Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพ

อุณหภูมิร่างกายต่ำในแมว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,385,292 คน

อุณหภูมิร่างกายต่ำในแมว

อุณหภูมิร่างกายต่ำในแมว

คำว่า Hypothermia เป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่หมายถึงการมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ โดยจะแบ่งออกเป็นสามระดับ ได้แก่ ระดับอ่อน ปานกลาง และรุนแรง สำหรับภาวะอ่อนๆ อุณหภูมิร่างกายจะอยู่ที่90 - 99°F (หรือ 32 - 35°C) ระดับปานกลางจะอยู่ที่ 82 - 90°F (28 - 32°C) และระดับรุนแรงจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 82°F (28°C) โดยภาวะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมให้อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ทำให้ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทที่ลดต่ำลง และยังส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนเลือด การหายใจ และระบบภูมิคุ้มกันด้วย โดยการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีปัญหาในการหายใจ และมีสติที่ไม่ปกติเป็นองค์ประกอบของอาการโคม่า

อาการ

อาการของการเกิดอุณหภูมิร่างกายต่ำนั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรง ในระดับอ่อนๆจะพบว่าจะมีอาการอ่อนแรง สั่น และไม่มีความตื่นตัว ระดับปานกลางจะพบว่ามีอาการกล้ามเนื้อชักกระตุก ความดันเลือดต่ำ มีการหายใจที่ลึกและช้า ในรายที่มีความรุนแรงจะพบว่ารูม่านตาขยาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก และมีอาการโคม่า 

สาเหตุ

การลดต่ำของอุณหภูมิร่างกายนั้นมักเกิดขึ้นในสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็น แต่ในสัตว์แรกเกิดจะมีการเกิดภาวะนี้ได้ในสภาพอากาศที่ปกติเนื่องจากการขาดความอบอุ่นจากร่างกาย ในแมวขนาดเล็กและแมวที่อายุน้อยจะมีความไวต่อภาวะนี้มากกว่ารวมถึงสัตว์ที่มีอายุมากด้วย นอกจากนี้สัตว์ที่ถูกวางยาก็จะมีความเสี่ยงที่สูงมากกว่าในการเกิด

ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง ได้แก่  โรคทางสมองส่วนที่มีการควบคุมเรื่องของอุณหภูมิร่างกายและความอยากอาหาร หรือโรคไฮโปไทรอยด์ ที่มีระดับของฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำกว่าปกติในร่างกาย

การวินิจฉัย

ถ้าหากสงสัยว่าแมวจะมีอุณหภูมิร่างกายต่ำลงให้ทำการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ หรือในรายที่มีความรุนแรงให้ใช้โพรบเสียบทางทวาร จังหะการเต้นของหัวใจและการหายใจที่ผิดปกติก็สามารถตรวจเช็คได้ electrocardiogram (ECG) จะเป็นการบันทึกการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อบ่งบอกการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด

 การตรวจค่าเลือดและการวิเคราะห์ผลจากปัสสาวะจะใช้เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง ซึ่งจากการตรวจค่าเลือดอาจพบได้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลง พบความผิดปกติทางระบบเผาพลาญและระบบหัวใจ การตรวจเลือดและปัสสาวะอาจพบว่ามียาสลบอยู่ในระบบร่างกายของแมวได้

การรักษา 

การรักษานั้นจะรักษาจนกว่าอุณหภูมิร่างกายจะกลับมาปกติ การเคลื่อนไหวของแมวจะต้องถูกจำกัดเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนและการเหนี่ยวนำการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะจนอาจถึงแก่ชีวิต ในช่วงแรกของการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายอาจพบว่าอุณหภูมิอาจลดลงเนื่องจากมีการสัมผัสระหว่างแกนกลางของเลือดและผิวหนังที่มีความเย็นภายนอก

ในรายที่ไม่รุนแรงสามารถรักษาได้โดยการหุ้มผ้าหรือใช้ฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนที่มากขึ้น ในขณะที่ถ้าหากอุณหภูมิลดลงระดับปานกลางอาจจะต้องมีการใช้แหล่งความร้อนภายนอกต่างๆ เช่น การใช้ความร้อนจากรังสี หรือ ผ้าหุ้มไฟฟ้า โดยจะต้องทำการประคบที่ตรงกลางของร่างกายเพื่อให้แกนกลางของร่างกายมีความอบอุ่น นอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีแผ่นวางระหว่างผิวหนังของสัตว์และเครื่องให้ความร้อนเพื่อป้องกันการไหม้ สำหรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรง จะต้องการให้น้ำอุ่นสวนและการให้สารน้ำแบบอุ่นเพื่อให้แกนกลางของร่างกายอุ่นโดยเร็ว

การรักษาที่จำเป็นอื่นๆโดยเฉพาะในรายที่รุนแรง ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ เช่น ออกซิเจน และ การให้สารน้ำเข้าสู่หลอดเลือด โดยสารน้ำที่จะให้เข้าสู่ร่างกายจะต้องเป็นสารน้ำที่อุ่นเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนที่มากขึ้น 

การจัดการและความเป็นอยู่

ตลอดเวลาที่ทำการรักษาจะต้องคอยติดตามค่าต่างๆ ได้แก่ ความดันเลือด อุณหภูมิร่างกาย การเต้นของหัวใจ อีกทั้งจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบแผลที่เกิดจากความเย็นเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เกิดได้อุณหภูมิที่หนาวเย็น

การป้องกัน

การตัวเย็นของสัตว์สามารถป้องกันได้โดยการหลีกเลี้ยงการสัมผัสอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูง ปัจจัยที่ทำให้สัตว์มีความเสี่ยง ได้แก่ อายุ ปริมาณไขมันในร่างกาย ไฮโปไทรอยด์ และการผ่าตัดและวางยาครั้งก่อน 

สัตว์ป่วยหรือสัตว์แรกเกิดที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจะมีความเสี่ยงที่จะอุณหภูมิลดลงในสภาพแวดล้อมที่ปกติ การดูแลในระยะยาวอาจมีความจำเป็น เช่น การอยู่ในตู้อบเพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่น เพื่อป้องกันการลดของอุณหภูมิรายที่ทำการวางยาภายหลังจากการผ่าตัดจะต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นและคอยติดตามอุณหภูมิเรื่อยๆ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม