สรุป

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 29, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที

ภาวะทุพโภชนาการด้านการขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงาน ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาการของร่างกายและสติปัญญาของเด็กทารกและเด็กวัยก่อนเรียนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งสาเหตุที่สำคัญของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ ความยากจน ความเชื่อ และเกิดจากโรคภัยทางกายของผู้ป่วย ภาวะโรคขาดโปรตีนและพลังงานสามารถแบ่งได้ตามกลุ่มอาการของโรคได้ 3 ชนิด คือ โรคควาซิออร์คอร์หรือโรคที่เกิดจากการขาดโปรตีน โรคมาราสมัสหรือโรคที่เกิดจากการขาดพลังงาน เป็นส่วนใหญ่และโรคมาราสมิก-ควาซิออร์คอร์โรคที่พบอาการขาดทั้งโปรตีนและพลังงาน ซึ่งจำเป็นต้องปรับภาวะทุพโภชนาการดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่จะช่วยบรรเทาและรักษา ในกรณีผู้ป่วยที่มาภาวะอาการขาดสารอาหารหรือต้องการเพิ่มน้ำหนัก ควรจัดอาหารเพิ่มพลังงานแต่ไม่เพิ่มปริมาณเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้หมดส่วนอาหารเพิ่มโปรตีนเป็นอาหารที่ควรจัดให้ผู้ป่วยที่มีภาวะได้รับโปรตีนในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอหรือสูญเสียโปรตีนจากร่างกายและการดูดซึมโปรตีนในร่างกายผิดปกติ ตลอดจนผู้ที่มีความผิดปกติของตับที่ไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ตามปกติ ดังนั้นจึงควรจัดอาหารเพิ่มปริมาณโปรตีนจากอาหารที่รับประทานประจำวันเป็น 70-120 กรัมต่อวัน และควรเป็นโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดี เพื่อช่วยรักษาอาการที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

อยากทราบปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งคร่าวๆครับ จะได้หลีกเลี่ยง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่