การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นและสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มากขึ้น

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นและสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มากขึ้น

  1. อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสภาพโรค และปรับตัวยอมรับสภาพความเจ็บป่วยเรื้อรังได้
  2. ให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือผู้ป่วยในสิ่งที่ต้องการ ขณะเดียวกันให้ผู้ป่วยได้เพิ่มความสามารถของตนเองในการทำกิจกรรมตามสภาพความเจ็บป่วย
  3. ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับผู้ป่วยในการเพิ่มการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจวัตรประจำวัน ตลอดจนให้กำลังใจในการฝึกปฏิบัติฟื้นฟูสภาพ เพื่อเพิ่มความทนทานในการทำกิจกรรมต่างๆ
  4. จัดให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้เข้ากลุ่ม Self-help-group หรือได้พบปะพูดคุยกับผู้ป่วยโรคเดียวกัน หรือได้พูดคุยกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือป่วยด้วยโรคเรื้อรังเหมือนกัน เพื่อไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเจ็บป่วย รวมทั้งได้สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ
  5. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึก โดยให้เวลากับผู้ป่วย ไม่รีบเร่งที่จะรับฟังสิ่งที่ผู้ป่วยรู้สึกกังวล
  6. ให้ญาติผู้ป่วยได้รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย รวมทั้งมีส่วนร่วม เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการฟื้นฟูสภาพการปฏิบัติตามแผนการรักษาพยาบาล ตลอดจนการดูแลตนเองในภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นอยู่

    ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  ค่าบริการ 100 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  ค่าบริการ 200 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่