Pregabalin (Lyrica)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มี.ค. 19, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,180,508 คน

สรรพคุณของยา Pregabalin

ยา Pregabalin เป็นยาสำหรับรักษาอาการปวดเส้นประสาทซึ่งมีสาเหตุจากโรคเบาหวาน การติดเชื้องูสวัด (Herpes zoster) หรือการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal cord injury) นอกจากนี้ยังใช้สำหรับรักษาอาการปวดในผู้ที่เป็นโรคไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia)

นอกจากนี้ยา Pregabalin ยังใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษาอาการชักเฉพาะที่ (Focal seizures)

วิธีใช้ยา Pregabalin

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกร

รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ซึ่งขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรคที่คุณเป็น การทำงานของไต และการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ สำหรับเด็กขนาดยาจะคำนวณตามน้ำหนักตัว

ถ้าคุณใช้ยา Pregabalin ในรูปแบบยาน้ำ โปรดตวงยาโดยใช้อุปกรณ์ตวงตา/ช้อนตวงยาโดยเฉพาะ อย่าใช้ช้อนรับประทานอาหารตวงยา เพราะอาจทำให้ได้รับขนาดยาไม่ถูกต้อง 

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากยา เช่น อาการเวียนศีรษะ และง่วงนอน แพทย์อาจให้คุณเริ่มยาด้วยขนาดต่ำก่อน และค่อยปรับเพิ่มขนาดยาขึ้น ดังนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

คุณต้องใช้ยานี้เป็นประจำจึงจะได้ประโยชน์จากยาเต็มที่ เพื่อไม่ให้ลืมรับประทานยา แนะนำให้รับประทานในเวลาเดียวกันของทุกวัน ยานี้จะออกฤทธิ์ได้ดีต่อเมื่อมีปริมาณยาในร่างกายคงที่ตลอดระยะเวลาที่รักษา ดังนั้นคุณต้องรับประทานยา Pregabalin ด้วยระยะเวลาที่ห่างเท่าๆ กัน ตลอดทั้งวัน 

อย่าหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาการบางอย่าง เช่น อาการชัก อาจแย่ลงเมื่อหยุดยากะทันหัน นอกจากนี้ยังอาจมีอาการอื่นๆ ด้วย เช่น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ และท้องเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้นขณะหยุดยา แพทย์อาจพิจารณาปรับลดขนาดยาลงช้าๆ ก่อนหยุดยาให้กับคุณ หากเกิดอาการใดๆ เกิดขึ้น หรืออาการที่เป็นอยู่แย่ลง ให้แจ้งแพทย์ทันที

แม้ว่ายานี้จะช่วยรักษาคนจำนวนมาก แต่พบว่าอาจทำให้เกิดการติดยาได้ ซึ่งความเสี่ยงของการติดยาจะยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าคุณติดสารเสพติด เช่น ใช้ยาเสพติด หรือเสพติดการดื่มแอลกอฮอล์ ขอแนะนำให้รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดยา และให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งแพทย์ หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง

ผลข้างเคียงของยา Pregabalin

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา Pregabalin ได้แก่ ง่วงนอน เวียนศีรษะ ปากแห้ง ท้องผูก มีปัญหาในการมีสมาธิจดจ่อ หรือน้ำหนักตัวเพิ่ม ถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

แจ้งแพทย์ทันทีถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อย แต่ร้ายแรง ได้แก่ ตาพร่ามัว เลือดออกผิดปกติ มีรอยช้ำผิดปกติ ทรงตัวไม่อยู่ สับสน ปวดกล้ามเนื้อ/กดเจ็บที่กล้ามเนื้อ/กล้ามเนื้ออ่อนแรง (โดยเฉพาะถ้ารู้สึกอ่อนเพลีย หรือมีไข้ร่วมด้วย) บวมที่มือ/ขา/เท้า มีอาการของปัญหาที่ไต เช่น ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลงไป

มีผู้ป่วยจำนวนไม่มากนักที่ใช้ยากันชักสำหรับรักษาโรคใดๆ ก็ตาม (เช่น อาการชัก โรคไบโพลาร์ อาการปวด) อาจพบว่ามีอาการซึมเศร้า มีความคิดฆ่าตัวตาย/พยายามฆ่าตัวตาย หรือมีปัญหาทางจิตใจ/อารมณ์ระหว่างใช้ยาได้ ดังนั้นต้องแจ้งแพทย์ทันทีถ้าคุณ หรือคนในครอบครัว หรือผู้ดูแล สังเกตเห็นว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ/มีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม มีอาการซึมเศร้า มีความคิดฆ่าตัวตาย/พยายามฆ่าตัวตาย หรือคิดทำร้ายตนเอง 

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น คัน/บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ) เวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา Pregabalin

ถ้าคุณแพ้ยา Pregabalin หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยา Pregabalin ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณ

  • เป็นโรคหัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว
  • เป็นโรคไต
  • มีประวัติการแพ้ เช่น มีอาการคัน บวม ที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ (Angioedema) 
  • ตนเองหรือคนในครอบครัวติดสารเสพติด เช่น ใช้ยาเสพติด หรือติดการดื่มแอลกอฮอล์

ยา Pregabalin อาจทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ หรือง่วงนอน หรือตาพร่ามัว โดยแอลกอฮอล์จะทำให้อาการวิงเวียนศีรษะและอาการง่วงนอนเป็นมากขึ้น ห้ามขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัวหรือการมองเห็นที่ชัดเจน จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และแนะนำให้จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่

ผู้สูงอายุอาจเกิดอาการข้างเคียงจากยาได้มากกว่าปกติ โดยเฉพาะอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ ทรงตัวไม่อยู่ และอาการสับสน

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ โดยให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์

ยา Pregabalin ผ่านไปยังน้ำนมได้ จึงให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร 

การใช้ยา Pregabalin ร่วมกับยาอื่น 

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

รายการยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา Pregabalin:

  • Sodium Oxybate
  • ยารักษาโรคเบาหวานกลุ่ม Thiazolidinedione
  • ยากลุ่ม Opioids

การได้รับยา Pregabalin เกินขนาด 

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา Pregabalin เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669 

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้

อาจมีการตรวจการทำงานของไตระหว่างใช้ยา

หากลืมรับประทานยา Pregabalin

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา Pregabalin

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์