Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ภูมิแพ้

จะวินิจฉัย และตรวจสอบอาการอย่างไร ว่าเป็นโรคภูมิแพ้

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,275,481 คน

จะวินิจฉัย และตรวจสอบอาการอย่างไร ว่าเป็นโรคภูมิแพ้

a2.gif การตรวจสอบอาการแพ้สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่และยังสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาหลีกเลี่ยงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วย

การตรวจภูมิแพ้จากกรรมพันธุ์

  1. ตรวจสอบผิวหนังที่มีอาการแพ้ ในบรรดาต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย ๆ ไรฝุ่นตามบ้านเรือนเป็นตัวการสำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ รองลงมาคือแบคทีเรีย เกสรดอกไม้ ขนแมว สัตว์ หรือนก แมลงสาบ อาหารบางชนิด เช่น ไข่ นม ถั่วลิสง เป็นต้น
  2. ตรวจสอบจากระดับของภูมิคุ้มกันชนิดอีทั้งหมด (total lgE) ปริมาณของภูมิคุ้มกันชนิดอี (lgE) ในเลือดมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ โดยปกติเมื่อเกิดอาการแพ้รุนแรงความเข้มข้นของ lgE ก็จะสูงตามไปด้วย
  3. ตรวจสอบจากระดับของภูมิคุ้มกันชนิดอีที่จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิด (special lgE) ภูมิคุ้มกันชนิดอีไวต่อสารก่อภูมิแพ้จากอากาศ และอาหารในเลือด มีหลายประเภท การเกิดของมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับต้นเหตุของโรคภูมิแพ้
  4. ตรวจสอบจากสัดส่วนของเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิล (eosinophil ratio) ถ้าสัดส่วนของปริมารเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอชิโนฟิลสูง หมายถึงโอกาสเป็นภูมิแพ้จะสูงตามไปด้วย

การตรวจภูมิแพ้แบบสุ่ม

a2.gif วิธีตรวจสอบข้างล่างต่อไปนี้สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้นว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคภูมิแพ้หรือไม่1. การทดสอบทางผิวหนังต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ  (phadiatop หรือ aeroallergen yes/no test) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัดสินว่าสาเหตุของภูมิแพ้มาจากระบบทางเดินหายใจใช่หรือไม่ หากผลการทดสอบเป็นบวกแสดงว่าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจ สามารถเก็บตัวอย่างเลือดมาทดสอบแยกประเภทสารก่อภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจเพื่อยืนยันและสนับสนุนสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ในทางตรงกันข้ามหากผลการทอสอบเป็นลบ แสดงว่าอาการภูมิแพ้ของผู้ป่วยไม่ได้มาจากระบบทางเดินหายใจ

2. immunoCAP specific lgE test คือการทำ skin prick test (วิธีสะกิด) และ RAST test (radio allergosorbent test) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัดสินว่าต้นเหตุของภูมิแพ้ที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้มาจากอาหารใช่หรือไม่ ก่อนอื่นจะนำอาหารหกประเภทมาตรวจสอบ ได้แก่ นม ไข่ ปลา ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และถั่วลิสง หากผลการทดสอบเป็นบวก แสดงว่าผู้ป่วยแพ้อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งในหกประเภทนี้ จากนั้นจึงจะตรวจสอบเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงต่อไป หากผลการทดสอบเป็นลบ แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้แพ้อาหารดังกล่าว

3. immunoCAP specifie lgE mixed-allergen screening test แพทย์ต้องสมมติฐานว่าผู้ป่วยแสดงอาการแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าหนึ่งชนิด และจะตรวจสอบโดยนำต้นไม้ใบหญ้า อาหารทะเล ไรฝุ่น แบคทีเรีย ขนสัตว์ มาทดสอบแบบผสมผสานโดยดูจากอาการของโรค หากผลการทดสอบเป็นลบ แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุของอาการแพ้ แต่หากผลออกมาเป็นบวก แสดงว่าผู้ป่วยแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในบรรดาของที่นำมาทดสอบ  จะต้องตรวจสอบเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่