Venlafaxine Effexor คือยาอะไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 21, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 64 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 709,184 คน

เดิมที Venlafaxine จัดจำหน่ายในชื่อการค้า Effexor เป็นยาที่แพทย์สั่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคกลัวการเข้าสังคม และโรคตื่นตระหนก 

Venlafaxine เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม serotonin- norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท serotonin และ norepinephrine และสารสื่อประสาทอื่นๆ ซึ่งออกฤทธิ์ร่วมกัน ทำให้อารมณ์ดีขึ้นและช่วยระงับอาการปวด  

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

Effexor ผลิตโดยบริษัทยา pfizer โดยในปี 1993 องค์การอาหารและยาอนุญาตให้นำ Effexor ในรูปแบบยาเม็ด มาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า และในปี 1997 Effexor XR ซึ่งเป็นชนิดแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่น ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกัน ในปี 1999 ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลไปทั่ว  ในปี 2003 มีข้อบ่งใช้ในการรักษา โรควิตกกังวล โรคกลัวการเข้าสังคม และในปี 2005 ใช้ในการรักษาโรคตื่นตระหนก  สำหรับยา Effexor ในชื่อการค้าทั่วไป ที่มีตัวยาสำคัญ Venlafaxine ได้เริ่มผลิตจำหน่ายในปี 2010

Venlafaxine ถูกนำมาใช้นอกเหนือข้อบ่งใช้ที่ระบุไว้ ในการรักษา อาการร้อนวูบวาบ ซึ่งเกิดขึ้นในหญิงวัยหมดประจำเดือน หรือใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม  อาการปวดปลายประสาทเนื่องจากเบาหวาน โรคเครียดหลังประสบเหตุสะเทือนใจ อาการปวดศีรษะไมเกรน อาการปวดศีรษะจากความเครียด กลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง ภาวะซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้ว และโรคสมาธิสั้น

คำเตือนในการใช้ยา Venlafaxine

องค์การอาหารและยากำหนดให้มีคำเตือนสำคัญสำหรับยา Venlafaxine เนื่องจากมีหลายการศึกษาพบว่า สามารถเพิ่มความเสี่ยงของความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่อายุน้อย ที่รับประทานยารักษาโรคซึมเศร้ารวมทั้ง Effexor  ตัวยา Venlafaxine สามารถเกิดอันตรายกิริยาอื่นๆที่แพทย์สั่งใช้หรือยาที่ซื้อมาใช้เอง ด้วยหลายกลไกโดยอาจลดประสิทธิภาพหรือทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง

หากคุณกำลังรับประทานยารักษาโรคซึมเศร้าชนิดอื่น ควรแจ้งให้แพทย์ทราบซึ่งได้แก่ ยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ซึ่งประกอบด้วยตัวยา Paxil (paroxetine) หรือ Zoloft ( sertraline) หรือตัวยาอื่นๆในกลุ่ม SNRIs ซึ่งประกอบด้วยตัวยา Cymbalta (Duloxetine) หรือ Pristiq (desvenlafaxine) หรือยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ซึ่งประกอบด้วยตัวยา Nardil (phentermine) หรือ Marplan (isocarboxazid) หรือหากคุณเพิ่งหยุดรับประทานยาในกลุ่ม MAOI มาภายใน 14 วัน ก่อนเริ่มรับประทานยา Venlafaxine

คุณจำเป็นต้องแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ หากคุณรับประทานเหล่านี้

 • ยากลุ่ม triptans  ซึ่งได้แก่ ตัวยา sumatriptan (Imitrex,Imigran) เพื่อรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน
 • ยาระงับอาการปวดบางชนิด เช่น Utram (Tramadol)
 • ยาปฏิชีวนะบางชนิด  linezolid (Zyvox)
 • สารต้านพิษ methylene blue  ฉีดเข้าเส้นเลือด เพื่อรักษาภาวะเลือดผิดปกติ methemoglobinemia

รายการยาเหล่านี้รวมถึง สมุนไพร St. John's wort สามารถเพิ่มระดับ serotoninในสมอง และเมื่อรับประทานควบคู่ไปกับ Venlafaxine จะเพิ่มโอกาสการเกิดภาวะ  serotonin syndrome ซึ่งพบได้น้อยแต่มีอันตรายถึงชีวิตต้องได้รับการรักษา  Venlafaxine อาจเพิ่มฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของกลุ่มยาละลายลิ่มเลือด ได้แก่ ตัวยา warfarin (Coumadin ,Jantoven) รวมทั้งยาแอสไพริน และ ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอย เช่น  ibuprofen ( Advil ,Motrin)

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

อาการถอนยา  Venlafaxine

หากคุณหยุดรับประทานยา Venlafaxine โดยทันที หรือลดขนาดยาที่ใช้อยู่อาจเกิดอาการถอนยาได้ ซึ่งมักเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมง อาการถอนยาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา Venlafaxine ได้แก่

 • อาการวิตกกังวล รู้สึกสับสน หรืออยู่นิ่งไม่ได้
 • สูญเสียการทรงตัว หรือรู้สึกบ้านหมุน
 • คลื่นไส้ ท้องเสีย หรืออาเจียน
 • นอนไม่หลับ หรือฝันร้าย
 • ปวดศีรษะ
 • ปากคอแห้ง
 • อ่อนเพลีย
 • มีความรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตในสมอง

อาการต่าง ๆ เหล่านี้อาจนำไปสู่อาการสูญเสียการรับรู้ที่รุนแรง   โดยเฉพาะเป็นอันตรายในผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานอื่นๆ ที่เสี่ยงอันตราย หากคุณเกิดอาการข้างเคียง ๆ  และควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ในการปรับลดขนาดยาหรือหยุดใช้ยา Venlafaxine

การใช้ยา Venlafaxine ในหญิงตั้งครรภ์

Venlafaxine อาจเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์มารดา ซึ่งเด็กที่คลอดออกมาจากแม่ที่รับประทานยา Venlafaxineในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์  มีข้อมูลรายงานเด็กอาจมีปัญหาในการ ดื่มนม ปัญหาทางเดินหายใจ อาการชักตัวสั่น กระวนกระวาย และร้องไห้ตลอดเวลาหลังคลอด จากข้อมูลของหน่วยงาน คณะกรรมการอำนวยการองค์กรนามี ( the national Alliance on mental illness)  ในผู้หญิงตั้งครรภ์ที่รับประทานยารักษาโรคซึมเศร้า ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์  พบว่ามีความเสี่ยงทารกคลอดก่อนกำหนด

 Venlafaxine ไม่ผ่านทางน้ำนมไปสู่ทารก แต่ไม่มีการศึกษาเพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงของการใช้ยาที่มีต่อทารก ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์หากคุณต้องให้นมบุตร

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Venlafaxine

อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Venlafaxine

ควรปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ในระยะเวลานานหรือ อาการดังกล่าวรบกวนคุณอย่างมาก

 • อาการฝันร้าย
 • นอนไม่หลับ
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง
 • อาการง่วงซึม ไม่มีแรง หรืออ่อนเพลีย
 • วิงเวียนศีรษะ การมองเห็นไม่ชัดเจน
 •  เบื่ออาหาร
 • จุกเสียดแน่น
 • เหงื่อออกมากขึ้นผิดปกติ
 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องผูก
 • ท้องเสีย
 • ปากคอแห้ง
 • หนาวสั่น
 • เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารหรือปวดท้อง
 • น้ำมูกไหล
 • อาการสั่นเฉพาะบางส่วนของร่างกาย ตัวสั่น หรือหนาวสั่น
 • รู้สึกเสียวซ่าบริเวณผิวหนัง
 • น้ำหนักตัวลดลง

อาการข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Venlafaxine

รีบพบแพทย์หรือเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน หากคุณมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง ดังต่อไปนี้

 • เกิดอาการของภาวะ serotonin syndrome ได้แก่ อาการอยู่ไม่นิ่งประสาทหลอน หมดสติ กล้ามเนื้อบิดพลิ้ว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ  ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือต่ำลง เหงื่อออกมากผิดปกติ หรือเป็นไข้
 • ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
 • เกิดต้อหินมุมแคบ หรือม่านตาขยาย
 • ระดับโซเดียมในกระแสเลือดต่ำกว่าปกติ
 • เกิดอาการชัก หรือชักเกร็ง
 • เลือดออกผิดปกติ หรือเกิดรอยจ้ำเลือดเพิ่มขึ้น
 • เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง
 • แน่นหน้าอก หรือหายใจขัด

โดยทั่วไปไม่แนะนำใช้ยา Venlafaxine ในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่หากแพทย์มีการสั่งใช้ควรติดตามการใช้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีหลายการศึกษาแนะนำว่า ตัวยาอาจทำให้การเจริญเติบโตของเด็กช้า และภาวะน้ำหนักตัวเพิ่ม และเพิ่มความเสี่ยงความคิดฆ่าตัวตาย สำหรับภาวะระดับโซเดียมในเลือดต่ำมีโอกาสเกิดขึ้นมากในผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่รับประทานยาขับปัสสาวะ

ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ยา Venlafaxine

เช่นเดียวกับยารักษาโรคซึมเศร้าตัวอื่นๆ การใช้ยา Venlafaxine มีโอกาสเกิดภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นที่เกิดจากการใช้ยา Venlafaxine  อาจเกิดเนื่องจาก ภาวะน้ำคั่งในร่างกาย ขาดการออกกำลังกาย ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น หรืออาจเป็นปัจจัยอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรทำกิจวัตรประจำวันและออกกำลังกาย รวมทั้งรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงให้น้อยลง เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวในระหว่างรับประทานยา Venlafaxine  หรือยารักษาโรคซึมเศร้าตัวอื่นๆ

ปฏิกิริยาแพ้ยา Venlafaxine

หากเกิดอาการแสดงที่เป็นอาการแพ้ยา Venlafaxine  ควรรีบรักษาโดยด่วน ซึ่งได้แก่อาการดังนี้

 • หายใจขัด
 • ใบหน้า ลิ้น ตา หรือ ปากเกิดอาการบวม
 • เกิดผื่น ผื่นคันลมพิษ หรือตุ่มพุพอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นร่วมกับการมีไข้ หรืออาการปวดข้อ

อันตรกิริยา ของ Venlafaxine กับยาตัวอื่นๆ

การใช้Venlafaxine ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างใช้ยา Venlafaxine  เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเพิ่มฤทธิ์ง่วงนอนที่เกิดจากยาได้มากขึ้น

อันตรกิริยาของ Venlafaxine กับยาตัวอื่น ๆ

เนื่องจากยา Venlafaxine  อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน หรือลดประสิทธิภาพการใช้ความคิด การตอบสนองอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่ควรขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล จนกว่าคุณจะทราบ ฤทธิ์ของ Effexor ที่มีต่อคุณ

คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงข้อมูลการใช้ยาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาที่แพทย์สั่งใช้ หรือยาที่ซื้อเองจากเคาน์เตอร์ วิตามินต่างๆ สารเสพติด หรือกลุ่มยาที่ใช้เพื่อผ่อนคลาย และผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร ซึ่งอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของ  Effexor และในทางกลับกัน Effexor อาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาเหล่านั้น

Venlafaxine สามารถเกิดอันตรกิริยากับยาเหล่านี้ได้ ซึ่งไม่ควรรับประทานยาร่วมกับ Effexor หรือหากรับประทานร่วมกันควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

 • ยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ได้แก่ phenelzine sulfate (Nardil), tranylcypromine sulfate (Parnate), isocarboxazid  (Marplen) , rasagline (Azilect), selegeline (Eldepryl, Emsam)
 • ยารักษาโรคซึมเศร้า ได้แก่ amitriptyline (Elavil), citalopram (Celexa), fluoxetine  (Prozac) , paroxetine (Paxil), sertraline (Zoloft) , fluvoxamine  (Luvox)
 • ยากลุ่ม Triptans (Imitrex, Imigran, Migriptan)
 • Linezolid (Zyvox)
 • Cimetidine (Tagamet, Tagamet HB)
 • Ketoconazole (Nizoral)
 • Ibuprofen (Advil, Motrin)
 • Naproxen (Aleve, Naprosyn)
 • Warfarin (Coumadin)
 • Aspirin (Bayer)
 • Lithium (Eskalith, LithoBid)
 • Tramadol (Ultram, Ultracet)
 • Tryptophan
 • St.John's wort

ขนาดยา Venlafaxine ที่ใช้ในการรักษา

Venlafaxine มีวางจำหน่ายทั้งในรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์ทันที ซึ่งมีหลายความแรงได้แก่ 25 มิลลิกรัม  37.5 มิลลิกรัม  50 มิลลิกรัม 75 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม และในรูปแบบยาแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่นได้แก่ ความแรง 37.5 มิลลิกรัม 75 มิลลิกรัม 150 มิลลิกรัม และ 225 มิลลิกรัม หากคุณรับประทานยาในรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์ทันที ขนาดยาที่ใช้มักจะแบ่งเป็นสองถึงสามมื้อต่อวัน โดยรับประทานพร้อมอาหาร และหากคุณรับประทานยาในรูปแบบยาแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่น ( หรือรูปแบบยาเม็ดในชื่อการค้าทั่วไป)  ควรรับประทานยาในมื้อเช้าหรือเย็น และควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน เม็ดยาแคปซูลไม่สามารถ บด เคี้ยว แบ่งหรือ ละลายน้ำได้ ต้องกลืนเม็ดยาทั้งแคปซูล หากคุณไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ให้แกะแคปซูลและโรยผงยาลงบนอาหารอ่อน เช่น ขนมพุดดิ้ง หรือน้ำแอปเปิ้ล และรับประทานพร้อมอาหารทันที แล้วดื่มน้ำตามอย่างน้อย 1 แก้ว

โดยทั่วไป แพทย์มักเริ่มต้นใช้ขนาดยา ระหว่าง 37.5- 75 มิลลิกรัมต่อวัน หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา จนถึงขนาดยาสูงสุดที่สามารถใช้ได้ 225 มิลลิกรัมต่อวัน อาจต้องใช้ระยะเวลาถึง 2 เดือนจึงจะเห็นประสิทธิภาพของยา Venlafaxine  ไม่ควรหยุดรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากการหยุดยาโดยทันทีอาจทำให้เกิดอาการ วิตกกังวล อารมณ์หงุดหงิด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอาการสั่นได้

การรับประทานยา Venlafaxine  เกินขนาด

หากคุณรับประทานยา Venlafaxine ปริมาณมากเกินกว่าปกติ ควรรีบพบแพทย์ หรือแจ้งศูนย์พิษวิทยาโดยทันที หรือเข้ารับการรักษาห้องฉุกเฉินโดยด่วน

อาการที่เกิดจากการรับประทานยา Venlafaxine เกินขนาด ได้แก่

 • อาเจียน
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • มองเห็นภาพไม่ชัดเจน
 • อ่อนเพลียอย่างมาก
 • ชัก

เมื่อลืมรับประทานยา Venlafaxine

ในกรณีที่คุณลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยามื้อถัดไป ให้รับประทานยามื้อถัดไปตามปกติ และข้ามมื้อยาที่ลืมรับประทาน ไม่ต้องรับประทานยา Venlafaxine เป็น 2 เท่า และไม่ควรรับประทานยาชนิดแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่น หรือยาชนิดเม็ดธรรมดาเกินกว่า 1 ครั้งต่อวัน

ลักษณะเม็ดยา Venlafaxine

Effexor ขนาด 25 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่าง 5 เหลี่ยม สีส้มอ่อน

Effexor ขนาด 50 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่าง 5 เหลี่ยม สีส้มอ่อน

Effexor ขนาด 75 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่าง 5 เหลี่ยม สีส้มอ่อน

Effexor ขนาด 100 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่าง 5 เหลี่ยม สีส้มอ่อน

Effexor ขนาด 37.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่าง 5 เหลี่ยม สีส้มอ่อน

Venlafaxine-TEV ขนาด 37.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้มอ่อน

Venlafaxine-TEV ขนาด 50 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้มอ่อน

Venlafaxine-TEV ขนาด 75 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้มอ่อน

Venlafaxine-TEV ขนาด 100 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้มอ่อน

Venlafaxine-TEV ขนาด 25 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้มอ่อน

Venlafaxine-MYL ขนาด 25 มิลลิกรัม เม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Venlafaxine-MYL ขนาด 37.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Venlafaxine-MYL ขนาด 50 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Venlafaxine-MYL ขนาด 75 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Venlafaxine-MYL ขนาด 100 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Venlafaxine-AMN ขนาด 25 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้ม

Venlafaxine-AMN ขนาด 37.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้ม

Venlafaxine-AMN ขนาด 100 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างรี สีส้ม

Venlafaxine-AMN ขนาด 50 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้ม

Venlafaxine-AMN ขนาด 75 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างรี สีส้ม

คำถามที่พบได้บ่อยของยา venlafaxine

คำถามที่ 1 Effexor ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ แพทย์ของฉันบอกว่าไม่แต่ฉันรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้น

คำตอบ  จากการทบทวนวรรณกรรมข้อมูลยา Effexor (venlafaxine) พบว่า มีรายงานถึงอาการข้างเคียงที่อาจทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยที่ใช้ยา หากคุณมีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับประทานอาหารหรือการทำกิจวัตรประจำวัน ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ผู้รักษา

คำถามที่ 2 Effexor หรือ tamoxifen ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ  น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นอาการข้างเคียงจากการใช้ยา Effexor ซึ่งมีโอกาสการเกิดอย่างน้อย 1 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่รับประทานยา และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ยา tamoxifen ได้เช่นเดียวกันโดยมีโอกาสเกิดได้ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่รับประทานยา

คำถามที่ 3  ฉันรับประทาน Effexor ขนาด 150 mg ยานี้มีผลทำให้การมองเห็นของฉันผิดปกติหรือไม่

คำตอบ  ในการศึกษาทางคลินิกของ Effexor มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอาการมองภาพไม่ชัดเจนเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้บ่อยจากการใช้ยาโดยมีโอกาสเกิดขึ้นถึง 6 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่รับประทานยา หากคุณมีอาการข้างเคียงดังกล่าวและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 

คำถามที่ 4 หลังจากฉันรับประทานยา Effexor มาเป็นระยะเวลา 1 ปีในขนาดยา 50 mg  ต่อวัน Effexor เป็นสาเหตุของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่

คำตอบ  ภาวะน้ำหนักตัวและความอยากอาหารที่เปลี่ยนแปลงเป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยากลุ่มselective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) ซึ่งรวมทั้ง Effexor(venlafaxine)  ไม่ควรหยุดยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์

คำถามที่ 5 สารสกัดชาเขียวอัดเม็ดสามารถเกิดอันตรกิริยากับ Effexor หรือ BCP ได้หรือไม่

คำตอบ  โชคไม่ดีเลยเนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบคำถามนี้ เราไม่สามารถทราบได้ว่ายาจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ สามารถมีผลต่อยาชนิดอื่นได้หรือไม่เนื่องจากในหลายการศึกษายังไม่มีข้อมูลรายงาน ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อนการใช้ยาในกลุ่มสมุนไพรร่วมกับยาที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

คำถามที่ 6 Effexor XR  เป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

คำตอบ  ภาวะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมีรายงานว่าเป็นอาการข้างเคียงที่พบไม่บ่อยโดยมีโอกาสเกิดประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่รับประทานยา Effexor XR ไปอาจพบอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าคือภาวะน้ำหนักตัวลดลงในผู้ป่วยที่รับประทานยาชนิดนี้

คำถามที่ 7 Effexor XR สามารถทำให้น้ำหนักตัวของฉันเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ  Effexor ทำให้น้ำหนักตัวหรือความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณสังเกตพบความผิดปกติดังกล่าวควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์และแจ้งให้ทราบถึงอาการที่ผิดปกติ

คำถามที่ 8 ยาหลายชนิดที่ฉันรับประทานอยู่ในตอนนี้เป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ รวมทั้งฉันรับประทาน Effexor ขนาด 150 mg

คำตอบ  ฉันได้ทบทวนวรรณกรรมข้อมูลยาทั้งหมดที่คุณใช้พบว่า Effexor (venlafaxine) มีโอกาสทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้น้อยมาก ประมาณ 1ใน1,000ของจำนวนผู้ป่วยที่รับประทานยา

คำถามที่ 9 ผู้ป่วยแต่ละรายสามารถรับประทานยา Effexor ได้ยาวนานเท่าไหร่ และมีอันตรายหรือไม่ในการรับประทานEffexor ขนาด 75 mg เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

คำตอบ  จากข้อมูลรายละเอียดยา Effexor (venlafaxine) เมื่อมีการใช้ยา Effexor ในการรักษาระยะยาว แพทย์ควรประเมินผลการรักษาเป็นช่วง ๆ และสิ่งอื่นๆ ที่ควรพิจารณาในระหว่างการใช้ยาระยะยาว ได้แก่ การตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด เพื่อติดตามระดับคอเลสเตอรอลที่อาจเพิ่มขึ้นได้ ไม่ควรหยุดใช้ยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยาที่คุณรับประทานโดยไม่ปรึกษาแพทย์

คำถามที่ 10 Effexor  ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ แพทย์ของฉันบอกว่าไม่แต่ฉันรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้น

คำตอบ  จากการทบทวนวรรณกรรมข้อมูลยา Effexor (venlafaxine) พบว่ามีรายงานถึงอาการข้างเคียงที่อาจทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยที่ใช้ยา หากคุณมีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับประทานอาหารหรือการทำกิจวัตรประจำวัน ๕ซณปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ผู้รักษา 

คำถามที่ 11 อาการข้างเคียงต่าง ๆ จากการใช้ยา Effexor ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายมากกว่าอาการซึมเศร้าที่เป็นอยู่ อาการเหล่านี้ผิดปกติหรือไม่

คำตอบ  อาการข้างเคียงต่างๆของ Effexor (venlafaxine)  มีความคล้ายคลึงเช่นเดียวกับยารักษาโรคซึมเศร้าอื่นๆโดยปกติผู้ป่วยอาจพบอาการข้างเคียงต่าง ๆ เมื่อเริ่มต้นใช้ยา Effexor เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกของการรักษา แต่โดยทั่วไปเมื่อรับประทานยาต่อไปผู้ป่วยจะสามารถทนอาการข้างเคียงเหล่านี้ได้และอาการข้างเคียงต่างๆจะดีขึ้น และในสัปดาห์ที่ 3 ของการรักษาจะเริ่มเห็นประสิทธิภาพของยามากขึ้นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ ง่วงซึม อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ วิตกกังวล นอนไม่หลับ และกระสับกระส่าย อาการปากคอแห้ง เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยเช่นกัน หากในช่วงที่คุณรับประทานยาและยังคงเกิดอาการข้างเคียงต่อเนื่องรบกวนการใช้ชีวิต สิ่งสำคัญคือไม่ควรหยุดใช้ยาโดยทันที การหยุดรักษาด้วยยา Effexor จำเป็นต้องค่อยๆปรับลดขนาดยาก่อนยุดยาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการถอนยา

คำถามที่ 12 Effexor ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ แพทย์ของฉันบอกว่าไม่แต่ฉันรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้น

คำตอบ  จากการทบทวนวรรณกรรมข้อมูลยา Effexor (venlafaxine) พบว่ามีรายงานถึงอาการข้างเคียงที่อาจทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยที่ใช้ยา หากคุณมีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับประทานอาหารหรือการทำกิจวัตรประจำวันคุณควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ผู้รักษา 

คำถามที่ 13 ฉันรับประทาน Effexor XR และAtivan เมื่อมีอาการ การใช้ยา 2 ตัวนี้ร่วมกันเหมาะสมหรือไม่

คำตอบ  Effexor XR เป็นยาที่แพทย์สั่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนกสำหรับ Ativan เป็นยาที่แพทย์สั่งใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล ยาทั้งคู่ออกฤทธิ์เปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองในการรักษาอาการของโรค โดยทั่วไปแพทย์มักสั่งใช้ยาEffexorxr และ Ativan ร่วมกันในการรักษาโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล อันตรกิริยาจากการใช้ยาร่วมกันอาจเกิดขึ้นได้ โดยอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมมากกว่าปกติ ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการขับรถหรือทำงานที่ต้องเสี่ยงอันตราย 

คำถามที่ 14 ปัจจุบันนี้ฉันรับประทานยา Effexor ตัวยาชนิดนี้มีผลต่อน้ำหนักตัวหรือไม่

คำตอบ  จากข้อมูลใบแทรกยาระบุว่า Effexor (venlafaxine) อาจทำให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อน้ำหนักตัว ได้แก่ อาการเครียดเรื้อรัง ระดับไทรอยด์ต่ำกว่าปกติ นอนหลับไม่เพียงพอและการเลิกสูบบุหรี่ ภาวะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเป็นอาการที่พบได้บ่อยในโรคฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำและอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในการรักษาภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำกว่าปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้ให้และการรักษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่ 15 บริษัทประกันชีวิตของฉันไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้ยา Effexor XR ดังนั้นเมื่อฉันเปลี่ยนมาใช้ยา Effexor ควรรับประทานยาเวลาใดดีที่สุดระหว่างตอนเช้าหรือก่อนนอน และ Effexor จะทำให้ฉันเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหรือไม่

คำตอบ  สมมุติว่าคุณไม่ได้รับประทานยา Effexor XR (venlafaxine)  เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตของคุณไม่สนับสนุนและต้องใช้ยาในรูปแบบยาเม็ดออกออกฤทธิ์เร็ว ซึ่งโดยปกติต้องให้ยาหลายครั้งต่อวันจากฐานข้อมูลยาระบุว่า Effexor รูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์ทันที สามารถแบ่งให้เป็นสองถึงสามมื้อต่อวัน นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องรับประทานยาวันละ 2-3 เม็ด โดยทฤษฎีแล้วปริมาณยาจะมีระดับคงที่ตลอดวันสำหรับ Effexor XR  ชนิดแคปซูลหรือรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นโดยทั่วไปให้เพียงวันละ 1 ครั้ง คุณควรตรวจสอบยืนยันกับแพทย์ผู้รักษาถึงรูปแบบของยา Effexor ที่คุณรับประทานและควรตรวจสอบกับผู้ให้การรักษาว่าในการใช้ยาของคุณแพทย์ต้องการให้ยาวันละกี่ครั้ง สำหรับเวลาของการให้ยาขึ้นอยู่กับรูปแบบของยาที่ออกฤทธิ์และวิธีการใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา

คำถามที่ 16 ฉันอยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลของยา Effexor ว่ามีผลต่อน้ำหนักตัวของหญิงวัยหมดประจำเดือนหรือไม่

คำตอบ  Effexor ถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการของภาวะหมดประจำเดือนและอาจทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง หากคุณพบว่าน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการดังกล่าว 

คำถามที่ 17 เมื่อฉันกำลังค่อย ๆ ปรับลดขนาดยา Effexor และค่อย ๆปรับเพิ่มขนาดยา Wellbutrin สามารถเกิดอาการข้างเคียงอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ฉันมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และได้ยินเสียงในหูจากการใช้ยา Effexor

คำตอบ  หากอาการดังกล่าวที่คุณให้รายละเอียดมานั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับเปลี่ยนขนาดยาที่ใช้อยู่ คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบอาจจะต้องพิจารณาในการปรับเปลี่ยนยาร่วมกับแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมสำหรับคุณ 

คำถามที่ 18 ฉันเคยรับประทานยาEffexor ขนาด 75 mg มาเป็นระยะเวลาเกือบปี หลังจากนั้นฉันเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษาและแพทย์ท่านใหม่สั่งใช้ยา Effexor ในชื่อการค้าทั่วไป ปัจจุบันฉันรับประทานยาชุดนี้และรู้สึกไม่สบายท้องหลังรับประทานยาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนหน้านี้ยาที่รับประทานเป็นชนิดแคปซูลแต่ในปัจจุบันเป็นรูปแบบยาเม็ด เป็นไปได้หรือไม่ว่าเม็ดยาสามารถละลายได้รวดเร็วเกินไปในกระเพาะอาหารของฉันและทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้ได้  และโดยแท้จริงแล้วยาในชื่อการค้าทั่วไปและยาต้นแบบมีความแตกต่างกันมากหรือไม่

คำตอบ  กรุณายืนยันกับแพทย์ผู้รักษาเกี่ยวกับยาชนิดใหม่ว่ามีการปลดปล่อยของตัวยาเป็นเช่นเดียวกับยาเดิมหรือไม่ สำหรับ Effexor (venlafaxine) มีวางจำหน่ายทั้งชนิดเม็ดออกฤทธิ์ทันที ชนิดแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่นและรูปแบบชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น ตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาสำหรับยาในชื่อการค้าทั่วไปชนิดต่างๆ จะต้องมี ความแข็งตามมาตรฐานของเม็ดยาเช่นเดียวกับยาต้นแบบ ยาในชื่อการค้าทั่วไปเหล่านี้ต้องมี ความแรง รูปแบบยา และวิธีการให้ยาเช่นเดียวกับยาต้นแบบ และต้องมีค่าชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจึงจะได้รับอนุญาตในการวางจำหน่ายโดยองค์การอาหารและยา ส่วนความแตกต่างเล็กน้อยอาจมีได้บ้างในส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่ยา และจากฐานข้อมูลยาพบว่า อาการคลื่นไส้เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้จากการใช้ยาEffexor (venlafaxine) ซึ่งมีอัตราการเกิดระหว่าง 21- 58 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ใช้ยา คุณควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการคลื่นไส้ที่เกิดขึ้นและยืนยันกับแพทย์ผู้รักษาโดยแท้จริงแล้วเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากยาใหม่ซึ่งอาจเป็นเหตุผลในการขอร้องบุคลากรทางการแพทย์เพื่อยืนยันใช้ยาตัวเดิมได้ถึงแม้ว่าบริษัทประกันชีวิตจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น

คำถามที่ 19 ยา EffexorXR ในชื่อการค้าทั่วไปมีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบหรือไม่

คำตอบ  venlafaxine XR ในชื่อการค้าทั่วไป (ซึ่งมีตัวยาสำคัญเช่นเดียวกับ Effexor XR) มีวางจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบชนิดแคปซูลของ Effexor XR ไม่สามารถเปรียบเทียบได้แบบ AB-rated ( รหัสหนึ่งของการเปรียบเทียบชีวสมมูลที่กำหนดโดยองค์การอาหารและยา) เนื่องจากมีความแตกต่างกันในรูปแบบยาเม็ดและแคปซูล นั่นหมายความว่ายาทั้ง 2 ชนิดไม่สามารถทดแทนกันได้ในทุกกรณี แพทย์จำเป็นต้องระบุอย่างเฉพาะเจาะจงในการสั่งใช้ venlafaxine XR รูปแบบยาเม็ด หากเขาต้องการสั่งใช้ยาในรูปแบบชื่อการค้าทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบยาเม็ดไม่ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยาให้นำมาใช้ในการรักษาโรคตื่นตระหนกหรือโรควิตกกังวลไปทั่ว ซึ่งเป็นข้อบ่งใช้ที่มีอยู่ใน Effexor XR ชนิดแคปซูลแต่ข้อบ่งใช้ที่เหมือนกันของ Effexor XR ชนิดแคปซูลและ venlafaxine XR ชนิดเม็ด คือได้รับข้อบ่งใช้โดยองค์การอาหารและยาในการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคกลัวการเข้าสังคม คุณควรพยายามสอบถามแพทย์ผู้รักษาหากเขาหรือเธอต้องการเปลี่ยนชนิดยาของคุณเป็นรูปแบบการค้าทั่วไปในกรณีที่คุณสามารถรับประทานยาชนิดเม็ดได้โดยไม่มีปัญหาและเพื่อความแน่ใจว่าเขาหรือเธอต้องการใช้ยารูปแบบชนิดเม็ด

คำถามที่ 20 ก่อนหน้านี้ฉันรับประทานยา  Effexor มาเป็นระยะเวลาหลายปี เพื่อรักษาโรคซึมเศร้าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ฉันรู้สึกว่าแรงกระตุ้นและพลังในตัวเองลดลงอย่างมากและฉันไม่ชอบภาวะเสพติดยาที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งฉันจะรู้สึกหน้ามืดเวียนหัวและปวดหัวหากไม่ได้รับประทานยา มีทางเลือกอื่นๆในการรักษาสำหรับฉันหรือไม่

คำตอบ  อาการทนต่อยา Effexor อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน นอกเหนือจากนี้ปัญหาในชีวิตต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสามารถมีผลต่อความสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความไวในการตอบสนองของคุณ คุณควรพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขนาดยาที่อาจจะเป็นไปได้ ( ไม่ควรหยุดใช้ยา Effexor ด้วยตัวเองเนื่องจากอาจเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงหรืออาการถอนยาได้) โดยทั่วไปแพทย์จะปรับเพิ่มขนาดยาจนถึงขนาดยาที่ได้ผลในการรักษาเช่นเดิมเหมือนช่วงเริ่มต้นการรักษา แพทย์บางท่านอาจสั่งใช้ยาชนิดอื่นนอกเหนือจาก Effexor ได้แก่ ยากลุ่ม SSRI เช่น Celexa หรือ Prozac เป็นต้น ในขณะเดียวกันขั้นตอนอื่นๆที่สามารถช่วยปรับสภาวะอารมณ์ของคุณให้ดีขึ้นได้คือการทำสมาธิในแต่ละวันและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันอันตรายและน้ำตาล 

คำถามที่ 21 Effexor ทำให้อ้วนหรือเพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นหรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม serotonin -norepinephrine reuptake inhibitor (SNRIs) ความอยากอาหารมากขึ้นและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาและยาสามารถทำให้น้ำหนักตัวลดลง และอาการอาเจียนได้เช่นกัน ซึ่งในผู้ป่วยในแต่ละรายตอบสนองต่อยาแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวอาจเป็นจากการใช้ยา Effexor ได้ สิ่งหนึ่งที่ควรระลึกคือโดยแท้จริงแล้วยาทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยารักษาโรคซึมเศร้าอื่น ๆบางชนิด 

คำถามที่  22 สามีของฉันรับประทานยา Effexor และยามีผลต่อความต้องการทางเพศของเขาและสมรรถภาพทางเพศ มียาชนิดใดที่สามารถใช้แทนยา Effexor ได้บ้าง

คำตอบ  Effexor ( venlafaxine) เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors หรือ SNRIs ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยาในกลุ่ม SNRIs รวมทั้ง  Effexor สามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ได้เช่น ถึงจุดสุดยอดช้าเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ความต้องการทางเพศลดลง และการแข็งตัวของอวัยวะเพศผิดปกติ สำหรับทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดการอาการข้างเคียงได้แก่ การรับประทานยาชนิดอื่นเพื่อลดอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น หรือเปลี่ยนเป็นตัวยาชนิดอื่นในการรักษาโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนก สิ่งสำคัญคือไม่ควรหยุดใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าโดยทันทีควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาของคุณ 

คำถามที่ 23 EffexorXR 75 mg ที่ผลิตในชื่อการค้าทั่วไปคือยาอะไร

คำตอบ  จากข้อมูลขององค์การอาหารและยาพบว่าไม่มียาในชื่อการค้าทั่วไปที่อยู่ในกลุ่ม AB rated สำหรับยา Effexor XR ยาที่จัดอยู่ในเงื่อนไข AB rated ต้องพิสูจน์ถึงตัวยาสำคัญต่างๆ รูปแบบยาเตรียม ความแรงของยา และวิธีการบริหารยา ว่าเหมือนกับยาต้นแบบทุกประการ สำหรับ Effexor XR เป็นยา venlafaxine ชนิดแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่นซึ่งปัจจุบันในท้องตลาดมีเฉพาะ venlafaxine ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจึงไม่จัดเป็นยาที่เปรียบเทียบได้กับ Effexor XR ในเงื่อนไขขององค์การอาหารและยาตามข้อกำหนด AB rated ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สิ่งสำคัญคือคุณต้องปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับข้อสงสัยอื่นๆในการรักษาและการใช้ยาของคุณโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาEffexor XR 

คำถามที่ 24 การนำยา Effexor มาใช้เพื่อรักษาอาการร้อนวูบวาบในหญิงวัยหมดประจำเดือนซึ่งอายุ 30 ปีผ่านการผ่าตัดมดลูกทั้งสองข้าง และกำลังปรับลดขนาดเพื่อหยุดใช้ยา Premarin เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพหรือไม่

คำตอบ  จากการประเมินวรรณกรรมของยา Effexor (venlafaxine) มีข้อบ่งใช้ต่างๆที่ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาในการรักษาโรคต่าง ๆรวมทั้งโรคซึมเศร้า วิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก แต่ในปัจจุบัน Effexor (venlafaxine) ไม่ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยาเพื่อนำมาใช้ในการรักษาอาการร้อนวูบวาบในหญิงวัยหมดประจำเดือน สำหรับยาหลายๆชนิดมักมีการนำมาใช้นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับยาและ/หรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยา เพื่อรักษาอาการต่างๆ  คุณจำเป็นต้องปรึกษาผู้ให้การรักษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาEffexor (venlafaxine)

คำถามที่ 25 Effexor  ทำให้อ้วนหรือเพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นหรือไม่

คำตอบ Effexor( venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม serotonin -norepinephrine reuptake inhibitor จากฐานข้อมูลยาระบุว่าความอยากอาหารมากขึ้นและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา และยาสามารถทำให้น้ำหนักตัวลดลงและอาการอาเจียนได้เช่นกัน ซึ่งในผู้ป่วยในแต่ละรายตอบสนองต่อยาแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวอาจเป็นจากการใช้ยา Effexor ได้สิ่งหนึ่งที่ควรจำคือโดยแท้จริงแล้ว ยาทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยารักษาโรคซึมเศร้าอื่นๆบางชนิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ Effexor

คำถามที่  26 สามีของฉันรับประทานยา  Effexor และยามีผลต่อความต้องการทางเพศของเขาและสมรรถภาพทางเพศมียาชนิดใดที่สามารถใช้แทนยา Effexor ได้บ้าง

คำตอบ Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors หรือ SNRIs ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยาในกลุ่ม SNRIs รวมทั้ง  Effexor สามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ได้ เช่น ถึงจุดสุดยอดช้าเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ความต้องการทางเพศลดลง และการแข็งตัวของอวัยวะเพศผิดปกติ สำหรับทางเลือกอื่น ๆในการจัดการอาการข้างเคียงได้แก่การรับประทานยาชนิดอื่นเพื่อลดอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นตัวยาชนิดอื่นในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก สิ่งสำคัญคือไม่ควรหยุดใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าโดยทันที ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาของคุณ

คำถามที่ 27 Effexor XR 75 mg ที่ผลิตในชื่อการค้าทั่วไปคือยาอะไร

คำตอบ จากข้อมูลขององค์การอาหารและยาพบว่าไม่มียาในชื่อการค้าทั่วไปที่อยู่ในกลุ่ม AB rated สำหรับยา Effexor XR ยาที่จัดอยู่ในเงื่อนไข AB rated ต้องพิสูจน์ถึงตัวยาสำคัญต่างๆ รูปแบบยาเตรียม ความแรงของยา และวิธีการบริหารยา ว่าเหมือนกับยาต้นแบบทุกประการ สำหรับ Effexor XR เป็นยา venlafaxine ชนิดแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่น ซึ่งปัจจุบันในท้องตลาดมีเฉพาะ venlafaxine ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจึงไม่จัดเป็นยาที่เปรียบเทียบได้กับ Effexor XR ในเงื่อนไขขององค์การอาหารและยาตามข้อกำหนด AB rated  

คำถามที่ 28  ฉันประสบภาวะโรคซึมเศร้าจากปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่และกำลังใช้ยา Effexor เมื่อรับประทานยาฉันรู้สึกง่วงนอนอย่างมากถือเป็นเรื่องปกติหรือไม่ เพราะฉันไม่สามารถทำงานได้หลังจากรับประทานยา

คำตอบ  Effexor (venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่เรียกว่า selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) อาการง่วงซึมเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor จากการศึกษาทางคลินิกมีรายงานถึง 26 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่ใช้ยา หากอาการง่วงซึมรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันคุณควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งอาจมียาชนิดอื่นที่เหมาะสมกับคุณมากกว่า และไม่ควรหยุดใช้ยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์การหยุดยาโดยทันที ซึ่งอาจนำไปสู่อาการถอนยาที่รุนแรง

คำถามที่ 29 ฉันรับประทาน Effexor ขนาด 150 mg มาเป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี  ฉันและแพทย์ผู้รักษาตัดสินใจที่จะค่อย ๆ ปรับลดขนาดยาเพื่อหยุดยา Effexor ฉันพยายามทำเช่นนี้เมื่อ 5 ปีที่แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ คุณคิดว่าฉันรับประทานยานานเกินไปหรือไม่และฉันสามารถหยุดยาได้อย่างไร

คำตอบ  Effexor (venlafaxine)  ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลบางชนิด ในการศึกษาหลอดทดลองแสดงข้อมูลว่า venlafaxine ไม่มีความสามารถในการจับกับตัวรับชนิดต่างๆเหล่านี้ได้แก่ opiate, benzodiazepine หรือ N-methyl- D- aspartic acid (NMDA) receptor จึงไม่สามารถออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางได้อย่างมีนัยสำคัญ  Effexor (venlafaxine) ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นสารกระตุ้นระบบประสาทหรือกดการทำงานระบบประสาท

คำถามที่ 30 Effexor ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้หรือไม่

คำตอบ  Effexor ( venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) หากผู้ป่วยรับประทานยาแล้วเกิดอาการของภาวะสมองเสื่อมควรรีบพบแพทย์โดยทันที ภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นอาการบ่งบอกถึงอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง เรียกว่า hyponatremia ซึ่งเป็นภาวะที่ระดับโซเดียมในเลือดต่ำกว่าปกติ อาการอื่นๆของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำกว่าปกติ ได้แก่ ปวดศีรษะ ไม่มีสมาธิ รู้สึกสับสน อ่อนเพลีย และเสียการทรงตัว แพทย์ผู้รักษาสามารถประเมินสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมหรืออาการอื่นๆที่เกิดขึ้นกับคุณได้อย่างถูกต้อง คุณไม่ควรหยุดใช้ยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์

คำถามที่ 31 ตอนนี้ฉันหมดสัญญาประกันชีวิตแล้วและต้องหยุดใช้ยา Effexor ซึ่งใช้ในรักษาการรักษาอาการของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้นเพียงอาการข้างเคียงเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ในท้องตลาดมียาEffexor ในชื่อการค้าทั่วไปที่มีราคาถูกและไม่เกิดอาการข้างเคียงไอแห้งหรืออาการข้างเคียงเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

คำตอบ  โชคไม่ดีเลยสำหรับคำถามของคุณซึ่งตอบค่อนข้างยาก Effexor (venlafaxine)  มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาในการรักษาอาการของโรคต่าง ๆ คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษาโดยอาศัยประวัติการรักษาและการใช้ยาแพทย์ของคุณจะสามารถประเมินทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ 

คำถามที่ 32 ปัจจุบันฉันรับประทานยา Effexor XR  และยังคงรู้สึกซึมเศร้าฉันควรทำอย่างไรต่อไป

คำตอบ Effexor XR (venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่เรียกว่า selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) ออกฤทธิ์โดยเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองซึ่งเสียสมดุลและทำให้เกิดอาการซึมเศร้า การรักษาอาจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์เป็นต้นไปจึงจะเริ่มเห็นอาการที่ดีขึ้น เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดคุณควรรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ไม่ควรหยุดใช้ยา Effexor XR โดยไม่ปรึกษาแพทย์ คุณอาจมีอาการข้างเคียงหากคุณหยุดรับประทานยาทันที คุณควรรีบพบแพทย์หากคุณเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นหรืออาการเดิมแย่ลง เช่น อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง อาการวิตกกังวล อาการตื่นตระหนกกำเริบ มีปัญหานอนไม่หลับ หรือหากคุณรู้สึกหุนหันพลันแล่น อารมณ์หงุดหงิด อยู่นิ่งไม่ได้ รู้สึกไม่เป็นมิตร พฤติกรรมก้าวร้าว กระสับกระส่าย กระตือรือร้นผิดปกติ (อาจเป็นการทำกิจกรรมหรือสภาวะอารมณ์) มีอาการซึมเศร้ามากขึ้น หรือมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง 

คำถามที่ 33 การใช้ยา Effexor ทำให้เกิดอาการปากคอแห้งได้หรือไม่

คำตอบ  อาการปากคอแห้งเป็นอาการข้างเคียงของ Effexor ในการศึกษาทางคลินิกพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาในการรักษาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลไปทั่ว เกิดอาการปากคอแห้งได้เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาหลอก หากอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นแย่ลงหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันคุณควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรหยุดใช้ยาหรือเริ่มต้นใช้ยาชนิดใดโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 

คำถามที่ 34 การใช้วิตามินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใดที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาหากรับประทานร่วมกับ Effexor ในการรักษาโรคซึมเศร้าของฉัน

คำตอบ Effexor (venlafaxine)  ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า venlafaxine ชนิดแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่นถูกนำมาใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลไปทั่ว(อาการวิตกกังวลเกินกว่าเหตุที่ควบคุมไม่ได้) โรคกลัวการเข้าสังคม(อาการกลัวอย่างรุนแรงเมื่อพบปะผู้คนหรืออยู่ต่อหน้าบุคคลอื่นซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน) และโรคตื่นตระหนก ( อาการกลัวและกังวลอย่างมากที่เกิดขึ้นทันทีทันใดคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้) venlafaxine เป็นยาในกลุ่มselective serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาท serotonin และ norepinephrine ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยรักษาสมดุลของสภาวะอารมณ์ ไม่มีข้อมูลว่าวิตามินชนิดใดสามารถเกิดอันตรกิริยากับยา Effexor อย่างไรก็ตามมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรบางชนิดที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของ L-Tryptophan, St. John’s Wort และ 5-HTP การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้ร่วมกับ Effexor อาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง

คำถามที่ 35 ในระยะเวลา 3 ปีนี้ฉันรับประทานยา Effexor ขนาดต่างๆ และมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 12 กิโลกรัมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นี่คืออาการข้างเคียงของการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าหรือไม่

คำตอบ  Effexor เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าที่ใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและโรคตื่นตระหนกอาการข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปได้แก่ ง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ กระสับกระส่าย วิตกกังวล ปากคอแห้ง เหงื่อออกเพิ่มขึ้น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ปวดศีรษะ มองเห็นไม่ชัดเจน อาการสั่น ความอยากอาหารและน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงควรแจ้งให้แพทย์ทราบซึ่งได้แก่ ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น มีไข้ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ อาการประสาทหลอนกล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน เป็นลมหมดสติอาการชัก กระหายน้ำรุนแรงร่วมกับปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และอาการเกิดจ้ำเลือดหรือเลือดออกง่ายผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงอื่นๆจากการใช้ยา Effexor

หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่างๆให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา อาการข้างเคียงของยาได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ

คำถามที่ 36 ยารักษาโรคซึมเศร้าที่ผลิตในชื่อการค้าทั่วไป มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบหรือไม่ ฉันเคยรับประทาน Effexor XR แต่ปัจจุบันฉันกำลังรับประทาน venlafaxine ER ในขนาดยาที่เท่ากัน แต่ฉันรู้สึกว่าประสิทธิภาพของมันไม่เทียบเท่ากัน

คำตอบ  ยาที่ผลิตในชื่อการค้าทั่วไปจะต้องมี  ขนาดยา ข้อบ่งใช้  การออกฤทธิ์ อาการข้างเคียงวิธีบริหารยา  และความแรงเช่นเดียวกับยาต้นแบบ องค์การอาหารและยาตั้งข้อกำหนดว่า  ยาที่ผลิตในชื่อการค้าทั่วไป ต้องมีความปลอดภัย และประสิทธิภาพ  เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ลักษณะภายนอกของยาในชื่อการค้าทั่วไปมักแตกต่างจากยาต้นแบบ ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางการค้าในสหรัฐอเมริกา ที่ไม่อนุญาตให้ยาชื่อการค้าทั่วไป  มีลักษณะเหมือนกับยาต้นแบบทุกประการ สิ่งสำคัญคือ ตัวยาสำคัญของรูปแบบยาเดียวกันจะต้องเหมือนกัน และต้องมั่นใจว่าออกฤทธิ์ในร่างกายได้เช่นเดียวกัน  สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของยา ชื่อการค้าทั่วไป มักเกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากยาเหล่านี้มักมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบอย่างเห็นได้ชัด ยาชื่อการค้าทั่วไปมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบมากเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำงานวิจัยพัฒนาตำรับยา และการตลาดจำหน่ายยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การดูแล

คำถามที่ 37 ข้อบ่งใช้ของ Effexor และอาการข้างเคียงที่สำคัญคืออะไรบ้าง

คำตอบ  venlafaxine ( Effexor) เป็นยาในกลุ่ม serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) โดยทั่วไปนำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า venlafaxine  เป็นยาที่ถูกดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหาร และถูกเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่ที่ตับ อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ ปากคอแห้งนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ กระสับกระส่าย อาการข้างเคียงในการมีเพศสัมพันธ์ การนอนหลับ เหงื่อออกผิดปกติ และอ่อนเพลีย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ everydayhealth.com และสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารฟรี

คำถามที่ 38  Effexor เป็นสาเหตุให้ตับทำงานบกพร่องได้หรือไม่

คำตอบ  จากฐานข้อมูลระบุว่าขนาดยาของ  Effexor (venlafaxine) ควรปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยที่มีปัญหาตับทำงานบกพร่องรุนแรงระดับน้อยถึงปานกลาง ปัญหาตับผิดปกติมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากในผู้ป่วยที่รับประทานยา Effexor ในการศึกษาทางคลินิกมีรายงานข้อมูล ผู้ป่วยน้อยกว่า 1% ที่มีภาวะไขมันพอกตับ ตับแข็ง ตับวาย และไวรัสตับอักเสบ ในระหว่างการใช้ยา Effexor  ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหากมีปัญหาการใช้ยาที่เกิดขึ้น แนะนำแนวทางในการรักษาหากเกิดปัญหาตับทำงานผิดปกติจากการใช้ยา Effexor  คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าจากเว็บไซต์ของ Everyday Health

คำถามที่ 39   ฉันพิจารณาอาหารทุกอย่างที่รับประทานและจดบันทึกในทุกวัน รูปร่างของฉันจึงสวยเพรียวอยู่เสมอ และน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติจนกระทั่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมา  ฉันรับประทานยา Effexor XR ขนาด 150 mg วันละ 1 ครั้ง  ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้อาการของฉัน ดีขึ้น เนื่องจากฉันยังรู้สึกมีอาการซึมเศร้าอยู่บ้าง  ยาชนิดนี้มีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่  เนื่องจากฉันไม่ได้รับประทานอาหารปริมาณมากและฉันออกกำลังกาย  แต่ฉันไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมรู้สึก ร่างกายบวมและท้องอืดอย่างมากในทุกๆวัน

คำตอบ  Effexor XR (venlafaxine) ชนิดออกฤทธิ์เนิ่น เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs)  ออกฤทธิ์โดยปรับเปลี่ยนสารเคมีในสมองที่เรียกว่า สารสื่อประสาท ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นอาการข้างเคียงที่มีรายงานจากการใช้ Effexor XR ซึ่งข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยารักษาโรคซึมเศร้าและภาวะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ชัดเจน แต่ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมีรายงานว่าเป็นอาการข้างเคียงในการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าเกือบทุกชนิด มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลทำให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นระหว่างการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น ความอยากอาหารที่มากขึ้นเนื่องจากอาการซึมเศร้าดีขึ้น ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือการรับประทานอาหารมากกว่าปกติในผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะซึมเศร้า ก็สามารถทำให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน  นอกเหนือจากนี้ ปัญหาสุขภาพบางอย่างทำให้เกิดอาการคล้ายคลึงกับภาวะซึมเศร้า เช่น ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หากคุณน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มรับประทานยารักษาโรคซึมเศร้า ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาการนี้ เขาหรือเธอสามารถประเมินหาสาเหตุของภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ และหากยารักษาโรคซึมเศร้าที่คุณรับประทานอยู่เป็นต้นเหตุ แพทย์อาจจำเป็นต้องปรับขนาดยาหรือเปลี่ยนชนิดยา หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่างๆให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา อาการข้างเคียงของยาได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยา โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ

คำถามที่ 40  ฉันรับประทานยา Effexor มาเป็นระยะเวลานานและปัจจุบันยังคงรับประทานอยู่ ฉันต้องการที่จะหยุดใช้ยา อาการข้างเคียง ที่เกิดขึ้นจากการหยุดใช้ยามีอะไรบ้าง

คำตอบ  Effexor (venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม serotonin norepinephrine reuptake inhibitor ซึ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลไปทั่ว โรคกลัวการเข้าสังคม และโรคตื่นตระหนก เมื่อต้องการหยุดใช้ยา Effexor (venlafaxine) แนะนำให้ค่อย ๆ ปรับลดขนาดยา ในผู้ป่วยที่รับประทานยามากกว่า  1 สัปดาห์ หากรับประทานยา Effexor (venlafaxine) มามากกว่า 6 สัปดาห์มีข้อแนะนำในการปรับลดยาให้ใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แพทย์ผู้ให้การรักษาจะสามารถให้คำแนะนำถึงขนาดยาที่ปรับลด วิธีการค่อย ๆ ปรับลดขนาดยาซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และอาจไม่เกิดอาการถอนยา หากการปรับลดขนาดยาเป็นไปอย่างเหมาะสม และค่อยเป็นค่อยไป หากหยุดใช้ยาโดยทันทีอย่างรวดเร็ว อาการถอนยาที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ อาการคล้ายไข้หวัด นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อารมณ์หงุดหงิด และวิงเวียนศีรษะ ในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานยาขนาดสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดอาการถอนยาได้ ถึงแม้ค่อย ๆ ปรับลดขนาดยาแล้วก็ตาม หลังหยุดใช้ยา Effexor (venlafaxine) อาจเป็นไปได้ที่อาการของโรคกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งเช่น อาการซึมเศร้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคุณควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำ ในการรักษาและการใช้ยาของคุณ โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ 

คำถามที่ 41 Effexor XR  เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการฝันร้ายได้หรือไม่

คำตอบ  Effexor XR (venlafaxine)  เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าที่ใช้ในการรักษา ทั้งโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor XR ได้แก่ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ง่วงซึม ปากคอแห้ง วิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ และท้องผูก อาการข้างเคียงอื่นๆ จากการใช้ยา Effexor XR ได้แก่ กระสับกระส่าย เหงื่อออกผิดปกติ ฝันร้าย อาการสั่น และน้ำหนักตัวลดลง และอาการข้างเคียงอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวมาอาจเกิดจากการใช้ยา Effexor XR หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยา โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆหากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่างๆให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา อาการข้างเคียงของยาได้

คำถามที่ 42 Effexor  เป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

คำตอบ ยาหลายชนิดสามารถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในหลากหลาย วิธี บางครั้งยาสามารถเพิ่มความอยากอาหาร หรือมีความอยากรับประทานอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต หรือไขมัน ยาตัวอื่นๆอาจทำให้การเผาผลาญของร่างกายลดลงหรือเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะคั่งน้ำของร่างกาย   อย่างไรก็ตามผลของยาที่มีผลต่อน้ำหนักตัวเป็นเรื่องซับซ้อน ยาหลายชนิดไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวในขณะที่อีกหลายชนิดทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือทำให้น้ำหนักตัวลดลง  ดังนั้นในยาชนิดเดียวกันอาจมีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยบางราย และน้ำหนักตัวลดลงในผู้ป่วยรายอื่น มียาหลายชนิดที่ทำให้น้ำหนักตัวลดลงในช่วงเริ่มต้นที่ใช้ยา และนำไปสู่ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยาในระยะยาว ยาโดยส่วนใหญ่ที่แพทย์สั่งใช้จะมีผลต่อน้ำหนักตัวโดยออกฤทธิ์ผ่านทางระบบประสาทส่วนกลาง  ยาเหล่านี้รวมถึงยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), tricyclic antidepressants  และ selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ยาควบคุมสภาวะอารมณ์ (lithium ,valproic acid) ยารักษาจิตเภท และกลุ่มยากันชัก ล้วนมีผลต่อภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

Effexor (venlafaxine)  เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม selective norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ยากลุ่ม SNRIs มีความคล้ายคลึงกับยากลุ่ม SSRIs  และยาออกฤทธิ์มีผลต่อสารเคมีในสมองที่เสียสมดุลและทำให้เกิดความผิดปกติต่าง ๆ   Effexor นำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคตื่นตระหนก  ยากลุ่ม SSRIs และยา กลุ่ม SNRIs เป็นกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าอย่างกว้างขวาง ยา 2 กลุ่มนี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเนื่องจากเกิดอาการข้างเคียงค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเดิม  อย่างไรก็ตามยังคงเกิดอาการข้างเคียงบางอย่าง และภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากยาทั้ง 2 กลุ่ม ระลึกไว้เสมอว่าผู้ป่วยอาจตอบสนองต่างกันในตัวยาที่ต่างชนิดซึ่งเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน อาการข้างเคียงดังกล่าวรวมทั้งภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความรำคาญรบกวนร่างกายอาจจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่น ควรปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม ยาในกลุ่ม SSRI ได้แก่ paroxetine (Paxil) ,fluoxetine (Prozac) ,fluvoxamine (Luvox) ,sertraline (Zoloft), escitalopram (Lexapro) และ Citalopram (Celexa) ยาในกลุ่ม SNRIs ได้แก่ venlafaxine (Effexor) และduloxetine (Cymbalta)

ยาอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยารักษาโรคเบาหวาน (insulin, sulfonylurea และ thiazolidinediones)  ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ฮอร์โมนคุมกำเนิดบางชนิด ยากลุ่ม corticosteroids ยาแก้แพ้ ตำรับยาเคมีบำบัดบางชนิดและ ยารักษาโรคเอดส์กลุ่ม protease inhibitors  ถ้าคุณคิดว่ายาที่รับประทานอยู่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ ไม่ควรหยุดใช้ยาใดๆหรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาของคุณ

คำถามที่ 43 Effexor เป็นสาเหตุทำให้ลำไส้อุดตันได้หรือไม่

คำตอบ Effexor (venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม selective norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ซึ่งออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองที่เสียสมดุลจนทำให้เกิดอาการซึมเศร้า นำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า วิตกกังวล และตื่นตระหนก อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ  กระสับกระส่าย ปากคอแห้ง คลื่นไส้เล็กน้อย ท้องผูก ความต้องการทางเพศลดลง สมรรถภาพทางเพศลดลง มองเห็นไม่ชัดเจน ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นและน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงอื่นๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา Effexor

จากข้อมูลรายละเอียดยา Effexor การเกิดภาวะลำไส้อุดตัน อาการข้างเคียงที่พบได้น้อยมากในผู้ป่วยที่รับประทานยาชนิดนี้ และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยที่เกิดอาการ หรือข้อมูลที่ระบุให้ชัดว่าอาการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาหรือไม่ จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการข้างเคียงนี้

คำถามที่ 44  ฉันรับประทานยา Effexor มาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี สามารถใช้ยาชนิดนี้ในระยะยาวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ และตอนนี้ฉันรับประทานยา Lyrica และ Celebrex ด้วยเช่นกัน ยาเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม selective norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ซึ่งออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองที่เสียสมดุล จนทำให้เกิดอาการซึมเศร้า นำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า วิตกกังวล และตื่นตระหนก อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ  กระสับกระส่าย ปากคอแห้ง คลื่นไส้เล็กน้อย ท้องผูก ความต้องการทางเพศลดลง สมรรถภาพทางเพศลดลง มองเห็นไม่ชัดเจน ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นและน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง

Lyrica (pregabalin) เป็นยากันชักที่ออกฤทธิ์ลดการกระตุ้นในสมองซึ่งเป็นสาเหตุอาการชัก ออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณ เกี่ยวกับอาการปวดผ่านระบบเส้นประสาท  Lyrica มีข้อบ่งใช้ในการ ป้องกันการชัก รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ อาการปวดเนื่องจากเส้นประสาทถูกทำลายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือมีอาการปวดโรคงูสวัด นำมาใช้ในการรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้บ่อยจากการใช้ยา Lyrica คล้ายคลึงกับ Effexor ได้แก่ วิงเวียนศีรษะง่วงซึม สูญเสียการทรงตัวหรือกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ ปัญหาด้านความจำหรือสมาธิ ปากคอแห้ง ท้องผูก ปวดท้อง และอยากอาหารมากขึ้น

Celebrex (celecoxib)  เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์  ออกฤทธิ์โดยลดระดับฮอร์โมนที่เป็นสาเหตุของการอักเสบและอาการปวดในร่างกาย  Celebrex ใช้ในการรักษาอาการปวดและอักเสบอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ข้ออักเสบ โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติด และอาการปวดประจำเดือน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการรักษา มะเร็งลำไส้ใหญ่ อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Celebrex ได้แก่ ระคายเคืองกระเพาะอาหาร จุกเสียดแน่นเล็กน้อยท้องเสีย ท้องผูก ท้องอืด แก๊สในกระเพาะอาหาร วิงเวียนศีรษะกระสับกระส่าย ปวดศีรษะ ผื่นผิวหนัง อาการคัน มองเห็นไม่ชัดเจนและมีเสียงในหู การใช้ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS) อาจเพิ่มความเสี่ยงอาการข้างเคียงที่รุนแรง ซึ่งได้แก่ เพิ่มความเสี่ยง โรคหัวใจกำเริบ เส้นเลือดสมองตีบ และเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ความเสี่ยงของโรคหัวใจกำเริบหรือเส้นเลือดสมองตีบ เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยาในกลุ่ม NSAID  เป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตามการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ใช้ยากลุ่มนี้ อาการแสดงของการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร ได้แก่ ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือมีเลือดปน หรือ ไอมีเลือดปน หรืออาเจียนออกมาคล้ายสีกาแฟ หากคุณเกิดอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์

จากการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกันสามารถเกิดอันตรายกิริยาที่ต้องระวัง 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก อย่างที่กล่าวข้างต้นการใช้ยา Effexor ร่วมกับ Lyrica จะเกิดอาการข้างเคียงที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น บางครั้งอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงแย่ลง เช่น อาการวิงเวียนศีรษะและง่วงซึม ประการที่สอง การเกิดอันตรกิริยาระหว่าง Effexor และ Celebrex โดย Effexor สามารถเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกง่ายกว่าปกติ เมื่อใช้ร่วมกับ Celebrex ดังนั้นควรเฝ้าระวังอาการแสดงจากภาวะเลือดออก เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกบริเวณเมือง เกิดจ้ำเลือดผิดปกติหรือเกิดจ้ำเลือดง่าย แผลหายช้า และ ปัสสาวะหรืออุจจาระมีสีคล้ำ หากคุณสังเกตพบปัญหาเลือดออกผิดปกติ ปรึกษาแพทย์โดยทันที นอกจากนี้อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน แพทย์ผู้ให้การรักษาสามารถแนะนำและตัดสินใจ แนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณได้มากที่สุด ไม่ควรหยุดยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมคุณควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อขอคำแนะนำ ตามสภาวะร่างกายและการใช้ยาในปัจจุบันของคุณ โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ 

คำถามที่  45  ฉันมีภาวะลำไส้เล็กอุดตันทั้งส่วนบนและล่าง เนื่องจากรับประทานยา Effexor คุณเคยได้ยินปัญหานี้จากการใช้ยาหรือไม่

 คำตอบ Effexor (venlafaxine)  เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มselective serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) Effexor ออกฤทธิ์ปรับสมดุลของสารเคมีในสมอง อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ ง่วงซึม ปากคอแห้ง คลื่นไส้ ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น และน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาข้อมูลยาเกี่ยวกับภาวะลำไส้เล็กอุดตัน อาจเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา Effexor นอกจากนี้อาจมีอาการข้างเคียงอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา  Effexor หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยา โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่างๆให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา อาการข้างเคียงของยาได้ 

คำถามที่ 46  Effexor ทำให้ฝันร้ายมากขึ้นหรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)  Effexor ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า นอกเหนือจากนี้  Effexor XR (venlafaxine ) ชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนำมาใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลไปทั่ว โรคกลัวการเข้าสังคม และโรคตื่นตระหนก Effexor ออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารสื่อประสาทในสมอง serotonin และ norepinephrine ซึ่งช่วยปรับสมดุลของสภาวะอารมณ์ อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ อ่อนเพลีย (ไม่มีเรี่ยวแรงและรู้สึกเปลี้ย) เหงื่อออกมากกว่าปกติ คลื่นไส้ ท้องผูก เบื่ออาหาร อาเจียน นอนไม่หลับ ปากคอแห้ง วิงเวียนศีรษะ กระสับกระส่าย วิตกกังวล อาการสั่น มองเห็นไม่ชัดเจน การแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสมรรถภาพทางเพศแย่ลงในเพศชาย อาการฝันร้าย เป็นอาการข้างเคียงที่เคยมีรายงานจากการใช้ยา Effexor อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยการใช้ยา Effexor XR ได้แก่ การแข็งตัวของอวัยวะเพศผิดปกติ คลื่นไส้ ปากคอแห้ง เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ ฝันร้าย เหงื่อออกผิดปกติ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชายและไม่ถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในผู้หญิง ความต้องการทางเพศลดลง ท้องผูก แก๊สในกระเพาะอาหารมากกว่าปกติ นอนไม่หลับกระสับกระส่าย อาการสั่น มองเห็นไม่ชัดเจน ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น หลอดเลือดขยายตัว ง่วงหาว อ่อนเพลีย (ไม่มีเรี่ยวแรงและอ่อนเปลี้ย) และนอนไม่หลับ นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา Effexor และ Effexor XR หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่าง ๆ ให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา อาการข้างเคียงของยาได้ 

คำถามที่ 47  ฉันมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำกว่าปกติ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน คอเลสเตอรอลสูง โรควิตกกังวลไปทั่ว โรคบุคลิกภาพผิดปกติ โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ และฉันรับประทานยาหลายชนิดเพื่อรักษาโรคประจำตัวเหล่านี้  ฉันไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อยา Effexor XR ขนาด 300 mg ได้อีก ฉันจึงหยุดใช้ยาทันทีจะเกิดอาการอะไรบ้างเมื่อฉันหยุดใช้ยา หลังจากหยุดยามาเป็นระยะเวลา 5 วัน ฉันรู้สึกหนาวหนาวๆร้อนๆ คลื่นไส้ พะอืดพะอม และรู้สึกแปลกๆ คล้ายกับตอนที่เริ่มต้นรับประทานยา วิงเวียนศีรษะแม้จะยังอยู่ในท่านั่งก็ตาม อาการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน และฉันยังรู้สึกแปลกๆ บริเวณผิวหนังด้วยเช่นกัน ฉันควรจัดการอย่างไรกับอาการที่เกิดขึ้น

คำตอบ Effexor XR (venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) ซึ่งออกฤทธิ์ปรับเปลี่ยนสมดุลของสารเคมีในสมองเสียสมดุลอันเป็นสาเหตุของอาการซึมเศร้า  Effexor XR ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก ไม่แนะนำให้หยุดรับประทานยา  Effexor XR โดยทันที เนื่องจากอาจเกิดความเสี่ยงของอาการถอนยาที่รุนแรงซึ่งได้แก่ อาการอยู่นิ่งไม่ได้ เบื่ออาหาร วิตกกังวล รู้สึกสับสน อาการคล้ายไข้หวัด วิงเวียนศีรษะ รู้สึกเหนื่อยง่าย ปากคอแห้ง อารมณ์เปลี่ยนแปลง การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ เช่น รู้สึกเหมือนโดนไฟช็อต เหงื่อออกมากขึ้น และอาการสั่น ซึ่งอาจมีอาการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้เกิดขึ้นได้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้ หรือเกิดขึ้นไม่รุนแรง ควรปรับลดขนาดยาลงเป็นระยะ ๆ หรือค่อย ๆ ปรับลดลงทีละน้อยโดยใช้ระยะเวลาหนึ่ง ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ไม่ควรหยุดใช้ยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยา  Effexor XR ที่คุณรับประทานโดยไม่ปรึกษาแพทย์ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรใกล้บ้าน เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายการรักษา แพทย์อาจจัดหาตัวอย่างยาที่สามารถหาได้หรือเลือกตัวยาจากบริษัทที่ราคาถูกกว่ายาต้นแบบ แพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกรใกล้บ้านจะสามารถให้คำปรึกษาได้ดีที่สุด ในการประเมินการใช้ยาที่เหมาะสมสำหรับคุณ เนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาและประวัติการรักษาของคุณได้

คำถามที่ 48 Effexor  ทำให้เกิดอาการข้างเคียงอะไรบ้าง

คำตอบ  Effexor (venlafaxine)  เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า จัดอยู่ในกลุ่ม serotonin norepinephrine reuptake inhibitors  เมื่อระดับสารสื่อประสาท serotonin หรือ norepinephrine เสียสมดุลเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการผิดปกติต่าง ๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า Effexor ช่วยยับยั้งการเก็บกลับของสารสื่อประสาท serotonin และ norepinephrine จึงทำให้ยังคงมีปริมาณมากในบริเวณระหว่างเส้นประสาทมีผลช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้น จากข้อมูลรายละเอียดยาของ Effexor ระบุว่า อาการข้างเคียงของยา ได้แก่ คลื่นไส้ ปวดศีรษะง่วงซึม ปากคอแห้ง นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น ผลต่อสมรรถภาพทางเพศ และอาการวิตกกังวล จากฐานข้อมูลยาไม่ได้ระบุถึงผลจากการใช้ยาชนิดนี้ในระยะยาว อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้ป่วยบางรายที่รับประทานยาชนิดนี้ระยะยาวอาจเกิดความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ยา สำหรับอาการถอนยาอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในระยะเวลายาวนานตั้งแต่ 2 - 4 เดือน อาการที่เกิดขึ้นได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าว วิตกกังวล มองเห็นไม่ชัดเจน ไม่มีสมาธิ ท้องผู กและอ่อนเพลีย เมื่อคุณพร้อมที่จะหยุดใช้ยาชนิดนี้ แพทย์จะแนะนำในการปรับลดขนาดยาโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งและแพทย์จะให้คำแนะนำพิเศษในการปรับลดขนาดยา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Effexor 

คำถามที่ 49 อาการเหงื่อออกมากกว่าปกติ เป็นอาการข้างเคียงจากการใช้ยา Effexor XR หรือไม่ ยามีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการวิตกกังวล แต่ฉันพบว่า ยาทำให้ฉันรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้น ปัจจุบันฉันรับประทานยา Effexor XR ขนาด 187.5 mg วันละ 1 ครั้งเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าและรับประทาน Ativan ขนาด 1 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ดครึ่งวันละ 3 เวลา

คำตอบ Effexor XR (venlafaxine)  เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า ซึ่งออกฤทธิ์รักษาอาการซึมเศร้าโดย เพิ่มระดับสารเคมีในสมองที่เรียกว่า serotonin และ norepinephrine ในขนาดยาที่สูงสามารถเพิ่มระดับ dopamine และอาการเหงื่อออกมากกว่าปกติเป็นอาการข้างเคียงอย่างหนึ่งในการใช้ยา หากคุณเกิดอาการวิตกกังวล ซึ่งไม่จัดเป็นอาการข้างเคียงจากยา และอาการดังกล่าวเกิดขึ้นนานเป็นเดือน โดยไม่ดีขึ้นเลย แพทย์ผู้รักษาอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดยารักษาโรคซึมเศร้า อาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor XR (venlafaxine) ได้แก่ อาการร้อนวูบวาบ วิงเวียนศีรษะ และ/หรือ ง่วงซึม เหนื่อยง่าย ง่วงหาว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก จุกเสียดแน่น เรอ ปากคอแห้ง การรับรสผิดปกติ เบื่ออาหารและน้ำหนักตัวลดลง ฝันร้าย กล้ามเนื้อตึง ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะลำบาก ความต้องการทางเพศหรือสมรรถภาพทางเพศเปลี่ยนแปลง บางส่วนของร่างกายเกิดการกระตุก หรือแกว่ง การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ เช่น รู้สึกปวด อาการชาปวดแสบร้อนหรืออาการเสียวซ่า เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น มีอาการอื่นที่เกิดจากการติดเชื้อ มีเสียงแว่วในหู และม่านตาขยาย  และอาจจะมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้ยา Effexor XR (venlafaxine)

คำถามที่ 50 ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา แพทย์ที่ศูนย์สุขภาพ ปรับเปลี่ยนยาของฉันจาก Effexor ER เป็น venlafaxine ER โดยปกติฉันไม่มีปัญหาในการใช้ยาชื่อการค้าทั่วไป  แต่ในตอนนี้ฉันสังเกตพบว่า ฉันกำลังมีอาการซึมเศร้าที่แย่ลงมากและอาการวิตกกังวลกำเริบอย่าง รุนแรง โรคที่ฉันเป็นอยู่คือโรคอารมณ์สองขั้ว ชนิดที่ 2  อาการซึมเศร้าและวิตกกังวลที่เกิดขึ้นตอนนี้  เนื่องมาจากการเปลี่ยนยาหรือไม่ เพราะตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวล

คำตอบ  Effexor XR ( venlafaxine ER ) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitors  (SSNRIs)  Effexor XR ออกฤทธิ์ผ่านสารเคมีในสมองที่เสียสมดุล ยาชื่อการค้าทั่วไปต่างๆที่มีราคาถูกกว่ายาต้นแบบยาเหล่านี้อาจมีลักษณะภายนอกแตกต่างและคุณสมบัติอื่น ๆ บางอย่างที่แตกต่างจากยาต้นแบบ แต่ยังคงมีวิธีใช้ใช้ยาและข้อบ่งใช้ที่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ ในการผลิตทั้งยาต้นแบบและยาชื่อการค้าทั่วไปจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ถูกกำหนดตามมาตรฐานของการผลิตยาและข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา องค์การอาหารและยาจะกำหนดให้ยาชื่อการค้าทั่วไป มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบ นั่นหมายความว่า ยาชื่อการค้าทั่วไปจะออกฤทธิ์ในร่างกายเช่นเดียวกับยาต้นแบบ โดยยาชื่อการค้าทั่วไปจะถูกพิจารณาถึง ขนาดยา ความแรง รูปแบบบริหารยา ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และข้อบ่งใช้ เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการรับประทานยา venlafaxine ER ควรปรึกษาแพทย์ แพทย์จะสามารถแนะนำในการรักษาบนพื้นฐานของข้อมูลสุขภาพและการใช้ยาในปัจจุบันของคุณโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ

คำถามที่ 51 ยา Effexor XR  ชื่อการค้าทั่วไป มีประสิทธิภาพไม่เท่ากับยาต้นแบบใช่หรือไม่

คำตอบ  ไม่มีข้อมูลรายงานเกี่ยวกับ Effexor XR (venlafaxine) ชื่อการค้าทั่วไปว่ามีประสิทธิภาพไม่เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ยาชื่อการค้าทั่วไปชนิดต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยาจะต้องมีข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับยาต้นแบบ หากอาการซึมเศร้าของคุณดูแย่ลงโดยไม่มีสาเหตุอื่น  อาการซึมเศร้าที่แย่ลง สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรับประทานอาหารเปลี่ยนไป ทำกิจกรรมน้อยลง และนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ หากคุณไม่มีสาเหตุหรืออื่นๆที่เป็นไปได้ของการเกิดอาการซึมเศร้า เมื่อรับยาครั้งต่อไป คุณควรขอให้ไปเภสัชกรจ่ายยาต้นแบบให้กับคุณไม่ควรหยุดใช้ยา Effexor ( venlafaxine) โดยทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดอาการถอนยาที่รุนแรงได้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหากอาการซึมเศร้ายังคงแย่ลง

คำถามที่ 52  ข้อบ่งใช้ของ Effexor และอาการข้างเคียงที่สำคัญคืออะไรบ้าง

คำตอบ  venlafaxine ( Effexor) เป็นยาในกลุ่ม serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) โดยทั่วไปนำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า  venlafaxine เป็นยาที่ถูกดูดซึมได้ดี ในทางเดินอาหาร และถูกเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่ที่ตับ อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา  Effexor ได้แก่ ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ ปากคอแห้งนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ กระสับกระส่าย อาการข้างเคียงในการมีเพศสัมพันธ์ การนอนหลับ เหงื่อออกผิดปกติและอ่อนเพลีย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาของคุณ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ everydayhealth.com และสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารฟรี

คำถามที่ 53 Effexor เป็นสาเหตุทำให้ปากคอแห้งได้หรือไม่

คำตอบ มีข้อมูลรายงานจากบริษัทผู้ผลิตยา Effexor เป็นสาเหตุทำให้ปากคอแห้งได้ บางครั้งคุณอาจดื่มน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากอาการปากคอแห้งยังคงเป็นปัญหา ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีอื่น ๆ 

คำถามที่ 54  ฉันรับประทาน Effexor XR ขนาด 150 mg มาเป็นระยะเวลาหลายปีและตอนนี้เกิดผื่นบริเวณผิวหนัง หลังจากการทดสอบปรากฏว่าเป็นผื่นแพ้ยา ดังนั้นแพทย์จึงพิจารณาหยุดใช้ยา โดยค่อย ๆปรับลดในช่วง 3 สัปดาห์ รับประทานขนาด 75 มิลลิกรัมและ 3 สัปดาห์ต่อมารับประทานขนาด 37.5 mg หลังจากนั้นแพทย์จึงหยุดยา ในสัปดาห์ต่อมาหลังหยุดยาฉันมีอาการวิงเวียนศีรษะ อาการเช่นนี้ผิดปกติหรือไม่

คำตอบ ฉันรู้สึกยินดีด้วยที่คุณสามารถหยุดยา Effexor venlafaxine ได้ อาการที่เกิดขึ้นจากภาวะถอนยามีมากมายโดยเฉพาะ อาการที่เกี่ยวกับสารสื่อประสาทต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน อย่างเช่น Effexor อาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้สมองปรับตัวในสภาวะที่ปราศจากตัว ยา บ่อยครั้งที่แพทย์จะใช้วิธีค่อย ๆ เพิ่มยาชนิดอื่นในผู้ป่วย เช่น Wellbutrin ในขณะเดียวกันค่อย ๆ ปรับลดยาที่มีความแรงเช่น Effexor ลง ฉันไม่ทราบแน่ชัดถึงแผนการรักษาจากแพทย์ของคุณ แต่อย่างไรก็ตามหากอาการวิงเวียนศีรษะยังคงเกิดขึ้นติดต่อกันหลายสัปดาห์ ฉันแนะนำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่แจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่แพทย์ และไม่ควรทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่เสี่ยงอันตราย จนกว่าอาการจะบรรเทาลง สิ่งสำคัญที่พึงระลึกคือคุณอาจเกิดอาการแพ้ยา Pristiq (desvenlafaxine) ได้ จึงควรระมัดระวังหากแพทย์ต้องการสั่งใช้ยาชนิดอื่นแทน Effexor

คำถามที่ 55  ฉันมีอาการท้องไส้ปั่นป่วน เรอเปรี้ยว ปวดเมื่อยตามร่างกาย และรู้สึกไม่อยากตื่นในตอนเช้า  อาการเหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงจากการใช้ยา  Effexor  หรือไม่

คำตอบ  Effexor ทำให้เกิดความผิดปกติในทางเดินอาหารได้ หากคุณยังมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ควรแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณแสดงถึงภาวะตับผิดปกติในการกำจัดยา ควรติดต่อแพทย์ผู้รักษาและแจ้งให้เขาหรือเธอทราบเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ ของคุณ

คำถามที่ 56  ฉันเพิ่งเริ่มต้นรับประทานยา Effexor  ในขนาดต่ำสุดเพื่อรักษาอาการวิตกกังวล ยาทำให้ฉันรู้สึกปากคอแห้งอย่างมาก และรู้สึกวิงเวียนศีรษะ  ฉันควรรับประทานยาต่อหรือไม่และฉันสามารถแบ่งเม็ดยาเพื่อรับประทานได้หรือไม่

คำตอบ  อาการปากคอแห้งและอาการวิงเวียนศีรษะ ถูกระบุในเอกสารกำกับยาของ Effexor ว่าเป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการหยุดใช้ยา Effexor คุณควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อประเมิน  หากวิธีที่ดีที่สุดคือพยายามกลับไปรับประทานยา  Effexor อีกครั้งและ/หรือควรปรับลดขนาดยาลง

คำถามที่ 57 ลูกสาวของฉันพยายามหยุดใช้ยา Effexor ด้วยตัวเอง แต่เธอกลับมีอาการ ร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผลและรู้สึกกระสับกระส่าย วิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยา Effexor และเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นเช่น Paxil เป็นเช่นไร

คำตอบ ลูกสาวของคุณควรรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างเคร่งครัด เธอไม่ควรหยุดรับประทานยาหรือปรับลดขนาดยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์  หากแพทย์ของเธอตัดสินใจหยุดใช้ยาในการรักษาเขาหรือเธอควรให้คำแนะนำแก่ลูกสาวของคุณเกี่ยวกับวิธีการหยุดใช้ยาด้วยตัวเอง  Effexor (venlafaxine)  เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม serotonin norepinephrine reuptake inhibitors มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก บริษัทผู้ผลิตยาแนะนำผู้ป่วยในการหยุดยา ควรค่อย ๆ ปรับลดขนาดยามากกว่าการหยุดรับประทานยาโดยทันที หากคุณไม่สามารถทนอาการที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปรับลดขนาดยาหรือหลังจากหยุดยาได้ แพทย์อาจพิจารณาให้คุณกลับไปรับประทานยาขนาดเดิม แล้วจึงค่อย ๆ ปรับลดขนาดยาลงอีกครั้ง การปรับลดขนาดยา แตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย และควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาการเหล่านี้เป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปรับลดขนาดยาหรือหยุดยา Effexor ได้แก่ อยู่ไม่นิ่ง วิตกกังวล เบื่ออาหาร สับสน กล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กันและเสียการทรงตัว ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ ปากคอแห้ง อารมณ์ผิดปกติ (อารมณ์เศร้าหรือ รู้สึกไม่สดชื่น) กล้ามเนื้อบิดพลิ้ว อ่อนเพลียอาการคล้ายไข้หวัด ปวดศีรษะ อารมณ์ครื้นเครงผิดปกติ นอนไม่หลับคลื่นไส้ กระสับกระส่าย ฝันร้าย การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ ง่วงนอน เหงื่อออกมากกว่าปกติ อาการสั่น รู้สึกบ้านหมุน และอาเจียน พึงระลึกว่า อาการเหล่านี้เป็นเพียงอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้น อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในผู้ป่วยก็ได้

คำถามที่ 58 อาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา Effexor มีอะไรบ้างและมีผู้ป่วยรายใดเคยมีอาการหลงผิดหรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) และออกฤทธิ์เปลี่ยนแปลงระดับสารเคมีในสมองที่เรียกว่า สารสื่อประสาท Effexor ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก จากข้อมูลใบแทรกยาในบรรจุภัณฑ์ระบุว่า อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย เหงื่อออกผิดปกติ คลื่นไส้ ท้องผูก เบื่ออาหาร อาเจียน เหนื่อยง่าย ปากคอแห้งวิงเวียนศีรษะ กระสับกระส่าย วิตกกังวล อาการสั่น มองเห็นไม่ชัดเจนอยากอาหารมากขึ้น และสมรรถภาพทางเพศผิดปกติในเพศชาย  อาจมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงบางอย่างที่เกิดจากการใช้ยา Effexor ได้แก่อาการชัก ความเสี่ยงของเลือดออกง่ายผิดปกติ และความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น การใช้ยา Effexor อาจทำให้เกิดภาวะ serotonin syndrome โดยเฉพาะหากใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นที่มีผลเพิ่มระดับ serotonin ในสมอง ภาวะ serotonin syndrome มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ร้ายแรงและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามอาการต่างๆจากภาวะ serotonin syndrome อย่างใกล้ชิด ซึ่งได้แก่ อารมณ์หงุดหงิดง่าย หมดสติ ไม่รู้สึกตัว รู้สึกสับสน สภาวะอารมณ์เปลี่ยนแปลง รวมทั้งอาการ ประสาทหลอน หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น เหงื่อออก อาการสั่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็งและทำงานไม่สัมพันธ์กัน รวมทั้งปวดเกร็งท้อง คลื่นไส้ อาเจียนและท้องเสีย ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการต่าง ๆ แย่ลงหรืออาจมีความคิดฆ่าตัวตายเมื่อเริ่มต้นรับประทานยารักษาโรคซึมเศร้า  หากคุณเกิดอาการอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง วิตกกังวล อาการตื่นตระหนกกำเริบ นอนหลับยากหรือรู้สึกหุนหันพลันแล่น อยู่นิ่งไม่ได้ และกระสับกระส่าย ควรรีบพบแพทย์โดยทันที หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่างๆให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา อาการข้างเคียงของยาได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยา โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ

คำถามที่ 59 ผู้ป่วยแต่ละรายสามารถรับประทานยารักษาโรคซึมเศร้าตามคำสั่งแพทย์อย่างเช่น Effexor ขนาด 75 mg ได้เป็นระยะเวลานานเท่าไรและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา Effexor คืออะไรบ้าง

คำตอบ  Effexor (venlafaxine) เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) Effexor ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า นอกจากนั้น Effexor XR (venlafaxine ชนิดออกฤทธิ์เนิ่น) รักษาโรควิตกกังวลไปทั่ว โรคกลัวการเข้าสังคม และโรคตื่นตระหนก Effexor ออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารเคมีในสมองที่เรียกว่า serotonin และ norepinephrine  ซึ่งช่วยปรับสมดุลของสภาวะอารมณ์ การเกิดอาการข้างเคียงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบยาเตรียมของ Effexor และ ลักษณะความผิดปกติที่รักษาด้วย Effexor โดยทั่วไปอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor หรือ Effexor XR ได้แก่ ปวดศีรษะ ง่วงหลับ วิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย วิตกกังวล ปากคอแห้ง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ท้องผูก การแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ผิดปกติอ่อนเพลีย และเหงื่อออกมากกว่าปกติ ระยะเวลาในการใช้ยา Effexor และ Effexor XR เพื่อควบคุมอาการต่อเนื่องนานถึง 26 สัปดาห์ และยังมีข้อมูลในการใช้ Effexor XR เพื่อควบคุมอาการเป็นระยะเวลานานถึง 52 สัปดาห์ จากข้อมูลรายละเอียดยาเมื่อมีการใช้ยา Effexor หรือ Effexor XR มาเป็นระยะเวลานานในการรักษาแพทย์ควรประเมินการใช้ยาเป็นช่วง ๆ ถึงประโยชน์ในการรักษา สำหรับผู้ป่วยแต่ละรายการกำหนดระยะเวลาของการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ป่วยแต่ละบุคคล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยา โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ

คำถามที่ 60  ตอนนี้ฉันไม่มีอาการกำเริบมาประมาณ 4 ปี แต่กลับมีอาการร้อนวูบวาบที่รุนแรงมากกว่าเดิม  ฉันเคยรับประทานยา Paxil รักษาโรคซึมเศร้า  (ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากหย่าร้าง)   ร่วมกับมีภาวะวิตกกังวล แพทย์และฉันคิดเห็นตรงกันว่าฉันไม่มีอาการซึมเศร้ามาเป็นระยะเวลานานแล้ว  คุณคิดอย่างไรในการใช้  Effexor ขนาดต่ำเพื่อรักษาอาการร้อนวูบวาบของฉัน  โดยทั่วไปผู้หญิงที่เกิดอาการร้อนวูบวาบเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานเท่าไร  ฉันรู้สึกเป็นกังวลว่าการรับประทานยารักษาโรคซึมเศร้าด้วยยาชนิดอื่น อาจเป็นปัญหา ทำให้จำเป็นต้องรับประทานยากลุ่ม SSRI/SSNI เพิ่มเติมเพื่อรักษาอาการร้อนวูบวาบที่แย่ลง ในปัจจุบันนี้หากฉันไม่ได้รับประทานยาเพื่อรักษาอาการร้อนวูบวาบ ใบหน้าและเนื้อตัวของฉันจะแดงและมีเหงื่อออกมากจนไม่สามารถทำงานได้ เมื่อฉันไม่ได้รับยาร่างกายของฉันจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างตื่นกลัว

คำตอบ Effexor ( venlafaxine) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)   Effexor ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยาให้นำมาใช้ในการรักษา  โรคต่างๆมากมาย  ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลไปทั่ว โรคกลัวการเข้าสังคม และโรคตื่นตระหนก  ในบางครั้งยาหลายชนิดอาจถูกสั่งใช้เพื่อรักษาอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับยาและหรือข้อมูลรายละเอียดยา  Effexor เพื่อรักษาอาการต่างๆซึ่งแพทย์เป็นผู้สั่งใช้ยา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอนคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาของคุณโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ

คำถามที่ 61 ปัจจุบันฉันรับประทานยา Effexor ขนาด 75 มิลลิกรัมต่อวัน ถือขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าหรือไม่

คำตอบ  เราไม่สามารถตอบได้ว่าขนาดยาดังกล่าวเหมาะสมที่สุดหรือไม่  เนื่องจากการตอบสนองของแต่ละคนต่อยาแตกต่างกันออกไป หากคุณใช้ยา Effexor ไม่ได้ผล  หรือหากคุณเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา  สิ่งที่ดีที่สุดคือควรปรึกษาพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาเพื่อประเมินหากจำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของยา มันเป็นเรื่องยากที่จะให้คำแนะนำเนื่องจากฉันไม่แน่ใจว่าคุณกำลังประสบปัญหาใดจากการใช้ยา Effexor

คำถามที่ 62 สมุนไพรชนิดใดบ้างที่สามารถเกิดอันตรกิริยากับยา Effexor XR

คำตอบ  ข้อมูลนี้เป็นเพียงบางส่วน สมุนไพรที่อาจเกิดอันตรกิริยากับยา Effexor XR รายงานการวิจัยแนะนำว่า  สมุนไพร St. John’s wort ,สารกลุ่ม tryptophan, ถั่วชนิด sour date nut และ สมุนไพร griffonia  ไม่ควรใช้ในระหว่างที่ใช้ยา Effexor XR  คุณควรบันทึกประวัติการใช้ยา รวมทั้งการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆไว้ด้วยเสมอ ดังนั้นเมื่อแพทย์สั่งใช้ยาชนิดใหม่ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคุณ

คำถามที่ 63  ฉันรับประทานยา Effexor เป็นระยะเวลา 45 วันเพื่อรักษาอาการวิตกกังวล แต่ในตอนนี้ฉันรับประทานยารักษาโรคหัวใจหลายชนิด หากฉันรับประทานยา Effexor จะปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ  Effexor ชื่อสามัญคือ  venlafaxine  เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า ที่มีการศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าตัวยาสามารถลดอาการวิตกกังวลได้ อาจต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนจึงจะเห็นประสิทธิภาพสูงสุดของยา แต่อาการข้างเคียงบางอย่างอาจเกิดขึ้นภายใน ไม่กี่วันหลังเริ่มรับประทานยา  ในการรักษาอาการคุณจำเป็นต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่รับประทานเฉพาะเมื่อมีอาการ หากคุณต้องการหยุดใช้ยา ควรค่อย ๆ ปรับลดขนาดยาลงโดยเฉพาะหากคุณเคยรับประทานยาขนาดสูง

 การออกฤทธิ์ของ Effexor ในขนาดยาต่ำ ตัวยา Effexor ออกฤทธิ์เพิ่มระดับสารสื่อประสาท  norepinephrine และ serotonin ในสมอง แต่ในขนาดยาสูงยาสามารถออกฤทธิ์เพิ่มระดับ dopamine ได้ คุณสามารถรับประทานยา Effexor ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจโดยส่วนใหญ่ ได้โดยไม่เกิดอันตรายกิริยาต่อกัน คุณควรพบแพทย์ผู้รักษาอย่างสม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้ได้ขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

คำถามที่ 64  Effexor เหมือนกับยา venlafaxine หรือไม่

คำตอบ  venlafaxine  เป็นชื่อยาในส่วนประกอบของ Effexor ยาEffexor ที่ผลิตและวางจำหน่ายในชื่อการค้าทั่วไปเรียกว่า venlafaxine  ซึ่งควรจะให้ผลเช่นเดียวกัน เนื่องจากยาเหล่านี้ประกอบด้วยตัวยาสำคัญเดียวกัน จากข้อกำหนดในการผลิตยาโดยองค์การอาหารและยา  กำหนดให้ยาในชื่อการค้าทั่วไปมีค่าชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ซึ่งยาต้องผ่านการทดสอบและประเมินผล เพื่อแสดงถึง ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของยาชื่อการค้าทั่วไป เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ หากคุณรู้สึกว่ายาชื่อการค้าทั่วไปไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษา เพื่อประเมินในการรักษาต่อไปด้วยยาต้นแบบ มากกว่าการใช้ยาชื่อการค้าทั่วไป

คำถามที่ 65  Effexor เป็นสาเหตุทำให้เกิดเสมหะมากกว่าปกติ และอาการไอหรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่ม serotonin norepinephrine reuptake inhibitors นำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลไปทั่ว โรคกลัวการเข้าสังคม และโรคตื่นตระหนกอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ ปวดศีรษะนอนไม่หลับ ง่วงซึม กระสับกระส่าย วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปากคอแห้งเบื่ออาหาร ท้องผูก ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ อาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ ไซนัสอักเสบ ติดเชื้อ อาการคล้ายไข้หวัด หายใจเหนื่อยหอบ และอาการไอ นอกจากนี้มีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้ยา Effexor

คำถามที่ 66  Effexor เป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อบิดพลิ้วหรือเกิดความรู้สึกคล้ายไฟช็อตหรือไม่

คำตอบ Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) Effexor ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า นอกจากนั้น Effexor XR (venlafaxine ชนิดออกฤทธิ์เนิ่น) นำมาใช้ในการรักษารักษาโรควิตกกังวลไปทั่ว โรคกลัวการเข้าสังคม และโรคตื่นตระหนก  Effexor และ Effexor XR ออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับสารเคมีในสมองที่เรียกว่า serotonin และ norepinephrine  ซึ่งช่วยปรับสมดุลของสภาวะอารมณ์ การเกิดอาการข้างเคียงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบยาเตรียมของ Effexor และ ลักษณะความผิดปกติที่รักษาด้วย Effexor โดยทั่วไปอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor หรือ Effexor XR ได้แก่ปวดศีรษะ ง่วงหลับ วิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย วิตกกังวล ปากคอแห้ง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ท้องผูก การแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ผิดปกติ อ่อนเพลีย และเหนื่อยออกมากกว่าปกติ

อาการกล้ามเนื้อบิดพลิ้ว เป็นอาการข้างเคียงที่เคยมีรายงานจากการใช้ยา Effexor และ Effexor XR โดยยาสามารถเพิ่มระดับ serotonin ในผู้ป่วยบางรายซึ่งพบได้น้อยมาก ระดับ serotonin ที่เพิ่มขึ้น อาจถึงระดับที่เกิดพิษได้ จนเกิดภาวะ serotonin syndrome การเกิดภาวะ serotonin syndrome เป็นอันตรายต่อชีวิต และมีลักษณะอาการอย่างน้อย 3 อาการ ดังต่อไปนี้ อยู่นิ่งไม่ได้ เหงื่อออกมากผิดปกติท้องเสีย มีไข้สูง การตอบสนองของประสาทอัตโนมัติมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน กล้ามเนื้อกระตุกแบบควบคุมไม่ได้  อาการสั่นสะท้านหรืออาการสั่นบางส่วนของร่างกาย ในรายที่รุนแรง ภาวะ serotonin syndrome จะมีอาการคล้ายคลึงกับ ภาวะ neurologic malignant syndrome ซึ่งอาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ ไข้สูงมาก ตัวสั่นกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง รู้สึกสับสน เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยที่รับประทานยา Effexor และ Effexor XR ควรเฝ้าระวังถึงสภาวะอารมณ์ที่แย่ลงและความเสี่ยงการฆ่าตัวตายในระหว่างการรักษา  

ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ทราบโดยทันทีหากพวกเขามีอาการดังต่อไปนี้วิ ตกกังวล  อยู่ไม่นิ่ง อาการตื่นตระหนกกำเริบ นอนไม่หลับ อารมณ์หงุดหงิด รู้สึกไม่เป็นมิตรพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์หุนหันพลันแล่น กระสับกระส่าย อารมณ์ครื้นเครงผิดปกติ หรืออารมณ์บ้าคลั่ง ( มีพลังทำสิ่งต่างๆมากขึ้นอย่างผิดปกติหรืออารมณ์เกิดขึ้นมากกว่าปกติ)  พฤติกรรมอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดปกติ อาการซึมเศร้าที่แย่ลง และความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ซึ่งอาจมีการวางแผนหรือเตรียมการไว้ อาการเหล่านี้ควรได้รับการติดตาม โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการใช้ยาและเมื่อมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาเพิ่มขึ้นหรือลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรติดตามอาการเหล่านี้ วันต่อวันเนื่องจากอาจเปลี่ยนแปลงโดยทันที อาการเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงของความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ควรติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยา

 การหยุดยาด้วยทันทีเพื่อลดขนาดยา Effexor หรือ Effexor XR  ทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมา ที่เรียกว่า อาการถอนยา สำหรับอาการถอนยาที่เคยมีรายงาน ได้แก่ อยู่นิ่งไม่ได้ เบื่ออาหาร วิตกกังวลรู้ สึกสับสน กล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน และเสียการทรงตัว ท้องเสีย เวียนศีรษะ ปากคอแห้ง รู้สึกเศร้า  กระวนกระวาย และ/หรือ อารมณ์หงุดหงิด อ่อนเพลีย อาการคล้ายไข้หวัด ปวดศีรษะ อารมณ์ครื้นเครงผิดปกติ นอนไม่หลับ คลื่นไส้ กระสับกระส่าย ฝันร้าย ง่วงนอน เหงื่อออก รู้สึกบ้านหมุน อาเจียน การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ เช่น รู้สึกคล้ายไฟช็อต ตัวสั่น กล้ามเนื้อบิดพลิ้ว หากใช้ยาในขนาดสูงและใช้เป็นระยะเวลานาน จะมีโอกาสเกิดอาการถอนยาได้มากขึ้น

คำถามที่ 67  ปัจจุบันฉันรับประทานยา Effexor พร้อมอาหาร โดยรับประทานวันละ 2 ครั้ง หากในวันที่ฉันต้องงดน้ำและอาหารเพื่อตรวจเลือด ฉันสามารถรับประทานยา Effexor โดยไม่พร้อมมื้ออาหารในตอนเช้าได้หรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่ม serotonin -norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI)  เมื่อถูกนำมาใช้ในการรักษา โรคซึมเศร้า ตัวยาชนิดนี้ออกฤทธิ์โดย ปรับสมดุลของ serotonin และ norepinephrine ซึ่งเป็นสารเคมีที่ถูกสร้างขึ้นในสมอง ทำให้ช่วยปรับสภาวะอารมณ์ได้  Effexor ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดรับประทานในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน และรับประทานพร้อมอาหาร หากคุณไม่สามารถรับประทานยาพร้อมอาหาร ควรรับประทานยาพร้อมน้ำอย่างน้อย 1 แก้วในตอนเช้าที่คุณเคยรับประทานตามปกติ คุณควรรับประทานยาชนิดนี้อย่างต่อเนื่องถึงแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม ควรพยายามรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหยุดใช้ยา Effexor โดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะคุณอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์หากหยุดใช้ยาโดยทันที  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพและการใช้ยาของคุณ โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ

คำถามที่ 68 ฉันควรหยุดยา Effexor ER ขนาด 75 mg อย่างไรเนื่องจากฉันเคยพยายามหยุดยา แต่มันทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์

คำตอบ  Effexor XR ( venlafaxineชนิดออกฤทธิ์เนิ่น)  เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)  Effexor XR ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า รวมทั้ง โรควิตกกังวลไปทั่ว  Effexor ใช้ในการรักษา โรคกลัวการเข้าสังคม ซึ่งรู้จักกันในชื่อ social phobia และ Effexor XR ใช้ในการรักษาโรคตื่นตระหนก ทั้งที่มีหรือไม่มีอาการ agoraphobia (ความรู้สึกกลัวการอยู่ในสถานการณ์ที่ใครอาจช่วยเหลือไม่ได้) ร่วมด้วย

Effexor XR  ออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับ serotonin และ norepinephrine  ซึ่งเป็นสารที่ถูกสร้างในสมอง ช่วยปรับสมดุลของสภาวะอารมณ์ การปรับลดขนาดยา หรือหยุดใช้ยา Effexor XR โดยทันที มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นใหม่ ซึ่งเรียกว่า  อาการถอนยา ข้อมูลรายงานอาการถอนยาที่เคยเกิดขึ้น ได้แก่ อยู่ไม่นิ่ง เบื่ออาหารวิตกกังวล รู้สึกสับสน กล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กันและเสียการทรงตัว ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ ปากคอแห้ง รู้สึกเศร้า กระวนกระวาย และ/หรืออารมณ์หงุดหงิด นอนไม่หลับ คลื่นไส้กระสับกระส่ายฝันร้าย ง่วงนอน เหงื่อออก รู้สึกบ้านหมุนอาเจียน การรับรู้ผิดปกติ เช่น รู้สึกเหมือนโดนไฟช็อต อาการสั่น และกล้ามเนื้อบิดพลิ้ว การใช้ยาในขนาดที่สูงขึ้น และใช้ระยะเวลายาวนานในการรักษามีโอกาสเกิดอาการถอนยาได้ มากเช่นกัน  โดยทั่วไปอาการเหล่านี้สามารถหายได้เอง อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลรายงานถึงการเกิดอาการถอนยาที่รุนแรงเมื่อหยุดยา ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับการติดตาม อาการดังที่กล่าวมา เมื่อหยุดใช้ยา Effexor XR ในการรักษา

 เมื่อไหร่ก็ตามหากต้องการหยุดใช้ยา Effexor XR จากข้อมูลรายละเอียดยาของ Effexor XR  แนะนำว่า ควรค่อย ๆ ปรับลดขนาดยา มากกว่าที่จะหยุดยาโดยทันที หากผู้ป่วยไม่สามารถทนอาการถอนยาที่เกิดขึ้น หลังปรับลดขนาดยาหรือเกิดขึ้นหลังหยุดใช้ยา Effexor XR ได้  แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ อาจพิจารณาให้กลับไปใช้ยาขนาดเดิม หลังจากนั้นจึงปรับลดขนาดยา Effexor XR ต่อไป แต่ค่อย ๆ ปรับลดขนาดยา ผู้ป่วยไม่ควรหยุดใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าโดยไม่ปรึกษา ผู้ดูแลการรักษา และในช่วงหยุดยา Effexor XR ควรพบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

คำถามที่ 69  Effexor ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามขาได้หรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine) เป็นยาที่ถูกสั่งใช้ในการรักษา โรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย ซึ่งเคยมีรายงานจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ปากคอแห้งท้องผูก กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ วิงเวียนศีรษะ เหงื่อออก สมรรถภาพทางเพศลดลง ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น ระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้อมูลยา Effexor พบว่า อาการกล้ามเนื้อเป็นตะคริว กล้ามเนื้อหดเกร็ง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยมาก ภาวะร่างกายสูญเสียน้ำ เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยเช่นกัน

สำหรับอาการกล้ามเนื้อเป็นตะคริวอาจเกิดขึ้นจากภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ำ อาจเป็นผลจากการออกกำลังกายอย่างหนัก  อาการบาดเจ็บ ภาวะร่างกายสูญเสียน้ำ ภาวะเสียสมดุลอิเล็กโทรไลต์ในร่างกาย  รวมทั้งอาจเป็นอาการข้างเคียงของยา  ที่เกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไป คุณควรแน่ใจว่า คุณได้รับสารน้ำในปริมาณเพียงพอ และปรึกษาร่วมกับแพทย์ถึงอาการที่เกิดขึ้น  ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยาที่ซื้อมารับประทานเอง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรหรือสารสกัดธรรมชาติ การเกิดอันตรกิริยาที่ร้ายแรง อาจเกิด จากการใช้ยา ร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรหรือสารสกัดธรรมชาติที่ซื้อมารับประทานเอง

คำถามที่ 70  Effexor ทำให้ฉันเกิดอาการท้องผูกหรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) Effexor ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมอง ที่เรียกว่า สารสื่อประสาท และนำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก จากข้อมูลรายละเอียดในใบแทรกยา ระบุว่าอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ คลื่นไส้ นอนไม่หลับ เหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย และวิงเวียนศีรษะ สำหรับอาการท้องผูกและอาเจียนมีรายงานในผู้ป่วยที่รับประทานยา Effexor เช่นเดียวกัน นอกจากนี้อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้ยา Effexor  

อาการท้องผูกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และคุณควรพิจารณา ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ผู้รักษา เพื่อหาสาเหตุของอาการท้องผูกไม่ควรหยุดใช้ยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษา การหยุดใช้ยา Effexor โดยทันที เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการถอนยาได้ซึ่งได้แก่ อาการท้องเสีย วิตกกังวล คลื่นไส้ อ่อนเพลีย และอาการคล้ายไข้หวัด การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันช่วยทำให้อาการท้องผูกดีขึ้น รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และขับถ่ายเป็นเวลา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกร เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาของคุณโดยเฉพาะก่อนเรียนแปลงการรักษาใดๆ

คำถามที่ 70  Effexor ทำให้ฉันเกิดอาการท้องผูกหรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) Effexor ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมอง ที่เรียกว่า สารสื่อประสาท และนำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก จากข้อมูลรายละเอียดในใบแทรกยา ระบุว่าอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor ได้แก่ คลื่นไส้ นอนไม่หลับ เหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย และวิงเวียนศีรษะ สำหรับอาการท้องผูกและอาเจียนมีรายงานในผู้ป่วยที่รับประทานยา Effexor เช่นเดียวกัน นอกจากนี้อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้ยา Effexor  

อาการท้องผูกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และคุณควรพิจารณา ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ผู้รักษา เพื่อหาสาเหตุของอาการท้องผูกไม่ควรหยุดใช้ยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษา การหยุดใช้ยา Effexor โดยทันที เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการถอนยาได้ซึ่งได้แก่ อาการท้องเสีย วิตกกังวล คลื่นไส้ อ่อนเพลีย และอาการคล้ายไข้หวัด การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันช่วยทำให้อาการท้องผูกดีขึ้น รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และขับถ่ายเป็นเวลา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกร เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาของคุณโดยเฉพาะก่อนเรียนแปลงการรักษาใดๆ

คำถามที่ 72  ฉันรับประทานยา Effexor ขนาด 75 mg วันละ 2 ครั้ง หากฉันไม่ได้รับประทานยาเม็ดที่ 2 ในวันนี้ จนถึงตอนเช้าวันถัดไป จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดบ้าง และเป็นอันตรายหรือไม่หากฉันลืมรับประทานยา  ปัจจุบันนี้ฉันใช้ยา  Lopressor ขนาด 50 mg และใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจด้วย หากลืมรับประทานยาฉันจะสามารถผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่

คำตอบ  สิ่งสำคัญในการรักษา คือคุณต้องรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากแพทย์ผู้รักษาแนะนำว่า คุณต้องรับประทานยาวันละ 2 ครั้ง โดยทฤษฎีแล้วควรรับประทานยาห่างกันประมาณ 12 ชั่วโมง แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะรับประทานยา 1 เม็ดในตอนเช้า และ 1 เม็ดในตอนเย็น Effexor (venlafaxine)  เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม serotonin / norepinephrine reuptake inhibitor ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลไปทั่ว โรคกลัวการเข้าสังคม และโรคตื่นตระหนก จากข้อมูลยืนยันทางการแพทย์ระบุว่า หากผู้ป่วยลืมรับประทานยา Effexor แนะนำให้รับประทานยามื้อนั้นทันทีที่นึกได้ เว้นแต่ใกล้ถึงเวลามื้อถัดไป หากใกล้ถึงเวลารับประทานยามื้อถัดไป แนะนำว่า ให้ข้ามมื้อยาที่ลืมรับประทานและรับประทานยามื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ควรเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า คำแนะนำเหล่านี้ ใช้ในกรณีลืมรับประทานยาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก หากคุณมีปัญหาในการรับประทานยาวันละ 2  ครั้ง คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ยา Effexor XR  ซึ่งเป็นรูปแบบยาชนิดออกฤทธิ์เนิ่นของ Effexor รูปแบบยาชนิดนี้แนะนำให้รับประทานเพียงวันละ 1 ครั้ง จากการตรวจสอบรายงานการเกิดอันตรกิริยาของยาทั้ง 2 ชนิดที่กล่าวมานั้น พบว่ายาไม่เกิดอันตรายกริยาต่อกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกร เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาของคุณโดยเฉพาะก่อนเรียนแปลงการรักษาใดๆ

คำถามที่ 73  การใช้ยา Effexor ทำให้อาการตัวสั่นแย่ลงหรือไม่ และควรรักษาอาการดังกล่าวอย่างไร

คำตอบ  Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่ม selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) โดยส่วนใหญ่นำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก นอกจากนี้ Effexor ยังถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคอื่น ๆ เช่น โรคย้ำคิดย้ำทํา โรคอารมณ์สองขั้ว และป้องกันอาการปวดศีรษะบางชนิด อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย ได้แก่ น้ำหนักตัวและความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง คลื่นไส้ ปากคอแห้ง ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ฝันร้าย นอนไม่หลับ มองเห็นไม่ชัดเจน กระสับกระส่าย เหงื่อออกเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ และความต้องการทางเพศลดลง จากข้อมูลรายละเอียดยาของ Effexor ระบุว่า ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกมีรายงานผู้ป่วยประมาณ 10% ที่รับประทานยาแล้วเกิดอาการตัวสั่น ซึ่งถือเป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย คุณควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา หากคุณมีอาการตัวสั่นเกิดขึ้น หรืออาการตัวสั่นแย่ลงจากการใช้ยา Effexor เนื่องจากอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดยา แพทย์ผู้รักษาของคุณสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดบนพื้นฐานของสภาวะการเจ็บป่วยของคุณ นอกจากนี้อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา Effexor

คำถามที่ 74 Effexor สามารถลดอาการปวดได้หรือไม่

คำตอบ Effexor (venlafaxine)  เป็นยาที่นำมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า นอกเหนือจากนี้แพทย์ยังนำยา Effexor มาใช้ในการรักษาโรคอื่น ๆ มากกว่าที่ระบุตามข้อบ่งใช้ของบริษัทผู้ผลิตยา เรียกว่าเป็น ข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากระบุในฉลากยา  ได้แก่ รักษาอาการปวดปลายประสาท อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอาการปวดศีรษะไมเกรน Effexor เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า SNRIs  ซึ่งออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมอง 2 ชนิด คือ serotonin และ norepinephrine สารเคมีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณประสาทระหว่างเส้นประสาท และหากเสียสมดุลก็จะทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้  Effexor ออกฤทธิ์โดยปรับสมดุลของ serotonin และ norepinephrine ทำให้อาการผิดปกติต่าง ๆ ดีขึ้น แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนถึงการออกฤทธิ์ของ Effexor ในการรักษาอาการปวดปลายประสาท อาจเกี่ยวกับยายับยั้งการส่งสัญญาณประสาท ระหว่างไขสันหลังและสมอง ที่สัมพันธ์กับอาการปวดปลายประสาท จึงช่วยลดอาการปวดได้ อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Effexor XR ได้แก่ ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ ปากคอแห้ง นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ กระสับกระส่าย ความผิดปกติของสมรรถภาพทางเพศ  ง่วงนอน เหงื่อออก และอ่อนเพลีย

คำถามที่ 75 แพทย์สั่งใช้ยา Effexor ให้ฉันเพื่อรักษาอาการร้อนวูบวาบ หากฉันรับประทานยาในเวลาก่อนนอนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารับประทานตอนเช้าหรือไม่

คำตอบ Effexor (venlafaxine)  เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)  Effexor มักถูกสั่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า  Effexor XR  รูปแบบแคปซูล (venlafaxine ชนิดออกฤทธิ์เนิ่น) มีข้อบ่งใช้ในการรักษา โรควิตกกังวลไปทั่ว  โรคกลัวการเข้าสังคม และโรคตื่นตระหนก  Effexor ออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับ serotonin และ norepinephrine ซึ่งเป็นสารเคมีในสมอง ช่วยปรับสมดุลของสภาวะอารมณ์ นอกเหนือจากนี้ในบางครั้ง Effexor ยังถูกสั่งใช้เพื่อรักษาอาการร้อนวูบวาบ  ( อาการร้อนวูบวาบเป็นอาการที่รู้สึกร้อนและเหงื่อออกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง) ในผู้หญิงที่เข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือน (วัยหมดประจำเดือน) หรือผู้หญิงที่รับประทานยาเพื่อรักษามะเร็งเต้านม

ยา Effexor ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด เป็นรูปแบบยาสำหรับรับประทานชนิดแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่น และชนิดเม็ด สำหรับยาชนิดเม็ดโดยทั่วไปรับประทาน 2-3 ครั้งต่อวัน พร้อมอาหาร และยารูปแบบชนิดแคปซูลออกฤทธิ์เนิ่นโดยทั่วไปรับประทานเพียงวันละ 1 ครั้งในตอนเช้าหรือตอนเย็นพร้อมอาหาร ควรรับประทานยา Effexor ในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน และหากมีข้อสงสัยควรซักถามแพทย์หรือเภสัชกรเพื่ออธิบายเพิ่มเติม คุณควรรับประทานยา Effexor ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรปรับเพิ่มขนาดหรือลดขนาดยา หรือรับประทานยา บ่อยครั้งหรือนานกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง หากคุณรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเวลาของการรับประทานยา Effexor ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกร เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาของคุณโดยเฉพาะก่อนเรียนแปลงการรักษาใดๆ

คำถามที่ 76  ฉันรับประทานยา Effexor เพื่อรักษาอาการร้อนวูบวาบอาการข้างเคียงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หากรับประทานยาขนาดสูงจะสามารถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าการรับประทานยาขนาดต่ำกว่าหรือไม่

คำตอบ  Effexor (venlafaxine ) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าที่นำมาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งอาการร้อนวูบวาบ Effexor เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ออกฤทธิ์โดยปรับสมดุลของ serotonin และ norepinephrine ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการต่างๆ จากข้อมูลรายละเอียดยาของ Effexor มีรายงานว่า พบผู้ป่วยเกิดภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ของผู้ป่วยที่ใช้ยาในระหว่างการศึกษาทางคลินิก  อย่างไรก็ตามโดยแท้จริงแล้วพบว่า ภาวะน้ำหนักตัวลดลงเป็นอาการข้างเคียงที่พบได้มากกว่า ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ผู้ป่วยใช้ยาชนิดนี้ ภาวะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกี่ยวข้องกับขนาดยา ดังนั้นขนาดยา Effexor ที่คุณรับประทานไม่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกร เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาของคุณโดยเฉพาะก่อนเรียนแปลงการรักษาใดๆ

คำถามที่ 77 Effexor  เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะ ความดันโลหิต ไขมันในเส้นเลือด หรือน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้หรือไม่ เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ภาวะที่จะเข้าสู่โรคเบาหวาน  เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมาฉันจึงเริ่มควบคุมอาหารตามคำสั่งแพทย์ โดยลดปริมาณการรับประทานมันฝรั่ง พาสต้า ขนมปัง และน้ำตาล และฉันพบว่าน้ำหนักตัวลดลง 25 ปอนด์ แต่ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดยังคงเพิ่มสูงอยู่แทนที่จะลดลง

คำตอบ  จากข้อมูลรายละเอียดยาพบว่า Effexor (venlafaxine) เป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงและระดับโคเลสเตอรอลในกระแสเลือด เพิ่มสูงขึ้นได้  นอกจากนี้ภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นมีรายงานว่าเป็นอาการ ข้างเคียงที่เกิดขึ้นไม่บ่อยเพียง 0.1- 1 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่ใช้ยาในระหว่างการศึกษาก่อนวางจำหน่ายยา Effexor หากคุณมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น ควรปรึกษา แพทย์เพื่อประเมินและวินิจฉัยภาวะโรคร่วม และเพื่อประเมินหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

 Effexor เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่ม serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนก จากข้อมูลรายละเอียดยา มีรายงานอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยในระหว่างการศึกษาทางคลินิกของ Effexor ได้แก่ อ่อนเพลีย เหงื่อออก คลื่นไส้ ท้องผูก อาเจียนเบื่ออาหาร ปากคอแห้ง รู้สึกเหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ กระสับกระส่าย วิตกกังวล ตัวสั่น และมองเห็นไม่ชัดเจน สิ่งสำคัญคือควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากสามารถเพิ่มการเกิดอาการข้างเคียงของยา Effexor ได้ ควรรับประทานยา Effexor พร้อมอาหาร และดื่มน้ำตามอย่างน้อย 1 แก้ว สิ่งสำคัญคือ ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกร เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาของคุณโดยเฉพาะก่อนเรียนแปลงการรักษาใดๆ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์