โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ (Infective endocarditis)
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
อาการของโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
เจ็บช่องคลอด (Vaginal Pain)
ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)
อะดรีนาลีนคืออะไร?
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes)
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
ปัญหาเกี่ยวกับช่องปากจากโรคเบาหวาน (Diabetes and Oral Health Problems)
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease)
ผิวแดง (Skin Flushing)
อุจจาระมีกลิ่นแรง (Foul Smelling Stool)
ฝี (Furuncle)
การเดินและสมดุลผิดปกติ (Gait abnormality)
กะโหลกศีรษะแยก (Separated sutures)
คอพอก (Goiter)
ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว (Generalized tonic-clonic seizure)
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ (Growth Retardation)
ความรู้สึกผิด (Guilt)
ประสาทหลอน (Hallucination)
ปวดศีรษะ (Headaches)
ผื่นราบ (Macule)
ศีรษะโต (Macrocephaly)
ภาวะสูญเสียความทรงจำ (Memory loss)
ประจำเดือนมาไม่ปกติ (Menstrual Irregularity)
ภาวะปัญญาอ่อน (Intellectual disability)
ศีรษะเล็ก (Microcephaly)
ภาาวะสับสน (Muddled)
ติ่งเนื้อหลายติ่ง (Multiple skin tags)
กล้ามเนื้อหดรัด (Muscle Contracture)
ภาวะกล้ามเนื้อฝ่อ (Muscle Wasting)
ปวดกล้ามเนื้อ (Muscle Pain)
กระตุกรัว (Myoclonus)
ปัญหาที่เล็บ (Nail Problems)
ผื่นผ้าอ้อม (Nappy Rash)
จมูกบาน (Nasal Flaring)
จมูกอักเสบ (Nasal Irritation)
ก้อนที่คอ (Neck Mass)
ฝันร้าย (Nightmares)
การปัสสาวะตอนกลางคืน (Nocturia)
หมอนรองข้อเข่าบาดเจ็บ (Miniscus tear)
ภาวะไม่อยากอาหาร (Loss of Appetite)
มือชา (Numb hands)
เท้าชา (Numbness of foot)
ตกเลือด (Hemorrhage)
เจ็บหน้าแข้ง (Shin Splints)
ภาวะช็อก (Shock)
หายใจลำบากขณะนอนลง (Short of breath lying down)
ฝีบนผิวหนัง (Skin Abscess)
ผิวเปลี่ยนสี (Skin discolored)
เนื้องอกหลอดเลือดในเด็ก (Infantile haemangioma)
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes)
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
โรคเกาต์ (Gout)
มะเร็งตับ (Liver cancer)
ผื่นกุหลาบ (Pityriasis rosea)
ประสาทหูเสื่อม (Sensorineural hearing loss)
โรคของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Problems)
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)
กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing syndrome)
คันทวารหนัก (Itchy anal)
มะเร็งต่อมไทรอยด์
ถุงลมโป่งพองกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ภาวะเลือดเป็นกรดจากการหายใจ (Respiratory acidosis)
ภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรังกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
หลอดลมโป่งพอง
โรคหลอดลมอักเสบ
กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรังคืออะไร?
Amylase
วิธีรักษาและป้องกันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ต้อเนื้อ (Pterygium)
ภาวะแทรกซ้อนของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคืออะไร?
ภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (Skin Allergy)
เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic conjunctivitis)
แพ้ยาง (Latex Allergy)
แพ้แมลงสาบ (Cockroach Allergy)
กล้ามเนื้อกระตุก (Muscle twitching)
หินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (Benign paroxysmal positional vertigo)
กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s Palsy)
ต้อลม (Pinguecula)
เยื่อแก้วหูทะลุ (Tympanic membrane perforation)
มะเร็งสมอง (brain cancer)
ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp)
รอยโรคบนผิวหนัง (Skin Lesion)
ตุ่มนูนบนผิวหนัง (Skin nodule)
กะโหลกแตก (Skull Fracture)
กล้ามเนื้อบิดเกร็ง (Dystonia)
หัวใจเต้นช้า (Slow pulse)
เลือดออกใต้ผิวหนัง (Red dots on skin)
กระหม่อมบวม (Bulging Fontanel)
ง่วงซึม (Somnolence)
หายใจลำบาก (Shortness of Breath)
ลมพิษ (Urticaria)
ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง
เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea capitis)
กระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)
ฝีคัณฑสูตร หรือฝีทวารหนัก หรือฝีที่ก้น
โรคกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบ (Gastroenteritis)
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper gastrointestinal bleeding)
โรคหลอดอาหารอักเสบ (Esophagitis)
ดูในแอป