ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย [กสพท.] ระบบรับตรงปีการศึกษา 2559

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
Istock 647187996 %281%29

ในการสอบคัดเลือกในแต่ละสนามจะมีข้อควรปฏิบัติในการสอบทุกสนาม ทั้งนี้น้อง ๆ ที่คิดจะสอบคัดเลือกควรศึกษาข้อควรปฏิบัติในการสอบเพื่อเตรียมความพร้อม และควรปฏิบัติตัวตามอย่างเคร่งครัดรายละเอียดของข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย[กสพท.] ระบบรับตรงปีการศึกษา 2559

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2559ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นกสพท. จะตัดสิทธิ์ในการสอบ หรือไม่พิจารณาให้คะแนนคำตอบทุกฉบับ

ข้อปฏิบัติในการสอบมีดังนี้

1. ห้ามกระทำการทุจริตใด ๆ ในการสอบครั้งนี้ไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการสอบ

2. ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลารายงานตัวเข้าห้องสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบตึก ห้องสอบ และผังที่นั่งสอบ

3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นหัวหน้าสนามสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เข้าสอบได้โดยผู้เข้าสอบต้องไปรายงานตัวที่กองอำนวยการสอบสวนของสนามสอบผู้เข้าสอบทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบอนุญาต

4. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ(กสทพ. 11) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีภาพถ่ายทางราชการออกให้โดยบัตรที่นำมาแสดงนั้นต้องไม่หมดอายุ วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบหรือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (กสพท. 11) ที่มีการขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ไว้ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

5. อนุญาตเฉพาะดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และนาฬิกาข้อมือแบบเข็มเท่านั้น (ห้ามพกกระดาษใด ๆ ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข นาฬิกาดิจิทัล เครื่องบันทึกภาพโทรศัพท์เคลื่อนที่/เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีให้ปิดเครื่อง แล้ววางในที่กรรมการกำหนด หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะถือว่าเจตนาทุจริต)

6. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้คุมสอบหรือกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ หรือโดยวิธีที่ผู้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาให้คะแนนการสอบทุกฉบับ นอกจากนี้จะเสนอชื่อให้พิจารณาตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาของ กสพท. ตลอดไป รวมทั้งอาจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

7. ห้ามนำข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

8. ในการเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีไม่ฉูดฉาด กางเกงขายาวสีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมถุงเท้าและใส่รองเท้าหุ้มส้น สำหรับผู้หญิงใส่เสื้อมีแขนสีไม่ฉูดฉาด สวมกระโปรงคลุมเข่ารองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

9. เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีภาพถ่ายที่ทางราชการออกให้โดยบัตรที่นำมาแสดงนั้นต้องไม่หมดอายุ ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบทุกครั้งเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบนั่งให้ตรงที่นั่งซึ่งมีเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบติดอยู่ ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนอนุญาตโดยเด็ดขาด โดยผู้เข้าสอบทุกคนอ่านกติกาที่ปกข้อสอบอย่างละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

10. การสอบแต่ละคาบจะไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ จึงควรทำกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่