ความรู้สุขภาพ

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 11, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

คุณควรเข้าพบผู้ดูแลสุขภาพของคุณเป็นประจำแม้ว่าจะมีสุขภาพดีก็ตาม โดยเป้าหมายของการพบแพทย์ในแต่ละครั้งก็เพื่อ:

 • คัดกรองโรคภัยต่าง ๆ
 • ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต
 • ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
 • ทำการฉีดวัคซีนสร้างภูมิ
 • เรียนรู้วิธีจัดการกับโรคภัย

การเข้าพบแพทย์เป็นประจำจะสามารถช่วยเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น การที่คุณจะป้องกันความดันโลหิตสูงได้คือการเข้าตรวจร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น อีกทั้งระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงจะไม่แสดงอาการใด ๆ ในช่วงระยะแรกเริ่ม ซึ่งการตรวจเลือดง่าย ๆ จะสามารถตรวจพบภาวะทั้งสองได้ทันที

การตรวจความดันโลหิตสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตของคุณทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี แต่หากว่าเลขตัวบนของคุณ (systolic number) อยู่ระหว่าง 120 ถึง 139 หรือเลขตัวล่าง (diastolic number) อยู่ระหว่าง 80 ถึง 89 mm Hg หรือมากกว่านั้น ควรทำการตรวจทุกปี
 • หากเลขตัวบนสูงกว่า 140 หรือเลขตัวล่างสูงกว่า 90 ให้รีบนัดพบแพทย์ทันที
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการตรวจความดันโลหิตบ่อยครั้งกว่าข้างต้น อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งต่อปี
 • ควรทำการตรวจความดันเลือดของตนเองทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

การตรวจระดับคอเลสเตอรอลสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • อายุที่ควรเริ่มตรวจระดับคอเลสเตอรอลคือระหว่าง 40 ถึง 45 ปี
 • ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจไปอีก 5 ปี
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการบ่อยครั้งกว่าข้างต้น

การตรวจเบาหวานสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • หากคุณมีอายุมากกว่า 44 ปี ควรเริ่มตรวจเบาหวานทุก ๆ 3 ปี
 • หากความดันโลหิตของคุณสูงกว่า 135/80 mm Hg ผู้ดูแลอาจทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพื่อมองหาภาวะเบาหวาน
 • หากคุณมีน้ำหนักมาก ให้สอบถามแพทย์ว่าควรเข้ารับการตรวจตั้งแต่อายุน้อยหรือไม่ โดยค่า BMI มาตรฐานของแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและเพศ

การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

ถ้าคุณมีอายุน้อยกว่า 50 ปี คุณควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่หากประวัติครอบครัวของคุณมีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือติ่งเนื้อเมือก การตรวจประเภทนี้อาจถูกแนะนำหากว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงอย่างมีประวัติเคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบหรือติ่งเนื้อเมือกมาก่อน

หากคุณมีอายุระหว่าง 50 ถึง 75 ปี คุณควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งจะมีการทดสอบหลายประเภท ดังนี้:

 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (ทุกปี)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (ทุก ๆ 10 ปี พร้อมกับการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกปี)
 • การตรวจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ทุก ๆ 10 ปี)

คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจส่องกล้องบ่อยขึ้นหากว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น:

การตรวจฟันสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • ควรเข้าพบทันตแพทย์หนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเพื่อทำการตรวจและทำความสะอาดช่องปาก ทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาเข้าพบบ่อยกว่านั้นตามกรณี

การตรวจตา

 • เมื่อมีอายุ 40 ถึง 50 ปี ควรทำการตรวจตาทุก ๆ 2 ถึง 4 ปี และเมื่อมีอายุ 55 ถึง 64 ปีควรตรวจทุก ๆ 1 ถึง 3 ปี แพทย์อาจแนะนำให้คุณตรวจสายตาบ่อยกว่าข้างต้นหากว่าคุณมีปัญหาสายตาหรือมีความเสี่ยงต่อต้อหิน
 • หากคุณเป็นเบาหวานควรเข้าตรวจสายตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี

การฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • คุณควรได้รับวัคซีนไข้หวัดทุกปี
 • สอบถามกับแพทย์ถึงความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันปอดบวม
 • คุณควรได้รับวัคซีนวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (Tdap) เป็นส่วนหนึ่งของการฉีดวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบกระตุ้นอีกทุก ๆ 10 ปี
 • หากคุณยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV ให้ปรึกษาแพทย์ทันที
 • คุณอาจได้รับวัคซีนงูสวัดหนึ่งครั้งเมื่อคุณมีอายุ 60 ปี
 • แพทย์อาจแนะนำให้คุณฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมหากคุณมีความเสี่ยงต่อภาวะอื่น ๆ

การตรวจร่างกายสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตอย่างน้อยทุกปี
 • ควรเริ่มให้มีการตรวจระดับคอเลสเตอรอลทุก ๆ 5 ปีหากว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ควรทำการตรวจส่วนสูง น้ำหนัก และ BMI ของคุณระหว่างการตรวจร่างกายทุกครั้ง

ระหว่างการตรวจ แพทย์จะสอบถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:

 • ภาวะซึมเศร้า
 • การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
 • การเสพแอลกอฮอล์และบุหรี่
 • ความปลอดภัย อย่างเช่นการสวมเข็มขัดนิรภัยและการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน

การตรวจเต้านมสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • ผู้หญิงสามารถทำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน  แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยว่าการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองจะสามารถวินิจฉัยโรคหรือช่วยชีวิตคุณได้ ดังนั้นจึงควรเข้าปรึกษากับแพทย์จะดีที่สุด
 • ให้ติดต่อแพทย์ผู้ดูแลทันทีที่คุณสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในเต้านมของคุณ ไม่ว่าคุณจะพบจากการตรวจเต้านมด้วยตัวเองหรือไม่ก็ตาม
 • แพทย์อาจดำเนินการตรวจเต้านมของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบป้องกันโรค

การตรวจแมมโมแกรม

 • ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 40 ถึง 49 ปีควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุก ๆ 1 ถึง 2 ปี แต่นักวิจัยต่างก็ไม่เห็นด้วยที่จะดำเนินการแมมโมแกรมกับผู้หญิงในช่วงปลาย 40 ให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลของคุณก่อนตัดสินใจ
 • ผู้หญิงอายุ 50 ถึง 75 ปีควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุก ๆ 1 ถึง 2 ปีขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม
 • หากคุณมีแม่หรือพี่น้องที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่ช่วงอายุน้อย คุณควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุกปี โดยควรเริ่มตรวจคัดกรองก่อนช่วงอายุที่ญาติคนดังกล่าวถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม

การตรวจโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • ผู้หญิงทุกคนที่ผ่านอายุ 50 มาแล้วและเคยกระดูกหักควรเข้ารับการทดสอบความหนาแน่นของกระดูก (DEXA)
 • หากคุณมีอายุน้อยกว่า 65 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน คุณควรเข้ารับการตรวจด้วยเช่นกัน

การตรวจอุ้งเชิงกรานและการตรวจแปปสเมียร์สำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • คุณควรเข้ารับการตรวจแปปสเมียร์ทุก ๆ 3 ปี หากว่าคุณเข้ารับการตรวจทั้งแปปสมียร์และ HPV คุณก็สามารถทำการตรวจซ้ำอีกครั้งทุก ๆ 5 ปีได้ โดย HPV ก็คือไวรัสที่ก่อให้เกิดหูดบนช่องคลอดและมะเร็งปากมดลูก
 • แพทย์จะแนะนำให้คุณตรวจอุ้งเชิงกรานบ่อย ๆ หากว่าคุณมีปัญหา
 • หากคุณเคยผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด และยังไม่เคยถูกวินิจฉัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คุณก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจแปปสเมียร์
 • ผู้หญิงที่มีสัมพันธ์ทางเพศบ่อย ๆ ควรเข้ารับการตรวจหนองในเทียมและหนองในแท้ โดยแพทย์จะแนะนำให้คุณเข้ารับการทดสอบการติดเชื้ออื่น ๆ ด้วย
 • แพทย์จะแนะแนวทางป้องกันโรคที่ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์แก่คุณ
 • แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของคุณ และยังอาจสอบถามเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของคุณอีกด้วย

การตรวจผิวหนังสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

 • แพทย์จะตรวจสอบผิวหนังของคุณเพื่อมองหาสัญญาณของมะเร็งผิวหนัง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ที่เคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน มีญาติใกล้เคียงเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสำหรับผู้หญิงอายุ 40 – 64 ปี

ทาง USPSTF แนะนำว่าควรทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปีด้วยการใช้วิธีตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเข้มรังสีต่ำ (LDCT) สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุถึง 80 ปีที่

 • มีประวัติสูบบุหรี่ 30 แพ็คต่อปี และ
 • กำลังสูบอยู่ หรือเลิกบุหรี่ไปแล้วภายในช่วง 15 ปี

เช็ครายการตรวจสุขภาพแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

คลิก เพื่อดูโปรแกรมตรวจสุขภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

คลิก เพื่อดูรายการตรวจสุขภาพของช่วงวัยและเพศอื่นๆ ได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่