มะเร็งเต้านมระยะที่ 2

การวินิจฉัย, การรักษา, อัตราการรอดชีวิต

ผลสำรวจวิธีคุมกำเนิดของคนไทย พ.ศ. 2562
ผลสำรวจวิธีคุมกำเนิดของคนไทย พ.ศ. 2562

ตัวเลขสถิติน่าสนใจเกี่ยววิธีคุมกำเนิด แบ่งตามอายุและเพศ จากกลุ่มตัวอย่างคนไทย 2,610 คน

ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรบ้าง? จำเป็นหรือไม่ อย่างไร?

ตรวจสุขภาพประจำปี จำเป็นไหม? ควรตรวจเมื่ออายุเท่าไหร่ ตรวจอะไรบ้าง?

การการุณยฆาต (Euthanasia) | HonestDocs
การการุณยฆาต (Euthanasia) | HonestDocs

การุณยฆาตคืออะไร มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่คนคนหนึ่งจะสามารถขอจบชีวิตตนเองอย่างสงบ มีค่าใช้จ่ายประมาณไหน ขั้นตอนดำเนินการเป็นอย่างไร?

ดูบทความเพิ่มเติม