ลิ้นหัวใจเอออร์ติกรั่ว (Aortic valve regurgitation)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 24, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ความหมาย

เป็นการไหลย้อนกลับของเลือดจากเอออร์ตาเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายขณะหัวใจคลายตัว

สาเหตุ

เกิดจากมีรอยโรคจากการอักเสบ ทำให้ Leaflets ของลินเอออร์ต้ามีความผิดปกติ ทำให้การปิดของลิ้นหัวใจเอออร์ติกไม่สนิท อาจเกิดจากการติดเชื้อหรือจากโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบรูมาติก ความผิดปกติแต่กำเนิด โรคซิฟิลิส หลอดเลือดโป่งพองที่มีสาเหตุจากการขยายหรือฉีกขาดของเอออร์ตาขาขึ้น มีแรงกระแทกที่หน้าอกหรือที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติก เนื่องจากมีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แต่มีหลายรายที่ไม่ทราบสาเหตุ

พยาธิสรีรภาพ

เลือดจากเอออร์ติกไหลกลับไปยังหัวใจห้องล่างช้ายระหว่างหัวใจคลายตัวตามปกติเลือดจะถูกส่งไปตามร่างกายโดยหัวใจห้องบนซ้าย เมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายขยายตัวโดยพยายามทำให้เลือดมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อขยายโตขึ้น ดังนั้นความดันในช่วงหัวใจบีบตัวจะสูงขึ้น หลอดเลือดแดงพยายามชดเชยสำหรับความดันที่สูงขึ้นโดยขยายตัว หลอดเลือดส่วนปลายคลายตัว แรงต้านส่วนปลายลดลง และความดันเลือดขณะคลายตัวลดลง

อาการ

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ผู้ป่วยบางรายจะเห็นการเต้นของชีพจรบริเวณศีรษะหรือคอหรือคลำชีพจรคาโรติดหรือเทมพอรอลได้แรงขึ้น เนื่องจากหัวใจห้องล่างซ้ายโต หายใจหอบเหนื่อยและมีอาการเหนื่อยล้าตามมา อาการและอาการแสดงของหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวจะมีมากขึ้น รวมทั้งหายใจลำบาก เช่น ต้องลุกนั่งหายใจ(Orthopnea) ลุกขึ้นมาหายใจเวลากลางคืน (PND) เป็นต้น

การวินิจฉัยโรค

ฟังเสียงหายใจได้ยินเสียงฟู (Murmur) ชัดเจน ได้ยินเสียงบริเวณช่องซี่โครงที่ 3 และ 4 ความดันชีพจรกว้างในผู้ป่วยทีมลินเอออร์ติกรั่ว ตรวจ Doppler echocardiography, Radionuclide imaging, EKG, MRI และ Cardiac catheterization ในรายที่มีอาการควรทำ Echocardiogram ทุก 4-6 เดือน หรือหากไม่มีอาการทำ Echocardiogram ทุก 2-3 ปี

การรักษา

ก่อนการทำฟัน ควรได้รับยาปฏิชีวนะเพี่อป้องกันการเกิดเยื่อบุหัวใจอักเสบ แนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ (Isometric exercise) รักษาแบบผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจเต้นผิดปกติ รักษาด้วยยากลุ่ม Calcium channel blocker เช่น Nifedipine (Adalat) และ ACE inhibitors เช่น Captopril (Capoten), Enalapril (Renitec), Lisinopril (Zestril), Ramipril (Ramtace), หรือ Hydralazine (Apresoline) บางรายอาจต้องเลือกตกแต่งลิ้นหัวใจเอออร์ติก หรือเป็นการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก หรือก่อนที่หัวใจห้องล่างซ้ายจะล้มเหลว จะทำเมื่อผู้ป่วยมีหัวใจห้องล่างซ้ายโต อาจมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้

การพยาบาล บันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออก และชั่งน้ำหนักทุกวัน หากน้ำหนักเพิ่ม 2 กิโลกรัม/วัน รายงานให้แพทย์ทราบ จำกัดน้ำตามแผนการรักษา วัด Oxygen saturation (02sat) และ Arterial blood gases (ABGs) หาก O2sat < 95% รายงานให้แพทย์ทราบ จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะสูง พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ยาขับปัสสาวะ ยาขยายหลอดเลือด ยายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำลายแองจีโอเทนซิน และยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา บันทึกสัญญาณชีพ ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือร้านยาเล่ม 1 ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น และแนวทางการซักถามเพื่อให้การรักษาขั้นต้น" เรียบเรียงโดยเภสัชกรหญิงจิรัชฌา อุดมชัยสกุล วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา จากสำนักพิมพ์ศิษฏิกร

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่