Doctor men
เขียนโดย
ทีมเภสัชกร HD

Motilium (โมทิเลียม)

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 16 ธ.ค. 2019 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ยา Motilium® หรือ Motilium-M® เป็นชื่อทางการค้าของยาดอมเพอริโดน (Domperidone) มีข้อบ่งใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน

อาการคลื่นไส้อาเจียนที่ว่าอาจมาจากสิ่งเหล่านี้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
🩺 ตรวจภูมิแพ้อากาศและอาหาร รวม 40 ชนิด (ตรวจเลือด) 3,580 บาท (จากเดิม 5,600 บาท)

📌 การตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด 1 ครั้ง สามารถระบุสารก่อภูมิแพ้ได้หลายชนิด พร้อมระดับความรุนแรงในการแพ้

Internal ads
 • การใช้ยา เช่น L-dopa และ Bromocriptine ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
 • การฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็ง
 • ความผิดปกติของร่างกายเอง

นอกจากนี้ ยา Motilium® ยังถูกนำมาใช้รักษาอาการที่เกิดจากอาหารไม่ย่อย (Dyspeptic) ซึ่งอาจเกิดจากอาหารเคลื่อนที่ในทางเดินอาหารล่าช้า จนมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด เรอเปรี้ยว คลื่นไส้ อาเจียน และสามารถใช้รักษาอาการแสบร้อนกลางอก (GERDs) หรือแผลในทางเดินอาหารได้อีกด้วย

โดยยานี้จะไปช่วยเพิ่มให้ทางเดินอาหารบีบตัวได้ดีขึ้น ทำให้อาหารเคลื่อนผ่านระบบย่อยอาหารได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ยา Motilium® ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

ยา Motilium® มีผลให้หญิงให้นมบุตรมีน้ำนมเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นการใช้ผลข้างเคียงของยา Motilium® ที่มีฤทธิ์เพิ่มการหลั่งน้ำนม

พบว่าแพทย์บางรายอาจพิจารณาให้ Motilium® ชนิดรับประทานแก่หญิงให้นมบุตรที่มีปัญหาน้ำนมน้อย ไม่เพียงพอต่อการรับประทานของลูกน้อย

อย่างไรก็ตาม ยา Motilium® สามารถหลั่งมาพร้อมน้ำนมได้ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย และยังเป็นที่ถกเถียงกันในประเด็นดังกล่าว จึงไม่แนะนำให้รับประทาน Motilium® ในหญิงให้นมบุตร หากไม่มีความจำเป็นหรือแพทย์ไม่ได้ให้คำแนะนำว่ามีความจำเป็นในการรับประทาน

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Motilium®

กลไกการออกฤทธิ์ของยาดอมเพอริโดน คือ ยับยั้งตัวรับที่ Chemoreceptor trigger zone ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการอาเจียนที่สมองส่วนเมดุลลา (Medulla) และยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาทโดปามีนในสมอง ซึ่งมีผลต่อาการคลื่นไส้อาเจียน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
🩺 ตรวจภูมิแพ้อากาศและอาหาร รวม 40 ชนิด (ตรวจเลือด) 3,580 บาท (จากเดิม 5,600 บาท)

📌 การตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด 1 ครั้ง สามารถระบุสารก่อภูมิแพ้ได้หลายชนิด พร้อมระดับความรุนแรงในการแพ้

Internal ads

ทำให้ยานี้สามารถลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ และยังมีผลช่วยเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหาร หรือที่เรียกว่า “เพอริสทัลซิส (peristalsis)”

รวมถึงกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น เพื่อขับไล่อาหารออกจากทางเดินอาหารไปสู่ลำไส้เล็ก จึงส่งผลลดระยะเวลาของอาหารที่อยู่ในทางเดินอาหารนั่นเอง

ขนาดการใช้ยา Motilium®

ขนาดยาที่ใช้รักษาในผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปี หรือมีน้ำหนักมากกว่า 35 กิโลกรัม มีดังนี้

 • ยาเม็ดรับประทาน รับประทาน 10 มิลลิกรัม ก่อนอาหารอย่างน้อย 15-30 นาที วันละ 3-4 ครั้ง ขนาดยาสูงสุด 40 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทาน รับประทาน 10 มิลลิลิตร ก่อนอาหารอย่างน้อย 15-30 นาที วันละ 3-4 ครั้ง ขนาดยาสูงสุด 40 มิลลิกรัมต่อวัน

ขนาดยาที่ใช้รักษาเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี หรือมีน้ำหนักน้อยกว่า 35 กิโลกรัม มีดังนี้

 • ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทาน รับประทาน 0.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ก่อนอาหารอย่างน้อย 15-30 นาที วันละ 3-4 ครั้ง ขนาดยาสูงสุด 35 มิลลิกรัมต่อวัน

รูปแบบยา Motilium® ที่มีวางจำหน่าย

รูปแบบยาโมทิเลียมที่มีวางจำหน่าย มีดังนี้

 • ยาเม็ด ประกอบด้วยดอมเพอริโดน ขนาดเม็ดละ 10 มิลลิกรัม
 • ยาน้ำแขวนตะกอน ประกอบด้วยดอมเพอริโดน ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา Motilium®

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ตามปกติ เมื่อใช้ยาในขนาดรักษา ได้แก่

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
🩺 ตรวจภูมิแพ้อากาศและอาหาร รวม 40 ชนิด (ตรวจเลือด) 3,580 บาท (จากเดิม 5,600 บาท)

📌 การตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด 1 ครั้ง สามารถระบุสารก่อภูมิแพ้ได้หลายชนิด พร้อมระดับความรุนแรงในการแพ้

Internal ads
 • ซึมเศร้า
 • วิตกกังวล
 • ปวดหัว
 • ปากแห้ง
 • ใจสั่น
 • มีน้ำนมไหลออกจากเต้านม เต้านมคัดตึง
 • หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นในเพศชาย
 • ประจำเดือนมาผิดปกติ

ข้อแนะนำการใช้ยา Motilium®

เพื่อให้ใช้ยา Motilium® ในการรักษาอาการต่างๆ อย่างปลอดภัย ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ควรใช้เฉพาะที่มีความจำเป็นและแพทย์สั่งจ่ายเท่านั้น
 • ควรระมัดระวังการใช้ยาในหญิงให้นมบุตร เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 • หากเคยมีอาการแพ้ยาดอมเพอริโดนหรือส่วนประกอบใดๆ ในตัวยา ห้ามรับประทานยา Motilium®
 • ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีสมดุลเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงได้ในผู้ป่วยบางราย ควรระมัดระวังการขับขี่ยานพาหนะหรือควบคุมเครื่องจักร
 • ระมัดระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาแก้ไอเด็กโทรเมทโทรเฟน (Dextromethorphan) ยาแก้มึนงงไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) เนื่องจากยาต้านฤทธิ์กัน ทำให้ออกฤทธิ์รักษาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 • ควรใช้ยานี้ห่างจากยาลดกรด (Antacids) อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ยา Motilium®

ห้ามใช้ยา Motilium® ร่วมกับยาเหล่านี้

 • ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น ยาคลาริโทรไมซิน (Clarithromycin) อิริโทรไมซิน (Erythromycin) เทลิโทรไมซิน (Telithromycin)
 • ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อรา เช่น ยาไอทราโคนาโซล (Itraconazole) คีโทโคนาโซล (Ketoconazole) โพซาโคนาโซล (Posaconazole) เวอร์ริโคนาโซล (Voriconazole)
 • ยาฆ่าเชื้อไวรัส เช่น ริโทรนาเวียร์ (Ritonavir) ซาควินาเวียร์ (Saquinavir) และเทลาพรีเวียร์ (Telaprevir)

ห้ามใช้ยา Motilium® ในผู้ป่วยเหล่านี้

 • ผู้ป่วยโรคตับระยะปานกลางหรือรุนแรง
 • ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เป็นแผลรุนแรง ทางเดินอาหารอุดกั้น
 • ผู้ที่มีเนื้องอกบริเวณต่อมใต้สมองชนิดโปรแลกติโนมา (Prolactinoma)

ควรระมัดรวังการใช้ยา Motilium® ในผู้ป่วยเล่านี้

เนื่องจากยานี้ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ และจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่รับประทานยานี้มากกว่า 30 มิลลิกรัมต่อวัน


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน


1 การอ้างอิง
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
MIMs Thailand, Motilium (http://www.mims.com/thailand/drug/info/motilium-motilium-m/?type=brief), 14 November 2019.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป