Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
ภูมิแพ้

จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เกิดได้ในทุกเพศทุกวัย หากส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจภูมิแพ้
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 1 ก.พ. 2018 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 6 นาที

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เกิดจากเยื่อบุจมูกไวต่อสารก่อภูมิแพ้ที่สูดหายใจเข้าไป เช่น ไรฝุ่น เกสรดอกไม้
 • เป็นโรคที่พบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยจะมีอาการเบื้องต้น คือ ไอ จาม คัดจมูก
 • หากอาการแพ้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การทำงาน หรือการพักผ่อน ควรไปพบแพทย์
 • สามารถใช้ยารักษาภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจได้ แต่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
 • วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นๆ สามารถรู้ได้โดยการตรวจภูมิแพ้อากาศ (ดูแพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อากาศได้ที่นี่)
จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)

“โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)” เป็นโรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้ในอากาศที่สูดหายใจเข้าไป 

โรคนี้จะทำให้มีอาการจามบ่อยครั้ง มีน้ำมูกไหล คัดจมูกเป็นประจำ คันตา คันปาก หรือคันที่ผิวหนัง 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี ลดสูงสุด 30%

ตรวจคัดกรองโรคพบบ่อยในวัยก่อนเกษียณ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รู้ก่อน รักษาก่อน โอกาสหายขาดสูง

Istock 643564758

หากคุณมีอาการเหล่านี้ อาจหมายความว่า เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ก็ได้

รู้จักกับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือที่คนส่วนมากเรียกกันว่า “แพ้อากาศ” เป็นโรคภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย และปัจจุบันมีคนป่วยโรคนี้เป็นจำนวนมากด้วยสภาพแวดล้อมทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เกิดขึ้นจากเยื่อบุจมูกไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติ เช่น ไรฝุ่น เมลงสาบ ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ เกสรละอองหญ้า หรือเชื้อรา

เมื่อร่างกายสูดหายใจสารก่อภูมิแพ้ในอากาศเหล่านี้ขึ้นไปก็จะมีปฏิกิริยา ทำให้มีอาการจามบ่อยครั้ง มีน้ำมูกไหล คัดจมูกเป็นประจำ หรือคันตา คันปาก คันที่ผิวหนังบ่อยครั้ง

โดยผู้ป่วยอาจมีอาการบางฤดูกาล หรือมีอาการตลอดทั้งปี

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้กับไข้ละอองฟาง

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ไข้ละอองฟาง (Hay fever)” แต่คุณไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับละอองฟาง หรือละอองหญ้าก็สามารถมีอาการได้ และตรงกันข้ามกับชื่อ คือคุณไม่จำเป็นต้องมีไข้ก็มีอาการของโรคนี้ได้เช่นกัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี ลดสูงสุด 30%

ตรวจคัดกรองโรคพบบ่อยในวัยก่อนเกษียณ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รู้ก่อน รักษาก่อน โอกาสหายขาดสูง

Istock 643564758

ชนิดของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

ในสมัยก่อน โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

 • ชนิดที่เป็นเฉพาะฤดู (Seasonal) จะมีอาการเฉพาะช่วงเวลาที่มีสารก่อภูมิแพ้ในอากาศจำนวนมาก โดยจะมีอาการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือฤดูใดฤดูหนึ่งเท่านั้น
 • ชนิดที่เป็นตลอดทั้งปี (Perennial) มักเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ที่สูดหายใจเข้าไป เช่น ไรฝุ่น ขนสัตว์ รังแคสัตว์ แมลงสาบ หรือเชื้อรา ส่วนอาการแพ้อาหารไม่ค่อยทำให้มีอาการอักเสบทางจมูก

ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ทั้งสองชนิด คือมีอาการตลอดทั้งปี แต่จะมีอาการแย่ลงเมื่อต้องอยู่ในฤดูกาลที่มีเกสรดอกไม้ปริมาณมากในอากาศ

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การแพ้ที่ทำให้เกิดอาการเยื่อจมูกอักเสบได้ด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบัน คณะทำงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เสนอการแบ่งชนิดของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ใหม่ออกเป็น 2 ชนิด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น อาศัยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • อาการ และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
 • ระยะเวลาที่เป็น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
  • มีอาการเป็นบางครั้ง (Intermittent) ระยะเวลา 4 วันต่อ 1 สัปดาห์ หรือมีอาการติดต่อกันน้อยกว่า 4 สัปดาห์
  • มีอาการตลอดเวลา (Persistent) ระยะเวลามากกว่า 4 วันต่อ 1 สัปดาห์ หรือมีอาการติดต่อกันมากกว่า 4 สัปดาห์
 • ระดับความรุนแรงของโรค แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ อาการน้อย (Mild) และอาการปานกลางถึงมาก (Moderate - severe)

โดยองค์การอนามัยโลก ได้เสนอให้ใช้อาการทางคลินิกเหล่านี้มาแบ่งความรุนแรงของโรคออกเป็น 2 กลุ่มคือ “อาการน้อย” และ “อาการปานกลางถึงมาก” นั่นเอง

เช็ก 4 อาการ คุณเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในระดับใด

กลุ่มอาการน้อยจะไม่มีอาการดังต่อไปนี้ แต่หากมีอาการ 1 อาการ หรือมากกว่า 1 ข้อขึ้นไป นับว่าคุณเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิในระดับปานกลางถึงมาก

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี ลดสูงสุด 30%

ตรวจคัดกรองโรคพบบ่อยในวัยก่อนเกษียณ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รู้ก่อน รักษาก่อน โอกาสหายขาดสูง

Istock 643564758
 1. ไม่สามารถนอนหลับได้ตามปกติ
 2. ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวัน หรือการเล่นกีฬา
 3. มีปัญหาต่อการทำงาน และการเรียน
 4. ทำให้รู้สึกรำคาญใจ

ลักษณะอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • เมื่อสัมผัสสารก่อภูมิแพ้จะมีอาการคันจมูก จามติดๆ กัน มีน้ำมูกใส และคัดจมูก
 • อาจมีอาการคันที่ตา คอ หู หรือที่เพดานปาก
 • ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดศีรษะ เสียงเปลี่ยน จมูกไม่ได้กลิ่น น้ำมูกไหลลงคอ ไอ เจ็บคอเรื้อรัง หูอื้อ หรือมีเสียงดังในหู
 • อ่อนเพลียจากการอดนอน
 • เปลือกตาบวม

อาการอาจเป็นมากขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นโดยสารก่อระคายเคือง (Irritants) เช่น

 • ควันบุหรี่
 • กลิ่นเหม็น เช่น น้ำหอม หรือ สเปรย์ใส่ผม และควัน
 • เครื่องสำอาง
 • ผงซักฟอก
 • น้ำยาทำความสะอาด คลอรีนในสระว่ายน้ำ
 • ไอเสียจากรถยนต์ และมลพิษในอากาศ เช่น โอโซน

อาการแสดงของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่เด็กๆ ที่ต้องหายใจทางปากเสมอ อาจส่งผลให้การเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้าและฟันผิดปกติ เช่น ใบหน้าส่วนล่างยาวผิดปกติ หรือมีรอยย่นที่สันจมูกจากการขยี้บ่อยๆ
 • ในช่วงที่มีอาการเมื่อตรวจจมูกจะพบว่า เยื่อบุจมูกบวม มีสีซีดหรือคล้ำ น้ำมูกใสๆ จำนวนมาก อาจมีริดสีดวงจมูกร่วมด้วย หรือพบตุ่มนูนแดงแพ่กระจายในผนังคอ ซึ่งเกิดจากการระคายเคืองเรื้อรังจากน้ำมูกที่ไหลลงคอ หรือการหายใจทางปาก

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีความสัมพันธ์กับอาการดังนี้

 • ไม่มีสมาธิในการเรียน หรือการทำงาน
 • ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
 • ลดความสามารถในการตัดสินใจ
 • การประสานงานกันระหว่างตาและมือแย่ลง
 • ปัญหาเกี่ยวกับความจำ
 • รู้สึกหงุดหงิด
 • ปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
 • อ่อนเพลีย
 • ขาดเรียน หรือขาดงาน
 • เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มากขึ้น
 • เกิดอุบัติเหตุขณะเรียน หรือทำงานมากขึ้น

ปัจจัย หรือสารก่อภูมิแพ้ที่กระตุ้นให้เกิดอาการ

 • สารก่อภูมิแพ้ภายนอกบ้าน (นอกอาคาร) เช่น เกสรจากหญ้า วัชพืช ดอกไม้
 • สารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน ภายในที่ทำงาน (ภายในอาคาร) เช่น ขนสัตว์ หรือรังแคสัตว์ ตัวไรฝุ่น และเชื้อรา
 • สารก่อระคายเคือง เช่น ควันบุหรี่ น้ำหอม ไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซล

การจัดการและการรักษา

 • หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการโดยการปรับเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน และปรับพฤติกรรมของตนเอง เช่น
  • ปิดหน้าต่างในฤดูที่มีเกสรดอกไม้ปริมาณมากในอากาศ และเปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศในบ้าน หรือในรถแทน
  • สวมแว่นตา หรือแว่นตากันแดดเมื่อต้องอยู่นอกอาคาร เพื่อลดการสัมผัสของละอองเกสรกับดวงตา
  • เลือกใช้ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน และเครื่องนอนต่างๆ ที่เป็นชนิดปลอดไรฝุ่น เพื่อลดการสัมผัสกับตัวไรฝุ่น และใช้เครื่องกำจัดความชื้นภายในบ้านเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโต (ถ้าคุณได้กลิ่นเหม็นอับชื้น แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะมีเชื้อราขึ้นในบ้าน)
  • ล้างมือหลังเล่นกับสัตว์ หรือสัมผัสกับสัตว์เสมอ และควรมีคนที่ไม่แพ้สัตว์เลี้ยงคอยช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงแทนคุณ โดยควรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บริเวณอากาศถ่ายเทดี หรือนอกบ้าน
  • สวมหน้ากากชนิด N95 เมื่อต้องตัดหญ้าในสนามหญ้า กวาดใบไหม้ หรือทำสวย และให้รับประทานยาที่เหมาะสมก่อนการทำกิจกรรมดังกล่าวด้วย
  • อย่าแขวนเสื้อผ้าไว้กลางแจ้งเพื่อทำให้แห้ง เกสรต่างๆ สามารถปลิวมาเกาะติดกับเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว และผ้าปูที่นอนได้
  • พยายามไม่ขยี้ตา เพราะจะทำให้ระคายเคืองและทำให้อาการแย่ลงได้
 • ควบคุมบางอาการที่เกิดขึ้นได้ด้วยยาที่มีขายตามร้านยา
  • ยาบรรเทาอาการคัดจมูก (Decongestants)
  • ยาแก้แพ้ (Antihistamines) ชนิดหยอดตา พ่นจมูก หรือชนิดรับประทาน
 • เข้าพบแพทย์โรคภูมิแพ้ เพื่อรับยาจากแพทย์ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
  • ยาแก้แพ้ ชนิด หยอดตา พ่นจมูก และชนิดรับประทาน
  • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy)

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • เด็กที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มักมีอาการหงุดหงิดง่าย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหู จมูก และลำคอ อาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่า เป็นโรคสมาธิสั้น แต่การได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
 • อาการของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีสาเหตุจากอย่างอื่นได้ เช่น เกิดจากโรคหวัดแล้วจมูกอักเสบจากการติดเชื้อ การติดเชื้อส่วนมากมักเป็นเพียงระยะเวลาสั้น โดยอาการจะดีขึ้นภายใน 3-7 วัน
 • หลายคนที่มีอาการคัดจมูกกำเริบ หรือมีอาการเรื้อรัง มีการผลิตน้ำมูกมากเกินไป มีอาการคัน และอาการทางจมูกอื่นๆ ซึ่งคล้ายกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ในกรณีนี้สาเหตุไม่ใช่มาจากการแพ้

การวินิจฉัย

เพื่อค้นหาวิธีรักษาอาการจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอแนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้จะรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามคุณ รวมถึงรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นข้อมูลที่ช่วยระบุสาเหตุของการเกิดอาการได้

คุณจะถูกถามคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และที่ทำงาน เช่น คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม นิสัยการรับประทานอาหาร ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว ความถี่ และความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น

บางครั้งโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้อาจเป็นอาการอันซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากสภาวะทางการแพทย์ต่างๆ เช่น ผนังกั้นช่องจมูกคด (Deviated septum) ซึ่งเป็นอาการของการโค้งงอของกระดูก และกระดูกอ่อนที่กั้นระหว่างรูจมูกสองข้าง

หรือเกิดจากการมีริดสีดวงจมูก (Nasal polyps) ซึ่งเป็นก้อนเนื้อที่เจริญขึ้นผิดปกติในโพรงจมูก หรือในไซนัส

โดยสภาวะทางการแพทย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้จะมีอาการแย่ลงได้ถ้าป่วยเป็นหวัด

อาการทางจมูกที่เกิดขึ้นจากปัญหามากกว่าหนึ่งปัญหาอาจเป็นเรื่องยากที่จะรักษา ซึ่งมักต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก

แพทย์ด้านโรคภูมิแพ้ที่ดูแลคุณอาจแนะนำให้คุณทำการทดสอบภูมิทางผิวหนังด้วยวิธีสะกิด (Skin prick test) โดยการหยดสารก่อภูมิแพ้ที่สงสัยปริมาณเล็กน้อยลงบนผิวหนัง และใช้เข็มขนาดเล็กสะกิดเพื่อดูผลที่เกิดขึ้น

การทดสอบนี้ทำได้ง่าย มีความไว และโดยทั่วไปราคาไม่แพง ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยหาได้ว่าคุณกำลังแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด

ปัจจุบันสถานพยาบาลต่างๆ ล้วนมีบริการตรวจภูมิแพ้อาหาร ภูมิแพ้อากาศ และภูมิแพ้อาหารแฝง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเจาะเลือด รวมไปถึงการทดสอบทางผิวหนัง

คุณสามารถเปรียบเทียบราคาตรวจภูมิแพ้ได้ที่นี่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: รู้จักกับการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีสะกิด (Skin prick test) อย่างละเอียด

การรักษาที่ไม่แนะนำในผู้ป่วยจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • ยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อ (Antibiotics) ยานี้มีประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการหวัด (ซึ่งเป็นการติดเชื้อไวรัส) และไม่มีประโยชน์ในการรักษาจมูกอักเสบที่ไม่มีการติดเชื้อ รวมถึงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ด้วย
 • การผ่าตัดจมูก การผ่าตัดไม่ใช่การรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ แต่อาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่มีริดสีดวงจมูก (Nasal polyps) หรือเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือยาสเตียรอยด์พ่นจมูก

สรุป

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นโรคที่สามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัย และแบ่งได้หลายชนิด หลายรูปแบบ

ถึงแม้ว่า อาการเบื้องต้นของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากนัก แต่เมื่อใดที่อาการรุนแรงขึ้นก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิต

อย่างไรก็ตามการปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เบื้องต้นย่อมป้องกันการแพ้อย่างรุนแรงได้ โดยวิธีการป้องกันโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ดีที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้น

ซึ่งการตรวจภูมิแพ้จะทำให้เรารู้ว่า สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดที่ร่างกายแพ้

ดูแพ็กเกจตรวจภูมิแพ้ เปรียบเทียบราคา โปรโมชั่นล่าสุดจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำได้ที่นี่ หรือไม่พลาดทุกการอัปเดตแพ็กเกจเหล่านี้ เมื่อกดเป็นเพื่อนทางไลน์ @HonestDocs และกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android

3 การอ้างอิง
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
healthline.com, Allergic Rhinitis (https://www.healthline.com/health/allergic-rhinitis), June 20, 2017
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน, โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) ตอนที่ 1 (https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=471).

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
ดูในแอป