ยา

ดัชนีชื่อยา อังกฤษ – ภาษาไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
ดัชนีชื่อยา อังกฤษ – ภาษาไทย

ดัชนีชื่อยา อังกฤษ – ภาษาไทย

 • Acyclovir                                       อะชัยโคลเวียร์
 • Amikacin                                       เอมิเคซิน
 • Aminoglycosides                            อะมิโนกลัยโคไซด์
 • Azithromycin                                  เอซิโธรมัยซิน
 • Amoxiclave                                    อะม็อกซิคลาฟ
 • Amoxycillin                                    อะม็อกซิซิลลิน
 • Ampicillin                                       แอมพิซิลลิน
 • Amphotericin B                              แอมโฟเทอริซิน บี
 • Albendazole                                   อัลเบนดาโซล
 • Bacampicillin                                  บาแคมพิซิลลิน
 • Bacitracin                                 บาซิทราซิน
 • Ciprofloxacin                                  ไซโปรฟล็อกซาซิน
 • Clotrimazole                                   โครไตรมาโซล
 • Cotrimoxazole                                โคไตรม็อกซาโซล
 • Chloramphenicol                            คลอแรมเฟนิคอล
 • Clavulanic acid                               กรดคลาวูลานิก
 • Cloxacillin                                 คลอกซาซิลลิน
 • Cephalosporin                                เซฟาโลสปอริน
 • Cephalexin                                     ซีฟาเล็กซิน
 • Cefaclor                                         ซีฟาคลอร์
 • Cefuroxime                                    เซฟูร็อกซิม
 • Ceftriaxone                                    เซฟทริเอโซน
 • Cephradine                                    ซีฟาดรีน
 • Cefadroxil                                      ซีฟาดร็อกซิล
 • Cefuroxime axetil                           เซฟูร็อกซีม อะซีติล
 • Cefpodoxime proxetil                      เซฟโปด็อกซีม โปรซีติล
 • Cefdinir                                         เซฟดิเนียร์
 • Colistin                                          โคลิสติน
 • Chlortetracycline                            คลอร์เตตร้าซัยคลิน
 • Clarithromycin                               คลาริโธรมัยซิน
 • Dicloxacillin                                    ไดคลอกซาซิลลิน
 • Dibekacin                                  ไดบิเคซิน
 • Doxycycline                                   ด็อกซีซัยคลิน
 • Erythromycin                                 อิริโธรมัยซิน
 • Fluoroquinolones                            ฟลูออโรควิโนโลน
 • Griseofulvin                                   กริสซิโอฟูลวิน
 • Gramicidin                                     กรามิซิดิน
 • Gentamycin                                   เจนตามัยซิน
 • Imidazoles                                     อิมิดาโซล
 • Isoconazole                                   ไอโซโคนาโซล
 • Isoniazid                                       ไอโสนัยอะซิด
 • Ketoconazole                                 คีโตโคนาโซล
 • Kanamycin                                    กานามัยซิน
 • Levofloxacin                                  ลีโวฟล็อกซาซิน
 • Lincomycin                                    ลินโคมัยซิน
 • Macrolides                                     มะโครไลด์
 • Moxifloxacin                                   ม็อกซิฟลอกซาซิน
 • Mebendazole                             มีเบนดาโซล
 • Mafenide                                       เมฟีไนด์
 • Miconazole                                    ไมโคนาโซล
 • Minocycline                                    ไมโนซัยคลิน
 • Medicamycin                                  ไมดิกามัยซิน
 • Metronidazole                                เมโทรนิดาโซล
 • Norfloxacin                                    นอร์ฟล็อกซาซิน
 • Niclosamide                                   นิโคลซาไมด์
 • Nitrofurantoin                                ไนโตรฟูแรนโตอิน
 • Nystatin                                        นิสเตติน
 • Neomycin                                      นีโอมัยซิน
 • Ofloxacin                                       โอฟล็อกซาซิน
 • Oxytetracycline                              อ็อกซีเตตร้าซัยคลิน
 • Piperazine                                     พิเพอราซีน
 • Praziquantel                                   พราซิควันเทล
 • Pyrantel pamoate                           ไพแรนเทล ปาโมเอท
 • Penicillin                                        เพนิซิลลิน
 • Polymyxin B                                   โพลิมิกซิน บี
 • Pyrimethamine                               ไพริเมทธามีน
 • Paromomycin                                 พาโรโมมัยซิน
 • Probenecid                                    โปรเบนีซิด
 • Roxithromycin                                ร็อกซิโธรมัยซิน
 • Rifampicin                                     ไรแฟมพิซิน
 • Sulfamethoxazole                           ซัลฟาเมธ็อกซาโซล
 • Streptomycin                             สเตร็ปโตมัยซิน
 • Spiramycin                                    สไปรามัยซิน
 • Spectinomycin                                สเป็คทิโนมัยซิน
 • Sulfonamides                                 ซัลโฟนาไมด์
 • Sulfadiazine                                   ซัลฟาไดอะซีน
 • Sulfisoxazole                                  ซัลฟิซ็อกซาโซล
 • Sulfamethoxypyridazine                  ซัลฟาเมธ็อกซีไพริดาซีน
 • Sulfadoxine                                    ซัลฟาด็อกซีน
 • Sulfadimethoxine                            ซัลฟาไดเมธ็อกซีน
 • Sulfasalazine                                  ซัลฟาซาลาซีน
 • Sulfaguanidine                               ซัลฟากัวนิดีน
 • Sulfacetamide                                ซัลฟาเซตาไมด์
 • Silver sulfadiazine                           ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอะซีน
 • Theophylline                                  ธีโอฟีลลิน
 • Trimethoprim                                 ไตรเมโธพริม
 • Tetracycline                                   เตตร้าซัยคลิน
 • Thiamphenicol                               ไธแอมเฟนิคอล
 • Tobramycin                                   โทบรามัยซิน
 • Vancomycin                                   แวนโคมัยซิน

 ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือร้านยา ยาต้านจุลชีพ" เรียบเรียงโดยเภสัชกรหญิงจิรัชฌา อุดมชัยสกุล วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา จากสำนักพิมพ์ศิษฏิกร

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่