ยา

ดัชนีชื่อยา อังกฤษ – ภาษาไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
Istock 660133278 %281%29

ดัชนีชื่อยา อังกฤษ – ภาษาไทย

 • Acyclovir                                       อะชัยโคลเวียร์
 • Amikacin                                       เอมิเคซิน
 • Aminoglycosides                            อะมิโนกลัยโคไซด์
 • Azithromycin                                  เอซิโธรมัยซิน
 • Amoxiclave                                    อะม็อกซิคลาฟ
 • Amoxycillin                                    อะม็อกซิซิลลิน
 • Ampicillin                                       แอมพิซิลลิน
 • Amphotericin B                              แอมโฟเทอริซิน บี
 • Albendazole                                   อัลเบนดาโซล
 • Bacampicillin                                  บาแคมพิซิลลิน
 • Bacitracin                                 บาซิทราซิน
 • Ciprofloxacin                                  ไซโปรฟล็อกซาซิน
 • Clotrimazole                                   โครไตรมาโซล
 • Cotrimoxazole                                โคไตรม็อกซาโซล
 • Chloramphenicol                            คลอแรมเฟนิคอล
 • Clavulanic acid                               กรดคลาวูลานิก
 • Cloxacillin                                 คลอกซาซิลลิน
 • Cephalosporin                                เซฟาโลสปอริน
 • Cephalexin                                     ซีฟาเล็กซิน
 • Cefaclor                                         ซีฟาคลอร์
 • Cefuroxime                                    เซฟูร็อกซิม
 • Ceftriaxone                                    เซฟทริเอโซน
 • Cephradine                                    ซีฟาดรีน
 • Cefadroxil                                      ซีฟาดร็อกซิล
 • Cefuroxime axetil                           เซฟูร็อกซีม อะซีติล
 • Cefpodoxime proxetil                      เซฟโปด็อกซีม โปรซีติล
 • Cefdinir                                         เซฟดิเนียร์
 • Colistin                                          โคลิสติน
 • Chlortetracycline                            คลอร์เตตร้าซัยคลิน
 • Clarithromycin                               คลาริโธรมัยซิน
 • Dicloxacillin                                    ไดคลอกซาซิลลิน
 • Dibekacin                                  ไดบิเคซิน
 • Doxycycline                                   ด็อกซีซัยคลิน
 • Erythromycin                                 อิริโธรมัยซิน
 • Fluoroquinolones                            ฟลูออโรควิโนโลน
 • Griseofulvin                                   กริสซิโอฟูลวิน
 • Gramicidin                                     กรามิซิดิน
 • Gentamycin                                   เจนตามัยซิน
 • Imidazoles                                     อิมิดาโซล
 • Isoconazole                                   ไอโซโคนาโซล
 • Isoniazid                                       ไอโสนัยอะซิด
 • Ketoconazole                                 คีโตโคนาโซล
 • Kanamycin                                    กานามัยซิน
 • Levofloxacin                                  ลีโวฟล็อกซาซิน
 • Lincomycin                                    ลินโคมัยซิน
 • Macrolides                                     มะโครไลด์
 • Moxifloxacin                                   ม็อกซิฟลอกซาซิน
 • Mebendazole                             มีเบนดาโซล
 • Mafenide                                       เมฟีไนด์
 • Miconazole                                    ไมโคนาโซล
 • Minocycline                                    ไมโนซัยคลิน
 • Medicamycin                                  ไมดิกามัยซิน
 • Metronidazole                                เมโทรนิดาโซล
 • Norfloxacin                                    นอร์ฟล็อกซาซิน
 • Niclosamide                                   นิโคลซาไมด์
 • Nitrofurantoin                                ไนโตรฟูแรนโตอิน
 • Nystatin                                        นิสเตติน
 • Neomycin                                      นีโอมัยซิน
 • Ofloxacin                                       โอฟล็อกซาซิน
 • Oxytetracycline                              อ็อกซีเตตร้าซัยคลิน
 • Piperazine                                     พิเพอราซีน
 • Praziquantel                                   พราซิควันเทล
 • Pyrantel pamoate                           ไพแรนเทล ปาโมเอท
 • Penicillin                                        เพนิซิลลิน
 • Polymyxin B                                   โพลิมิกซิน บี
 • Pyrimethamine                               ไพริเมทธามีน
 • Paromomycin                                 พาโรโมมัยซิน
 • Probenecid                                    โปรเบนีซิด
 • Roxithromycin                                ร็อกซิโธรมัยซิน
 • Rifampicin                                     ไรแฟมพิซิน
 • Sulfamethoxazole                           ซัลฟาเมธ็อกซาโซล
 • Streptomycin                             สเตร็ปโตมัยซิน
 • Spiramycin                                    สไปรามัยซิน
 • Spectinomycin                                สเป็คทิโนมัยซิน
 • Sulfonamides                                 ซัลโฟนาไมด์
 • Sulfadiazine                                   ซัลฟาไดอะซีน
 • Sulfisoxazole                                  ซัลฟิซ็อกซาโซล
 • Sulfamethoxypyridazine                  ซัลฟาเมธ็อกซีไพริดาซีน
 • Sulfadoxine                                    ซัลฟาด็อกซีน
 • Sulfadimethoxine                            ซัลฟาไดเมธ็อกซีน
 • Sulfasalazine                                  ซัลฟาซาลาซีน
 • Sulfaguanidine                               ซัลฟากัวนิดีน
 • Sulfacetamide                                ซัลฟาเซตาไมด์
 • Silver sulfadiazine                           ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอะซีน
 • Theophylline                                  ธีโอฟีลลิน
 • Trimethoprim                                 ไตรเมโธพริม
 • Tetracycline                                   เตตร้าซัยคลิน
 • Thiamphenicol                               ไธแอมเฟนิคอล
 • Tobramycin                                   โทบรามัยซิน
 • Vancomycin                                   แวนโคมัยซิน

 ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือร้านยา ยาต้านจุลชีพ" เรียบเรียงโดยเภสัชกรหญิงจิรัชฌา อุดมชัยสกุล วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา จากสำนักพิมพ์ศิษฏิกร

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่