การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,586,323 คน

การใช้ยาและการผ่าตัดรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายๆอย่างสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวดีขึ้นได้

เป้าหมายของการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อที่จะลดอาการและทำให้สุขภาพดีขึ้น โดยการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวได้แก่

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย เคอร์รี่ ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01

การใช้ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว(heart failure)หรือที่เรียกว่าหัวใจวาย(congestive heart failure) ยาดังต่อไปนี้อาจทำให้มีอายุได้นานขึ้น

ยากลุ่มแองจิโอเทนซิน คอนเวิร์ทติง เอนไซม์(Angiotensin converting enzyme)หรือเอซ อินฮิบิเตอร์(ACE inhibitors) ออกฤทธิ์โดยขยายหลอดเลือดทำให้ความดันโลหิตลดลง หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น หัวใจไม่ต้องทำงานหนัก และยังลดการเปลี่ยนสภาพของหัวใจซึ่งอันตรายได้ด้วย

ยากลุ่มแองจิโอเทนซิน รีเซปเตอร์ บล็อกเกอร์(Angiotensin receptor blockers)หรือเออาร์บี(ARBs) เป็นยาทางเลือกหนึ่งของกลุ่มเอซ อินฮิบิเตอร์ ถ้าไม่สามารถใช้ยากลุ่มเอซ อินฮิบิเตอร์ได้

ยากลุ่มเบต้า บล็อกเกอร์(Beta blockers) ออกฤทธิ์โดยลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดความดันโลหิตและยังจำกัดหรือลดการบาดเจ็บของหัวใจที่เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซิสโตลิค(systolic heart failure)

ยากลุ่มอัลโดสเตอโรน บล็อกเกอร์(Aldosterone blockers) ออกฤทธิ์โดยการขัดขวางการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและโซเดียมไว้ในเส้นเลือดซึ่งมีส่วนทำให้เกิดภาหัวใจล้มเหลว

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย เคอร์รี่ ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01

ในปี 2015 มียาที่ชื่อว่าเอนเทรสโต(Entresto)หรือซาคูบิทริล/วัลซาแทน(sacubiril/valsartan)ซึ่งประกอบด้วยยากลุ่มเนพริไลซิน อินฮิบิเตอร์(neprilysin inhibitor)ที่เรียกว่าซาคูบิทริล(sacubitril)และยากลุ่มเออาร์บี(ARB)ได้รับการรับรองให้ใช้ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนอกจากนี้ยังมียาที่ช่วยลดอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวได้แก่

ยาขับปัสสาวะ(Diuretics) ช่วยลดปริมาณน้ำในร่างกาย

ยาขยายหลอดเลือด(Vasodilator) ช่วยขยายหลอดเลือดและลดการทำงานของหัวใจไม่ให้หนักเกินไป

ยาดิจิทาลิส(Digitalis) ช่วยให้หัวใจบีบตัวได้แรงขึ้นด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอมากขึ้น

ยาต้านการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ(Anti-arrhythmia) ช่วยให้หัวใจเต้นปกติสม่ำเสมอและช่วยป้องกันหัวใจวายเฉียบพลัน อย่างไรก็ตามยาต้านการเต้นผิดจังหวะของหัวใจบางตัวอาจเป็นสาเหตุของหัวใจล้มเหลวได้ ดังนั้นจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง

การผ่าตัด

การผ่าตัดมักไม่ค่อยใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว โดยจะใช้การผ่าตัดเมื่อภาวะหัวใจล้มเหลวของผู้ป่วยนั้นไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการปรับอาหารและพฤติกรรมหรือเมื่อแพทย์คิดว่าสาเหตุของหัวใจล้มเหลวสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด นอกจากนี้ถ้ามีปัญหาที่เกิดจากลิ้นหัวใจผิดปกติหรือเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ(coronary artery)อุดตันก็ควรได้รับการผ่าตัด ได้แก่

การขยายหลอดเลือดหัวใจ(Angioplasty)หรือทีเรียกว่าเพอร์คิวทาเนียส โคโรนารี อินเตอร์เวนชัน(percutaneous coronary intervention) การขยายหลอดเลือดหัวใจคือการเปิดเส้นเลือดที่อุดตันอยู่ ทำโดยการใส่ขดลวดที่มีอุปกรณ์ขนาดเล็กคล้ายบอลลูนแทงผ่านเส้นเลือดดำแล้วกางออกเมื่อถึงเส้นเลือดแดงที่อุดตัน จากนั้นขดลวดเล็กๆที่เรียกว่าสเตนท์(stent)นี้จะวางอยู่ในเส้นเลือดแดงที่อุดตันเพื่อกางเส้นเลือดให้เปิดออก การผ่าตัดนี้จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ส้นเลือดแดงบาดเจ็บได้เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะทำให้อาการดีขึ้น

การผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ(Coronary artery bypass) การผ่าตัดบายพาสนี้คือการทำเส้นเลือดแดงใหม่ข้ามจุดที่อุดตัน ศัลยแพทย์จะนำเอาเส้นเลือดแดงที่สภาพดีจากส่วนอื่นของร่างกายเช่นขาหรือผนังทรวงอกและต่อเข้ากับเส้นเลือดหัวใจข้ามจุดที่อุดตันทำให้เลือดไหลผ่านจุดที่อุดตันได้

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ(Heart transplant) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการปรับอาหารและพฤติกรรม การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจอาจเป็นทางเลือกเดียวที่เหลือ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนั้นศัลยแพทย์จะเชื่อมต่อร่างกายของผู้ป่วยเข้ากับเครื่องปอด-หัวใจเทียม(heart-lung machine)ซึ่งจะทำหน้าที่แทนปอดและหัวใจขณะที่ศัลยแพทย์จะผ่าตัดเอาหัวใจที่เป็นโรคนี้ออกแล้วนำเอาหัวใจสภาพดีจากผู้บริจาคซึ่งเสียชีวิตแล้วมาเปลี่ยนแทน จากนั้นจึงเชื่อมต่อเส้นเลือดใหญ่และหัวใจก็เริ่มทำงาน สมาคมหัวใจแห่งอเมริกา(American Heart Association)หรือเอเอชเอ(AHA)ระบุว่า 90% ของผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนหัวใจมีชีวิตมากกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลาหลายเดือนในการหาผู้บริจาคที่เหมาะสมได้ อันที่จริงแล้วเอเอชเอ(AHA)รายงานว่ามีผู้ป่วยเพียง 2,500 คนเท่านั้นที่ได้รับการเปลี่ยนหัวใจในแต่ละปี

ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกหัวใจ(Implanted Devices) อุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้นได้ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวบางราย

เครื่องไบเวนทริคูลาร์เพซซิง(Biventricular pacing)หรือคาร์ดิเอครีซินโครไนเซชัน(cardiac resynchronization) เป็นเครื่องกระตุกหัวใจที่สร้างจังหวะการเต้นของหัวใจโดยทำให้หัวใจห้องล่างซ้าย(left ventricle)ทั้งสองด้านบีบตัวพร้อมกันทำให้หัวใจทำงานดีขึ้น

เครื่องอิมแพลนเทเบิล คาร์ดิโอเวิร์ตเตอร์ ดีฟิบบริลเลเตอร์(Implantble cardioverter defibrillator)หรือไอซีดี(ICD) ทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องที่สร้างจังหวะการเต้นของหัวใจแต่จะเริ่มทำงานเมื่อเครื่องตรวจได้ว่าหัวใจเต้นเร็วเกินไป เครื่องจะส่งกระแสไฟฟ้าให้จังหวะการเต้นของหัวใจช้าลง

เครื่องเวนทริคูลาร์แอซซิส(Ventricular assist device)หรือวีเอดี(VAD) ทำหน้าที่บีบตัวแทนหัวใจห้องล่างอาจเพียงห้องเดียวหรือสองห้องก็ได้

การผ่าตัดปรับขนาดหัวใจห้องล่างซ้าย(Left ventricular restoration) เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนรูปร่างของหัวใจห้างล่างซ้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติทำให้หัวใจบีบตัวได้ดีขึ้น

การปรับพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยบรรเทาอาการภาวะหัวใจล้มเหลวและทำให้ภาวะหัวใจล้มเหลวไม่แย่ลงกว่าเดิม

 • เลิกสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
 • รักษาน้ำหนักไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป
 • ออกกำลังกายที่ไม่หนักมาก
 • ทานอาหารที่ดีต่อหัวใจและต่อสุขภาพคือมีไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานซ์(trans fat) และคลอเรสเตอรอลน้อย
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควบคุมระดับน้ำตาลหากเป็นเบาหวาน
 • ควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
 • จำกัดเกลือในอาหาร
 • จำกัดปริมาณน้ำ
 • สังเกตขา ข้อเท้า และเท้าบวมหรือไม่ทุกวัน
 • รับวัคซีนให้ครบ
 • ลดความเครียด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถ้าหากหัวใจทำงานแค่20%จะมีชีตอยุ่ได้นานแค่ไหร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคหัวใจล้มเหลวมีโอกาสหายขาดไหมครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่