ภูมิแพ้

จะวินิจฉัย และตรวจสอบอาการอย่างไร ว่าเป็นโรคภูมิแพ้

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
จะวินิจฉัย และตรวจสอบอาการอย่างไร ว่าเป็นโรคภูมิแพ้

a2.gif การตรวจสอบอาการแพ้สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่และยังสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาหลีกเลี่ยงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วย

การตรวจภูมิแพ้จากกรรมพันธุ์

  1. ตรวจสอบผิวหนังที่มีอาการแพ้ ในบรรดาต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย ๆ ไรฝุ่นตามบ้านเรือนเป็นตัวการสำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ รองลงมาคือแบคทีเรีย เกสรดอกไม้ ขนแมว สัตว์ หรือนก แมลงสาบ อาหารบางชนิด เช่น ไข่ นม ถั่วลิสง เป็นต้น
  2. ตรวจสอบจากระดับของภูมิคุ้มกันชนิดอีทั้งหมด (total lgE) ปริมาณของภูมิคุ้มกันชนิดอี (lgE) ในเลือดมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ โดยปกติเมื่อเกิดอาการแพ้รุนแรงความเข้มข้นของ lgE ก็จะสูงตามไปด้วย
  3. ตรวจสอบจากระดับของภูมิคุ้มกันชนิดอีที่จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิด (special lgE) ภูมิคุ้มกันชนิดอีไวต่อสารก่อภูมิแพ้จากอากาศ และอาหารในเลือด มีหลายประเภท การเกิดของมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับต้นเหตุของโรคภูมิแพ้
  4. ตรวจสอบจากสัดส่วนของเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิล (eosinophil ratio) ถ้าสัดส่วนของปริมารเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอชิโนฟิลสูง หมายถึงโอกาสเป็นภูมิแพ้จะสูงตามไปด้วย

การตรวจภูมิแพ้แบบสุ่ม

a2.gif วิธีตรวจสอบข้างล่างต่อไปนี้สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้นว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคภูมิแพ้หรือไม่1. การทดสอบทางผิวหนังต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ  (phadiatop หรือ aeroallergen yes/no test) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัดสินว่าสาเหตุของภูมิแพ้มาจากระบบทางเดินหายใจใช่หรือไม่ หากผลการทดสอบเป็นบวกแสดงว่าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจ สามารถเก็บตัวอย่างเลือดมาทดสอบแยกประเภทสารก่อภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจเพื่อยืนยันและสนับสนุนสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ในทางตรงกันข้ามหากผลการทอสอบเป็นลบ แสดงว่าอาการภูมิแพ้ของผู้ป่วยไม่ได้มาจากระบบทางเดินหายใจ

2. immunoCAP specific lgE test คือการทำ skin prick test (วิธีสะกิด) และ RAST test (radio allergosorbent test) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัดสินว่าต้นเหตุของภูมิแพ้ที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้มาจากอาหารใช่หรือไม่ ก่อนอื่นจะนำอาหารหกประเภทมาตรวจสอบ ได้แก่ นม ไข่ ปลา ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และถั่วลิสง หากผลการทดสอบเป็นบวก แสดงว่าผู้ป่วยแพ้อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งในหกประเภทนี้ จากนั้นจึงจะตรวจสอบเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงต่อไป หากผลการทดสอบเป็นลบ แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้แพ้อาหารดังกล่าว

3. immunoCAP specifie lgE mixed-allergen screening test แพทย์ต้องสมมติฐานว่าผู้ป่วยแสดงอาการแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าหนึ่งชนิด และจะตรวจสอบโดยนำต้นไม้ใบหญ้า อาหารทะเล ไรฝุ่น แบคทีเรีย ขนสัตว์ มาทดสอบแบบผสมผสานโดยดูจากอาการของโรค หากผลการทดสอบเป็นลบ แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุของอาการแพ้ แต่หากผลออกมาเป็นบวก แสดงว่าผู้ป่วยแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในบรรดาของที่นำมาทดสอบ  จะต้องตรวจสอบเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่