Ortrip

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 477,337 คน

Ortrip เป็นชื่อการค้าของยาสามัญ คือ นอร์ทริปไทลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Nortriptyline HCl) ผลิตโดยบริษัท Central Poly Trading เป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้า ใช้ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า กลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ ยาเป็นโครงสร้างที่ออกฤทธิ์ของอะมิทริปไทลีน (amitriptyline) เชือว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาท เซโรโทนิน (serotonin) และนอร์อีพิเนบฟรีน (norepinephrine) ทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์ในประสาทในสมองและไขสันหลัง ในระบบประสาทส่วนกลาง เกิดได้มากยิ่งขึ้น

Ortrip จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย ตามการจำแนกโดยคณะกรรมการอาหารและยา มีจำหน่ายเฉพาะร้านยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งควบคุมการขายยา ต้องมีการจัดทำบัญชียาอันตราย และสำหรับบุคคลทั่วไปเภสัชกรสามารถจำหน่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพฯ รูปแบบยาที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29
 • รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 10 และ 25 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ของยา Ortrip

โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ของยานี้ ได้แก่

 • โรคซึมเศร้า (depression)
 • ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะรดที่นอน และปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • เลิกบุหรี่ (ไม่ใช่ข้อบ่งใช้บนฉลาก)

ขนาดและวิธีการใช้ยา Ortrip

Ortrip มีขนาดและวิธีการใช้ตามข้อบ่งใช้ ดังนี้

 • โรคซึมเศร้า การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน
  • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 25 มิลลิกรัม รับประทาน 3-4 ครั้งต่อวัน ปรับขนาดยาได้ตามการตอบสนองของอาการ ขนาดยาสูงสุด 150 มิลลิกรัมต่อวันในรายที่มีอาการรุนแรง
  • ขนาดการใช้ยาในเด็กโต อายุ 10-19 ปี ขนาด 30-50 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน
  • ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาด 30-50 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน
 • ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะรดที่นอน และปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน
  • ขนาดการใช้ยาในเด็ก
   • อายุ 6-7 ปี น้ำหนักตัว 20-25 กิโลกรัม ขนาด 10 มิลลิกรัม
   • อายุ 8-11 ปี น้ำหนักตัว 25-35 กิโลกรัม ขนาด 10-20 มิลลิกรัม
   • อายุมากกว่า 11 ปี น้ำหนักตัว 35-54 กิโลกรัม ขนาด 25-35 มิลลิกรัม
   • ทุกขนาดยาให้รับประทานก่อนนอน
   • ระยะเวลาการรักษาสูงสุด ไม่เกิน 3 เดือน
 • เลิกบุหรี่ แนะนำให้ปรึกษาการใช้ข้อบ่งใช้นี้กับแพทย์ หรือเภสัชกร เนื่องจากไม่ใช่ข้อบ่งใช้บนฉลาก
  • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 25 มิลลิกรัมต่อวัน เริ่มต้นใช้ยา 10-28 วันก่อนวันที่จะเลิกบุหรี่
  • อาจค่อยเพิ่มขนาดยาเป็น 75-100 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ใช้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 12 สัปดาห์หลังจากวันที่เลิกสูบบุหรี่

ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของการใช้ Ortrip

ข้อควรระวังในการใช้ Ortrip ได้แก่

 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยภาวะ Mania ซึ่งเป็นภาวะอารมณ์ดีหรือก้าวร้าวผิดปกติของโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar) อีกภาวะหนึ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกับ Mania คือ Depress เป็นภาวะที่มีอาการซึมเศร้าผิดปกติ
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับบกพร่อง ระดับรุนแรง
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยพอร์ฟิเรีย (Porphyria) ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายสร้างสารพอร์ไฟรินมากเกินไป ซึ่งพอร์ไฟรินเป็นสารที่เกี่ยวข้องการกับทำงานของเม็ดเลือดแดง สารพอร์ไฟรินที่มากเกินไปส่งผลต่อความผิดปกติของร่างกายทั้งในรูปแบบเฉียบพลัน คือส่งผลต่อระบบประสาท และรูปแบบส่งผลต่อผิวหนัง อาการแสดงส่งผลต่อหลายระบบ เช่น ส่งผลต่อระบบเลือด ความดันโลหิต ส่งผลต่อระบบประสาท เช่น อาการวิตกกังวล เห็นภาพหลอน ระบบกล้ามเนื้อ มีอาการปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง อัมพาต ระบบหายใจ เช่น หายใจลำบาก เป็นต้น
 • ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitor (MAOI) ได้แก่ Isocarboxazid, Phenelzine, Selegiline, Tranylcypromine หรือในผู้ป่วยที่เพิ่งหยุดยากลุ่ม MAOI ไม่เกิน 14 วัน
 • ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับผู้ป่วยที่ใช้ยา Linezolid
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเกิดการชัก
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคต้อหินมุมแคบ
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยปัสสาวะลำบาก และในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ควรระวังการใช้ยานี้ผู้ป่วยตับ ไตบกพร่อง
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของการใช้ Ortrip ได้แก่

 • อ่อนเพลีย ง่วงซึม อ่อนแรง ปากแห้ง ท้องผูก มองเห็นภาพไม่ชัด วิตกกังวล อยู่ไม่สุข ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่ออกมาก ส่งผลต่อความดันโลหิต คลื่นไฟฟ้าหัวใจ หัวใจเต้นเร็ว สับสน มึนงง เกิดผื่นคัน อวัยวะเพศไม่แข็งตัว อาการชัก เพิ่มค่าเอนไซม์ตับ ภาวะ Agranulocytosis (ภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (Neutrophil) ต่ำ) เกร็ดเลือดต่ำ
 • ยามีผลทำให้ระดับของเซโรโทนินสูงขึ้น มีความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการ Extrapyramidal อาการแสดง ได้แก่ มีอาการกล้ามเนื้อสั่น เคลื่อนไหวผิดปกติ ตัวแข็ง

ข้อควรทราบอื่นๆของยา Ortrip

 • ยาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category C ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ควรใช้ยานี้เฉพาะเมื่อแพทย์มีความเห็นว่า ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากยามากกว่าความเสี่ยงรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์
 • ยานี้ไม่ได้มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้า (depression) ของโรคไบโพลาร์
 • ไม่ควรหยุดใช้ยานี้ในทันที ควรค่อยลดขนาดการใช้ยาลง
 • ยาอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ลดความสามารถในการตัดสินใจ การคิด และการเคลื่อนไหว ดังนั้นเมื่อใช้ยาจึงควรหลีกเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักร การขับขี่ยานพาหนะ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย
 • ยามีฤทธิ์เพิ่มการกดประสาทเมื่อรับประทานยาร่วมกับเอทานอล จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับแอลกอฮอล์
 • หากรับประทานยาวันละครั้งตามขนาดยาที่แนะนำ ให้รับประทานก่อนนอน
 • ควรติดตามระดับความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ในช่วงแรกของการใช้ยา
 • ควรติดตามอาการหลังการใช้ยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม และการเกิดความคิดฆ่าตัวตายของผู้ป่วย
 • ยานี้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส

ที่มาของข้อมูล

MIMS Thailand, Ortrip (https://www.mims.com/thailand/drug/info/ortrip), April 2019.

MIMS Thailand, Nortriptyline (https://www.mims.com/thailand/drug/info/nortriptyline?mtype=generic), April 2019.

MIMS UK., Nortriptyline (https://www.mims.co.uk/drugs/central-nervous-system/depression/nortriptyline), April 2019.

Medscape Reference, Nortriptyline (https://reference.medscape.com/drug/pamelor-nortriptyline-342944), April 2019.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์