สุขภาพจิต

ข้อสอบชีวิต

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ข้อสอบชีวิต

บทนี้ผมได้ความคิดมาจากอาจารย์ คือศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพร บุษราทิจ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช (ถึงแก่กรรมแล้ว) ท่านเป็นครูแพทย์ที่ผมเคารพมาก

อาจารย์เปรียบชีวิตคนเราเสมือนการทำข้อสอบ และต้อง สอบผ่านให้ครบทุกข้อ

ผมขออนุญาตนำเรื่องที่อาจารย์พูดไว้มาเขียนใหม่ด้วยความคิด และทัศนะของตอนเองความดีใด ๆ ของบทความนี้ ขอให้เป็นการ ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์

ข้อสอบข้อที่ 1

คือ ร่างกายแข็งแรง จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะพูดเรื่องจิตใจมากมาย เพียงใด แต่อย่าลืมเรื่องพื้นฐาน คือร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี ซึ่งทำได้ง่าย ๆ ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอและเจริญสติตลอดชีวิต

ข้อสอบข้อที่ 2

คือ มีคนข้างตัวดี คนข้างตัวอาจจะหมายถึงคู่สมรสหรือเพื่อนจะเป็นแบบใดก็ล้วนเป็นคนดี อยู่กับบัณฑิตจึงจะพาไปหาผล เลือกคนที่จะแต่งงานด้วยจึงควรเลือกให้ดี ถ้าเลือกดีแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีมิใช่เลือกมาดีแล้วปล่อยปละละเลย เซนนเขาจะดูแลเราดมากยิ่งกว่าจนแก่เฒ่า

หากเลือกคนที่จะแต่งงานด้วยแล้วพบภายหลังว่าเขาไม่ดีดังใจ ที่ต้องทำคือค้นหาความดีของเขาให้พบ ยอมรับความบกพร่องที่เรา ไม่ชอบใจ แล้วดูแลเขาให้ดีด้วยความรักและเคารพ เช่นนี้ก็จะได้คู่สมรสที่ดีในที่สุด

คนส่วนใหญ่ไม่ทำนุบำรุงคนข้างตัวให้ดี ๆ คอยแต่จะทำให้เสียน้ำใจ เช่นนี้ถือว่าทำสอบข้อสองตก

กับเพื่อนก็เช่นเดียวกัน เพื่อนมีหลากหลายชนิด ก็เลือกวางเพื่อนในตำแหน่งต่าง ๆ กัน เพื่อนที่ดีเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเช่นกันจึงจะมีเพื่อนแท้ในชีวิต คนส่วนใหญ่เลือกคบเพื่อนที่ฐานะและคิดถึงประโยชน์ที่เขาจะให้เราได้ในภายหน้า เลือกคบคนที่อำนาจวาสนาเช่นนี้ ถือว่าสอบตกเช่นกัน เพื่อนแท้มิใช่อยู่ที่เปลือกนอก หากอยู่ในหัวใจของเรา

ข้อสอบข้อที่ 3

คือ มีเงินใช้ ข้อนี้น่าจะเข้าใจกันดี มีเงินใช้ไม่ได้แปลว่าต้องรวย แต่แปลว่ามีเงินใช้และมีความมั่นคงทางการเงิน

หลักง่าย ๆ คือ ทำให้เงินไหลเข้ามามากกว่าไหลออกเสมอเปรียบเหมือนน้ำซึมบ่อทราย ทำเช่นนี้ตลอดชีวิต

ข้อสอบข้อที่ 4

คือ มีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่ ข้อนี้ผมขอเขียนเพิ่มเติมว่าจะมีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่ได้ควรทำอีก 4 ข้อ คือ

หนึ่ง มีเมตตากรุณา ฝึกเรื่องเมตตากรุณาเอาไว้เรื่อย ๆ ตลอดชีวิต หมั่นคิดถึงคนที่ยากลำบากว่าเราเสมอให้ความเคารพเกื้อกูล

สอง มีสติ จึงว่าต้องหมั่นเจริญสติอยู่เสมอ ด้วยวิธีที่ตนเองชอบและเหมาะ

สาม คือ เห็นคุณค่าของงานที่ตนเองทำ หากเป็นคนปิ้งลูกชิ้น เสียบลูกชิ้นให้สวยงามเรียงเป็นลำดับอย่างสม่ำเสมอ เวลาปิ้งจะได้ สุกทุกด้านเท่า ๆ กัน คนซื้อไปกินจะได้ไม่ท้องเสีย หากเป็นหมอก็ให้มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ คิดถึงประโยชน์ของคนไข้ก่อน ตอนเอง และประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่หนึ่ง

สี่ คือ เรียนรู้อยู่เสมอและก้าวข้ามตนเอง หากเปรียบชีวิตเป็นเมล็ดพืชเม็ดเล็ก ๆ ที่ฝังอยู่ใต้ดิน เมล็ดพืชมีเปลือก หากเราเอาแต่อยู่ในเปลือกก็ไม่โต แต่ถ้าเราสลายเปลือกคือ สลายขอบเขตของตัวตน ก็จะเติบโตได้

สลายขอบเขตของตัวตนคือกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นโลก

งอกรากลงสู่ดิน งอกลำต้นทะลุขึ้นผิวโลก กลายเป็นส่วนหนึ่งของดิน น้ำ และอากาศ ชีวิตจึงเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ แผ่ใบให้ร่มเย็นคนเดินทาง ใบให้หนอนกิน ดอกให้น้ำหวานแก่แมลง ผล ให้สัตว์น้อยใหญ่ คือความเมตตากรุณา สลายตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโลก แล้วจึงก้าวข้ามตนเองเป็นต้นไม้ใหญ่

หากเปรียบชีวิตเป็นข้อสอบ มีข้อสอบสี่ข้อที่เราต้องทำหากสอบผ่านจึงจะมีชีวิตที่ดี ปัญหามากก็เหมือนน้อย เครียดมากก็เป็นเครียดน้อย มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง สามารถดำเนินชีวิตเพือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์จนกว่าจะถึงวันตาย

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "บำบัดเครียด" โดยน.พ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จากสำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่