Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Clonazepam คือยาอะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 12 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,455,830 คน

Clonazepam  เป็นตัวยาสำคัญในชื่อการค้า Klonopin แพทย์สั่งใช้ยาในการรักษาอาการชักและอาการตื่นตระหนก หวาดกลัว จัดเป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines ออกฤทธิ์โดยเพิ่มการทำงานของ GABA ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ยับยั้งการนำกระแสสัญญาณประสาทในสมอง

ในปีค.ศ. 1975 องค์การอาหารและยาอนุญาตจัดจำหน่าย clonazepamในชื่อการค้า Klonapin ซึ่งผลิตโดยบริษัทยา Roche และปัจจุบันหลายบริษัทผลิตตัวยา clonazepam ออกมาวางจำหน่ายอย่างมากมาย Clonazepam เป็นยาที่มีการควบคุมการใช้เป็นพิเศษ เนื่องจาก คนทั่วไปอาจนำมาใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรืออาจเกิดอาการติดยาได้ ในปีค.ศ. 2011 มีรายงานผู้ป่วยเข้ารับการรักษาฉุกเฉินจากการใช้ยา clonazepam ในทางที่ผิดถึง 76,557 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2004 เป็นร้อยละ 122

คำเตือนในการใช้ยา clonazepam

Clonazepam อาจเพิ่มความเสี่ยงในความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ประมาณ 1 ใน 500 ของผู้ป่วยที่ใช้ยา clonazepam อาจเกิดความคิดฆ่าตัวตายได้ โดยมีอาการในสัปดาห์แรกของการใช้ยา เมื่อเริ่มใช้ยา clonazepam คุณต้องแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบ หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีความคิดทำร้ายตัวเอง อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดอาการตื่นตระหนกหวาดกลัว อยู่ไม่นิ่ง กระสับกระส่ายวุ่นวาย หรือเกิดอาการซึมเศร้า เพื่อนและบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวควรเฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติของคุณ

ไม่มีงานวิจัยใดแสดงผลความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยา clonazepam รักษาอาการตื่นตระหนกหวาดกลัวในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 18 ปี และควรระมัดระวังการใช้ยา clonazepam ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หากคุณมีประวัติแพ้ยาใดๆ แจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้ง รวมทั้งยาตัวอื่นๆในกลุ่ม benzodiazepines  สำหรับยาในกลุ่ม benzodiazepine มีจำหน่ายในชื่อการค้าทั่วไป ได้แก่ Valium ,Xanax ,Librium ,Dalmane และ Ativan

ตัวยา clonazepam สามารถเกิดอันตรกิริยากับยาหลายชนิด ดังนั้นควรแจ้งให้ทราบถึงยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ในตอนนี้ ไม่ควรใช้ยา clonazepam ถ้าคุณเป็นต้อหินมุมเปิดที่ยังไม่ได้รักษา ดังนั้นหากคุณพบความผิดปกติทางสายตาควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากตับผิดปกติรุนแรงไม่แนะนำให้รับประทานยา clonazepam และนอกจากนี้อาการผิดปกติหรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มใช้ยา clonazepam ได้แก่

 • ปอดทำงานผิดปกติ
 • มีอาการกลืนลำบาก
 • ไตทำงานบกพร่อง
 • ติดเหล้าหรือใช้สารเสพติด

อาการถอนยา clonazepam

เมื่อคุณใช้ยา clonazepam ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจมีโอกาสติดยาได้ และหากเกิดภาวะติดยา clonazepam ไม่ควรหยุดยาโดยทันที เพราะการหยุดยาทันทีเป็นอันตรายทำให้เกิดอาการถอนยาและอาการชักได้ อาการถอนยาได้แก่ อาการประสาทหลอน ตัวสั่นตะคริว วิตกกังวล เหงื่อออกผิดปกติ และนอนไม่หลับ

การใช้ยา clonazepam ในขณะตั้งครรภ์

การใช้ยา clonazepam ในระหว่างตั้งครรภ์จะเกิดอันตราย  เนื่องจากมีรายงานเหตุการณ์ของการใช้ยา clonazepam ในระหว่างตั้งครรภ์มีความเสี่ยงทำให้ทารกที่คลอดออกมาพิการแต่กำเนิด ก่อนเริ่ม ใช้ยา clonazepam แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ หรือหากในระหว่างใช้ยา clonazepam คุณตั้งครรภ์ ก็ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อหยุดยา มารดาไม่ควรใช้ยา clonazepam ในระหว่างให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเปลี่ยนเป็นยาชนิดอื่นในระหว่างให้นมบุตร

อาการข้างเคียงของยา clonazepam

ตัวยา clonazepam มีอาการข้างเคียงมากมาย อาการข้างเคียงอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในการใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคลมชัก คือ อาการง่วงซึม เดินเซ และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบเมื่อเกิดอาการข้างเคียงใดๆ

อาการข้างเคียงอื่นๆของ clonazepam ได้แก่

 • เวียนศีรษะ
 • รู้สึกสับสน
 • มีน้ำลายมากขึ้น
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • ปัสสาวะบ่อย
 • การมองเห็นไม่ชัดเจน
 • ความรู้สึกทางเพศลดลง
 • อ่อนเพลีย
 • ซึมเศร้า
 • ความจำแย่ลง
 • อาการตื่นกลัว
 • คัดแน่นโพรงมูกหรือโพรงจมูกอักเสบ
 • ท้องผูก
 • เบื่ออาหาร

สำหรับอาการข้างเคียงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นและควรรีบพบแพทย์ หรือโทรแจ้ง 911 ได้แก่

 • เกิดผื่นรุนแรงหรือผื่นลมพิษ
 • หายใจขัดหรือกลืนลำบาก
 • ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้นบวม
 • เจ็บหน้าอก
 • อาการซึมเศร้าแย่ลง
 • มีความคิดฆ่าตัวตาย

การเกิดอันตรกิริยาของยา clonazepam

ยาหลายชนิดมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา clonazepam และตัวยา clonazepam เองก็อาจมีผลต่อตัวยาอื่นๆเช่นกัน ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาที่คุณกำลังใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งสารเสพติด ยาซื้อเองจากเคาน์เตอร์ สมุนไพรหรืออาหารเสริม

Clonazepam อาจมีอันตรายกิริยากับยาอื่นอื่นๆ ที่ออกฤทธิ์ต่อสมองและระบบประสาท ได้แก่

 • ยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า กลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)  กลุ่ม Tricyclic antidepressants และยาบางตัวในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น fluvoxamine (Luvox)
 • ตัวอย่างอื่นๆที่ใช้รักษาอาการชัก ได้แก่ carbamazepine (Tegretol), phenobarbital (Luminal, Solfoton) และ phenytoin (Dilantin)
 • ยารักษาสภาวะอารมณ์ผิดปกติ เช่น ยากลุ่ม phenothiazines, thioxanthenes และ butyrophenones
 • กลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อ
 • ยานอนหลับ
 • ยารักษาโรควิตกกังวล
 • ยารักษาเชื้อราบางชนิด ได้แก่ itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral)
 • กลุ่มยาแก้ปวดที่เป็นสารเสพติด
 • ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น clarithromycin (Biaxin, Prevpac) และ erythromycin (Erythrocin, E-mycin)
 • ยารักษาอาการหัวใจเต้นผิดปกติ เช่น amiodarone (Cordarone, Pacerone)
 • ยากลุ่ม Calcium channel blockers ได้แก่ diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac) และ verapamil (Calan, Isoptin, Verelan)
 • ยาต้านเชื้อ HIV/AIDS ได้แก่ indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) และ ritonavir (Norvir, Kletra)
 • ยาลดกรด cimetidine (Tagamet)
 • สมุนไพร St. John’s wort

อันตรกิริยาอื่นๆของยา clonazepam

 clonazepam อาจทำให้คุณรู้สึกง่วงและอาจทำให้ประสิทธิภาพการคิดตัดสินใจแย่ลง จึงไม่ควรขับขี่รถยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลในระหว่างที่ใช้ยา clonazepam

การใช้ยา clonazepam ร่มกับแอลกอฮอล์

ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยา clonazepam  เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดอาการข้างเคียงของยา clonazepam มากขึ้น

ขนาดยา clonazepam ที่ใช้ในการรักษา

Clonazepam มีจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ดทั่วไปและยาเม็ดแตกตัวเร็ว การแกะเม็ดยาวแตกตัวเร็วออกจากแผงบรรจุยาต้องใช้ความระมัดระวัง โดยใช้มือที่แห้ง ไม่ใช้แรงกดเม็ดยาออกจากแผงยา และวางเม็ดยาบนลิ้นทันทีหลังแกะเม็ดยาออกมาจากแผง

ขนาดยา clonazepam ในการรักษาจะขึ้นอยู่กับสภาวะโรคและการตอบสนองต่อยา แพทย์จะเริ่มต้นรักษาด้วยขนาดยาต่ำๆ และปรับเพิ่มขนาดยาจนตอบสนองต่อการรักษาได้ดี ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ยาเม็ด clonazepam มี 3 ความแรงได้แก่ 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัม ขนาดยาโดยทั่วไปของผู้ใหญ่ในการรักษาอาการชักเริ่มต้นที่ 1.5 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้ยาเป็น 3 มื้อ แพทย์ผู้รักษา อาจค่อยๆ ปรับเพิ่มขนาดยาของคุณได้จนถึงขนาดยาสูงสุด 20 มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับขนาดยารักษาอาการชักในเด็กขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็ก

ขนาดยาโดยทั่วไปในการรักษาอาการตื่นตระหนก เริ่มต้นที่ 0.25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน แล้วปรับเพิ่มขนาดยาเป็น 1 มิลลิกรัมต่อวัน คุณอาจจะต้องรับประทานยา clonazepam วันละ 1 ถึง 3 ครั้ง ในเวลาเดียวกันทุกวัน โดยรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

การรับประทานยา clonazepam เกินขนาด

การใช้ยา clonazepam เกินขนาดอาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน รู้สึกสับสน การตอบสนองประสาทอัตโนมัติลดลง และหมดสติ

การหยุดยาหรือลืมรับประทานยาclonazepam

คุณควรรับประทานยา clonazepam ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด การรับประทานยา clonazepam เกินขนาดยาที่แพทย์สั่งอาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้ติดยาได้ และไม่ควรหยุดยา clonazepam ทันทีเนื่องจากทำให้เกิดอาการถอนยา หากคุณลืมรับประทานยา clonazepam บางมื้อให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยามื้อถัดไปให้ข้ามมื้อยาที่ลืมรับประทาน โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยามื้อถัดไปเป็น 2 เท่า

ลักษณะเม็ดยา clonazepam

Klonopin ขนาด 1 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีฟ้า

Klonopin ขนาด 0.5  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้ม

Klonopin ขนาด 2  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีขาว

Clonazepam-TEV ขนาด 0.5 มิลลิกรัม ระบุตัวเลข 832 บนเม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Clonazepam-TEV ขนาด 1  มิลลิกรัม ระบุตัวเลข 833 บนเม็ดยารูปร่างกลม สีเขียว

Clonazepam-TEV ขนาด 2  มิลลิกรัม ระบุตัวเลข 834 บนเม็ดยารูปร่างกลม สีขาว

Clonazepam-EON ขนาด 0.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Clonazepam-EON ขนาด 1  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีฟ้า

Clonazepam-EON ขนาด 2  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีขาว

Clonazepam-PUR ขนาด 0.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีชมพู

Clonazepam-PUR ขนาด 1  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Clonazepam-PUR ขนาด 2  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีขาว

Clonazepam-MYL ขนาด 0.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Clonazepam-MYL ขนาด 1  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีเขียว

Clonazepam-MYL ขนาด 2  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีขาว

Clonazepam-DT-BAR ขนาด 2  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีขาว

Clonazepam-WAT ขนาด 0.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีเหลือง

Clonazepam-WAT ขนาด 1  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีฟ้า

Clonazepam-WAT ขนาด 2  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีขาว

Clonazepam-APO ขนาด 0.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีส้ม

Clonazepam-APO ขนาด 1  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีฟ้า

Clonazepam-APO ขนาด 2  มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีขาว

Clonazepam-AND ขนาด 0.5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยารูปร่างกลม สีขาว

Clonazepam FAQ : คำถามที่พบบ่อยของยา clonazepam

คำถาม Clonazepam มีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ  จากข้อมูลยาในบรรจุภัณฑ์ระบุว่า Klonopin (clonazepam) อาจมีผลเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว ในผู้ป่วยบางราย clonazepam อาจทำให้รู้สึกเบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น ซึ่งยาทุกชนิดมีผลต่อผู้ใช้ยาแตกต่างกันในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปรึกษาปัญหาการใช้ยาที่เกิดขึ้นกับคุณกับบุคลากรทางการแพทย์  

คำถาม ตัวยา clonazepam อยู่ในร่างกายได้นานเท่าไหร่

 คำตอบ Klonopin (clonazepam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ซึ่งใช้รักษาอาการวิตกกังวลและอาการตื่นตระหนกหวาดกลัว จากข้อมูลยาในบรรจุภัณฑ์ระบุว่า clonazepamมีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 30 - 40 ชั่วโมง ค่าครึ่งชีวิตแสดงถึงระยะเวลาที่มีปริมาณยาอยู่ในร่างกายลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม  ดังนั้นหลังจากเวลาผ่านไปเป็น 2 เท่าของค่าครึ่งชีวิต ตัวยาจะถูกขับออกจากร่างกายโดยประมาณร้อยละ 75   อย่างไรก็ตามในยาบางชนิดยังสามารถสะสมอยู่ในเซลล์ไขมัน หรือผิวหนัง หรือเซลล์เส้นผมได้นานกว่านั้น

คำถาม ฉันรับประทานยา  clonazepam และรู้สึกสงสัยว่าเม็ดยาสีขาวและเม็ดยาสีส้มแตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ  ในท้องตลาดมีบริษัทผู้ผลิตยา clonazepam (Klonoplin) ในชื่อการค้าอื่นๆ อย่างน้อย 4 บริษัท แต่ละบริษัทผลิตเม็ดยาสีแตกต่างกันออกไป องค์การอาหารและยาซึ่งเป็นผู้อนุญาตจัดจำหน่าย จะต้องพิสูจน์ ยาในชื่อการค้าเหล่านี้ว่ามีค่าชีวสมมูลเทียบเท่ายาต้นแบบ ซึ่งหมายความว่าตัวยาจะต้องออกฤทธิ์ในร่างกายได้ในลักษณะเดียวกัน กับยาต้นแบบ ดังนั้นจึงแสดงได้ว่าเม็ดยา 2 แบบที่แตกต่างกัน มีค่าชีวสมมูลเท่าเทียมกัน เพียงแค่ผลิตจากคนละบริษัทเท่านั้น หากคุณรู้สึกสงสัยว่ายาทั้งสองแบบเป็นยาเดียวกันหรือไม่  ให้นำเม็ดยาไปแสดงให้เภสัชกร ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบโดยการสังเกตดูเม็ดยาเหล่านี้ได้

คำถาม  ฉันรับประทานยา clonazepam เพื่อรักษาอาการขาอยู่ไม่สุขติดต่อมานานกว่า 12 ปี ขนาดยาที่ใช้รักษา จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนปัจจุบันขนาดยาเป็น 2มิลลิกรัม ฉันอ่านข้อมูลในใบแทรกยารู้สึกสงสัยว่า จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนไปใช้ยาตัวใหม่ในตอนนี้ หรือยังคงใช้ยา clonazepam เช่นเดิม วิธีใดจะได้ผลการรักษาดีกว่ากัน

คำตอบ  คุณควรตั้งคำถามนี้กับแพทย์ผู้รักษาเพื่อให้ได้คำตอบอย่างชัดเจน clonazepam อาจทำให้เกิดการเสพติดทั้งใจและเสพติดทางกายและมักมีการนำยาใช้ในทางที่ผิด ความเสี่ยงของการใช้ยาในทางที่ผิดและเสพติดยาจะเกิดมากขึ้นหากรับประทานยา clonazepam ขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน (มากกว่า 2-3 สัปดาห์)  และเนื่องจาก clonazepam ทำให้เกิดการเสพติดได้ ฉะนั้นไม่ควรหยุดยาทันทีโดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษา หากตัวยา clonazepam เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสำหรับคุณ คุณควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และหากคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเป็นตัวยาชนิดอื่น ควรพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาในการค่อยๆปรับลดขนาดยาลงและหยุดยา clonazepam ได้อย่างปลอดภัย

คำถาม   สามารถรับประทานยา sulindac ร่วมกับ Klonopin ได้หรือไม่

คำตอบ  คำถามของคุณเป็นคำถามเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาของยา sulindac (Clinoril)  และยา Klonopin (clonazepam) ตามฐานข้อมูลอันตรกิริยาของยาพบว่า ยาทั้งสองไม่เกิดอันตรายกิริยาต่อกัน

คำถาม   ฉันสงสัยว่าเม็ดยา clonazepam ขนาด 0.5มิลลิกรัม รูปร่างกลม สีขาว และเม็ดยา clonazepam ขนาด 0.5 มิลลิกรัม รูปร่างกลม สีส้ม แตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ  ในท้องตลาดมีบริษัทผู้ผลิตยา clonazepam (Klonoplin) ในชื่อการค้าอื่นๆ อย่างน้อย 4 บริษัท แต่ละบริษัทผลิตเม็ดยาสีแตกต่างกันออกไป องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้อนุญาตจัดจำหน่าย จะต้องพิสูจน์ยาในชื่อการค้าเหล่านี้ ว่ามีค่าชีวสมมูลเทียบเท่ายาต้นแบบ ซึ่งหมายความว่าตัวยาจะต้องออกฤทธิ์ในร่างกายได้ในลักษณะเดียวกันกับยาต้นแบบ ดังนั้นจึงแสดงได้ว่าเม็ดยา 2 แบบที่แตกต่างกันมีค่าชีวสมมูลเท่าเทียมกัน เพียงแค่ผลิตจากคนละบริษัทเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องระบุขนาดยาลงบนเม็ดยา เช่น clonazepam 0.5 มิลลิกรัม เม็ดยาสีส้ม ที่ฉันเคยเห็นจะระบุตัวอักษร C05 ข้างใต้ตัวอักษร APO หากคุณรู้สึกสงสัยว่าเม็ดยาที่ต่างกันเป็นยาเดียวกันหรือไม่  ให้นำเม็ดยาไปแสดงให้เภสัชกร ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบโดยการสังเกตดูเม็ดยาเหล่านี้ได้

คำถาม ขนาดยา clonazepam ที่เกินขนาดสำหรับฉัน ซึ่งมีน้ำหนักตัว 195 ปอนด์ เป็นเท่าไร ฉันรับประทานยา cloanazepam ได้บ่อยแค่ไหนโดยไม่มีอาการง่วงนอน

คำตอบ  Klonopin (clonazepam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทในสมอง มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะวิตกกังวล อาการข้างเคียงโดยทั่วไปที่เกิดจากยาclonazepam ได้แก่ อาการง่วงซึม ปากแห้งคอแห้ง เวียนศีรษะ และน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง clonazepam อาจทำให้เสพติดและควรรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด  ไม่ควรเพิ่มขนาดยาเกินกว่าคำสั่งแพทย์ หากใช้ยา clonazepam แล้วควบคุมภาวะวิตกกังวลไม่ได้ ให้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษา เพิ่มเติม หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่างๆให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา อาการข้างเคียงของยาได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรใกล้บ้าน เพื่อเป็นแนวทางการรักษาให้สอดคล้องตามสภาวะสุขภาพและการรักษาในปัจจุบัน

คำถาม   ฉันออกไปทำงานในสภาพอากาศที่ร้อนและมักจะดื่มน้ำและเครื่องดื่ม Gatorade ฉันเกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนขึ้นสองครั้ง สิ่งที่รู้สึกเป็นกังวลมากคือฉันมีโรคลมชัก เป็นโรคประจำตัว และเพิ่ง เริ่มต้นรับประทานยา clonazepam เพื่อช่วยนอนหลับ สิ่งนี้เป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ ฉันมีอาชีพเป็น LPN ทำงานมานานกว่า 20 ปี ทำงานไม่เกิน 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คำตอบ  Klonopin (clonazepam)  เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines ออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติซึ่งทำให้เกิดอาการวิตกกังวลโดยทั่วไปนำยา clonazepam มาใช้ในการรักษาอาการชัก อาการตื่นตระหนกหวาดกลัว และอาการผิดปกติอื่นๆ จากข้อมูลรายละเอียดยาที่แจ้งต่อองค์การอาหารและยาเพื่ออนุญาตให้จัดจำหน่ายระบุว่า อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยของตัวยา clonazepam ได้แก่ อาการงุ่มง่ามเชื่องช้า  ท้องผูก อาการไอ เวียนศีรษะ ง่วงซึม ปากแห้งคอแห้ง ปวดศีรษะ น้ำลายมากขึ้น เบื่ออาหารและปวดกล้ามเนื้อ การหยุดยา clonazepam โดยทันทีอาจทำให้เกิดอาการถอนยาที่รุนแรง รวมทั้งอาการชัก clonazepam  อาจเกิดอันตรายกิริยากับตัวยาอื่นๆ หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่างๆให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบอันตรกิริยา อาการข้างเคียงของยาได้ หากคุณมีข้อสงสัยอื่นๆ

คำถาม   การรับประทานยา clonazepam ติดต่อกันเกิน 1 ปี เป็นอันตรายแค่ไหน ฉันรับประทานยาclonazepam ขนาด 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 เม็ด พบปัญหาเกิดขึ้นมากมายเช่นผิวแห้ง เส้นเลือดฝอยแตกคล้ายใยแมงมุม และปวดข้อ แต่แพทย์แจ้งว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากยา clonazepam มันเกิดขึ้นจากความเครียด คุณมีความคิดเห็นอย่างไร ฉันมีงานประจำ2 งานและฉันมีปัญหาต่างๆมากมายที่จะต้องแก้ไขในเวลาเดียวกัน แต่ฉันไม่ต้องการให้การใช้ยาทำให้อะไรแย่ลง และหากฉันหยุดยาฉันก็จะรู้สึกหวาดกลัว

คำตอบ  clonazepam จัดเป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines ออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทในสมอง ส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาอาการวิตกกังวล และอาการชัก  clonazepam อาจนำมาใช้ในการรักษาอาการขาอยู่ไม่สุข และ ภาวะกลัวการเข้าสังคม อาการข้างเคียงโดยทั่วไปของยา clonazepam ได้แก่ เวียนศีรษะ ง่วงซึม ซึมเศร้า อารมณ์เปลี่ยนแปลง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความจำแย่ลง เดินเซเสียการทรงตัว คลื่นไส้ และ การมองไม่ชัดเจน  clonazepam อาจทำให้ประสิทธิภาพในการคิดตัดสินใจและการตอบสนองอัตโนมัติแย่ลง ดังนั้น ควรระมัดระวังในการใช้ยาเมื่อจะต้องทำงานใดๆที่ต้องใช้สมาธิ  นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงอื่นๆที่อาจพบได้จากการใช้ยา clonazepam โดยอาจทำให้เกิดการเสพติด ซึ่งอาจจะเป็นการเสพติดทางกายหรือทางจิตใจจากการใช้ยานี้ ด้วยเหตุผลนี้ clonazepam จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยทั่วไปไม่นานกว่า 9 สัปดาห์ เมื่อมีการใช้ยา clonazepam ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแล้วหยุดยาจะทำให้เกิดอาการถอนยาที่รุนแรงที่มากกว่า  ดังนั้นจึงไม่ควรหยุดยา clonazepam ทันที  และเพื่อลดปัญหาการเกิดอาการถอนยาอาจจำเป็นที่จะปรับลดขนาดยาลงเป็นช่วงๆ  หรือปรับลดขนาดยาลงอย่างช้าๆโดยใช้ระยะเวลานานพอควร โดยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แพทย์จะตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุด บนพื้นฐานข้อมูลผู้ป่วยแต่ละราย

 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์