเข้าทำปฏิกิริยากับ DNA ของเชื้อจุลชีพ ทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างของ helical DNA และสาย DNA เป็นผลให้เกิดการยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนและเกิดการตายของเซลล์ ยาเมโทรนิดาโซลมีฤทธิ์ส่วนมากกับเชื้อโปรโตซัวที่ไม่อาศัยออกซิเจน (anaerobic protozoa) เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เชื้อแบคที่เรียที่อาศัยได้ทั้งมีและไม่มีออกซิเจน (facultative anaerobe) บางกลุ่ม

ข้อบ่งใช้

ยาเมโทรนิดาโซล ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาการติดเชื้ออะมีบา ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 800มิลลิกรัม วันละสามครั้ง เป็นเวลา 5 วัน (ในกรณีติดเชื้อที่ลำไส้) หรือรับประทานเป็นเวลา 5-10 วัน (กรณีเชื้อที่บริเวณนอกลำไส้) ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 2400 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่อาศัยออกซิเจนหลังผ่าตัด ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 400มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา24 ชั่วโมง ก่อนทำการผ่าตัด ตามด้วยให้ยาแบบยาฉีดหลังการผ่าตัดจนกว่าจะกลับมาให้ยาแบบรับประทานได้

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อไกอาเดีย ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 2000 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน หรือ 400 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง เป็นเวลา 5 วันหรือ 500 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง เป็นเวลา 7-10 วัน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่อาศัยออกซิเจน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ เริ่มต้นที่ 800 ตามด้วยขนาด 400 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันหรือขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ ขนาดการใช้ยาสูงสุด 4000 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณช่องคลอด ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 2000 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ 400 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง เป็นเวลา 5-7 วัน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณช่องคลอด ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 2000 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ 400 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง เป็นเวลา 5-7 วันรูปแบบยาทา ให้ทาลงบริเวณที่ติดเชื้อวันละครั้ง หรือวันละสองครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อไตรโคโมแนส ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 2000 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ 200 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง เป็นเวลา 7 วัน หรือ 400 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง เป็นเวลา 5-7 วัน คู่นอนควรได้รับการรักษาด้วยยาด้วยเช่นกัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาแผลที่ขา หรือแผลกดทับ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 400 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง เป็นเวลา 7 วัน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ Helicobacter pyloriขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 400 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะ และยากลุ่ม PPI หรือขนาด 400 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง หากให้ร่วมกับยา omeprazole และ amoxicillin การรักษาเริ่มต้นที่ระยะเวลา 1 สัปดาห์

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อที่ฟัน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 200 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง เป็นเวลา 3-7 วัน

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ตัวยาอาจลดความสามารถในการขับขี่และการทำงานกับเครื่องจักร

ข้อควรระวังของการใช้ยา

  • ไม่ใช้ยาผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนกลาง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ชนิด blood dyscrasia
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย
  • ให้ยาซ้ำทันทีหลังจากการฟอกเลือด
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ
  • ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

อาจก่อให้เกิดการคลื่นไส้ เบื่ออาหาร การรับรู้รสชาติผิดปกติ อาเจียนท้องเสีย ไม่สบายท้อง ท้องผูก หลอดอาหารอักเสบ กระเพาะอักเสบ อ่อนเพลีย มึนงง เซ ปวดศีรษะ ง่วงซึม นอนไม่หลับ เห็นภาพหลอน ภาวะทางอารมณ์เปลี่ยนแปลง ยาอาจทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มขึ้น ผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปลายประสาทอักเสบ อาการชัก การรับประทานยาเกินขนาดอาจก่อให้เกิดการอาเจียน เซ ทรงตัวไม่ได้

ข้อมูลการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษา

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป