ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

เอกสารประกอบใบสมัครสอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: นาที
Istock 622015126 %281%29

ผู้สมัครสอบไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแต่จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครทั้งที่อัพโหลดและที่สั่งพิมพ์จากหน้าจอ เพื่อนำมาให้คณะ/สถาบันตรวจสอบหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ดังนี้

5.1 เอกสารใบสมัคร (กสพท. 01) ที่พิมพ์ (Print) จากหน้าจอ(หน้าตรวจสอบข้อมูล) และลงลายมือชื่อและนามสกุลผู้สมัครครบถ้วน

5.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน1 ฉบับ

5.3 เอกสารต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และสำเนาเอกสารที่อัพโหลด ตามข้อ 4.1.3

5.4 หลักฐานการลาออกจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ก่อนวันสมัคร(ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558) สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.4และ 2.5 ควบคู่กับสำเนาเอกสารตามข้อ 4.1.3.2 หรือข้อ 4.1.3.3

การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วว่าดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอน

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่