ความรู้สุขภาพ

การตรวจสุขภาพสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 13 – 18 ปี

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 28, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การตรวจสุขภาพสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 13 – 18 ปี

การเข้าพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นทุก ๆ ปีจะช่วยให้แพทย์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางสังคมได้ และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขลักษณะที่ไม่ดีได้อีกด้วย อย่างเช่นการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้า เป็นต้น

แพทย์สามารถช่วยให้เด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเข้าใจถึงความสำคัญในการดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกสุขภาพตั้งแต่เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และความปลอดภัยต่าง ๆ

ยิ่งเด็กวัยรุ่นมีความตระหนักถึงพัฒนาการทางร่างกายและเพศของพวกเขามากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งตระหนักถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของพวกเขามากขึ้นเท่านั้น

การตรวจสุขภาพสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 13 – 18 ปี ตรวจอะไรบ้าง

เด็กวัยรุ่นควรเข้าพบแพทย์เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะทางการแพทย์เรื้อรังหรือสัญญาณของโรคบางประเภทควรต้องพบแพทย์บ่อยกว่าข้างต้น

การดูแลทางการแพทย์จะมีทั้งการตรวจความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน ความผิดปรกติของการรับประทานอาหาร ภาวะซึมเศร้า และหากจำเป็นจริง ๆ ก็จะมีการตรวจไขมันในเลือดด้วย สำหรับวัยรุ่นที่มีอายุมากแล้วจะมีการตรวจระดับแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) สำหรับการตรวจวัณโรคทางผิวหนัง หรือทูเบอร์คูลินนั้นจะดำเนินการกับวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค อีกทั้งยังมีการตรวจระดับสายตาและการได้ยินและการตรวจโรคกระดูกสันหลังคดไปด้วย

การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 13 – 18 ปี

เด็กที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปควรได้รับการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันต่อโรคเหล่านี้:

 • วัคซีนอีสุกอีใส (varicella) (หากยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน)
 • วัคซีนโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบ B (HBV)
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A (HAV)
 • วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น
 • วัคซีนเฮชวีพี (HPV)
 • วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (Tdap)

แพทย์แนะนำว่าควรฉีดวัคซีน Tdap booster ตอนอายุ 11 -12 ปี และค่อยทำการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ (Td) ทุก ๆ 10 ปีหลังจากนั้น โดยวัคซีน Tdap นี้ก็ยังถูกแนะนำให้กับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ในช่วงครึ่งที่สองของการตั้งครรภ์ โดยไม่เกี่ยวว่าแม่จะเคยได้รับวัคซีนตัวนี้มาแล้วหรือไม่ แพทย์ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดก่อนเข้าฤดูเสี่ยงทุกปีอีกด้วย

เมื่อเด็กวัยรุ่นเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ควรมีการอบรมในประเด็นสุขภาพทางเพศแก่พวกเขา วัยรุ่นผู้หญิงอาจถูกส่งไปพบนรีแพทย์ครั้งแรกในช่วงนี้ ส่วนวัยรุ่นผู้ชายจะถูกส่งไปตรวจภาวะไส้เลื่อนกับมะเร็งอัณฑะ และได้เรียนรู้วิธีการตรวจอัณฑะด้วยตัวเอง

ควรทำการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางอารมณ์หรือพฤติกรรมของวัยรุ่นเพื่อเฝ้าระวังสัญญาณของภาวะซึมเศร้าหรือความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย แพทย์สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงและประเด็นอื่น ๆ ได้ อย่างเช่น:

 • กิจกรรมทางเพศที่อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD)
 • การดื่มแอลกอฮอล์และสารเคมีต่าง ๆ รวมไปถึงยาอนาโบลิกสเตียรอยด์
 • การสูบบุหรี่ตั้งแต่ซิการ์ไปจนถึงบุหรี่ไร้ควัน
 • การดื่มเหล้าและการขับรถ
 • ความสำคัญของหมวกกันน็อก เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันร่างกายขณะเล่นกีฬา
 • วิธีจัดการกับความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง รวมไปถึงวิธีการเลี่ยงไม่ใช้อาวุธ
 • ปัญหาทางการเรียนรู้ หรือความอึดอัดในโรงเรียน
 • ความสำคัญของการออกกำลังกาย

ปัญหาสุขภาพทั่วไปของเด็กวัยรุ่นอายุ 13 – 18 ปี

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและปัญหาอื่น ๆ อย่างอาการปวดเข่าและปวดศีรษะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมาก โดยแพทย์ผู้ดูแลเด็กวัยรุ่นจะสามารถประเมินความเจ็บปวดว่ามีความรุนแรงอย่างไร หรือจะเกิดขึ้นระยะยาวหรือไม่ได้

สำหรับวัยรุ่นนั้น ประเด็นเรื่องพัฒนาการทางเพศและการเจริญพันธุ์เป็นปัญหาทั่วไป แพทย์จะสามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่พวกเขาได้จากการตอบคำถามและชี้แนะเรื่องความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ โดยวัยรุ่นทุกคนควรมีความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาแพทย์ผู้ดูแลทุกคนได้ และความลับทุกอย่างของพวกเขาจะถูกเก็บนอกจากว่าสุขภาพหรือความปลอดภัยของตัวพวกเขาและผู้อื่นอยู่ในอันตรายจริง ๆ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 13 – 18 ปี

ผู้ปกครองทุกคนจะได้รับแจ้งแนวทางสุขภาพจากแพทย์ของเด็กวัยรุ่นระหว่างการตรวจร่างกายประจำปี แพทย์จะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการปกติที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงสัญญาณและอาการของโรคภัยหรือภาวะทางอารมณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

หากคุณคาดว่าลูกของคุณมีปัญหาความผิดปรกติทางร่างกาย ทางจิตเวช หรือปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดต่าง ๆ ให้รีบติดต่อแพทย์ผู้ดูแลในทันที

ดูรายการตรวจสุขภาพของช่วงวัยและเพศอื่นๆ ได้


ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่