โรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle-cell disease: SCD)
โรคอ้วน (Obesity)
หลอดเลือดโป่งพอง (Aortic Aneurysm)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
อะซิทิลคอลีน (Acetylcholine)
ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ (Gestational Hypertension)
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome)
การติดเชื้ออะซินีโตแบ็กเตอบอมมานนิไอ (Acinetobacter Baumannii)
ภาวะหัวใจวาย (Heart Failure)
โรคติดเชื้อ VRE (Vancomycin-Resistant Enterococcus)
ไวรัสซิก้า (Zika Virus)
กลุ่มอาการกูเลนแบร์ (Guillain-Barré Syndrome)
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)
โรคลมหลับ (Narcolepsy)
โรคจอประสาทตาเสื่อม (Macular Degeneration)
ภาวะช่องคลอดหย่อน (Vaginal Prolapse)
ภาวะติดเชื้อ (Sepsis)
เนื้องอกในสมอง (Brain tumor)
การเสพติด
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis)
โรคแอกทินิกเคอราโทซิส (Actinic keratosis)
มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi’s sarcoma)
โรคมอควิโอซินโดรม (Morquio Syndrome)
โรคไฮโพฟอสฟาตาเซีย (Hypophosphatasia)
โรคจิตหลังคลอด (Postpartum psychosis)
โรคซิสติก ไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis)
โรควิปเปิ้ล (Whipple Disease)
เส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด (Anterior cruciate ligament injury)
พาร์กินโซนิซึม (Parkinsonism)
โรคท็อกโซพลาสโมซิส (Toxoplamosis)
โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma)
โรครูห์มาติก (Rheumatic Diseases)
โรคการกินผิดปกติ (Eating Disorders)
ภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสผิดปกติ (Lactose intolerance)
ไส้ตรงปลิ้น (Rectal prolapse)
หูชั้นในอักเสบ (Labyrinthitis)
ภาวะตั้งครรภ์ที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy)
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia)
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia)
ผื่นแดงบนผิวหน้าหลังการโกนหนวด (Razor burn)
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Urinary Incontinence)
มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer)
ไข้หวัดหมู (Swine Flu)
พยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis)
Fibromyalgia
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ Fibromyalgia (ไฟโบรมัยอัลเจีย)
HIV/AIDS
เอชไอวี (HIV) ต่างจากเอดส์ (AIDS) อย่างไร?
โรคหิด (Scabies)
โลน (Pediculosis Pubis)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
โรคระบบผิวหนัง (Integumentary Disorders)
เยื่อบุจมูกอักเสบ (Rhinitis)
มะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal carcinoma)
มะเร็งตา (Retinoblastoma)
มะเร็งกล่องเสียง (CA Larynx)
แผลที่กระจกตา (Corneal ulcers)
ตุ่มเนื้อที่สายเสียง (Vocal nodule)
ต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis)
ไซนัสอักเสบ/โพรงจมูกอักเสบ (Sinusitis)
กล่องเสียงอักเสบ (Laryngitis)
หูน้ำหนวก (Otitis media)
สูญเสียการได้ยิน (Hearing loss)
ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute respiratory failure)
หนองในทรวงอก (Empyema)
วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
นิ่วทอนซิล (Tonsillolith)
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องและสมอง
โรคหัวใจและระบบไหลเวียนของเลือด
ภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือด (Amniotic fluid embolism)
ภาวะเลือดออกเนื่องจากมดลูกทำงานผิดปกติ (Dysfunctional Uterine Bleeding)
ภาวะมีเลือดออกมากขณะมีประจำเดือน (Menorrhagia)
แท้งบุตร (Abortion)
รกลอกตัวก่อนกำหนด (Abruptio placenta)
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease)
ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis)
โรคจิต (Psychosis)
โรคหวาดกลัวการเข้าสังคม (Social Phobia)
ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรง (Post-traumatic stress disorder หรือ PTSD)
โรคกลัว (Phobia)
โรคเครียด (Stress)
อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)
อาการแพ้น้ำตาลแลคโตส (Lactose Intolerance)
โรคหูด (Warts)
ไลเคนพลานัส (Lichen Planus)
ผื่นผิวหนังอักเสบที่ข้อเท้า (Stasis Dermatitis)
แผลที่ขาจากโรคหลอดเลือดดำ (Venous leg ulcers)
โรคแองจิโออีดีมา (Angioedema)
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Skin Allergic)
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia)
โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
โลหิตจางจากการขาดโฟเลตหรือวิตามิน B12 (Folate deficiency anemia)
อาการของโรคปอดอักเสบ
อาการของโรคงูสวัส
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis)
หนังตาตก (Drooping Eyelid)
ภาวะเลี้ยงไม่โต (Failure to Thrive)
ผิวร้อน (Feels hot to touch)
นิ้วเท้างอจิก (Claw toes)
ภาวะมีบุตรยาก (Infertility)
ดูในแอป