ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

เอกสารประกอบใบสมัครสอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
เอกสารประกอบใบสมัครสอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

ผู้สมัครสอบไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแต่จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครทั้งที่อัพโหลดและที่สั่งพิมพ์จากหน้าจอ เพื่อนำมาให้คณะ/สถาบันตรวจสอบหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ดังนี้

5.1 เอกสารใบสมัคร (กสพท. 01) ที่พิมพ์ (Print) จากหน้าจอ(หน้าตรวจสอบข้อมูล) และลงลายมือชื่อและนามสกุลผู้สมัครครบถ้วน

5.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน1 ฉบับ

5.3 เอกสารต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และสำเนาเอกสารที่อัพโหลด ตามข้อ 4.1.3

5.4 หลักฐานการลาออกจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ก่อนวันสมัคร(ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558) สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.4และ 2.5 ควบคู่กับสำเนาเอกสารตามข้อ 4.1.3.2 หรือข้อ 4.1.3.3

การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วว่าดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอน

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่