ยา

เลือดและสารน้ำทดแทนพลาสม่า

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
เลือดและสารน้ำทดแทนพลาสม่า

คําอธิบายอย่างกว้างๆ โดยย่อ

ผู้ป่วยโลหิตจางที่มีอาการชีดอย่างรุนแรง จะได้รับการรักษาด้วยการให้เลือดและสารน้ําทดแทน พลาสม่าเพื่อชดเชยส่วนของเลือดที่ผู้ป่วยต้องการหรือส่วนที่ขาดไปให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้ อาจให้เป็น Whole blood, Packed red cel, Plasma หรือ Cryoprecipitate

 พลาสม่าแยกส่วน (Cryoprecipitate)

ประเภท             เป็นพลาสม่าที่ได้จากการนําพลาสม่าสดแช่แข็งมาละลายแล้วปั่นแยกส่วนได้พลาสม่าส่วน ตะกอน (Cryoprecipitate) ซึ่งมี Factor ในการแข็งตัวของเลือด เช่น Factor VIII กับ ไฟบริโนเจน (Fbrinogern) อยู่มากและพลาสม่าส่วนบน (Cryoremoved plasma) เป็นต้น

ข้อบ่งใช้             เพื่อทดแทน Factor 8 และ Frbrinogen เช่น ผู้ป่วยโรค Hemophilia, von Willebrand's disease และ Disseminated intravascular coagulation (DIC) เป็นต้น

 พลาสม่าแยกส่วนตะกอนแช่แข็ง (Frozen cryoprecipitate)

ประเภท             พลาสม่าแยกส่วนโดยการนําพลาสม่าสดแช่แข็งมาละลายแล้วปั่นแยกได้เป็นพลาสม่าส่วน ตะกอน ซึ่งในแต่ละถุงมี Factor VIII 80-100 ยูนิต มีไฟบริโนเจนประมาณ 250-300 มิลลิกรัม อยู่ในพลาสม่า 10-20 มิลลิกรัม กับไฟบริโนเจนอยู่มาก

ข้อบ่งใช้             เพื่อทดแทน Factor 8 และ Frbrinogen เช่น ผู้ป่วยโรค Hermophilia, von Willebrand’s disease และ Disseminated intravascular coagulation (DIC) เป็นต้น

 พลาสม่ารวมชนิดแช่แข็ง (Fresh frozen plasma)

ประเภท             เป็นพลาสม่าสด (Fresh plasma) ซึ่งเตรียมจากเลือดสดภายใน 2-4 ชั่วโมงหลังเจาะ ถ้าไม่ใช้ทันที่สามารถนําพลาสม่าสดแช่แข็งในอุณหภูมิ 0-3 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า ได้นาน 1 ปี เป็นพลาสม่าที่ได้จากการแยกจากเลือดรวมที่มีอายุเกินกว่า 4 ชั่วโมง

ข้อบ่งใช้ ใช้ในผู้ป่วยเพื่อทดแทนปริมาณของเลือดในรายที่มีภาวะช็อก ช่วยแก้ไขในรายที่มีภาวะขาด ไปรตีนในเลือด (Hypoproteinemia) เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด

 เม็ดเลือดแดงเข้มข้น (Packed red blood cells)

ประเภท             เป็นส่วนแยกของเลือดที่นำเอาพลาสม่าออกไปเกือบหมด มีเม็ดเลือดแดงประมาณ 70-75% ความหนืดสูงกว่าเพื่อตรวม มีอายุ 21 วัน เก็บที่ 4 องศาเซลเซียส

ข้อบ่งใช้             ใช้กับผู้ป่วยที่มีปริมาตรเลือดปกติ แต่มีการพร่องของเม็ดเลือดแดง เช่น โลหิตจางเรื้อรัง ธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง ผู้ป่วยที่มีภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติ เป็นต้น การทํางานของหัวใจผิดปกติ เสียเลือดจากการผ่าตัดหรือจากการบาดเจ็บ เสียเลือดแต่ไม่มีภาวะช็อก

 เกล็ดเลือดเข้มขัน (Platelet concentrate, single donor)

ประเภท             มีจํานวนเกล็ดเลือดมาก เม็ดเลือดขาวน้อย มีพลาสม่าบ้างไม่มาก มีอายุใช้ประมาณ 6-72 ชั่วโมง

ข้อบ่งใช้             ใช้กับผู้ป่วยที่มีเลือดออกง่ายเนื่องจากการสร้างเกล็ดเลือดน้อยกว่าปกติ เช่น โลหิตจาง ชนิดอะพลาสติก ภาวะขาดเกล็ดเลือด เนื่องจากการสร้างไม่เพียงพอ และมีเลือดออก มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือใช้เป็นการป้องกันสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กําลังรักษาด้วยยาเคมี บําบัดอย่างเต็มที่ เป็นต้น

 เลือดรวม (Whole blood)

ประเภท             เป็นส่วนของเลือดทั้งหมด ประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดประมาณ 45% และพลาสม่าประมาณ 55% ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำ 90% โปรตีน (Albumin, Globulin, Fibrinogen) 7% ไลปิด 2% (วิตามิน คาร์โบไฮเดรท เกลือ) มีอายุ 21 วัน ต้องเก็บที่ 1-6 องศาเซลเซียส

ข้อบ่งใช้             ใช้กับผู้ป่วยที่มีการให้เลือดบ่อยครั้ง ช็อกรุนแรง ผ่าตัดเปิดหัวใจ โลหิตจาง และผู้ป่วย ยูรีเมียที่มีการถ่ายเปลี่ยนเลือดใช้ในรายที่ต้องทดแทนเลือดที่เสียไปโดยเร็ว โดยเสียไปทั้งส่วนเม็ดเลือดแดงและพลาสม่า เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกเกิดจากการเสียเลือดอย่างรุนแรง เป็นต้น

 หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่