การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับน้ำและสารอาหารอย่างเพียงพอ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับน้ำและสารอาหารอย่างเพียงพอ
  1. อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน ได้รับอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินสูงเพื่อช่วยให้สภาพร่างกายแข็งแรง และฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับโรคและผู้ป่วยแต่ละคน
  2. ตรวจสอบปฏิกิริยาการขย้อนและการกลืนก่อนเริ่มการให้อาหาร เพื่อป้องกันการสำลักหรืออาเจียน
  3. ดูแลทางเดินหายใจให้โล่งก่อนให้รับประทานอาหาร เพื่อป้องกันการไอและการสำลักขณะหรือหลังรับประทานอาหาร
  4. จัดอาหารให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย ควรเป็นอาหารที่มีโปรตีนและแคลอรี่สูง มีกากใย เพื่อช่วยในการขับถ่าย ผู้ป่วยที่มีอาการกลืนลำบากควรให้รับประทานอาหารทีละน้อยและให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
  5. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับน้ำอย่างน้อยวันละ 3,000 มิลลิลิตรในรายที่ไม่จำกัดน้ำ เพื่อให้ได้น้ำเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
  6. สังเกตอาการแสดงของการขาดน้ำ เช่น หายใจเร็ว ผิวแห้ง กระหายน้ำ ชีพจรเต้นเร็ว เพื่อประเมินภาวะขาดน้ำ
  7. บันทึกปริมาณน้ำที่เข้า-ออกจากร่างกาย เพื่อประเมินความสมดุลของสารน้ำ
  8. ชั่งน้ำหนักตัวผู้ป่วยทุกสัปดาห์ ติดตามผลการตรวจ Hb และ Albumin เพื่อประเมินการได้รับสารอาหารว่าเพียงพอหรือไม่

    ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  ค่าบริการ 100 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  ค่าบริการ 200 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่