Diora 21 และ 28

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 22, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 516,262 คน

รูปแบบและส่วนประกอบของยา

Diora 21 และ 28 เป็นยาในกลุ่ม ยาคุมกำเนิดในรูปแบบยาเม็ดผสม (combination oral contraceptive; COC) สำหรับรับประทาน ยาอยู่ในรูปแบบแผง 21 เม็ด ตัวยาประกอบด้วยดี-นอร์เจสเทรล (d-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม และเอธินิล เอสตราไดออล (ethinyl estradiol)0.03มิลลิกรัมสำหรับ Diora 28 จะมียาที่ไม่มีฤทธิ์อีก 7 เม็ดคือเม็ดที่ 22-28

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

กลไกการออกฤทธิ์

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ยับยั้งการตกไข่ โดยควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง คือ ฮฮร์โมนโกแนโดรโทรฟิน (gonadotrophins) ลูทีไนซิง ฮอร์โมน (luteinizing hormone) และฟอลลิเคิล สติมูเลติง ฮอร์โมน (follicle stimulating hormone) ผ่านกลไกการยับยั้งย้อนกลับ (negative feedback) สามารถยับยั้งการเจาะของสเปิร์มโดยผ่านกลไกการเพิ่มความหนาของเยื่อเมือก และเปลี่ยนภาวะของผนังมดลูกและท่อนำไข เพื่อขัดขวางการปฏิสนธิและทำให้ไม่อยู่ในภาวะเหมาะสมแก่การฝังตัว

ข้อบ่งใช้

ข้อบ่งใช้สำหรับการคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดในรูปแบบยาเม็ดชนิดผสม 21 เม็ด มีวิธีรับประทาน คือรับประทานยาต่อเนื่องตั้งแต่เม็ดที่ 1 วันละ 1 เม็ด ควรรับประทานยาในเวลาเดิมของทุกวัน เช่น รับประทานยาเม็ดแรก เวลา 20.00 น. ก็ควรรับประทานยาเม็ดถัดไปจนหมดแผงในเวลา 20.00 น. หรือคาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมงของเวลาเดิมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการคุมกำเนิด โดยแนะนำให้รับประทานยาหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน รับประทานยาต่อเนื่อง 21 วันจนหมดแผง จากนั้นไม่ต้องรับประทานยาอีก 7 วัน จึงค่อยเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ โดยเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ตั้งแต่เม็ดแรกจนครบ 21 เม็ดและหยุดรับประทานยา 7 วันดังเดิม ตัวยาจะยังไม่ถือว่ามีฤทธิ์ในการคุมกำเนิดอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วันส่วนDiora 28 ให้รับประทานต่อเนื่อง 28 เม็ดจนหมดแผง เม็ดหมดแผงแล้วให้เริ่มแผงใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องรออีก 7 วัน

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา

หากลืมรับประทานยา 1 เม็ดใน 21 เม็ด ให้รับประทาน 1 เม็ดทันทีที่นึกได้ โดยผู้ป่วยอาจรับประทานยา 2 เม็ดใน 1 วัน และให้รับประทานยาเม็ดที่เหลือ 1 เม็ดตามปกติจนกระทั่งหมดแผง และไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วม

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

หากลืมรับประทานยา 2 เม็ดต่อเนื่องกันในสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สอง (เม็ดที่ 1-14) ให้รับประทานยา 2 เม็ดในวันที่นึกได้ และรับประทานยาในวันถัดไปอีก 2 เม็ด จากนั้นรับประทานยาเม็ดที่เหลือ 1 เม็ดตามปกติจนกระทั่งหมดแผง และควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากวันที่นึกได้

หากลืมรับประทานยา 2 เม็ดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ที่สามหรือสัปดาห์ที่สี่ (เม็ดที่ 15-21) ให้เลิกใช้ยาแผงเดิมแล้วเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ในวันถัดไป ละควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากวันที่นึกได้

หากลืมรับประทานยา 3 เม็ดต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะในสัปดาห์ใดก็แล้วแต่ (เม็ดที่ 1-21) ให้เลิกใช้ยาแผงเดิมแล้วเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ในวันถัดไป ละควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากวันที่นึกได้

สำหรับ Diora 28 ถ้าหากลืมรับประทานยาหลอก (เม็ดที่ 22-28) 1 เม็ดหรือมากกว่า 1 เม็ดในสัปดาห์ที่สี่ ให้ข้ามการรับประทานยาเม็ดที่ลืมนั้นไป แล้วรับประทานยาเม็ดที่เหลือตามปกติจนกระทั้งหมดแผงและไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วม

ข้อควรระวังของการใช้ยา

  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะในผู้ที่สูบบุหรี่จัดและมีอายุมากกว่า 35 ปีเนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  • ควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยมะเร็งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศ
  • ยาควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหากเกิด arterial thrombotic หรือ venous thrombotic
  • ควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหัวใจ ไมเกรน ความดันโลหิตสูง
  • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

อาจก่อให้เกิดอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดศีรษะ สับสน มึนงง คัดหน้าอก มีเต้านมในเพศชาย ภาวะซึมเศร้า รบกวนความอยากอาหาร น้ำหนักตัวเปลี่ยน บวมน้ำ ความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลง ขนร่วงหรือขนดก คลื่นไส้ อาเจียน

ข้อมูลการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category X คือไม่แนะนำให้ใช้ยาในสตรีมีครรภ์เนื่องจากตัวยาสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ สำหรับสตรีให้นมบุตร ไม่แนะนำให้ให้นมบุตรระหว่างการรับประทานยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษา

ควรเก็บยาไว้ในภาชนะปิดมิดชิด พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง พ้นจากความร้อน แสงแดด และความชื้น

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์