การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 8, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที

การใช้ยาและการผ่าตัดรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายๆอย่างสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวดีขึ้นได้

เป้าหมายของการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อที่จะลดอาการและทำให้สุขภาพดีขึ้น โดยการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวได้แก่

การใช้ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว(heart failure)หรือที่เรียกว่าหัวใจวาย(congestive heart failure) ยาดังต่อไปนี้อาจทำให้มีอายุได้นานขึ้น

ยากลุ่มแองจิโอเทนซิน คอนเวิร์ทติง เอนไซม์(Angiotensin converting enzyme)หรือเอซ อินฮิบิเตอร์(ACE inhibitors) ออกฤทธิ์โดยขยายหลอดเลือดทำให้ความดันโลหิตลดลง หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น หัวใจไม่ต้องทำงานหนัก และยังลดการเปลี่ยนสภาพของหัวใจซึ่งอันตรายได้ด้วย

ยากลุ่มแองจิโอเทนซิน รีเซปเตอร์ บล็อกเกอร์(Angiotensin receptor blockers)หรือเออาร์บี(ARBs) เป็นยาทางเลือกหนึ่งของกลุ่มเอซ อินฮิบิเตอร์ ถ้าไม่สามารถใช้ยากลุ่มเอซ อินฮิบิเตอร์ได้

ยากลุ่มเบต้า บล็อกเกอร์(Beta blockers) ออกฤทธิ์โดยลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดความดันโลหิตและยังจำกัดหรือลดการบาดเจ็บของหัวใจที่เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซิสโตลิค(systolic heart failure)

ยากลุ่มอัลโดสเตอโรน บล็อกเกอร์(Aldosterone blockers) ออกฤทธิ์โดยการขัดขวางการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและโซเดียมไว้ในเส้นเลือดซึ่งมีส่วนทำให้เกิดภาหัวใจล้มเหลว

ในปี 2015 มียาที่ชื่อว่าเอนเทรสโต(Entresto)หรือซาคูบิทริล/วัลซาแทน(sacubiril/valsartan)ซึ่งประกอบด้วยยากลุ่มเนพริไลซิน อินฮิบิเตอร์(neprilysin inhibitor)ที่เรียกว่าซาคูบิทริล(sacubitril)และยากลุ่มเออาร์บี(ARB)ได้รับการรับรองให้ใช้ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนอกจากนี้ยังมียาที่ช่วยลดอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวได้แก่

ยาขับปัสสาวะ(Diuretics) ช่วยลดปริมาณน้ำในร่างกาย

ยาขยายหลอดเลือด(Vasodilator) ช่วยขยายหลอดเลือดและลดการทำงานของหัวใจไม่ให้หนักเกินไป

ยาดิจิทาลิส(Digitalis) ช่วยให้หัวใจบีบตัวได้แรงขึ้นด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอมากขึ้น

ยาต้านการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ(Anti-arrhythmia) ช่วยให้หัวใจเต้นปกติสม่ำเสมอและช่วยป้องกันหัวใจวายเฉียบพลัน อย่างไรก็ตามยาต้านการเต้นผิดจังหวะของหัวใจบางตัวอาจเป็นสาเหตุของหัวใจล้มเหลวได้ ดังนั้นจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง

การผ่าตัด

การผ่าตัดมักไม่ค่อยใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว โดยจะใช้การผ่าตัดเมื่อภาวะหัวใจล้มเหลวของผู้ป่วยนั้นไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการปรับอาหารและพฤติกรรมหรือเมื่อแพทย์คิดว่าสาเหตุของหัวใจล้มเหลวสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด นอกจากนี้ถ้ามีปัญหาที่เกิดจากลิ้นหัวใจผิดปกติหรือเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ(coronary artery)อุดตันก็ควรได้รับการผ่าตัด ได้แก่

การขยายหลอดเลือดหัวใจ(Angioplasty)หรือทีเรียกว่าเพอร์คิวทาเนียส โคโรนารี อินเตอร์เวนชัน(percutaneous coronary intervention) การขยายหลอดเลือดหัวใจคือการเปิดเส้นเลือดที่อุดตันอยู่ ทำโดยการใส่ขดลวดที่มีอุปกรณ์ขนาดเล็กคล้ายบอลลูนแทงผ่านเส้นเลือดดำแล้วกางออกเมื่อถึงเส้นเลือดแดงที่อุดตัน จากนั้นขดลวดเล็กๆที่เรียกว่าสเตนท์(stent)นี้จะวางอยู่ในเส้นเลือดแดงที่อุดตันเพื่อกางเส้นเลือดให้เปิดออก การผ่าตัดนี้จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ส้นเลือดแดงบาดเจ็บได้เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะทำให้อาการดีขึ้น

การผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ(Coronary artery bypass) การผ่าตัดบายพาสนี้คือการทำเส้นเลือดแดงใหม่ข้ามจุดที่อุดตัน ศัลยแพทย์จะนำเอาเส้นเลือดแดงที่สภาพดีจากส่วนอื่นของร่างกายเช่นขาหรือผนังทรวงอกและต่อเข้ากับเส้นเลือดหัวใจข้ามจุดที่อุดตันทำให้เลือดไหลผ่านจุดที่อุดตันได้

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ(Heart transplant) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการปรับอาหารและพฤติกรรม การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจอาจเป็นทางเลือกเดียวที่เหลือ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนั้นศัลยแพทย์จะเชื่อมต่อร่างกายของผู้ป่วยเข้ากับเครื่องปอด-หัวใจเทียม(heart-lung machine)ซึ่งจะทำหน้าที่แทนปอดและหัวใจขณะที่ศัลยแพทย์จะผ่าตัดเอาหัวใจที่เป็นโรคนี้ออกแล้วนำเอาหัวใจสภาพดีจากผู้บริจาคซึ่งเสียชีวิตแล้วมาเปลี่ยนแทน จากนั้นจึงเชื่อมต่อเส้นเลือดใหญ่และหัวใจก็เริ่มทำงาน สมาคมหัวใจแห่งอเมริกา(American Heart Association)หรือเอเอชเอ(AHA)ระบุว่า 90% ของผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนหัวใจมีชีวิตมากกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลาหลายเดือนในการหาผู้บริจาคที่เหมาะสมได้ อันที่จริงแล้วเอเอชเอ(AHA)รายงานว่ามีผู้ป่วยเพียง 2,500 คนเท่านั้นที่ได้รับการเปลี่ยนหัวใจในแต่ละปี

ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกหัวใจ(Implanted Devices) อุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้นได้ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวบางราย

เครื่องไบเวนทริคูลาร์เพซซิง(Biventricular pacing)หรือคาร์ดิเอครีซินโครไนเซชัน(cardiac resynchronization) เป็นเครื่องกระตุกหัวใจที่สร้างจังหวะการเต้นของหัวใจโดยทำให้หัวใจห้องล่างซ้าย(left ventricle)ทั้งสองด้านบีบตัวพร้อมกันทำให้หัวใจทำงานดีขึ้น

เครื่องอิมแพลนเทเบิล คาร์ดิโอเวิร์ตเตอร์ ดีฟิบบริลเลเตอร์(Implantble cardioverter defibrillator)หรือไอซีดี(ICD) ทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องที่สร้างจังหวะการเต้นของหัวใจแต่จะเริ่มทำงานเมื่อเครื่องตรวจได้ว่าหัวใจเต้นเร็วเกินไป เครื่องจะส่งกระแสไฟฟ้าให้จังหวะการเต้นของหัวใจช้าลง

เครื่องเวนทริคูลาร์แอซซิส(Ventricular assist device)หรือวีเอดี(VAD) ทำหน้าที่บีบตัวแทนหัวใจห้องล่างอาจเพียงห้องเดียวหรือสองห้องก็ได้

การผ่าตัดปรับขนาดหัวใจห้องล่างซ้าย(Left ventricular restoration) เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนรูปร่างของหัวใจห้างล่างซ้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติทำให้หัวใจบีบตัวได้ดีขึ้น

การปรับพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยบรรเทาอาการภาวะหัวใจล้มเหลวและทำให้ภาวะหัวใจล้มเหลวไม่แย่ลงกว่าเดิม

 • เลิกสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
 • รักษาน้ำหนักไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป
 • ออกกำลังกายที่ไม่หนักมาก
 • ทานอาหารที่ดีต่อหัวใจและต่อสุขภาพคือมีไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานซ์(trans fat) และคลอเรสเตอรอลน้อย
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควบคุมระดับน้ำตาลหากเป็นเบาหวาน
 • ควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
 • จำกัดเกลือในอาหาร
 • จำกัดปริมาณน้ำ
 • สังเกตขา ข้อเท้า และเท้าบวมหรือไม่ทุกวัน
 • รับวัคซีนให้ครบ
 • ลดความเครียด

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่