โรคเบาหวาน

สรุปโรคเบาหวาน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
Istock 512965260 %281%29

โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของฮอร์โมนอินซูลิน หรือการขาดอินซูลินอย่างสมบูรณ์ สามารถแบ่งโรคเบาหวานได้ 4 ชนิดใหญ่ๆ คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (T1D) ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 20 ปี ลักษณะอาการของโรคมักเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง เกิดจากความบกพร่องของภูมิคุ้มกันร่างกายทำให้ทำลายบีตาเซลล์ที่เป็นส่วนสร้างฮอร์โมนอินซูลิน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (T2D) พบในผู้ป่วยอายุมากกว่า 30 ปี และเป็นโรคเบาหวานที่พบมากประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด โรคเบาหวานชนิดที่ 3 คือ โรคเบาหวานชนิดอื่นๆ สาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติที่อวัยวะสร้างอินซูลิน และโรคเบาหวานชนิดสุดท้าย คือ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่มักพบในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดโรคเบาหวานชนิด T2D มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะอ้วน ความเครียด การขาดการออกกำลังกาย ความผิดปกติของฮอร์โมนเกิดจากเชื้อไวรัส ตลอดจนอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการควบคุมอาหารและพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สามารถช่วยควบคุมอาการของโรคเบาหวานได้ โดยพยายามรักษาน้ำหนักตัวของผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งสามารถทราบได้จากการคำนวณหาน้ำหนักตัวมาตรฐานที่ควรจะเป็น หรือคำนวณหาความต้องการพลังงานพื้นฐานต่อวัน (basal energy expenditure; BEE) และนำมาคำนวณหาค่าความต้องการพลังงานรวม (total energy expenditure; TEE) โดยนำข้อมูลที่ได้มาจัดรายการอาหารแลกเปลี่ยนเพื่อควบคุมอาหารให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อช่วยรักษาหรือปรับปรุงภาวะโภชนาการของผู้ป่วย ช่วยรักษาน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็น รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุด ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นตลอดจนช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่