ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

เมื่ออยากเป็น แล้วต้องทำยังไง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
Istock 611776330 %281%29

เมื่อลองทดสอบความต้องการที่อยากจะเป็น “หมอ” ของตนเองแล้วก็ต้องหาเส้นทางในการนำพาไป สู่ความสำเร็ข และเส้นทางในที่นี้ไม่ใช้เส้นสายแต่เป็นความรู้ความสามารถ ที่อยู่ในตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในฝัน ซึ่งก่อนอื่นผู้เขียนอยากให้น้อง ๆ ได้ทำความมารู้จักกับ กสพท. ก่อน เพราะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับน้องที่อยากจะเรียนแพทย์ต้องเข้ามาสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรงที่นี้

กสพท. ย่อมาจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย Consortium of Thai Medical Schools จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2532จากการประชุมร่วมกันของคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และผู้อำนายการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดที่อยู่ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบาย และปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษาแพทย์ศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน บุคลากร และระบบงานข้อมูลกลางของงานทางด้านการแพทย์ การสาธารสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวจการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในงานทั้งสิ้นของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการอำนวจการเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและควบคุมงานของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย

กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยรายได้จากค่าบำรุงและเงินสมทบค่าดำเนินการจากสถาบันสมาชิก เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งรายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร

ที่กล่าวข้างต้นก็คือที่มาของ กสพท. ทั้งนี้ผู้เขียนจะเริ่มต้นจากจุดที่คนยังไม่รู้ เพื่อน้อง ๆ ได้มองเห็นภาพและเส้นทางที่จะเดิน โดยผู้เขียนจะให้รายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้เยอะที่สุด เท่าที่จะหามาได้เพื่อเป็นแนวทางเลือกให้น้อง ๆ ได้ลองศึกษาดูว่า แนวทางนี้เหมาะกับเราหรือไม่

สำหรับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ร่วมมือกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

(สทอ.) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงของ สทอ. (Clearing House) เพื่อเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง และเป็นการลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาที่ซ้ำซ้อนหลายสถาบันในการศึกษาเดียว อันเป็นเหตุให้มีการสละสิทธิ์และที่นั่งว่างในแต่ละสถาบัน

โดย กสพท. ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์13 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์7 สถาบัน และคณะสัตวแพทยศาสตร์6 สถาบัน ในการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่