มะเร็งและโรคร้าย

โรคหัวใจล้มเหลว โรคอันตราย เสียชีวิตเฉียบพลัน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
โรคหัวใจล้มเหลว โรคอันตราย เสียชีวิตเฉียบพลัน

โรคหัวใจล้มเหลว นับได้ว่าเป็นโรคที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดแดง ไปเลี้ยงยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากจะเกิดความผิดปกติที่หัวใจแล้ว ยังส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายอีกด้วย โดยปกติแล้วโรคหัวใจล้มเหลวอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบเฉพาะหัวใจซีกขวา หรือเฉพาะซีกซ้ายก็ได้ แต่โดยส่วนมากแล้วโรคหัวใจล้มเหลวมักจะมีผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจทั้งสองด้าน โดยโรคหัวใจล้มเหลวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้
อ้างอิงจาก: http://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/752/MMATERIAL/1161/สุขภาพ/4537/อาการโรคหัวใจ/

1. Systolic Heart Failure

เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจได้ ปริมาณเลือดที่ออกไปเลี้ยงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจึงลดลง

2. Diastolic Heart Failure

เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจไม่มีความยืดหยุ่น จึงส่งผลให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจจึงน้อยลง

สาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจล้มเหลว

โรคหัวใจล้มเหลวอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ที่สร้างความเสียหายให้กล้ามเนื้อหัวใจ ได้แก่

  • โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) ซึ่งเป็นภาวะของหลอดเลือดแดงนำเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อหัวใจตีบ ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจลดลง
  • หัวใจวายเฉียบพลัน (heart attack) เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างเฉียบพลัน จึงหยุดการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งทำให้เกิดความเสียงหายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ
  • โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiomyopathy) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการติดเชื้อ การเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการใช้ยาเสพติด
  • ภาวะที่หัวใจทำงานมากเกินไป เช่น ความดันโลหิตสูง โรคลิ้นหัวใจ โรคของต่อมไทรอยด์ โรคไต และโรคเบาหวาน

อาการโดยรวมของโรคหัวใจล้มเหลว

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลว อาจไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น หรืออาจมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงมีอาการรุนแรง โดยอาการของโรคอาจจะคงที่หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปมาก็ได้ซึ่งขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหัวใจ รวมถึงร่างกายของตัวผู้ป่วยเอง โดยอาการที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ได้แก่

  1. น้ำท่วมปอด เมื่อหัวใจที่ไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ จะส่งผลทำให้เลือดไหลกลับไปที่ปอด ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจถี่ หายใจลำบากเมื่อนอนราบ ไอ หรือหายใจมีเสียงดัง
  2. อาการบวมน้ำ เมื่อหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปที่ไต ก็จะทำให้เกิดการกักเก็บของเหลวในร่างกาย ซึ่งทำส่งผลทำมีอาการบวมตามส่วนล่างของร่างกาย เช่น ข้อเท้า
  3. อาการเวียนศีรษะ ความเมื่อยล้าและความอ่อนแอ เกิดจากปริมาณเลือดที่ไปยังอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ลดลง โดยเฉพาะที่สมอง ก็อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะ หรือเกิดความสับสนได้
  4. หัวใจเต้นเร็ว เมื่อเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ หัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงให้เพียงพอกับความต้องการ

การรักษาและการป้องกัน

การรับประทานยารักษาโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการของโรคไม่ให้ลุกลามมากยิ่งขึ้น โดยยาที่ใช้บ่อย ได้แก่ ยาในกลุ่มยับยังเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสมดุลน้ำและแร่ธาตุ ยาขับปัสสาวะ ยาขยายหลอดเลือด รวมถึงยาที่ช่วยเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ นอกจากนี้ผู้ป่วยควรจำกัดปริมาณของโซเดียม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หยุดสูบบุหรี่ รวมถึงมารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามนัด

ถึงแม้ว่าโรคหัวใจล้มเหลว จะนับได้ว่าเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติของหัวใจ และนอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเฉียบพลัน จากปัจจัยหลากหลายปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น แต่อย่างน้อยถ้าหากผู้ป่วยมีการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ หรือแม้กระทั่งมีการจำกัดปริมาณเกลือในแต่ละวัย รวมถึงได้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างเป็นประจำ จะสามารถช่วยเป็นเกราะป้องกัน ซึ่งส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นั่นเอง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่