การกินเพื่อสุขภาพ

ตัวอย่างขั้นตอนการคำนวณและจัดอาหารเพิ่มกากใย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ตัวอย่างขั้นตอนการคำนวณและจัดอาหารเพิ่มกากใย

แพทย์กำหนดให้นางสาวพรทิพย์ ได้รับอาหารอ่อนเพิ่มกากใย พลังงานวันละ 1,620 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันร้อยละ  60 : 20 : 20 พลังงานทั้งหมดและเส้นใยในอาหารต่อวันไม่น้อยกว่า 30 กรัมต่อวัน ให้คำนวณหาประมาณสารอาหารที่นางสาวพรทิพย์ต้องได้รับใน 1 วัน และกำหนดสัดส่วนอาหารที่ควรได้รับโดยการใช้ตารางแลกเปลี่ยน

ขั้นที่ 1  การกระจายสัดส่วนพลังงานที่ควรได้รับ โจทย์กำหนดให้ คาร์โบไฮเดรต 60% โปรตีน 20% และไขมัน 20% ของจำนวนแคลอรีทั้งหมดต่อวัน

ขั้นที่ 2 การคำนวณหาปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวัน

ขั้นที่ 3  การกำหนดปริมาณอาหารที่คำนวณได้ โดยใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยน (ตาราง 7.10)

ขั้นที่ 4  การแบ่งส่วนอาหารที่คำนวณไว้ทั้งวันเป็นมื้อ นำสัดส่วนอาหารที่ได้จากตารางที่ 7.10 มากำหนดมื้ออาหารเป็น 3 มื้อ ดังแสดงในตารางที่ 7.11

ขั้นที่ 5  กำหนดรายการอาหารที่คำนวณได้ เนื่องจากเป็นผู้มีจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณกากใยอาหาร ในการจัดรายการอาหารที่มีปริมาณใยอาหารมาก ดังตัวอย่างในตารางที่ 7.12 และ 7.13ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่