โรคเบาหวาน

สรุปโรคเบาหวาน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
สรุปโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของฮอร์โมนอินซูลิน หรือการขาดอินซูลินอย่างสมบูรณ์ สามารถแบ่งโรคเบาหวานได้ 4 ชนิดใหญ่ๆ คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (T1D) ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 20 ปี ลักษณะอาการของโรคมักเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง เกิดจากความบกพร่องของภูมิคุ้มกันร่างกายทำให้ทำลายบีตาเซลล์ที่เป็นส่วนสร้างฮอร์โมนอินซูลิน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (T2D) พบในผู้ป่วยอายุมากกว่า 30 ปี และเป็นโรคเบาหวานที่พบมากประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด โรคเบาหวานชนิดที่ 3 คือ โรคเบาหวานชนิดอื่นๆ สาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติที่อวัยวะสร้างอินซูลิน และโรคเบาหวานชนิดสุดท้าย คือ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่มักพบในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดโรคเบาหวานชนิด T2D มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะอ้วน ความเครียด การขาดการออกกำลังกาย ความผิดปกติของฮอร์โมนเกิดจากเชื้อไวรัส ตลอดจนอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการควบคุมอาหารและพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สามารถช่วยควบคุมอาการของโรคเบาหวานได้ โดยพยายามรักษาน้ำหนักตัวของผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งสามารถทราบได้จากการคำนวณหาน้ำหนักตัวมาตรฐานที่ควรจะเป็น หรือคำนวณหาความต้องการพลังงานพื้นฐานต่อวัน (basal energy expenditure; BEE) และนำมาคำนวณหาค่าความต้องการพลังงานรวม (total energy expenditure; TEE) โดยนำข้อมูลที่ได้มาจัดรายการอาหารแลกเปลี่ยนเพื่อควบคุมอาหารให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อช่วยรักษาหรือปรับปรุงภาวะโภชนาการของผู้ป่วย ช่วยรักษาน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็น รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุด ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นตลอดจนช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่