Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพ

อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าปกติในสุนัข

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,655,044 คน

อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าปกติในสุนัข

Sinus tachycardia (ST) เป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่หมายถึงการที่หัวใจเต้นด้วยอัตราที่เร็วมากกว่า 160 ครั้ง/นาที ในุสนัขขนาดมาตรฐาน และ มากกว่า 140 ครั้ง/นาทีในสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ มากกว่า 180 ครั้ง/นาที ในสุนัขขนาดเล็ก และ มากกว่า 220 ครั้ง/นาที ในลูกสุนัข การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาท parasympathetic และ sympathetic

ในสุนัขรายที่อัตราการเต้นของหัวใจนั้นมีความรุนแรง สุนัขจะสามารถปรับตัวโดยการลดเวลาการคลายตัวของหัวใจ แต่ส่วนมากแล้วสุนัขที่เป็นโรคหัวใจจะไม่สามารถชดเชยการทำงานได้ทำให้เลือดที่ออกจากหัวใจนั้นมีปริมาณลดลง ส่งผลให้มีความต้องการออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น โดยมักจะพบจังหวะการเต้นของหัวใจที่มีความผิดปกติในสุนัขรายที่หลังจากการได้รับผ่าตัด

อาการ

 • ส่วนมากมักจะไม่แสดงอาการเนื่องจากมีการตอบสนองเพื่อชดเชย
 • ถ้าหากมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคหัวใจจะพบว่ามีอาการอ่อนแรง ออกกำลังกายได้น้อยลง หรือมีอาการเสียสติ 
 • ถ้าหากมีภาวะโลหิตจางและหัวใจวายจะพบว่ามีเยื่อเมือกซีด 
 • เป็นไข้
 • มีอาการของภาวะหัวใจวาย ได้แก่ หายใจสั้น ไอ และเยื่อเมือกซีด

สาเหตุ

ทางด้านสรีระวิทยา 

 • ออกกำลังกาย 
 • เจ็บปวด 
 • การจับบังคับ
 • การตื่นเต้น
 • ความหิว การต่อสู้ และความกังวล

ทางด้านพยาธิวิทยา 

 • เป็นไข้ 
 • หัวใจวาย 
 • โรคปอดเรื้อรัง 
 • ช็อก 
 • มีน้ำในช่องอก 
 • โลหิตจาง
 • มีการติดเชื้อ 
 • มีระดับออกซิเจนต่ำ
 • มีลิ่มเลือด
 • ความดันเลือดต่ำ 
 • ปริมาณเลือดต่ำ 
 • แห้งน้ำ 
 • เนื้องอก

ปัจจัยเสี่ยง 

 • ยารักษาไทรอยด์
 • โรคหัวใจ 
 • การอักเสบ 
 • การต้ังท้อง

การวินิจฉัย

เนื่องจากมีสาเหตุมากมายที่ทำให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจที่รุนแรงทำให้ยากต่อการวินิจฉัยและแยกออกมาจากโรคอื่นๆที่มีความใกล้เคียง สัตวแพทย์จะทำการวินิจฉัยแยกแยะก่อนอันดับแรกโดยดูจากอาการเพื่อหาโรคที่ถูกต้องแล้วค่อยทำการรักษาอย่างเหมาะสม   จากนั้นสัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย โดยเริ่มจากการสอบถามประวัติสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้สัตวแพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างเลือดมาเพื่อตรวจทางชีวเคมี นับเม็ดเลือด และวิเคราะห์ปัสสาวะ ที่อาจบอกการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือความผิดปกติของอวัยวะต่างๆได้ เช่น หัวใจ หรือ ไต   สัตวแพทย์จะทำการเอ็กซ์เรย์เพื่อหาหลักฐานการเป็นโรคหัวใจหรือเนื้องอก การตรวจคลื้นไฟฟ้าหัวใจจะเป็นการประเมินการส่งกระแสไฟฟ้าภายในกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งอาจทำให้พบความผิดปกติจากการส่งกระแสไฟฟ้าได้ การอัลตราซาวน์นั้นจะมีประโยชน์มากในการดูเนื้องอกต่อมหมวกไต อีกทั้งสัตวแพทย์จะทำการดูต่อมไทรอยด์ร่วมด้วยเพื่อประเมินภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์

การรักษา

สัตวแพทย์จะทำการปรับปรุงแผนการรักษาเมื่อมีการวินิจฉัยยืนยันแล้ว และถ้าหากพบว่ามีสาเหตุหลักอยู่สัตวแพทย์จะทำการรักษาสาเหตุนั้น

การจัดการและความเป็นอยู่

การดูแลสุนัขนั้นจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยถึงสาเหตุของการเต้นเร็วของหัวใจ คุณเจ้าของจำกัดกิจกรรมของสุนัขเพื่อลดการเต้นเร็วของหัวใจ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม