การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากภูมิต้านทานต่ำ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากภูมิต้านทานต่ำ
  1. สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง ฟังเสียงปอด ลักษณะ และสีปัสสาวะ อุจจาระและติดตามผลการตรวจจำนวนเม็ดเลือดขาว หากพบความผิดปกติรายงานให้แพทย์ทราบ
  2. ล้างมือและปฏิบัติการพยาบาลตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ (Universal precaution) แยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการสอดใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย เช่น สายสวนปัสสาวะ สายยางให้อาหาร การฉีดยา เป็นต้น หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักปราศจากเชื้อ (Aseptic technique) อย่างเคร่งครัด ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและปากฟัน ทำความสะอาดและขจัดแหล่งเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมทุกวันจำกัดจำนวนผู้เยี่ยมปฏิบัติตามหลัก Reverse isolation คือ ให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องที่ปราศจากเชื้อ (Sterile laminar air flow room) ให้รับประทานยาปฏิชีวนะที่ไม่ดูดซึมเพื่อฆ่าเชื้อในทางเดินอาหาร ทำความสะอาดผิดด้วยสบู่ผสมเบตาดีน
  3. ให้ยาปฏิชีวนะและยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวตามแผนการรักษา แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน โปรตีนและวิตามินสูง สะอาดสุกใหม่ ๆ งดรับประทานผักและผลไม้สด และอาหารหมักดอง
  4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ป่วยและครอบครัว คือ ล้างมือก่อนจับต้องหรือสัมผัสร่างกายผู้ป่วยทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร ดูแลผิวไม่ให้แห้งแตกและไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อมาเยี่ยมผู้ป่วย

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่