ความรู้สุขภาพ

รวมรายการตรวจสุขภาพทุกช่วงอายุที่ครบถ้วนที่สุด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ย. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 471,680 คน

รวมรายการตรวจสุขภาพทุกช่วงอายุที่ครบถ้วนที่สุด

หลายๆคนอาจจะคิดว่าการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องของคนสูงอายุเท่านั้น แต่จริงๆแล้วทุกคนและทุกช่วงอายุ ควรตรวจสุขภาพประปี แม้ว่าจะมีสุขภาพดีก็ตาม เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หากมีสิ่งปกติหรือมีความเสี่ยงจะได้รีบรักษาให้ได้ทันท่วงที ซึ่งบางทีอาจจะไม่มีอาการ เช่น น้ำตาลหรือคอเลสเตอรอลสูง นอกจากมีโอกาสหายได้มากขึ้นแล้ว และยังลดค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย

โดยทั่วไปคุณควรจะตรวจสุขภาพปีละครั้ง ซึ่งปัจจุบันโปรแกรมตรวจสุขภาพมีตั้งแต่ราคาไม่ถึงพัน ซึ่งถือเป็นการลงทุนดูแลสุขภาพตัวเองที่ไม่แพง เพื่อให้เราสามารถอยู่และดูแลคนที่เรารักไปนานๆ ถ้าคุณมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น น้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ หรือครอบครัวของคุณมีประวัติโรคทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมันสูง ก็อาจมีการตรวจเพิ่มเติมได้

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

รายการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

คุณสามารถเช็ครายการตรวจสุขภาพแบบครบถ้วน ตามแต่ละช่วงอายุได้ตามนี้

โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่ต้องตรวจตามแต่ละช่วงอายุ มีดังนี้

ช่วงอายุ 18 - 34 ปี ได้แก่

 • วัดความดันโลหิต
 • วัดส่วนสูง และน้ำหนัก
 • ทำการตรวจมะเร็งปากมดลูก (สำหรับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์มาแล้ว)

ช่วงอายุ 35 - 59 ปี ได้แก่

 • วัดความดันโลหิต
 • วัดส่วนสูง และน้ำหนัก
 • ทำการตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจไขมันในเส้นเลือด (ในชายที่อายุ 35 ขึ้นไปและหญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป)
 • ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)
 • ตรวจหามะเร็งเต้านม

ช่วงอายุมากกว่า 60 ปีได้แก่

 • วัดความดันโลหิต
 • วัดส่วนสูง และน้ำหนัก
 • ทำการตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจไขมันในเส้นเลือด (ในชายที่อายุ 35 ขึ้นไปและหญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป)
 • ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)
 • ตรวจหามะเร็งเต้านม
 • ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจการมองเห็น
 • ตรวจมะเร็งในลำไส้

สิ่งที่ควรทำก่อนการตรวจสุขภาพ

 • พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอนในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เพราะจะทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้
 • งดอาหารหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ภายใน 8 - 12 ชั่วโมง สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อยในกรณีที่กระหายน้ำมาก
 • ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกออกไปก่อนการตรวจสุขภาพ แล้วจึงใช้ปัสสาวะช่วงที่สองในการตรวจ
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่นเกินไป และเสื้อสามารถพับแขนขึ้นได้เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
 • ตรวจภายในสำหรับผู้หญิงควรสวมใส่กระโปรง และควรทำการตรวจก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน 7 วัน
 • สำหรับผู้หญิงที่ไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์

สิ่งที่ควรปรึกษาคุณหมอ

หลังจากตรวจสุขภาพแล้ว ต้องรอผลจากห้องแล็บประมาณ 1-7 วัน แล้วแต่คลินิคหรือโรงพยาบาล ซึ่งขณะที่คุณหมออ่านผลตรวจ คุณควรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้คุณหมอเข้าใจปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02
 • โรคประจำตัว และโรคของคนในครอบครัว
 • ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เช่น อาชีพ อาหารที่กิน สารเสพติด การออกกำลังกาย

ซึ่งจะทำให้คุณหมอให้คำแนะนำในการดูแลตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและลดการเกิดโรค นอกจากนี้ คุณหมออาจจะแนะนำสิ่งที่ต้องตรวจเพิ่มเติม หรือวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต่อไปได้

การตรวจสุขภาพโดยใช้ประกันสังคม

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ประกันสังคมให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพได้ฟรีตามสถานพยาบาลที่ตนเลือกไว้ โดยนำบัตรประชาชนและบัตรรับรองสิทธิ์ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ สิทธิ์ตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนจะครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 

การตรวจสุขภาพร่างกายตามระบบโดยใช้ประกันสังคม 

 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยให้ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี 
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข 
  • อายุ 30-39 ปี ความถี่ตรวจได้ทุก 3 ปี 
  • อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี 
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง 
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ 
  • อายุ 40-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี 
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี 
 • การตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี 

การตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการโดยใช้ประกันสังคม 

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี 
 • การทำงานของไต อายุ 55 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี 
 • ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total HDL cholesterol อายุ 20 ปี ตรวจทุก 5 ปีขึ้นไป 

การตรวจสุขภาพอื่นๆโดยใช้ประกันสังคม 

 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg ตรวจ 1 ครั้ง 
 • มะเร็งปากมดลูก Pap Smear (ตรวจอายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี และ อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสม) หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA (อายุ 30-54 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี ถ้าอายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจแปปสเมียร์ )
 • ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อไป 
 • การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก Chest x–ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

ขอให้ได้เจอคุณหมอน่ารักๆแบบนี้ แล้วผลตรวจออกมาดีนะคะ


ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่