การกินเพื่อสุขภาพ

ตัวอย่างขั้นตอนการคำนวณและจัดอาหารเพิ่มกากใย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
Istock 509424310 %281%29

แพทย์กำหนดให้นางสาวพรทิพย์ ได้รับอาหารอ่อนเพิ่มกากใย พลังงานวันละ 1,620 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันร้อยละ  60 : 20 : 20 พลังงานทั้งหมดและเส้นใยในอาหารต่อวันไม่น้อยกว่า 30 กรัมต่อวัน ให้คำนวณหาประมาณสารอาหารที่นางสาวพรทิพย์ต้องได้รับใน 1 วัน และกำหนดสัดส่วนอาหารที่ควรได้รับโดยการใช้ตารางแลกเปลี่ยน

ขั้นที่ 1  การกระจายสัดส่วนพลังงานที่ควรได้รับ โจทย์กำหนดให้ คาร์โบไฮเดรต 60% โปรตีน 20% และไขมัน 20% ของจำนวนแคลอรีทั้งหมดต่อวัน

ขั้นที่ 2 การคำนวณหาปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวัน

ขั้นที่ 3  การกำหนดปริมาณอาหารที่คำนวณได้ โดยใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยน (ตาราง 7.10)

ขั้นที่ 4  การแบ่งส่วนอาหารที่คำนวณไว้ทั้งวันเป็นมื้อ นำสัดส่วนอาหารที่ได้จากตารางที่ 7.10 มากำหนดมื้ออาหารเป็น 3 มื้อ ดังแสดงในตารางที่ 7.11

ขั้นที่ 5  กำหนดรายการอาหารที่คำนวณได้ เนื่องจากเป็นผู้มีจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณกากใยอาหาร ในการจัดรายการอาหารที่มีปริมาณใยอาหารมาก ดังตัวอย่างในตารางที่ 7.12 และ 7.13ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่